image description

FAQ - BAZA WIEDZY

 • Konfiguracja skrzynki email Google GMail - weryfikacja dwuetapowa

  Link do źródła

  Hasło do aplikacji to 16-znakowy kod dostępu, dzięki któremu aplikacje zewnętrzne lub urządzenia mogą uzyskać dostęp do Twojego konta Google. Haseł do aplikacji można używać tylko na koncie z włączoną weryfikacją dwuetapową. Jeżeli chcemy skonfigurować pocztę GMAIL w programie SPEDTRANS konieczne jest wygenerowanie danego hasła.

  1. Przechodzimy do zarządzania kontem GOOGLE. 

  2. Zakładka BEZPIECZEŃSTWO. 

   

   

  3. Sposób logowania się w Google > Weryfikacja dwuetapowa jest wyłączona.

   

  4. Rozpocznij.

   

   

  5. Logujemy się do konta Google.

   

   

  6. Wpisujemy numer telefonu, który będzie powiązany z kontem Google (jeżeli będziemy logować się na innym urządzeniu to wymagane będzie podanie kodu który zostanie przesłany wiadomością SMS w formię 6-cyfrowego kodu) > Dalej.

   

   

   7. Wpisujemy kod > Dalej.

   

   

  8. Włącz.

   

   

  9. Logujemy się do konta Google. 

   

   

  10. Włącz. 

   

  11. Ponownie przechodzimy do zakładki Bezpieczeństwo.

   

   

  12. Sposób logowania się w Google > Weryfikacja dwuetapowa.

   

   

  13. W dolnej części strony > Hasła do aplikacji.

   

   

   

  14. Wybierz apliakcje > Inna opcja (własna nazwa).

   

   


  15. Nazwa aplikacji wpisujemy SPEDTRANS > WYGENERUJ.

   

   

  16. Kopiujemy wygenerowane 16-znakowe hasło.  

   

  17. SPEDTRANS > Narzędzia > Konfiguracja > Użytkownicy > Edycja użytkownika (jeżeli w programie mamy skonfigurowane indywidulane skrzynki pocztowe) > Serwer poczty wychodzącej

  Jeżeli w programie używany ogólnej skrzynki pocztowej > Narzędzia > Konfiguracja > Serwer poczty wychodzącej.

   

   

   18. Zapisz > Test > wysyłamy wiadomość testową.

 • Wygenerowanie API KEY GOOGLE

  Link do źródła

  WYGENEROWANIE GOOGLE API KEY

  1. Należy przejść na stronę: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key

  2. Logujemy się do konta Google.

  3. GET STARTED / WYPRÓBUJ

   

   

   

  4. W kolejnym etapie tworzymy konto rozliczeniowe.

   

  6. W kolejnym etapie uzupełniamy dane firmy oraz przechodzimy do weryfikacji informacji o płatności. Kartę kredytową/debetową podpinamy w celu potwierdzenia tożsamości oraz wykluczeniu ingerencji robota. Nie są pobierane żadne środki dopóki ręcznie nie włączymy płatnych usług, co nie jest konieczne przy generowaniu API Key wykorzystywanego w programie.

   


  7. Po wypełnieniu niezbędnych danych > Rozpocznij bezpłatny okres próbny > potwierdzamy transakcje w aplikacji banku (transakcja na 0 PLN).

  8. Włączenie Google Maps Platform > wybieramy odpowiedzi na poszczególne pytania (dowolnie) > Dalej > Prześlij.

  9. Otwórz GOOGLE MAPS PLATFORM.

   

  10. Interfejsy API i usługi > Biblioteka > Mapy.

   

   

   

  11. Wyłączamy usługi: Maps SDK for Android oraz Maps SDK for iOS .

   

   

   12. Otwieramy usługi w nowym oknie > Zarządzaj.

   

   

   

  13. Następnie przechodzimy > Interfejsy API i usługi > Ekran zgody OAuth.

   


   

  14. User Type > Zewnętrzny > UTWÓRZ.

   

   

   

  15. Informacje o aplikacji > Nazwa aplikacji > Adres e-mail (LOGO opcjonalnie)> ZAPISZ KONTYNUUJ (Domena aplikacji opcjonalnie).

   

   

   

  16. Zakres > ZAPISZ KONTYNUUJ.

  17. Użytkownicy testowi > ZAPISZ KONTYNUUJ.

  18. Następnie przechodzimy > Interfejsy API i usługi > Dane logowania.

   

   

   

  19. UTWÓRZ DANE LOGOWANIA > Klucz interfejsu API.

   

   

   

  20. Kopiujemy wygenerowany klucz.

   

   

  21. SPEDTRANS > ADMIN > Narzędzia > Konfiguracja programu > Mapy > wklejamy klucz w zaznaczone pola.

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Wygenerowanie API KEY HERE

  Link do źródła

  WYGENEROWANIE API KEY HERE

   

  1. Należy przejść na stronę: https://platform.here.com/sign-up?step=verify-identity.

  2. Uzupełniamy zaznaczone pola > „Verify email". 

   

   

  3. Na podany adres e-mail zostanie wysłany @ w celu weryfikacji > „Verify email”.

   

   

   

  4. Uzupełniamy zaznaczone pola > Next.

   

   

  5. W etapie Billing detail” > Skip billing detail”.

   

   

  6. Przechodzimy na stronę: https://platform.here.com/admin/apps/E1gC8PX3YByIfc0Kr40H.

  7. Logujemy się do konta HERE.

  8. Register new app.

   

  9. Uzupełniamy „APP NAME” > Register.

   

   

  10. API Keys (0 of 2) > Create API key.

   

  11. Kopiujemy API KEY.

   

   

   

  12. SPEDTRANS > ADMIN > Narzędzia > Konfiguracja programu > Mapy > w zaznaczonym miejscu wklejamy klucz API KEY.

   

   

   

   

   

 • Przeniesienie programu SPEDTRANS na nowy serwer MSSQL 2019 EXPRESS

  Link do źródła

  Poniżej przedstawiamy instrukcje do samodzielnego przeniesienia (zainstalowania) programu na nowym serwerze.

  STARY SERWER

  Przed podjęciem jakichkolwiek kroków, należy skopiować cały katalog programu (Maciosoft) np. na dysk zewnętrzny. W kolejnym etapie musimy wykonać archiwum bazy danych MS SQL, możemy to zrobić z poziomu programu > ADMIN > Narzędzia > Wykonaj archiwum danych > Wykonaj archiwum bazy danych MS SQL. Plik z backup-em również należy skopiować na dysk zewnętrzny z lokalizacji:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SPEDTRANS\MSSQL\Backup

  NOWY SERWER

  1.Instalujemy silnik bazy danych MS SQL 2019 Express. Link instalacyjny poniżej:

  Download Microsoft® SQL Server® 2019 Express from Official Microsoft Download Center

  2. Instalujemy wersje CUSTOM.

   

  2. New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation.

   

   

  3. Product Updates > Next.

   

   

  4. Install Rules > Next.

   

   

  5. Installation Type > Zaznaczamy Perform a new installation of SQL Server 2019”> Next.

   

   

  6. License Terms > Zaznaczamy „I accept the license terms and Privacy Statement”.

   

   

  7. Feature Selection > Odznaczamy „Machine Learning Services and Language” > Next.

   

   

  8. Instance Configuration > Named instance (preferowane SPEDTRANS) > Next.

   

   

  9. Server Configuration >SQL Server Browser > Automatic. Zaznaczamy „Grant Perform Volume...” > Next.

   

   

  10. Database Engine Configuration > Zaznaczamy „Mixed Mode...” > ustawiamy hasło do bazy danych > Enter password > Confirm password.

   

   

  11. Database Engine Configuration > FIESTREAM > Zaznaczamy „Eneble FILESTREAM for Transact – SQL acess” oraz „Eneble FIESTREAM for file I/O acess” > Next.

   

   

  12. Etapy Feature Configuration Rules oraz Installation przejdą automatycznie.

  13. Complete > Close.

   

  14. Instalujemy SQL Server Management Tools.

   

   

  15. Skopiowany katalog programu (Maciosoft) wklejamy na nowym serwerze > dysk C (opcjonalnie).

  16. Udostępniamy katalog sieciowo > prawym przyciskiem na katalog Maciosoft > Właściwości > Udostępnianie > Udostępnianie zaawansowane

   

   

  Uprawnienia > Zezwalaj (zaznaczamy: Pełna kontrola, Zmiana, Odczyt) > OK > Zastosuj.

      

  17. Kopiujemy ścieżkę sieciową > wklejamy w wiersz poleceń i z tej lokalizacji uruchamiamy program SpedTrans (Aplikacja), możemy stworzyć skrót na pulpicie > prawym przyciskiem myszy> Wyślij do > Pulpit (utwórz skrót).

  18. Z udostępnionej ścieżki sieciowej możemy uruchomić program na innych stanowiskach (pod warunkiem że są podłączone do tej samej sieci co serwer/główny komputer).

  19. Konfiguracja sieci w celu udostępnienia programu na innych stanowiskach > Panel sterowania > Centrum sieci i udostępniania > Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania > Prywatny > Włącz odnajdywanie sieci > Gość publiczny > Włącz odnajdywanie sieci > Wszystkie sieci > Udostępnianie folderu sieciowego > Włącz udostępnianie, aby dowolna osoba… . Opcjonalnie !!!

  Wszystkie sieci> Udostępnianie chronione hasłem > Zaznacz w tym miejscu pole „Wyłącz udostępnianie chronione hasłem” (albo ustawić hasło sieciowe do udostępnianych katalogów).

  20. Po uruchomieniu programu pojawi się komunikat o naruszeniu zasad licencjonowania > wypełniamy formularz rejestracyjny (dane firmy, ilość licencji, zatwierdzamy warunki umowy licencyjnej) > Wyślij (koszt wygenerowania licencji wg aktualnego cennika).

   

   

  21. Na podany adres mailowy w formularzu zostanie wysłana nowa licencja z instrukcją aktualizacji.

  22. W kolejnym etapie musimy utworzyć nową bazę danych oraz podłączyć plik z backup-em (wykonany na starym serwerze). Otwieramy Microsoft SQL Server Management Studio > logujemy się do utworzonej instancji. Authentication > SQL Server Authentication.

   


   

  Databases > Klikamy prawym przyciskiem myszy > Restore Database...

   

   

  Zaznaczamy Device > wybieramy plik z backup-em > Databases > wpisujemy nazwę nowej bazy

   

   

  Options > Overwrite the existing database (WITH REPLACE) > OK.

   

   

  23. Po uruchomieniu programu pojawi się komunikat „Brak konfiguracji połączenia z serwerem bazy danych...”, musimy połączyć program z nową instancją i bazą danych.

   

    

   

  Zaznaczamy > Połącz z istniejącą bazą danych na wybranym serwerze MS SQL > Dalej.

