image description

FAQ - BAZA WIEDZY

 • Porównanie wersji MSSQL 2017

 • Jak wykonać aktualizację programu?

  Link do źródła

  Jak wykonać aktualizację programu?

  Funkcja jest dostępna tylko dla firm, które mają wykupione wsparcie oraz aktualizacje.
   
  WAŻNE!
   
  Przed aktualizacją prosimy przeprowadzić pełny backup programu. Opis jak to zrobić jest tutaj. (informacja
  na samym dole!)
   
  Logujemy się na konto administracyjne na serwerze (komputerze gdzie jest program oraz baza SQL zainstalowana) oraz na konto administratora do SPEDTRANSA.
  Jeśli system sam automatycznie nie pokazuje, że dostępna jest nowa wersja programu to klikamy opcję Pomoc > Aktualizacja programu
   
  WAŻNE!
   
  Czasami zostaną Państwo poproszeni o aktualizację, nawet jak nie będzie oficjalnie nowej wersji programu. Moduł aktualizacji pokaże, że brak nowszej wersji, jednak będzie potrzeba kliknąć "Pobierz" mimo wszystko.
  Podczas ściągania aktualizacji wszyscy mogą pracować w programie.
   
  UWAGA!
   
  1.Przed wgraniem aktualizacji wszyscy użytkownicy z wyjątkiem tego, który robi aktualizację muszą zamknąć program.

  2. Aktualizację robimy mając pełne prawa - administratora - do komputera gdzie jest zainstalowany SPEDTRANS SQL 7. Inaczej podczas aktualizacji mogą być problemy z zastąpieniem starych plików  nowymi.

  3. Jeśli podczas aktualizacji pojawi się Państwu komunikat, że nie zostały nadpisane pliki to znaczy, że konto na którym są Państwo zalogowani do systemu operacyjnego nie jest kontem z pełnym dostępem do programu lub jeden z użytkowników nie zamknął programu przed wgraniem aktualizacji. (patrz punkt 5).

  4. W takim przypadku trzeba całą zawartość katalogu o nazwie "update" rozpakować i skopiować do głównego katalogu programu, czyli SpedTransSQL5000 - zastępując stare pliki nowymi. Czynność tą wykonujemy gdy NIKT nie ma uruchomionego programu.

  5. Jeśli pomimo zamknięcia programu na wszystkich stanowiskach komputer nadal nie może nadpisać plików, mogę one być wciąż w użyciu.
   
  Trzeba wejść do Panel sterowania > Narzędzia administracyj ne > Zarządzanie komputerem > w menu po lewej - Foldery udostępnione > Otwarte pliki - jeśli w tej lokalizacji na liście jest jakiś plik trzeba kliknąć prawy klawisz i wybrać opcję - Odłącz wszystkie otwarte pliki.
   
  UWAGA! Jeśli wykonanie operacji zamknięcia plików z punktu 5 nie pomaga należy zrestartować główny komputer (serwer) i zaraz po restarcie przeprowadzić kopiowanie plików.
 • Jak wygenerować Google Api Key

  Link do źródła

  1. Wchodzimy na stronę https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key

  2. Logujemy się na swoje konto Google.

  3. Klikamy "GET STARTED"

  4. Zaznaczamy "Maps", "Routes", "Places" i klikamy "Continue"

  5. Tworzymy nowy projekt klikając "Create a new projekt"

  6. Wpisujemy nazwę projektu i klikamy "Next"

  7. Wybieramy kraj, akceptujemy warunki korzystania z usługi, klikamy "Zgadzam się..."

  8. Wpisujemy swoje dane osobowe

  9. Wpisujemy dane swojej karty w formie płatności i klikamy "Rozpocznij bezpłatny okres próbny"

  Informacja dotycząca cennika znajduje się pod danym linkiem: https://cloud.google.com/maps-platform/pricing/

  10. W nowym okienku dostajemy Google Api Key.

  11. W konfiguracji programu wklejamy nasz Google Api Key, zapisujemy ustawienia

 • Jak zdalnie połączyć się z serwerem terminali?

  Link do źródła

  Klikamy menu „Start” a następnie „Uruchom”, pojawi się okno jak niżej.

   W polu „Otwórz” wpisujemy następujący tekst:  mstsc  i klikamy przycisk OK. Otworzy się ekran „Podłączenie pulpitu zdalnego”.

   

   

  W polu „Komputer” wpisujemy numer IP i klikamy przycisk „Podłącz”. Pojawi się okno logowania do systemu Windows.

  Wpisujemy login i hasło, klikamy przycisk OK. Gotowe, połączyliśmy się zdalnie z serwerem terminali.

   

   

 • Problem z uruchomieniem SpedTrans - brak pliku frx23.bpl

  Link do źródła

  Po aktualizacji programu Avast zaczyna on traktować plik frx23.bpl jako wirusa i wycina go jako zagrożenie.

  Problem wynika z błędnego rozpoznania przez program Avast pliku programu SpedTrans.

  Komunikat o błędzie może być dwojakiego rodzaju:

  1.

  2.

   

  Prosimy wykonać kroki według poniższej instrukcji - dokładnie w takiej kolejności.

  1. Prosimy wyłączyć Avasta.

  UWAGA! Program Avast trzeba wyłączyć na serwerze oraz na wszystkich komputerach gdzie jest używany SpedTrans.

