image description

FAQ - BAZA WIEDZY

 • Jednoczesne drukowanie/podgląd wielu dokumentów sprzedaży

  Link do źródła

  Aby wydrukować wiele dokumentów sprzedaży jednocześnie, należy w filtracji z pozycji rejestru wybrać filtrację Rodzaj dokumentu na Faktura sprzedaży.

   

  Po kliknięciu na filtruj zostaną wyświetlone dokumenty tego rodzaju.

  Następnie po prawej klikamy na Raporty>Dokumenty sprzedaży.

   

   

  W podglądzie wygenerują się wszystkie dokumentu z wybranego zakresu dat.

   

 • "I/O error 53"

  Link do źródła

  Komunikat "I/O error 53" jak i "Błąd podczas tworzenia pliku wymiany danych" kończące się anulowaniem operacji spowodowane są niewłaściwym działaniem plików wymiany danych, które mogą wynikać z braku uprawnień do połączenia się z docelowym urządzeniem na które ustawiona jest ścieżka, lub po prostu niewłaściwą ścieżką. Błąd może wystąpić podczas próby wyeksportowania pliku do systemu księgowego FK lub JPK(FA).


  Problem może zostać wyeliminowany poprzez zmianę katalogu pliku wymiany na właściwy. Aby to zrobić:

  Uruchamiamy program SpedTrans>Wchodzimy w narzędzia > Konfiguracje programu > Wymiana danych pomiędzy innymi serwerami > System finansowo księgowy > Ustawiania dodatkowe > Tam znajduje się pozycja "Katalog pliku wymiany", a obok niej ścieżka do owego folderu. Jeśli chcemy by wyeksportowane pliki zapisywały się u nas na dysku ścieżkę usuwamy w całości, a jeśli chcemy by znajdowały się w innym miejscu możemy podać własną ścieżkę do lokalizacji. Po wykonaniu tego zapisujemy wszystko przyciskiem w prawym dolnym rogu okna, a okno zamykamy przyciskiem obok.

  Aby wprowadzone przez nas zmiany zadziałały musimy zrestartować program SpedTrans lub udać się do:

  Narzędzia > Rozwinąć listę "Inne" > Wybrać opcję "Odśwież dane konfiguracji"  Dzięki temu błąd powinien zostać wyeliminowany, a pliki domyślnie wyeksportowane do: C:\Maciosoft\SpedTransSQL\dane\eksport_fk na dysku lokalnym.

 • Zmiana waluty faktury powiązanej ze zleceniem

  Link do źródła

  By dokonac zmiany waluty faktury, która została stworzona na podstawie zlecenia.

  Musimy przejść do Edycji naszego dokumentu sprzedaży. Zaznaczyć kursorem myszki pozycję która jest powiązana ze zleceniem a następnie usunąć.

  Kolejno wyszukujemy zlecenie w Rejestr >> Zlecenia Transportu i spedycji, przechodzimy do jego edycji.

  W polu Waluta i kurs fakturowania dla naszego płatnika zmieniamy wartość waluty, pamiętając o tym by był wprowadzony kurs przy zagranicznych walutach.
  Po zatwierdzeniu i zapisaniu zlecenia.

  Wracamy do naszej faktury, zmieniamy walutę dokumentu sprzedaży na taką jaką wprowadziliśmy na zleceniu.

  Kolejno kierujemy się kursorem myszki w dół okna edycji faktury wybierając NOWY >> ZLECENIE TRANSPORTU I SPEDYCJI.
  Ukaże nam się okno poniżej, jesli nie wyświetliła się zadna pozycja zlecenia w polach filtrcji ustawiamy odpowiednio rekordy.
  - Wszystkie zlecenia
  - Wszyscy wystawiajacy dok.
  Pola dokłądnie zaznaczone na screenie poniżej.

  Po wyfiltrowaniu wybieramy nasze zlecenie klikając dwókrotnie na ten rekord.

  Tak wyglądająca fakturę wystarczy ZAPISAC, podczas podglądu wydruku możemy zauważyć iż waluta faktury została zmieniona.

   

 • Uzupełnienie kont Wn oraz kont Ma - RAKS

  Link do źródła

  Uzupełnienie kont Wn oraz kont Ma potrzebnych przy eksporcie dokumentów do programu księgowego RAKS.

  W pierwszej kolejności sprawdzamy czy w konfiguracji programu mamy wybraną pozycję MSM RAKS 6.XXX .
  By to sprawdzić, logujemy się na konto admina nastepnie zakładka Narzędzia >> Konfiguracja.
  Kolejno wyszukujemy pozycję "Wymiana danych między innymi systemami" , dalej przechodzimy na zakładkę
  "System finansowo - księgowy" i upewniamy się czy w pozycji "Współpraca z systemami księgowymi" mamy
  wybrane z listy MSM RAKS 6.XXX .

  Kolejnym krokiem jest uzupełnienie pól konta Wn a także Ma w edycji kontrahenta.
  By to zrobić musimy na dowolnym koncie programu SPEDTRANS z uprawnieniami do kontrahentów przejśc do Słowniki >> Kontrahenci .
  Następnie przejść do edycji kartoteki kontrahenta. Wyszukać odpowiednich pól i uzupełnić. 