   

   

  Wybieramy nazwę serwera (nazwa instancji pkt.8) > Uwierzytelnianie zaznaczamy SQL serwerlogin i hasło do bazy danych (login standardowo SA, hasło ustawione w pkt. 10). > Test połączenia z serwerem > Dalej.

   

   

  Zaznaczamy > Połącz z istniejącą bazą danych na wybranym serwerze MS SQL > Dalej.

   

   

  Wybieramy utworzoną bazę > Test połączenia z bazą > Dalej.

   

   

  Po uruchomieniu programu należy wprowadzić KLUCZ AKTYWACYJNY, wysłany wraz z licencją.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Kody GTU, procedury i typy dokumentów JPK_V7 w SPEDTRANS

  Link do źródła

  Słownik kodów GTU, procedur i typów dokumentów JPK_V7

  Słownik kodów JPK_V7 znajduje się w menu głównym programu, zakładka Słowniki > Kody JPK_V7.
  Uwaga! Słownik jest dostępny tylko dla użytkownika ADMIN.

   

  W słowniku JPK_V7 znajdują się wszystkie kody GTU, procedury i typy dokumentów.

  Nieużywane kody możemy schować do archiwum. Aby to wykonać należy kliknąć klawisz Status i następnie Do archiwum

  Domyślne kody GTU, procedury i typy dokumentów możemy dodać do kartotek kontrahentów, towarów i usług oraz rodzajów kosztów.
  Domyślne kody będą następnie automatycznie dodawane przy wystawianiu dokumentów sprzedaży i dokumentów kosztowych.

  Kartoteka kontrahenta

  W kartotece kontrahenta znajduje się dodatkowa zakładka JPK_V7, gdzie możemy dodać kody.

  Aby dodać domyślne kody klikamy klawisz Dodaj. Aby wybrać kilka kodów za jednym razem należy wcisnąć klawisz CTRL i następnie wskazać rekordy klikając myszką. CTRL + A zaznacza wszystkie rekordy.
  Aby usunąć domyślne kody, kliknąć klawisz Usuń. CTRL + A i kliknięcie klawisza Usuń powoduje usunięcie wszystkich domyślnych kodów.

  Na tabelę domyślnych kodów JPK_V7 mamy też podgląd bezpośrednio ze słownika kontrahentów, zakładka JPK_V7

  Aby grupowo dodać kody JPK_V7 do wielu kartotek kontrahentów, należy zaznaczyć wybrane rekordy i kliknąć klawisz Edytuj > JPK_V7 i wybrać funkcję Aktualizuj kody JPK_V7.


  Aby usunąć grupowo kody JPK_V7, należy wybrać funkcję Usuń kody JPK_V7.

  Kartoteka towarów i usług

  Aby dodać domyślny kod GTU należy przejść na zakładkę Dodatkowe informacje.

  W słowniku towarów i usług w grupie kolumn Informacje dodatkowe można odkryć kolumnę Kod GTU.

   

  Aby grupowo dodać domyślny kod GTU do wielu kartotek, należy zaznaczyć wybrane rekordy danych i następnie kliknąć klawisz Edytuj.
  Następnie w oknie dialogowym należy zaznaczyć Kod GTU i wybrać dany kod. Operację należy potwierdzić klikając klawisz Zapisz.

  Kartoteka rodzajów kosztów

  W kartotece rodzaju kosztu w zakładce Dodatkowe informacje możemy wybrać domyślny Kod GTU

  W słowniku rodzajów kosztów, analogicznie jak w słowniku towarów i usług można odkryć kolumnę Kod GTU oraz grupowo dodać domyślny kod GTUklawisz Edycja > JPK_V7 > Aktualizuj kody JPK_V7.

  Główna konfiguracja programu

  W zakładce Ustawienia dodatkowe, dodano możliwość wybrania domyślnego kodu GTU. Kod ten automatycznie będzie wstawiany do nowo tworzonych kartotek towarów i usług oraz rodzajów kosztów.

  Wystawianie dokumentu sprzedaży

  Po uzupełnieniu domyślnych kodów JPK_V7 w kartotekach kontrahenta i towarów i usług, przy wystawianiu dokumentu sprzedaży kody te są automatycznie dodawane do danego dokumentu sprzedaży.

  Wszystkie kody JPK_V7 wybrane do danego dokumentu są widoczne w dodatkowej zakładce JPK_V7

  W zakładce tej mamy dodatkowo dostępne funkcje:

  Pobierz – wywołanie ponownego automatycznego pobrania kodów JPK_V7

  Dodaj – ręczne dodanie kody JPK_V7

  Usuń – usunięcie kody z dokumentu sprzedaży.

  W rejestrze dokumentów sprzedaży dla przejrzystości danych, dodana jest rónież zakładka JPK_V7.
  Aby grupowo dodać kody JPK_V7 do wielu dokumentów sprzedaży, w rejestrze sprzedaży należy zaznaczyć wybrane dokumenty i kliknąć klawisz Edytuj > JPK_V7 i wybrać funkcję Aktualizuj kody JPK_V7.

  Wystawianie dokumentu kosztowego

  W dokumencie kosztowych również dodana jest zakładka JPK_V7 z analogicznymi funkcjami jak dla dokumentu sprzedaży.

  Uwaga! kody JPK_V7 są automatycznie dodawane na podstawie głównej kategorii kosztowej dokumentu oraz kategorii kosztowych z zakładki Razem

  Uwaga! Nie na podstawie towarów i usług powiązanych z dokumentem źródłowym – zakładka Dokumenty powiązane.

  Dodatkowa konfiguracja – uprawnienia dla użytkowników.

  Domyślnie zakładka JPK_V7 w słowniku kontrahentów i rejestrach sprzedaży i kosztówjest odkryta i widoczna dla każdego użytkownika. Jeśli jednak dany użytkownik programu nie potrzebuje widzieć kodów JPK_V7, to możemy te dane ukryć.

  Aby to wykonać, należy przejść do konfiguracji użytkownika, zakładka Uprawnienia > Inne uprawnienia

  I wybieramy opcję Podgląd zakładki JPK_V7 w słowniku kontrahentów oraz rejestrach sprzedaży i dokumentów kosztowych.

  Dodatkowo możemy zablokować zmianę domyślnych kodów JPK_V7 przy edycji kartotek kontrahentów, towarów i usług oraz rodzajów kosztów.

  Uprawnienie do tego służące znajduje się w zakładce Słowniki > Blokada zmiany kodów JPK_V7

  Dodatkowe informacje

  Eksport dokumentów sprzedaży oraz kosztowych do programów księgowych.

  Sposób wymiany danych z programami księgowymi nie uległ zmianie. W plikach wymiany danych zostały dodane odpowiednie sekcje odpowiedzialne za JPK_V7.

  Modyfikacja i dostosowanie plików wymiany danych jest zależna od producentów firm trzecich tj. producentów programów księgowych. Modyfikacje są przygotowywane przez nas we współpracy z naszymi Klientami. Do wykonania takiej modyfikacji niezbędna jest nam dokumentacja wymiany danych z danym program księgowym, przykładowy plik wymiany danych oraz kontakt techniczny z producentem danego programu.

 • Problem z weryfikacją czynnego podatnika VAT na komputerach z Windows 7

  Link do źródła

  Podczas próby sprawdzania podatnika VAT w programie dla spedycji i transportu SPEDTRANS w Windows 7 może występować błąd. Jest on spowodowany tym, że system Windows 7 domyślnie nie obsługuje protkołów TLS 1.1 oraz TLS 1.2. Błąd możemy wyeliminować instalując aktualizację KB3140245, oraz MicrosoftEasyFix.

   

  1. Aktualizacja:

  W menu startu wyszukujemy Windows Update, tam w lewym dolnym rogu znajduje się opcja Zainstalowane aktualizacje, wybieramy ją i oczekujemy aż program załaduje wszystkie zainstalowane aktualizacje.

  Wyszukujemy aktualizacji KB3140245(możemy skorzystać z wyszukiwarki w prawm górnym rogu).

  Jeśli aktualizacje znajduje się na liście zainstalowanych aktualizacji przechodzimy do drugiego punktu.

  Jeśli aktualizacja nie znajduje się na liście, to musimy udać się do poprzedniego okna i wybrać opcję Wyszukaj aktualizacje. Gdy program zakończy wyszukiwanie możemy zainstalować wszystkie dostępne aktualizacje lub wyszukać na liście interusującą nas (KB3140245).

   

  2. MicrosoftEasyFix:

  Przechodzimy na stronę https://support.microsoft.com/en-au/help/3140245/update-to-enable-tls-1-1-and-tls-1-2-as-default-secure-protocols-in-wi i wyszukujemy wytłuszczonym drugkiem "EasyFix", niżej znajduje się niebieski przycisk "Download" który po kliknięciu rozpocznie pobieranie programu dla firm transportowych. Po pobraniu uruchamiamy instalator klikając dwukrotnie LPM i przechodzimy przez kreator instalacji.

   

  Po wykonaniu tych czynności restartujemy komputer.

 • Jak uruchomić dodatkową usługę SPEDTRANS

  Link do źródła

  Usługi dodatkowe SPEDTRANS to np.:

  - SPEDTRANS SMTP email serwer,
  - SPEDTRANS sms serwer,
  - SPEDTRANS cloud backup,
  - SPEDTRANS POP3 serwer,
  - SPEDTRANS GPS serwer,
  - SPEDTRANS Aktualizacja kursów walut

  Są to typowe usługi systemu Windows.

  Aby zweryfikować czy dana usługa działa, należy na serwerze otworzyć:
  Panel sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Usługi
  na liście odszukać nazwy usług rozpoczynające się od SPEDTRANS
  jeśli pole "Stan" danej usługi jest puste - oznacza to że usługa nie jest uruchomiona

  Aby uruchomić daną usługę należy kliknąć na nią prawym przyciskiem myszy, a następnie Uruchom.
  Po poprawnym uruchomieniu w kolumnie "Stan" powinien pojawić się "Działa".

  Warto zweryfikować typ uruchamiania usługi:

  Wyłączony - usługa jest wyłączona i nie można jej uruchomić
  Ręczny - po każdym uruchomieniu systemu trzeba ręcznie uruchamiać usługę
  Automatyczny - usługa powinna być uruchamiana automatycznie wraz z uruchamianiem systemu operacyjnego
  Automatyczny (opóźnione uruchamienie) - usługa powinna być uruchamiana po pełnym uruchomieniu systemu operacyjnego oraz innych usług (zalecane)

 • Komunikaty błędów I/O Errors

  Link do źródła

  Poniżej lista błędów I/O (wejścia / wyjścia) API systemu Windows,
  które są również błędami I/O zwracanymi przez programy napisane w języku Delphi i na ogół trudno je znaleźć,
  gdyż w większości przypadków nie dotyczą samego programu a systemu operacyjnego.

  Część z wysokonumerowanych błędów Windows API, nie są tak naprawde błędami, ale mogą być zgłaszane przez program jako błąd.