  2. Prosimy pobrać plik z głównego katalogu programu Dane / New - jeśli w tym katalogu nie ma żadnyc plików to należy na administratorze kliknąć Pomoc / aktualizacja programu - oraz kliknąć "Pobierz" - aktualizacji nie musimy wgrywać. Następnie rozpakowujemy plik z rozszerzeniem zip - po rozpakowaniu odnajdujemy plik frx23.bpl i kopiujemy do głównego katalogu programu najczęściej jest to:  S:\SpedTrans.

  3. Uruchamiamy ponownie program SpedTrans.

  UWAGA! Do czasu kolejnej aktualizacji programu Avast musi on być wyłączony. Być może kolejna aktualizacja Avast poprawi ten błąd.

   

  USTAWIENIE PROGRAMU AVAST - ZALECANE (Wszelkie zmiany w programie Avast klient robi na własną odpowiedzialność - prosimy się skonsultować z własnym informatykiem)

  Wchodzimy w Ustawienia -> Ochrona aktywna -> Osłona systemu plików -> Wykluczenia -> Dodaj: *.bpl

   

   

  Po tej operacji będzie można włączyć ochronę Avast.

 • Czym różni się wersja Express MS SQL 2005 od wersji płatnej?

  Link do źródła

  Czym różni się wersja Express MS SQL 2005 od wersji płatnej?

  Szczegółowe porównanie wersji można znaleść na stronach:

  http://www.microsoft.com/poland/sql/prodinfo/compare/default.mspx

  [>>>]

 • Komunikat błędu: "The system is unable to load the memory page"

  Link do źródła

  Komunikat błędu: "The system is unable to load the memory page"

   

  Błąd nie leży po stronie systemu SPEDTRANS.

  Problem związany jest z usługą MS SQL Server, pojawia się w przypadku obciążenia serwera.

  Szczegółowe informacje dotyczące problemu znajdują się tutaj:
  https://support.microsoft.com/en-us/help/312362/server-is-unable-to-allocate-memory-from-the-system-paged-pool

 • Jak przenieść program SPEDTRANS SQL/List przewozowy SQL na inny komputer?

  Link do źródła

   

  Poniżej przedstawiam instrukcje do samodzielnego przeniesienia (zainstalowania) programu.

  Przed podjęciem jakichkolwiek kroków, należy skopiować cały katalog programu. Jak również należy skopiować bazę danych z lokalizacji C:/Program files/Microsoft SQL Server/MSSQL10_50.SQLEXPRESS/MSSQL/Data.

  1.Najpierw należy zrobić instalację serwera SQL na nowym komputerze (serwerze) aby  serwer działał sprawnie dobrze mieć minimum 4 GB RAM’u
  Dla wersji systemu 64 bit silnik bazy danych Microsoft SQL Server 2012 Express Edition x64 (64 bit)
  Instrukcja jak zainstalować serwer SQL jest tutaj.

  2.Następnie skopiowany cały katalog z programem ze starego komputera, wklejamy na nowy komputer oraz na nowym komputerze wklejamy baze danych w lokalizacji C:/Program files/Microsoft SQL Server/MSSQL10_50.SQLEXPRESS/MSSQL/Data

  3.Podłączamy plik bazy danych do serwera SQL. Instrukcja jak podłączyć baze danych znajduje się tutaj.

  4.Następnie możemy uruchomić program i wypełnić oraz wysłać Rejestrację w celu otrzymania licencji wraz z kluczem aktywacyjnym dla nowej lokalizacji.

  Koszt wygenerowania nowej licencji wg. aktualnego cennika.

 • Komunikat błędu: "There is insufficient system memory in resource pool 'internal' to run this query"

  Link do źródła

  Komunikat błędu: "There is insufficient system memory in resource pool 'internal' to run this query"


  Błąd nie leży po stronie systemu SPEDTRANS.
   
  Jeśli pojawia się taki błąd, należy wykonać aktualizację silnika bazy danych Microsoft SQL Server. 
   
  Więcej informacji znajduję się tutaj: https://support.microsoft.com/en-us/kb/982854

   

   
 • Jak ustawić pogrubienie lub inny kolor tekstu w ogólnych warunkach dla przewoźnika?

  Link do źródła

  Jak mogę zmienić warunki ogólne dla przewoźnika na zleceniu, aby były pogrubione lub wyróżnione kolorem.

  Standardowo dodajemy warunki ogólne dla przewoźnika w programie: Słowniki / Inne / Rodzaje zleceń / edycja zlecenia spedycji - oraz w zakładce - domyślne treści.

  Aby część tekstu warunków pogrubić albo wyróżnić kolorem należy:

  1. wejść w Narzędzia / Generator Raportów

  2. Otworzyć plik zlec_sped_04.fr3 (jest on w głównym katalogu programu Dane / Raporty)

  3. Przejść na zakładkę Warunki ogólne - klikamy raz w pole - gdzie jest napisane - [Nagłówek zlecenia spedycji lub transportu."P_WARUNKI_OGOLNE"] (przez dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem) oraz po lewej stronie ustawiamy parametr - AllowHTMLTags na wartość - True.

  4. Edytujemy pole przez dwukrotne kliknięcie oraz kasujemy treść - [Nagłówek zlecenia spedycji lub transportu."P_WARUNKI_OGOLNE"]

  5. Wstawić tekst Warunków ogólnych - oraz jego fragmenty oznaczyć odpowiednimi znacznikami HTML (przykład poniżej).

  UWAGA! BARDZO WAŻNE!

  Przy takim ustawieniu warunków ogólnych - na wszystkich zleceniach - nawet tych z przeszłości - warunki te się pojawią w tej samej formie na wydruku zlecenia dla przewoźnika.

Strony