  Po wykonaniu wszystkich czynności podczas import dokumentów sprzedaży dla odpowiedniego kontrahenta Konto Wn oraz Ma powinno przenieść się automatycznie.

   

 • Przywracanie domyślnych ustawień okna

  Link do źródła

  Aby przywrócić domyślne ustawienia okna rejestru należy w danym rejestrze kliknąć prawym przyciskiem
  myszy na kolumne po prawej stronie i wybrać Przywróć domyślne ustawienia okna.

  Ustawienia kolumn w danym rejestrze zostaną przywrócone do ustawienia domyślnego.

  Możemy również wykonać taką operację na wszystkich oknach dla bieżącego użytwkonika, bądź wszystkich użytkowników.
  Aby tego dokonoać przechodzimy do Narzędzia>Inne>...

   

  Po kliknięciu na wybraną opcje przywrócenia domyślnych ustawień okien - domyślne ustawienia zostaną przywrócne.

   

   

 • Po wykupieniu wsparcia w programie informacja o niekatulanym wsparciu

  Link do źródła

  Jeśli Państwo wykupili wsparcie techniczne programu SPEDTRANS a podczas uruchomienia programu mamy informację o nieaktualnym wsparciu.

                                                     
  Muszą Państwo wgrać licencje która została wysłana na państwa adres e-mail.
  - w pierwszym krtoku prosze odnalezc na swojej skrzynce e-maila z plikiem licencja.mcsx
  - kolejno pobieramy plik, a następnie wgrywamy do głównej lokalizacji programu SPEDTRANS, przykład : S:\SpedTransSQL\
  Następnie ponownie uruchamiamy oprogramowanie SPEDTRANS i sprawdzamy czy data wsparcia technicznego została zmieniona.

                                                    

 • Jak zmienić dane własnej firmy?

  Link do źródła

  Jak zmienić dane własnej firmy?

  Zmian tych należy dokonywać będąc zalogowanym do programu na konto admin - uprawnienia do tej operacji ma tylko administrator programu.

  1. W pierwszym kroku przechodzimy do Słowniki>Kontrahenci - odnajdujemy swoją firmę, przechodzimy do edycji kartoteki, wprowadzamy potrzebne zmiany i klikamy Zapisz.
  • Następnie przechodzimy do Słowniki>Inne>Oddziały firmy - odnajdujemy oddział - Centrala - zaznaczamy oraz odznaczamy Archiwum - tak aby aktywowała się funkcja Zapisz - i następnie Zapisz.

  • Po tych czynnościach przechodzimy jeszcze do Narzędzia>Konfiguracja programu>Dane podstawowe firmy. Wpisujemy coś w pole KRS a potem kasujemy -
   tak aby aktywowała się funkcja Zapisz - klikamy Zapisz. Nowe dane zostaną wczytane do konfiguracji.

   

   

 • Uzupełnianie/aktualizacja kursów waluty obcej w zleceniach z pozycji rejestru zleceń

  Link do źródła

  Aby uzupełnić/zaktaulizować kurs waluty obcej w zleceniu należy wykonać następujące czynności:

   

  Z pozycji rejestru zleceń transportu lub spedycji zaznaczamy interesujące zlecenie.
  Zlecenie musi być odtwierdzone aby była możliwość wykonania uzupełnienia/aktualizacji kursu.

   

  Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy Uzupełnij/aktaulizuj kurs waluty obcej (Tabela A)

  Po tej czynności kurs waluty obcej w zleceniu zostanie uzupełniony/zaktualizowany.

  Istnieje również możliwość uzupełnienia/zaktualizowania kursu na większej ilośći zleceń.
  Aby tego dokonać należy zaznaczać zlecania przy wciśnięciu przycisku Ctrl na klawiaturze. Następnie działanie jest identyczne jak powyżej.

 • Zmiana rozmiaru czcionki tabel

  Link do źródła

  Aby zmienić rozmiar czcionki w tabelach rejestrów należy przejść do zakładki Widok>Skórki.

  Po kliknięciu na Rozmiar czcionki tabel mamy możliwośc zmiany rozmiaru czcionki:

   

   

 • Wersja robocza: Indywidualne ustawienia przeterminowania należności w rejestrze sprzedaży

  Link do źródła

  Indywidualne ustawienia przeterminowania należności w rejestrze sprzedaży.

  W programie możemy definiować kolory dla należności nierozliczonych nieprzetereminowanych i rozliczonych oraz liczby dni dla
  należności przetereminowanych.

  Po zalogowaniu się na konto admin przechodzimy do Narzędzia>Konfiguracja programu.

  Następnie na zakładce Sprzedaż>Ustawienia dodatkowe 2 mamy możliwość edytowania koloru czcionki i tła rekordu dla należności nierozliczonych nieprzeterminowanych,
  a także zdefiniowania liczby dni dla należności przeterminowanych - oddzielne kolory dla każdej z liczby dni.

   

   

Strony