  I/O Error 1:
  // IO Error 1L
  // ERROR_INVALID_FUNCTION
  // MessageText:
  // Incorrect function.

  I/O Error 2:
  // IO Error 2L
  // ERROR_FILE_NOT_FOUND
  // MessageText:
  // The system cannot find the file specified.

  I/O Error 3:
  // IO Error 3L
  // ERROR_PATH_NOT_FOUND
  // MessageText:
  // The system cannot find the path specified.

  I/O Error 4:
  // IO Error 4L
  // ERROR_TOO_MANY_OPEN_FILES
  // MessageText:
  // The system cannot open the file.

  I/O Error :5
  // IO Error 5L
  // ERROR_ACCESS_DENIED
  // MessageText:
  // Access is denied.

  I/O Error 6:
  // IO Error 6L
  // ERROR_INVALID_HANDLE
  // MessageText:
  // The handle is invalid.

  I/O Error 7:
  // IO Error 7L
  // ERROR_ARENA_TRASHED
  // MessageText:
  // The storage control blocks were destroyed.

  I/O Error 8:
  // IO Error 8L
  // ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY
  // MessageText:
  // Not enough storage is available to process this command.

  I/O Error 9:
  // IO Error 9L
  // ERROR_INVALID_BLOCK
  // MessageText:
  // The storage control block address is invalid.

  I/O Error 10:
  // IO Error 10L
  // ERROR_BAD_ENVIRONMENT
  // MessageText:
  // The environment is incorrect.

  I/O Error 11:
  // IO Error 11L
  // ERROR_BAD_FORMAT
  // MessageText:
  // An attempt was made to load a program with an
  // incorrect format.

  I/O Error 12:
  // IO Error 12L
  // ERROR_INVALID_ACCESS
  // MessageText:
  // The access code is invalid.

  I/O Error 13:
  // IO Error 13L
  // ERROR_INVALID_DATA
  // MessageText:
  // The data is invalid.

  I/O Error 14:
  // IO Error 14L
  // ERROR_OUTOFMEMORY
  // MessageText:
  // Not enough storage is available to complete this operation.

  I/O Error 15:
  // IO Error 15L
  // ERROR_INVALID_DRIVE
  // MessageText:
  // The system cannot find the drive specified.

  I/O Error 16:
  // IO Error 16L
  // ERROR_CURRENT_DIRECTORY
  // MessageText:
  // The directory cannot be removed.

  I/O Error 17:
  // IO Error 17L
  // ERROR_NOT_SAME_DEVICE
  // MessageText:
  // The system cannot move the file
  // to a different disk drive.

  I/O Error 18:
  // IO Error 18L
  // ERROR_NO_MORE_FILES
  // MessageText:
  // There are no more files.

  I/O Error 19:
  // IO Error 19L
  // ERROR_WRITE_PROTECT
  // MessageText:
  // The media is write protected.

  I/O Error 20:
  // IO Error 20L
  // ERROR_BAD_UNIT
  // MessageText:
  // The system cannot find the device specified.

  I/O Error 21:
  // IO Error 21L
  // ERROR_NOT_READY
  // MessageText:
  // The device is not ready.

  I/O Error 22:
  // IO Error 22L
  // ERROR_BAD_COMMAND
  // MessageText:
  // The device does not recognize the command.

  I/O Error 23:
  // IO Error 23L
  // ERROR_CRC
  // MessageText:
  // Data error (cyclic redundancy check)

  I/O Error 24:
  // IO Error 24L
  // ERROR_BAD_LENGTH
  // MessageText:
  // The program issued a command but the
  // command length is incorrect.

  I/O Error 25:
  // IO Error 25L
  // ERROR_SEEK
  // MessageText:
  // The drive cannot locate a specific
  // area or track on the disk.

  I/O Error 26:
  // IO Error 26L
  // ERROR_NOT_DOS_DISK
  // MessageText:
  // The specified disk or diskette cannot be accessed.

  I/O Error 27:
  // IO Error 27L
  // ERROR_SECTOR_NOT_FOUND
  // MessageText:
  // The drive cannot find the sector requested.

  I/O Error 28:
  // IO Error 28L
  // ERROR_OUT_OF_PAPER
  // MessageText:
  // The printer is out of paper.

  I/O Error 29:
  // IO Error 29L
  // ERROR_WRITE_FAULT
  // MessageText:
  // The system cannot write to the specified device.

  I/O Error 30:
  // IO Error 30L
  // ERROR_READ_FAULT
  // MessageText:
  // The system cannot read from the specified device.

  I/O Error 31:
  // IO Error 31L
  // ERROR_GEN_FAILURE
  // MessageText:
  // A device attached to the system is not functioning.

  I/O Error 32:
  // IO Error 32L
  // ERROR_SHARING_VIOLATION
  // MessageText:
  // The process cannot access the file because
  // it is being used by another process.

  I/O Error 33:
  // IO Error 33L
  // ERROR_LOCK_VIOLATION
  // MessageText:
  // The process cannot access the file because
  // another process has locked a portion of the file.

  I/O Error 34:
  // IO Error 34L
  // ERROR_WRONG_DISK
  // MessageText:
  // The wrong diskette is in the drive.
  // Insert %2 (Volume Serial Number: %3)
  // into drive %1.

  I/O Error 36:
  // IO Error 36L
  // ERROR_SHARING_BUFFER_EXCEEDED
  // MessageText:
  // Too many files opened for sharing.

  I/O Error 38:
  // IO Error 38L
  // ERROR_HANDLE_EOF
  // MessageText:
  // Reached end of file.

  I/O Error 39:
  // IO Error 39L
  // ERROR_HANDLE_DISK_FULL
  // MessageText:
  // The disk is full.

  I/O Error 50:
  // IO Error 50L
  // ERROR_NOT_SUPPORTED
  // MessageText:
  // The network request is not supported.

  I/O Error 51:
  // IO Error 51L
  // ERROR_REM_NOT_LIST
  // MessageText:
  // The remote computer is not available.

  I/O Error 52:
  // IO Error 52L
  // ERROR_DUP_NAME
  // MessageText:
  // A duplicate name exists on the network.

  I/O Error 53:
  // IO Error 53L
  // ERROR_BAD_NETPATH
  // MessageText:
  // The network path was not found.

  I/O Error 54:
  // IO Error 54L
  // ERROR_NETWORK_BUSY
  // MessageText:
  // The network is busy.

  I/O Error 55:
  // IO Error 55L
  // ERROR_DEV_NOT_EXIST
  // MessageText:
  // The specified network resource or device is no longer
  // available.

  I/O Error 56:
  // IO Error 56L
  // ERROR_TOO_MANY_CMDS
  // MessageText:
  // The network BIOS command limit has been reached.

  I/O Error 57:
  // IO Error 57L
  // ERROR_ADAP_HDW_ERR
  // MessageText:
  // A network adapter hardware error occurred.

  I/O Error 58:
  // IO Error 58L
  // ERROR_BAD_NET_RESP
  // MessageText:
  // The specified server cannot perform the requested
  // operation.

  I/O Error 59:
  // IO Error 59L
  // ERROR_UNEXP_NET_ERR
  // MessageText:
  // An unexpected network error occurred.

  I/O Error 60:
  // IO Error 60L
  // ERROR_BAD_REM_ADAP
  // MessageText:
  // The remote adapter is not compatible.

  I/O Error 61:
  // IO Error 61L
  // ERROR_PRINTQ_FULL
  // MessageText:
  // The printer queue is full.

  I/O Error 62:
  // IO Error 62L
  // ERROR_NO_SPOOL_SPACE
  // MessageText:
  // Space to store the file waiting to be printed is
  // not available on the server.

  I/O Error 63:
  // IO Error 63L
  // ERROR_PRINT_CANCELLED
  // MessageText:
  // Your file waiting to be printed was deleted.

  I/O Error 64:
  // IO Error 64L
  // ERROR_NETNAME_DELETED
  // MessageText:
  // The specified network name is no longer available.

  I/O Error 65:
  // IO Error 65L
  // ERROR_NETWORK_ACCESS_DENIED
  // MessageText:
  // Network access is denied.

  I/O Error 66:
  // IO Error 66L
  // ERROR_BAD_DEV_TYPE
  // MessageText:
  // The network resource type is not correct.

  I/O Error 67:
  // IO Error 67L
  // ERROR_BAD_NET_NAME
  // MessageText:
  // The network name cannot be found.

  I/O Error 68:
  // IO Error 68L
  // ERROR_TOO_MANY_NAMES
  // MessageText:
  // The name limit for the local computer network
  // adapter card was exceeded.

  I/O Error 69:
  // IO Error 69L
  // ERROR_TOO_MANY_SESS
  // MessageText:
  // The network BIOS session limit was exceeded.

  I/O Error 70:
  // IO Error 70L
  // ERROR_SHARING_PAUSED
  // MessageText:
  // The remote server has been paused or is in the
  // process of being started.

  I/O Error 71:
  // IO Error 71L
  // ERROR_REQ_NOT_ACCEP
  // MessageText:
  // No more connections can be made to this remote computer at this time
  // because there are already as many connections as the computer can accept.

  I/O Error 72:
  // IO Error 72L
  // ERROR_REDIR_PAUSED
  // MessageText:
  // The specified printer or disk device has been paused.

  I/O Error 80:
  // IO Error 80L
  // ERROR_FILE_EXISTS
  // MessageText:
  // The file exists.

  I/O Error 82:
  // IO Error 82L
  // ERROR_CANNOT_MAKE
  // MessageText:
  // The directory or file cannot be created.

  I/O Error 83:
  // IO Error 83L
  // ERROR_FAIL_I24
  // MessageText:
  // Fail on INT 24

  I/O Error 84:
  // IO Error 84L
  // ERROR_OUT_OF_STRUCTURES
  // MessageText:
  // Storage to process this request is not available.

  I/O Error 85:
  // IO Error 85L
  // ERROR_ALREADY_ASSIGNED
  // MessageText:
  // The local device name is already in use.

  I/O Error 86:
  // IO Error 86L
  // ERROR_INVALID_PASSWORD
  // MessageText:
  // The specified network password is not correct.

  I/O Error dderro:
  // IO Error dderroL
  // ERROR_INVALID_PARAMETER
  // MessageText:
  // The parameter is incorrect.

  I/O Error 88:
  // IO Error 88L
  // ERROR_NET_WRITE_FAULT
  // MessageText:
  // A write fault occurred on the network.

  I/O Error 89:
  // IO Error 89L
  // ERROR_NO_PROC_SLOTS
  // MessageText:
  // The system cannot start another process at
  // this time.

  I/O Error 100:
  // IO Error 100L
  // ERROR_TOO_MANY_SEMAPHORES
  // MessageText:
  // Cannot create another system semaphore.

  I/O Error 101:
  // IO Error 101L
  // ERROR_EXCL_SEM_ALREADY_OWNED
  // MessageText:
  // The exclusive semaphore is owned by another process.

  I/O Error 102:
  // IO Error 102L
  // ERROR_SEM_IS_SET
  // MessageText:
  // The semaphore is set and cannot be closed.

  I/O Error 103:
  // IO Error 103L
  // ERROR_TOO_MANY_SEM_REQUESTS
  // MessageText:
  // The semaphore cannot be set again.

  I/O Error 104:
  // IO Error 104L
  // ERROR_INVALID_AT_INTERRUPT_TIME
  // MessageText:
  // Cannot request exclusive semaphores at interrupt time.

  I/O Error 105:
  // IO Error 105L
  // ERROR_SEM_OWNER_DIED
  // MessageText:
  // The previous ownership of this semaphore has ended.

  I/O Error 106:
  // IO Error 106L
  // ERROR_SEM_USER_LIMIT
  // MessageText:
  // Insert the diskette for drive %1.

  I/O Error 107:
  // IO Error 107L
  // ERROR_DISK_CHANGE
  // MessageText:
  // Program stopped because alternate diskette was not inserted.

  I/O Error 108:
  // IO Error 108L
  // ERROR_DRIVE_LOCKED
  // MessageText:
  // The disk is in use or locked by
  // another process.

  I/O Error 109:
  // IO Error 109L
  // ERROR_BROKEN_PIPE
  // MessageText:
  // The pipe has been ended.

  I/O Error 110:
  // IO Error 110L
  // ERROR_OPEN_FAILED
  // MessageText:
  // The system cannot open the
  // device or file specified.

  I/O Error 111:
  // IO Error 111L
  // ERROR_BUFFER_OVERFLOW
  // MessageText:
  // The file name is too long.

  I/O Error 112:
  // IO Error 112L
  // ERROR_DISK_FULL
  // MessageText:
  // There is not enough space on the disk.

  I/O Error 113:
  // IO Error 113L
  // ERROR_NO_MORE_SEARCH_HANDLES
  // MessageText:
  // No more internal file identifiers available.

  I/O Error 114:
  // IO Error 114L
  // ERROR_INVALID_TARGET_HANDLE
  // MessageText:
  // The target internal file identifier is incorrect.

  I/O Error 117:
  // IO Error 117L
  // ERROR_INVALID_CATEGORY
  // MessageText:
  // The IOCTL call made by the application program is
  // not correct.

  I/O Error 118:
  // IO Error 118L
  // ERROR_INVALID_VERIFY_SWITCH
  // MessageText:
  // The verify-on-write switch parameter value is not
  // correct.

  I/O Error 119:
  // IO Error 119L
  // ERROR_BAD_DRIVER_LEVEL
  // MessageText:
  // The system does not support the command requested.

  I/O Error 120:
  // IO Error 120L
  // ERROR_CALL_NOT_IMPLEMENTED
  // MessageText:
  // This function is only valid in Windows NT mode.

  I/O Error 121:
  // IO Error 121L
  // ERROR_SEM_TIMEOUT
  // MessageText:
  // The semaphore timeout period has expired.

  I/O Error dderro:
  // IO Error dderroL
  // ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER
  // MessageText:
  // The data area passed to a system call is too
  // small.

  I/O Error 123:
  // IO Error 123L
  // ERROR_INVALID_NAME
  // MessageText:
  // The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.

  I/O Error 124:
  // IO Error 124L
  // ERROR_INVALID_LEVEL
  // MessageText:
  // The system call level is not correct.

  I/O Error 125:
  // IO Error 125L
  // ERROR_NO_VOLUME_LABEL
  // MessageText:
  // The disk has no volume label.

  I/O Error 126:
  // IO Error 126L
  // ERROR_MOD_NOT_FOUND
  // MessageText:
  // The specified module could not be found.

  I/O Error 127:
  // IO Error 127L
  // ERROR_PROC_NOT_FOUND
  // MessageText:
  // The specified procedure could not be found.

  I/O Error 128:
  // IO Error 128L
  // ERROR_WAIT_NO_CHILDREN
  // MessageText:
  // There are no child processes to wait for.

  I/O Error 129:
  // IO Error 129L
  // ERROR_CHILD_NOT_COMPLETE
  // MessageText:
  // The %1 application cannot be run in Windows NT mode.

  I/O Error 130:
  // IO Error 130L
  // ERROR_DIRECT_ACCESS_HANDLE
  // MessageText:
  // Attempt to use a file handle to an open disk partition for an
  // operation other than raw disk I/O.

  I/O Error 131:
  // IO Error 131L
  // ERROR_NEGATIVE_SEEK
  // MessageText:
  // An attempt was made to move the file pointer before the beginning of the file.

  I/O Error 132:
  // IO Error 132L
  // ERROR_SEEK_ON_DEVICE
  // MessageText:
  // The file pointer cannot be set on the specified device or file.

  I/O Error 133:
  // IO Error 133L
  // ERROR_IS_JOIN_TARGET
  // MessageText:
  // A JOIN or SUBST command
  // cannot be used for a drive that
  // contains previously joined drives.

  I/O Error 134:
  // IO Error 134L
  // ERROR_IS_JOINED
  // MessageText:
  // An attempt was made to use a
  // JOIN or SUBST command on a drive that has
  // already been joined.

  I/O Error 135:
  // IO Error 135L
  // ERROR_IS_SUBSTED
  // MessageText:
  // An attempt was made to use a
  // JOIN or SUBST command on a drive that has
  // already been substituted.

  I/O Error 136:
  // IO Error 136L
  // ERROR_NOT_JOINED
  // MessageText:
  // The system tried to delete
  // the JOIN of a drive that is not joined.

  I/O Error 137:
  // IO Error 137L
  // ERROR_NOT_SUBSTED
  // MessageText:
  // The system tried to delete the
  // substitution of a drive that is not substituted.

  I/O Error 138:
  // IO Error 138L
  // ERROR_JOIN_TO_JOIN
  // MessageText:
  // The system tried to join a drive
  // to a directory on a joined drive.

  I/O Error 139:
  // IO Error 139L
  // ERROR_SUBST_TO_SUBST
  // MessageText:
  // The system tried to substitute a
  // drive to a directory on a substituted drive.

  I/O Error 140:
  // IO Error 140L
  // ERROR_JOIN_TO_SUBST
  // MessageText:
  // The system tried to join a drive to
  // a directory on a substituted drive.

  I/O Error 141:
  // IO Error 141L
  // ERROR_SUBST_TO_JOIN
  // MessageText:
  // The system tried to SUBST a drive
  // to a directory on a joined drive.

  I/O Error 142:
  // IO Error 142L
  // ERROR_BUSY_DRIVE
  // MessageText:
  // The system cannot perform a JOIN or SUBST at this time.

  I/O Error 143:
  // IO Error 143L
  // ERROR_SAME_DRIVE
  // MessageText:
  // The system cannot join or substitute a
  // drive to or for a directory on the same drive.

  I/O Error 144:
  // IO Error 144L
  // ERROR_DIR_NOT_ROOT
  // MessageText:
  // The directory is not a subdirectory of the root directory.

  I/O Error 145:
  // IO Error 145L
  // ERROR_DIR_NOT_EMPTY
  // MessageText:
  // The directory is not empty.

  I/O Error 146:
  // IO Error 146L
  // ERROR_IS_SUBST_PATH
  // MessageText:
  // The path specified is being used in
  // a substitute.

  I/O Error 147:
  // IO Error 147L
  // ERROR_IS_JOIN_PATH
  // MessageText:
  // Not enough resources are available to
  // process this command.

  I/O Error 148:
  // IO Error 148L
  // ERROR_PATH_BUSY
  // MessageText:
  // The path specified cannot be used at this time.

  I/O Error 149:
  // IO Error 149L
  // ERROR_IS_SUBST_TARGET
  // MessageText:
  // An attempt was made to join
  // or substitute a drive for which a directory
  // on the drive is the target of a previous
  // substitute.

  I/O Error 150:
  // IO Error 150L
  // ERROR_SYSTEM_TRACE
  // MessageText:
  // System trace information was not specified in your
  // CONFIG.SYS file, or tracing is disallowed.

  I/O Error 151:
  // IO Error 151L
  // ERROR_INVALID_EVENT_COUNT
  // MessageText:
  // The number of specified semaphore events for
  // DosMuxSemWait is not correct.

  I/O Error 152:
  // IO Error 152L
  // ERROR_TOO_MANY_MUXWAITERS
  // MessageText:
  // DosMuxSemWait did not execute; too many semaphores
  // are already set.

  I/O Error 153:
  // IO Error 153L
  // ERROR_INVALID_LIST_FORMAT
  // MessageText:
  // The DosMuxSemWait list is not correct.

  I/O Error 154:
  // IO Error 154L
  // ERROR_LABEL_TOO_LONG
  // MessageText:
  // The volume label you entered exceeds the label character
  // limit of the target file system.

  I/O Error 155:
  // IO Error 155L
  // ERROR_TOO_MANY_TCBS
  // MessageText:
  // Cannot create another thread.

  I/O Error 156:
  // IO Error 156L
  // ERROR_SIGNAL_REFUSED
  // MessageText:
  // The recipient process has refused the signal.

  I/O Error 157:
  // IO Error 157L
  // ERROR_DISCARDED
  // MessageText:
  // The segment is already discarded and cannot be locked.

  I/O Error 158:
  // IO Error 158L
  // ERROR_NOT_LOCKED
  // MessageText:
  // The segment is already unlocked.

  I/O Error 159:
  // IO Error 159L
  // ERROR_BAD_THREADID_ADDR
  // MessageText:
  // The address for the thread ID is not correct.

  I/O Error 160:
  // IO Error 160L
  // ERROR_BAD_ARGUMENTS
  // MessageText:
  // The argument string passed to DosExecPgm is not correct.

  I/O Error 161:
  // IO Error 161L
  // ERROR_BAD_PATHNAME
  // MessageText:
  // The specified path is invalid.

  I/O Error 162:
  // IO Error 162L
  // ERROR_SIGNAL_PENDING
  // MessageText:
  // A signal is already pending.

  I/O Error 164:
  // IO Error 164L
  // ERROR_MAX_THRDS_REACHED
  // MessageText:
  // No more threads can be created in the system.

  I/O Error 167:
  // IO Error 167L
  // ERROR_LOCK_FAILED
  // MessageText:
  // Unable to lock a region of a file.

  I/O Error 170:
  // IO Error 170L
  // ERROR_BUSY
  // MessageText:
  // The requested resource is in use.

  I/O Error 173:
  // IO Error 173L
  // ERROR_CANCEL_VIOLATION
  // MessageText:
  // A lock request was not outstanding for the supplied cancel region.

  I/O Error 174:
  // IO Error 174L
  // ERROR_ATOMIC_LOCKS_NOT_SUPPORTED
  // MessageText:
  // The file system does not support atomic changes to the lock type.

  I/O Error 180:
  // IO Error 180L
  // ERROR_INVALID_SEGMENT_NUMBER
  // MessageText:
  // The system detected a segment number that was not correct.

  I/O Error 182:
  // IO Error 182L
  // ERROR_INVALID_ORDINAL
  // MessageText:
  // The operating system cannot run %1.

  I/O Error 183:
  // IO Error 183L
  // ERROR_ALREADY_EXISTS
  // MessageText:
  // Cannot create a file when that file already exists.

  I/O Error 186:
  // IO Error 186L
  // ERROR_INVALID_FLAG_NUMBER
  // MessageText:
  // The flag passed is not correct.

  I/O Error 187:
  // IO Error 187L
  // ERROR_SEM_NOT_FOUND
  // MessageText:
  // The specified system semaphore name was not found.

  I/O Error 188:
  // IO Error 188L
  // ERROR_INVALID_STARTING_CODESEG
  // MessageText:
  // The operating system cannot run %1.

  I/O Error 189:
  // IO Error 189L
  // ERROR_INVALID_STACKSEG
  // MessageText:
  // The operating system cannot run %1.

  I/O Error 190:
  // IO Error 190L
  // ERROR_INVALID_MODULETYPE
  // MessageText:
  // The operating system cannot run %1.

  I/O Error 191:
  // IO Error 191L
  // ERROR_INVALID_EXE_SIGNATURE
  // MessageText:
  // Cannot run %1 in Windows NT mode.

  I/O Error 192:
  // IO Error 192L
  // ERROR_EXE_MARKED_INVALID
  // MessageText:
  // The operating system cannot run %1.

  I/O Error 193:
  // IO Error 193L
  // ERROR_BAD_EXE_FORMAT
  // MessageText:
  // %1 is not a valid Windows NT application.

  I/O Error 194:
  // IO Error 194L
  // ERROR_ITERATED_DATA_EXCEEDS_64k
  // MessageText:
  // The operating system cannot run %1.

  I/O Error 195:
  // IO Error 195L
  // ERROR_INVALID_MINALLOCSIZE
  // MessageText:
  // The operating system cannot run %1.

  I/O Error 196:
  // IO Error 196L
  // ERROR_DYNLINK_FROM_INVALID_RING
  // MessageText:
  // The operating system cannot run this
  // application program.

  I/O Error 197:
  // IO Error 197L
  // ERROR_IOPL_NOT_ENABLED
  // MessageText:
  // The operating system is not presently
  // configured to run this application.

  I/O Error 198:
  // IO Error 198L
  // ERROR_INVALID_SEGDPL
  // MessageText:
  // The operating system cannot run %1.

  I/O Error 199:
  // IO Error 199L
  // ERROR_AUTODATASEG_EXCEEDS_64k
  // MessageText:
  // The operating system cannot run this
  // application program.

  I/O Error 200:
  // IO Error 200L
  // ERROR_RING2SEG_MUST_BE_MOVABLE
  // MessageText:
  // The code segment cannot be greater than or equal to 64KB.

  I/O Error 201:
  // IO Error 201L
  // ERROR_RELOC_CHAIN_XEEDS_SEGLIM
  // MessageText:
  // The operating system cannot run %1.

  I/O Error 202:
  // IO Error 202L
  // ERROR_INFLOOP_IN_RELOC_CHAIN
  // MessageText:
  // The operating system cannot run %1.

  I/O Error 203:
  // IO Error 203L
  // ERROR_ENVVAR_NOT_FOUND
  // MessageText:
  // The system could not find the environment
  // option that was entered.

  I/O Error 205:
  // IO Error 205L
  // ERROR_NO_SIGNAL_SENT
  // MessageText:
  // No process in the command subtree has a
  // signal handler.

  I/O Error 206:
  // IO Error 206L
  // ERROR_FILENAME_EXCED_RANGE
  // MessageText:
  // The filename or extension is too long.

  I/O Error 207:
  // IO Error 207L
  // ERROR_RING2_STACK_IN_USE
  // MessageText:
  // The ring 2 stack is in use.

  I/O Error 208:
  // IO Error 208L
  // ERROR_META_EXPANSION_TOO_LONG
  // MessageText:
  // The global filename characters, * or ?, are entered
  // incorrectly or too many global filename characters are specified.

  I/O Error 209:
  // IO Error 209L
  // ERROR_INVALID_SIGNAL_NUMBER
  // MessageText:
  // The signal being posted is not correct.

  I/O Error 210:
  // IO Error 210L
  // ERROR_THREAD_1_INACTIVE
  // MessageText:
  // The signal handler cannot be set.

  I/O Error 212:
  // IO Error 212L
  // ERROR_LOCKED
  // MessageText:
  // The segment is locked and cannot be reallocated.

  I/O Error 214:
  // IO Error 214L
  // ERROR_TOO_MANY_MODULES
  // MessageText:
  // Too many dynamic link modules are attached to this
  // program or dynamic link module.

  I/O Error 215:
  // IO Error 215L
  // ERROR_NESTING_NOT_ALLOWED
  // MessageText:
  // Can't nest calls to LoadModule.

  I/O Error 216:
  // IO Error 216L
  // ERROR_EXE_MACHINE_TYPE_MISMATCH
  // MessageText:
  // The image file %1 is valid, but is for a machine type other
  // than the current machine.

  I/O Error 230:
  // IO Error 230L
  // ERROR_BAD_PIPE
  // MessageText:
  // The pipe state is invalid.

  I/O Error 231:
  // IO Error 231L
  // ERROR_PIPE_BUSY
  // MessageText:
  // All pipe instances are busy.

  I/O Error 232:
  // IO Error 232L
  // ERROR_NO_DATA
  // MessageText:
  // The pipe is being closed.

  I/O Error 233:
  // IO Error 233L
  // ERROR_PIPE_NOT_CONNECTED
  // MessageText:
  // No process is on the other end of the pipe.

  I/O Error dderro:
  // IO Error dderroL
  // ERROR_MORE_DATA
  // MessageText:
  // More data is available.

  I/O Error 240:
  // IO Error 240L
  // ERROR_VC_DISCONNECTED
  // MessageText:
  // The session was cancelled.

  I/O Error 254:
  // IO Error 254L
  // ERROR_INVALID_EA_NAME
  // MessageText:
  // The specified extended attribute name was invalid.

  I/O Error 255:
  // IO Error 255L
  // ERROR_EA_LIST_INCONSISTENT
  // MessageText:
  // The extended attributes are inconsistent.

  I/O Error 259:
  // IO Error 259L
  // ERROR_NO_MORE_ITEMS
  // MessageText:
  // No more data is available.

  I/O Error 266:
  // IO Error 266L
  // ERROR_CANNOT_COPY
  // MessageText:
  // The Copy API cannot be used.

  I/O Error 267:
  // IO Error 267L
  // ERROR_DIRECTORY
  // MessageText:
  // The directory name is invalid.

  I/O Error 275:
  // IO Error 275L
  // ERROR_EAS_DIDNT_FIT
  // MessageText:
  // The extended attributes did not fit in the buffer.

  I/O Error 276:
  // IO Error 276L
  // ERROR_EA_FILE_CORRUPT
  // MessageText:
  // The extended attribute file on the mounted file system is corrupt.

  I/O Error 277:
  // IO Error 277L
  // ERROR_EA_TABLE_FULL
  // MessageText:
  // The extended attribute table file is full.

  I/O Error 278:
  // IO Error 278L
  // ERROR_INVALID_EA_HANDLE
  // MessageText:
  // The specified extended attribute handle is invalid.

  I/O Error 282:
  // IO Error 282L
  // ERROR_EAS_NOT_SUPPORTED
  // MessageText:
  // The mounted file system does not support extended attributes.

  I/O Error 288:
  // IO Error 288L
  // ERROR_NOT_OWNER
  // MessageText:
  // Attempt to release mutex not owned by caller.

  I/O Error 298:
  // IO Error 298L
  // ERROR_TOO_MANY_POSTS
  // MessageText:
  // Too many posts were made to a semaphore.

  I/O Error 299:
  // IO Error 299L
  // ERROR_PARTIAL_COPY
  // MessageText:
  // Only part of a Read/WriteProcessMemory request was completed.

  I/O Error 317:
  // IO Error 317L
  // ERROR_MR_MID_NOT_FOUND
  // MessageText:
  // The system cannot find message for message number 0x%1
  // in message file for %2.

  I/O Error 487:
  // IO Error 487L
  // ERROR_INVALID_ADDRESS
  // MessageText:
  // Attempt to access invalid address.

  I/O Error 534:
  // IO Error 534L
  // ERROR_ARITHMETIC_OVERFLOW
  // MessageText:
  // Arithmetic result exceeded 32 bits.

  I/O Error 535:
  // IO Error 535L
  // ERROR_PIPE_CONNECTED
  // MessageText:
  // There is a process on other end of the pipe.

  I/O Error 536:
  // IO Error 536L
  // ERROR_PIPE_LISTENING
  // MessageText:
  // Waiting for a process to open the other end of the pipe.

  I/O Error 994:
  // IO Error 994L
  // ERROR_EA_ACCESS_DENIED
  // MessageText:
  // Access to the extended attribute was denied.

  I/O Error 995:
  // IO Error 995L
  // ERROR_OPERATION_ABORTED
  // MessageText:
  // The I/O operation has been aborted because of either a thread exit
  // or an application request.

  I/O Error 996:
  // IO Error 996L
  // ERROR_IO_INCOMPLETE
  // MessageText:
  // Overlapped I/O event is not in a signalled state.

  I/O Error dderro:
  // IO Error dderroL
  // ERROR_IO_PENDING
  // MessageText:
  // Overlapped I/O operation is in progress.

  I/O Error 998:
  // IO Error 998L
  // ERROR_NOACCESS
  // MessageText:
  // Invalid access to memory location.

  I/O Error 999:
  // IO Error 999L
  // ERROR_SWAPERROR
  // MessageText:
  // Error performing inpage operation.

  I/O Error 1001:
  // IO Error 1001L
  // ERROR_STACK_OVERFLOW
  // MessageText:
  // Recursion too deep, stack overflowed.

  I/O Error 1002:
  // IO Error 1002L
  // ERROR_INVALID_MESSAGE
  // MessageText:
  // The window cannot act on the sent message.

  I/O Error 1003:
  // IO Error 1003L
  // ERROR_CAN_NOT_COMPLETE
  // MessageText:
  // Cannot complete this function.

  I/O Error 1004:
  // IO Error 1004L
  // ERROR_INVALID_FLAGS
  // MessageText:
  // Invalid flags.

  I/O Error 1005:
  // IO Error 1005L
  // ERROR_UNRECOGNIZED_VOLUME
  // MessageText:
  // The volume does not contain a recognized file system.
  // Please make sure that all required file system drivers are loaded and that the
  // volume is not corrupt.

  I/O Error 1006:
  // IO Error 1006L
  // ERROR_FILE_INVALID
  // MessageText:
  // The volume for a file has been externally altered such that the
  // opened file is no longer valid.

  I/O Error 1007:
  // IO Error 1007L
  // ERROR_FULLSCREEN_MODE
  // MessageText:
  // The requested operation cannot be performed in full-screen mode.

  I/O Error 1008:
  // IO Error 1008L
  // ERROR_NO_TOKEN
  // MessageText:
  // An attempt was made to reference a token that does not exist.

  I/O Error 1009:
  // IO Error 1009L
  // ERROR_BADDB
  // MessageText:
  // The configuration registry database is corrupt.

  I/O Error 1010:
  // IO Error 1010L
  // ERROR_BADKEY
  // MessageText:
  // The configuration registry key is invalid.

  I/O Error 1011:
  // IO Error 1011L
  // ERROR_CANTOPEN
  // MessageText:
  // The configuration registry key could not be opened.

  I/O Error 1012:
  // IO Error 1012L
  // ERROR_CANTREAD
  // MessageText:
  // The configuration registry key could not be read.

  I/O Error 1013:
  // IO Error 1013L
  // ERROR_CANTWRITE
  // MessageText:
  // The configuration registry key could not be written.

  I/O Error 1014:
  // IO Error 1014L
  // ERROR_REGISTRY_RECOVERED
  // MessageText:
  // One of the files in the Registry database had to be recovered
  // by use of a log or alternate copy. The recovery was successful.

  I/O Error 1015:
  // IO Error 1015L
  // ERROR_REGISTRY_CORRUPT
  // MessageText:
  // The Registry is corrupt. The structure of one of the files that contains
  // Registry data is corrupt, or the system's image of the file in memory
  // is corrupt, or the file could not be recovered because the alternate
  // copy or log was absent or corrupt.

  I/O Error 1016:
  // IO Error 1016L
  // ERROR_REGISTRY_IO_FAILED
  // MessageText:
  // An I/O operation initiated by the Registry failed unrecoverably.
  // The Registry could not read in, or write out, or flush, one of the files
  // that contain the system's image of the Registry.

  I/O Error 1017:
  // IO Error 1017L
  // ERROR_NOT_REGISTRY_FILE
  // MessageText:
  // The system has attempted to load or restore a file into the Registry, but the
  // specified file is not in a Registry file format.

  I/O Error 1018:
  // IO Error 1018L
  // ERROR_KEY_DELETED
  // MessageText:
  // Illegal operation attempted on a Registry key which has been marked for deletion.

  I/O Error 1019:
  // IO Error 1019L
  // ERROR_NO_LOG_SPACE
  // MessageText:
  // System could not allocate the required space in a Registry log.

  I/O Error 1020:
  // IO Error 1020L
  // ERROR_KEY_HAS_CHILDREN
  // MessageText:
  // Cannot create a symbolic link in a Registry key that already
  // has subkeys or values.

  I/O Error 1021:
  // IO Error 1021L
  // ERROR_CHILD_MUST_BE_VOLATILE
  // MessageText:
  // Cannot create a stable subkey under a volatile parent key.

  I/O Error 1022:
  // IO Error 1022L
  // ERROR_NOTIFY_ENUM_DIR
  // MessageText:
  // A notify change request is being completed and the information
  // is not being returned in the caller's buffer. The caller now
  // needs to enumerate the files to find the changes.

  I/O Error 1051:
  // IO Error 1051L
  // ERROR_DEPENDENT_SERVICES_RUNNING
  // MessageText:
  // A stop control has been sent to a service which other running services
  // are dependent on.

  I/O Error 1052:
  // IO Error 1052L
  // ERROR_INVALID_SERVICE_CONTROL
  // MessageText:
  // The requested control is not valid for this service

  I/O Error 1053:
  // IO Error 1053L
  // ERROR_SERVICE_REQUEST_TIMEOUT
  // MessageText:
  // The service did not respond to the start or control request in a timely
  // fashion.

  I/O Error 1054:
  // IO Error 1054L
  // ERROR_SERVICE_NO_THREAD
  // MessageText:
  // A thread could not be created for the service.

  I/O Error 1055:
  // IO Error 1055L
  // ERROR_SERVICE_DATABASE_LOCKED
  // MessageText:
  // The service database is locked.

  I/O Error 1056:
  // IO Error 1056L
  // ERROR_SERVICE_ALREADY_RUNNING
  // MessageText:
  // An instance of the service is already running.

  I/O Error 1057:
  // IO Error 1057L
  // ERROR_INVALID_SERVICE_ACCOUNT
  // MessageText:
  // The account name is invalid or does not exist.

  I/O Error 1058:
  // IO Error 1058L
  // ERROR_SERVICE_DISABLED
  // MessageText:
  // The specified service is disabled and cannot be started.

  I/O Error 1059:
  // IO Error 1059L
  // ERROR_CIRCULAR_DEPENDENCY
  // MessageText:
  // Circular service dependency was specified.

  I/O Error 1060:
  // IO Error 1060L
  // ERROR_SERVICE_DOES_NOT_EXIST
  // MessageText:
  // The specified service does not exist as an installed service.

  I/O Error 1061:
  // IO Error 1061L
  // ERROR_SERVICE_CANNOT_ACCEPT_CTRL
  // MessageText:
  // The service cannot accept control messages at this time.

  I/O Error 1062:
  // IO Error 1062L
  // ERROR_SERVICE_NOT_ACTIVE
  // MessageText:
  // The service has not been started.

  I/O Error 1063:
  // IO Error 1063L
  // ERROR_FAILED_SERVICE_CONTROLLER_CONNECT
  // MessageText:
  // The service process could not connect to the service controller.

  I/O Error 1064:
  // IO Error 1064L
  // ERROR_EXCEPTION_IN_SERVICE
  // MessageText:
  // An exception occurred in the service when handling the control request.

  I/O Error 1065:
  // IO Error 1065L
  // ERROR_DATABASE_DOES_NOT_EXIST
  // MessageText:
  // The database specified does not exist.

  I/O Error 1066:
  // IO Error 1066L
  // ERROR_SERVICE_SPECIFIC_ERROR
  // MessageText:
  // The service has returned a service-specific error code.

  I/O Error 1067:
  // IO Error 1067L
  // ERROR_PROCESS_ABORTED
  // MessageText:
  // The process terminated unexpectedly.

  I/O Error 1068:
  // IO Error 1068L
  // ERROR_SERVICE_DEPENDENCY_FAIL
  // MessageText:
  // The dependency service or group failed to start.

  I/O Error 1069:
  // IO Error 1069L
  // ERROR_SERVICE_LOGON_FAILED
  // MessageText:
  // The service did not start due to a logon failure.

  I/O Error 1070:
  // IO Error 1070L
  // ERROR_SERVICE_START_HANG
  // MessageText:
  // After starting, the service hung in a start-pending state.

  I/O Error 1071:
  // IO Error 1071L
  // ERROR_INVALID_SERVICE_LOCK
  // MessageText:
  // The specified service database lock is invalid.

  I/O Error 1072:
  // IO Error 1072L
  // ERROR_SERVICE_MARKED_FOR_DELETE
  // MessageText:
  // The specified service has been marked for deletion.

  I/O Error 1073:
  // IO Error 1073L
  // ERROR_SERVICE_EXISTS
  // MessageText:
  // The specified service already exists.

  I/O Error 1074:
  // IO Error 1074L
  // ERROR_ALREADY_RUNNING_LKG
  // MessageText:
  // The system is currently running with the last-known-good configuration.

  I/O Error 1075:
  // IO Error 1075L
  // ERROR_SERVICE_DEPENDENCY_DELETED
  // MessageText:
  // The dependency service does not exist or has been marked for
  // deletion.

  I/O Error 1076:
  // IO Error 1076L
  // ERROR_BOOT_ALREADY_ACCEPTED
  // MessageText:
  // The current boot has already been accepted for use as the
  // last-known-good control set.

  I/O Error 1077:
  // IO Error 1077L
  // ERROR_SERVICE_NEVER_STARTED
  // MessageText:
  // No attempts to start the service have been made since the last boot.

  I/O Error 1078:
  // IO Error 1078L
  // ERROR_DUPLICATE_SERVICE_NAME
  // MessageText:
  // The name is already in use as either a service name or a service display
  // name.

  I/O Error 1079:
  // IO Error 1079L
  // ERROR_DIFFERENT_SERVICE_ACCOUNT
  // MessageText:
  // The account specified for this service is different from the account
  // specified for other services running in the same process.

  I/O Error 1100:
  // IO Error 1100L
  // ERROR_END_OF_MEDIA
  // MessageText:
  // The physical end of the tape has been reached.

  I/O Error 1101:
  // IO Error 1101L
  // ERROR_FILEMARK_DETECTED
  // MessageText:
  // A tape access reached a filemark.

  I/O Error 1102:
  // IO Error 1102L
  // ERROR_BEGINNING_OF_MEDIA
  // MessageText:
  // Beginning of tape or partition was encountered.

  I/O Error 1103:
  // IO Error 1103L
  // ERROR_SETMARK_DETECTED
  // MessageText:
  // A tape access reached the end of a set of files.

  I/O Error 1104:
  // IO Error 1104L
  // ERROR_NO_DATA_DETECTED
  // MessageText:
  // No more data is on the tape.

  I/O Error 1105:
  // IO Error 1105L
  // ERROR_PARTITION_FAILURE
  // MessageText:
  // Tape could not be partitioned.

  I/O Error 1106:
  // IO Error 1106L
  // ERROR_INVALID_BLOCK_LENGTH
  // MessageText:
  // When accessing a new tape of a multivolume partition, the current
  // blocksize is incorrect.

  I/O Error 1107:
  // IO Error 1107L
  // ERROR_DEVICE_NOT_PARTITIONED
  // MessageText:
  // Tape partition information could not be found when loading a tape.

  I/O Error 1108:
  // IO Error 1108L
  // ERROR_UNABLE_TO_LOCK_MEDIA
  // MessageText:
  // Unable to lock the media eject mechanism.

  I/O Error 1109:
  // IO Error 1109L
  // ERROR_UNABLE_TO_UNLOAD_MEDIA
  // MessageText:
  // Unable to unload the media.

  I/O Error 1110:
  // IO Error 1110L
  // ERROR_MEDIA_CHANGED
  // MessageText:
  // Media in drive may have changed.

  I/O Error 1111:
  // IO Error 1111L
  // ERROR_BUS_RESET
  // MessageText:
  // The I/O bus was reset.

  I/O Error 1112:
  // IO Error 1112L
  // ERROR_NO_MEDIA_IN_DRIVE
  // MessageText:
  // No media in drive.

  I/O Error 1113:
  // IO Error 1113L
  // ERROR_NO_UNICODE_TRANSLATION
  // MessageText:
  // No mapping for the Unicode character exists in the target multi-byte code page.

  I/O Error 1114:
  // IO Error 1114L
  // ERROR_DLL_INIT_FAILED
  // MessageText:
  // A dynamic link library (DLL) initialization routine failed.

  I/O Error 1115:
  // IO Error 1115L
  // ERROR_SHUTDOWN_IN_PROGRESS
  // MessageText:
  // A system shutdown is in progress.

  I/O Error 1116:
  // IO Error 1116L
  // ERROR_NO_SHUTDOWN_IN_PROGRESS
  // MessageText:
  // Unable to abort the system shutdown because no shutdown was in progress.

  I/O Error 1117:
  // IO Error 1117L
  // ERROR_IO_DEVICE
  // MessageText:
  // The request could not be performed because of an I/O device error.

  I/O Error 1118:
  // IO Error 1118L
  // ERROR_SERIAL_NO_DEVICE
  // MessageText:
  // No serial device was successfully initialized. The serial driver will unload.

  I/O Error 1119:
  // IO Error 1119L
  // ERROR_IRQ_BUSY
  // MessageText:
  // Unable to open a device that was sharing an interrupt request (IRQ)
  // with other devices. At least one other device that uses that IRQ
  // was already opened.

  I/O Error 1120:
  // IO Error 1120L
  // ERROR_MORE_WRITES
  // MessageText:
  // A serial I/O operation was completed by another write to the serial port.
  // (The IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER reached zero.)

  I/O Error 1121:
  // IO Error 1121L
  // ERROR_COUNTER_TIMEOUT
  // MessageText:
  // A serial I/O operation completed because the time-out period expired.
  // (The IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER did not reach zero.)

  I/O Error 1122:
  // IO Error 1122L
  // ERROR_FLOPPY_ID_MARK_NOT_FOUND
  // MessageText:
  // No ID address mark was found on the floppy disk.

  I/O Error 1123:
  // IO Error 1123L
  // ERROR_FLOPPY_WRONG_CYLINDER
  // MessageText:
  // Mismatch between the floppy disk sector ID field and the floppy disk
  // controller track address.

  I/O Error 1124:
  // IO Error 1124L
  // ERROR_FLOPPY_UNKNOWN_ERROR
  // MessageText:
  // The floppy disk controller reported an error that is not recognized
  // by the floppy disk driver.

  I/O Error 1125:
  // IO Error 1125L
  // ERROR_FLOPPY_BAD_REGISTERS
  // MessageText:
  // The floppy disk controller returned inconsistent results in its registers.

  I/O Error 1126:
  // IO Error 1126L
  // ERROR_DISK_RECALIBRATE_FAILED
  // MessageText:
  // While accessing the hard disk, a recalibrate operation failed, even after retries.

  I/O Error 1127:
  // IO Error 1127L
  // ERROR_DISK_OPERATION_FAILED
  // MessageText:
  // While accessing the hard disk, a disk operation failed even after retries.

  I/O Error 1128:
  // IO Error 1128L
  // ERROR_DISK_RESET_FAILED
  // MessageText:
  // While accessing the hard disk, a disk controller reset was needed, but
  // even that failed.

  I/O Error 1129:
  // IO Error 1129L
  // ERROR_EOM_OVERFLOW
  // MessageText:
  // Physical end of tape encountered.

  I/O Error 1130:
  // IO Error 1130L
  // ERROR_NOT_ENOUGH_SERVER_MEMORY
  // MessageText:
  // Not enough server storage is available to process this command.

  I/O Error 1131:
  // IO Error 1131L
  // ERROR_POSSIBLE_DEADLOCK
  // MessageText:
  // A potential deadlock condition has been detected.

  I/O Error 1132:
  // IO Error 1132L
  // ERROR_MAPPED_ALIGNMENT
  // MessageText:
  // The base address or the file offset specified does not have the proper
  // alignment.

  I/O Error 1140:
  // IO Error 1140L
  // ERROR_SET_POWER_STATE_VETOED
  // MessageText:
  // An attempt to change the system power state was vetoed by another
  // application or driver.

  I/O Error 1141:
  // IO Error 1141L
  // ERROR_SET_POWER_STATE_FAILED
  // MessageText:
  // The system BIOS failed an attempt to change the system power state.

  I/O Error 1142:
  // IO Error 1142L
  // ERROR_TOO_MANY_LINKS
  // MessageText:
  // An attempt was made to create more links on a file than
  // the file system supports.

  I/O Error 1150:
  // IO Error 1150L
  // ERROR_OLD_WIN_VERSION
  // MessageText:
  // The specified program requires a newer version of Windows.

  I/O Error 1151:
  // IO Error 1151L
  // ERROR_APP_WRONG_OS
  // MessageText:
  // The specified program is not a Windows or MS-DOS program.

  I/O Error 1152:
  // IO Error 1152L
  // ERROR_SINGLE_INSTANCE_APP
  // MessageText:
  // Cannot start more than one instance of the specified program.

  I/O Error 1153:
  // IO Error 1153L
  // ERROR_RMODE_APP
  // MessageText:
  // The specified program was written for an older version of Windows.

  I/O Error 1154:
  // IO Error 1154L
  // ERROR_INVALID_DLL
  // MessageText:
  // One of the library files needed to run this application is damaged.

  I/O Error 1155:
  // IO Error 1155L
  // ERROR_NO_ASSOCIATION
  // MessageText:
  // No application is associated with the specified file for this operation.

  I/O Error 1156:
  // IO Error 1156L
  // ERROR_DDE_FAIL
  // MessageText:
  // An error occurred in sending the command to the application.

  I/O Error 1157:
  // IO Error 1157L
  // ERROR_DLL_NOT_FOUND
  // MessageText:
  // One of the library files needed to run this application cannot be found.

  ///////////////////////////////                      ///// Winnet32 Status Codes /////                      //////////////////////////////


  I/O Error 2202:
  // IO Error 2202L
  // ERROR_BAD_USERNAME
  // MessageText:
  // The specified username is invalid.

  I/O Error 2250:
  // IO Error 2250L
  // ERROR_NOT_CONNECTED
  // MessageText:
  // This network connection does not exist.

  I/O Error 2401:
  // IO Error 2401L
  // ERROR_OPEN_FILES
  // MessageText:
  // This network connection has files open or requests pending.

  I/O Error 2402:
  // IO Error 2402L
  // ERROR_ACTIVE_CONNECTIONS
  // MessageText:
  // Active connections still exist.

  I/O Error 2404:
  // IO Error 2404L
  // ERROR_DEVICE_IN_USE
  // MessageText:
  // The device is in use by an active process and cannot be disconnected.

  I/O Error 1200:
  // IO Error 1200L
  // ERROR_BAD_DEVICE
  // MessageText:
  // The specified device name is invalid.

  I/O Error 1201:
  // IO Error 1201L
  // ERROR_CONNECTION_UNAVAIL
  // MessageText:
  // The device is not currently connected but it is a remembered connection.

  I/O Error 1202:
  // IO Error 1202L
  // ERROR_DEVICE_ALREADY_REMEMBERED
  // MessageText:
  // An attempt was made to remember a device that had previously been remembered.

  I/O Error 1203:
  // IO Error 1203L
  // ERROR_NO_NET_OR_BAD_PATH
  // MessageText:
  // No network provider accepted the given network path.

  I/O Error 1204:
  // IO Error 1204L
  // ERROR_BAD_PROVIDER
  // MessageText:
  // The specified network provider name is invalid.

  I/O Error 1205:
  // IO Error 1205L
  // ERROR_CANNOT_OPEN_PROFILE
  // MessageText:
  // Unable to open the network connection profile.

  I/O Error 1206:
  // IO Error 1206L
  // ERROR_BAD_PROFILE
  // MessageText:
  // The network connection profile is corrupt.

  I/O Error 1207:
  // IO Error 1207L
  // ERROR_NOT_CONTAINER
  // MessageText:
  // Cannot enumerate a non-container.

  I/O Error 1208:
  // IO Error 1208L
  // ERROR_EXTENDED_ERROR
  // MessageText:
  // An extended error has occurred.

  I/O Error 1209:
  // IO Error 1209L
  // ERROR_INVALID_GROUPNAME
  // MessageText:
  // The format of the specified group name is invalid.

  I/O Error 1210:
  // IO Error 1210L
  // ERROR_INVALID_COMPUTERNAME
  // MessageText:
  // The format of the specified computer name is invalid.

  I/O Error 1211:
  // IO Error 1211L
  // ERROR_INVALID_EVENTNAME
  // MessageText:
  // The format of the specified event name is invalid.

  I/O Error 1212:
  // IO Error 1212L
  // ERROR_INVALID_DOMAINNAME
  // MessageText:
  // The format of the specified domain name is invalid.

  I/O Error 1213:
  // IO Error 1213L
  // ERROR_INVALID_SERVICENAME
  // MessageText:
  // The format of the specified service name is invalid.

  I/O Error 1214:
  // IO Error 1214L
  // ERROR_INVALID_NETNAME
  // MessageText:
  // The format of the specified network name is invalid.

  I/O Error 1215:
  // IO Error 1215L
  // ERROR_INVALID_SHARENAME
  // MessageText:
  // The format of the specified share name is invalid.

  I/O Error 1216:
  // IO Error 1216L
  // ERROR_INVALID_PASSWORDNAME
  // MessageText:
  // The format of the specified password is invalid.

  I/O Error 1217:
  // IO Error 1217L
  // ERROR_INVALID_MESSAGENAME
  // MessageText:
  // The format of the specified message name is invalid.

  I/O Error 1218:
  // IO Error 1218L
  // ERROR_INVALID_MESSAGEDEST
  // MessageText:
  // The format of the specified message destination is invalid.

  I/O Error 1219:
  // IO Error 1219L
  // ERROR_SESSION_CREDENTIAL_CONFLICT
  // MessageText:
  // The credentials supplied conflict with an existing set of credentials.

  I/O Error 1220:
  // IO Error 1220L
  // ERROR_REMOTE_SESSION_LIMIT_EXCEEDED
  // MessageText:
  // An attempt was made to establish a session to a network server, but there
  // are already too many sessions established to that server.

  I/O Error 1221:
  // IO Error 1221L
  // ERROR_DUP_DOMAINNAME
  // MessageText:
  // The workgroup or domain name is already in use by another computer on the
  // network.

  I/O Error 1222:
  // IO Error 1222L
  // ERROR_NO_NETWORK
  // MessageText:
  // The network is not present or not started.

  I/O Error 1223:
  // IO Error 1223L
  // ERROR_CANCELLED
  // MessageText:
  // The operation was cancelled by the user.

  I/O Error 1224:
  // IO Error 1224L
  // ERROR_USER_MAPPED_FILE
  // MessageText:
  // The requested operation cannot be performed on a file with a user mapped section open.

  I/O Error 1225:
  // IO Error 1225L
  // ERROR_CONNECTION_REFUSED
  // MessageText:
  // The remote system refused the network connection.

  I/O Error 1226:
  // IO Error 1226L
  // ERROR_GRACEFUL_DISCONNECT
  // MessageText:
  // The network connection was gracefully closed.

  I/O Error 1227:
  // IO Error 1227L
  // ERROR_ADDRESS_ALREADY_ASSOCIATED
  // MessageText:
  // The network transport endpoint already has an address associated with it.

  I/O Error 1228:
  // IO Error 1228L
  // ERROR_ADDRESS_NOT_ASSOCIATED
  // MessageText:
  // An address has not yet been associated with the network endpoint.

  I/O Error 1229:
  // IO Error 1229L
  // ERROR_CONNECTION_INVALID
  // MessageText:
  // An operation was attempted on a non-existent network connection.

  I/O Error 1230:
  // IO Error 1230L
  // ERROR_CONNECTION_ACTIVE
  // MessageText:
  // An invalid operation was attempted on an active network connection.

  I/O Error 1231:
  // IO Error 1231L
  // ERROR_NETWORK_UNREACHABLE
  // MessageText:
  // The remote network is not reachable by the transport.

  I/O Error 1232:
  // IO Error 1232L
  // ERROR_HOST_UNREACHABLE
  // MessageText:
  // The remote system is not reachable by the transport.

  I/O Error 1233:
  // IO Error 1233L
  // ERROR_PROTOCOL_UNREACHABLE
  // MessageText:
  // The remote system does not support the transport protocol.

  I/O Error 1234:
  // IO Error 1234L
  // ERROR_PORT_UNREACHABLE
  // MessageText:
  // No service is operating at the destination network endpoint
  // on the remote system.

  I/O Error 1235:
  // IO Error 1235L
  // ERROR_REQUEST_ABORTED
  // MessageText:
  // The request was aborted.

  I/O Error 1236:
  // IO Error 1236L
  // ERROR_CONNECTION_ABORTED
  // MessageText:
  // The network connection was aborted by the local system.

  I/O Error 1237:
  // IO Error 1237L
  // ERROR_RETRY
  // MessageText:
  // The operation could not be completed. A retry should be performed.

  I/O Error 1238:
  // IO Error 1238L
  // ERROR_CONNECTION_COUNT_LIMIT
  // MessageText:
  // A connection to the server could not be made because the limit on the number of
  // concurrent connections for this account has been reached.

  I/O Error 1239:
  // IO Error 1239L
  // ERROR_LOGIN_TIME_RESTRICTION
  // MessageText:
  // Attempting to login during an unauthorized time of day for this account.

  I/O Error 1240:
  // IO Error 1240L
  // ERROR_LOGIN_WKSTA_RESTRICTION
  // MessageText:
  // The account is not authorized to login from this station.

  I/O Error 1241:
  // IO Error 1241L
  // ERROR_INCORRECT_ADDRESS
  // MessageText:
  // The network address could not be used for the operation requested.

  I/O Error 1242:
  // IO Error 1242L
  // ERROR_ALREADY_REGISTERED
  // MessageText:
  // The service is already registered.

  I/O Error 1243:
  // IO Error 1243L
  // ERROR_SERVICE_NOT_FOUND
  // MessageText:
  // The specified service does not exist.

  I/O Error 1244:
  // IO Error 1244L
  // ERROR_NOT_AUTHENTICATED
  // MessageText:
  // The operation being requested was not performed because the user
  // has not been authenticated.

  I/O Error 1245:
  // IO Error 1245L
  // ERROR_NOT_LOGGED_ON
  // MessageText:
  // The operation being requested was not performed because the user
  // has not logged on to the network.
  // The specified service does not exist.

  I/O Error 1246:
  // IO Error 1246L
  // ERROR_CONTINUE
  // MessageText:
  // Return that wants caller to continue with work in progress.

  I/O Error 1247:
  // IO Error 1247L
  // ERROR_ALREADY_INITIALIZED
  // MessageText:
  // An attempt was made to perform an initialization operation when
  // initialization has already been completed.

  I/O Error 1248:
  // IO Error 1248L
  // ERROR_NO_MORE_DEVICES
  // MessageText:
  // No more local devices.

  ////////////////////////////////                      ////// Security Status Codes //////                      ////////////////////////////////


  I/O Error 1300:
  // IO Error 1300L
  // ERROR_NOT_ALL_ASSIGNED
  // MessageText:
  // Not all privileges referenced are assigned to the caller.

  I/O Error 1301:
  // IO Error 1301L
  // ERROR_SOME_NOT_MAPPED
  // MessageText:
  // Some mapping between account names and security IDs was not done.

  I/O Error 1302:
  // IO Error 1302L
  // ERROR_NO_QUOTAS_FOR_ACCOUNT
  // MessageText:
  // No system quota limits are specifically set for this account.

  I/O Error 1303:
  // IO Error 1303L
  // ERROR_LOCAL_USER_SESSION_KEY
  // MessageText:
  // No encryption key is available. A well-known encryption key was returned.

  I/O Error 1304:
  // IO Error 1304L
  // ERROR_NULL_LM_PASSWORD
  // MessageText:
  // The NT password is too complex to be converted to a LAN Manager
  // password. The LAN Manager password returned is a NULL string.

  I/O Error 1305:
  // IO Error 1305L
  // ERROR_UNKNOWN_REVISION
  // MessageText:
  // The revision level is unknown.

  I/O Error 1306:
  // IO Error 1306L
  // ERROR_REVISION_MISMATCH
  // MessageText:
  // Indicates two revision levels are incompatible.

  I/O Error 1307:
  // IO Error 1307L
  // ERROR_INVALID_OWNER
  // MessageText:
  // This security ID may not be assigned as the owner of this object.

  I/O Error 1308:
  // IO Error 1308L
  // ERROR_INVALID_PRIMARY_GROUP
  // MessageText:
  // This security ID may not be assigned as the primary group of an object.

  I/O Error 1309:
  // IO Error 1309L
  // ERROR_NO_IMPERSONATION_TOKEN
  // MessageText:
  // An attempt has been made to operate on an impersonation token
  // by a thread that is not currently impersonating a client.

  I/O Error 1310:
  // IO Error 1310L
  // ERROR_CANT_DISABLE_MANDATORY
  // MessageText:
  // The group may not be disabled.

  I/O Error 1311:
  // IO Error 1311L
  // ERROR_NO_LOGON_SERVERS
  // MessageText:
  // There are currently no logon servers available to service the logon
  // request.

  I/O Error 1312:
  // IO Error 1312L
  // ERROR_NO_SUCH_LOGON_SESSION
  // MessageText:
  // A specified logon session does not exist. It may already have
  // been terminated.

  I/O Error 1313:
  // IO Error 1313L
  // ERROR_NO_SUCH_PRIVILEGE
  // MessageText:
  // A specified privilege does not exist.

  I/O Error 1314:
  // IO Error 1314L
  // ERROR_PRIVILEGE_NOT_HELD
  // MessageText:
  // A required privilege is not held by the client.

  I/O Error 1315:
  // IO Error 1315L
  // ERROR_INVALID_ACCOUNT_NAME
  // MessageText:
  // The name provided is not a properly formed account name.

  I/O Error 1316:
  // IO Error 1316L
  // ERROR_USER_EXISTS
  // MessageText:
  // The specified user already exists.

  I/O Error 1317:
  // IO Error 1317L
  // ERROR_NO_SUCH_USER
  // MessageText:
  // The specified user does not exist.

  I/O Error 1318:
  // IO Error 1318L
  // ERROR_GROUP_EXISTS
  // MessageText:
  // The specified group already exists.

  I/O Error 1319:
  // IO Error 1319L
  // ERROR_NO_SUCH_GROUP
  // MessageText:
  // The specified group does not exist.

  I/O Error 1320:
  // IO Error 1320L
  // ERROR_MEMBER_IN_GROUP
  // MessageText:
  // Either the specified user account is already a member of the specified
  // group, or the specified group cannot be deleted because it contains
  // a member.

  I/O Error 1321:
  // IO Error 1321L
  // ERROR_MEMBER_NOT_IN_GROUP
  // MessageText:
  // The specified user account is not a member of the specified group account.

  I/O Error 1322:
  // IO Error 1322L
  // ERROR_LAST_ADMIN
  // MessageText:
  // The last remaining administration account cannot be disabled
  // or deleted.

  I/O Error 1323:
  // IO Error 1323L
  // ERROR_WRONG_PASSWORD
  // MessageText:
  // Unable to update the password. The value provided as the current
  // password is incorrect.

  I/O Error 1324:
  // IO Error 1324L
  // ERROR_ILL_FORMED_PASSWORD
  // MessageText:
  // Unable to update the password. The value provided for the new password
  // contains values that are not allowed in passwords.

  I/O Error 1325:
  // IO Error 1325L
  // ERROR_PASSWORD_RESTRICTION
  // MessageText:
  // Unable to update the password because a password update rule has been
  // violated.

  I/O Error 1326:
  // IO Error 1326L
  // ERROR_LOGON_FAILURE
  // MessageText:
  // Logon failure: unknown user name or bad password.

  I/O Error 1327:
  // IO Error 1327L
  // ERROR_ACCOUNT_RESTRICTION
  // MessageText:
  // Logon failure: user account restriction.

  I/O Error 1328:
  // IO Error 1328L
  // ERROR_INVALID_LOGON_HOURS
  // MessageText:
  // Logon failure: account logon time restriction violation.

  I/O Error 1329:
  // IO Error 1329L
  // ERROR_INVALID_WORKSTATION
  // MessageText:
  // Logon failure: user not allowed to log on to this computer.

  I/O Error 1330:
  // IO Error 1330L
  // ERROR_PASSWORD_EXPIRED
  // MessageText:
  // Logon failure: the specified account password has expired.

  I/O Error 1331:
  // IO Error 1331L
  // ERROR_ACCOUNT_DISABLED
  // MessageText:
  // Logon failure: account currently disabled.

  I/O Error 1332:
  // IO Error 1332L
  // ERROR_NONE_MAPPED
  // MessageText:
  // No mapping between account names and security IDs was done.

  I/O Error 1333:
  // IO Error 1333L
  // ERROR_TOO_MANY_LUIDS_REQUESTED
  // MessageText:
  // Too many local user identifiers (LUIDs) were requested at one time.

  I/O Error 1334:
  // IO Error 1334L
  // ERROR_LUIDS_EXHAUSTED
  // MessageText:
  // No more local user identifiers (LUIDs) are available.

  I/O Error 1335:
  // IO Error 1335L
  // ERROR_INVALID_SUB_AUTHORITY
  // MessageText:
  // The subauthority part of a security ID is invalid for this particular use.

  I/O Error 1336:
  // IO Error 1336L
  // ERROR_INVALID_ACL
  // MessageText:
  // The access control list (ACL) structure is invalid.

  I/O Error 1337:
  // IO Error 1337L
  // ERROR_INVALID_SID
  // MessageText:
  // The security ID structure is invalid.

  I/O Error 1338:
  // IO Error 1338L
  // ERROR_INVALID_SECURITY_DESCR
  // MessageText:
  // The security descriptor structure is invalid.

  I/O Error 1340:
  // IO Error 1340L
  // ERROR_BAD_INHERITANCE_ACL
  // MessageText:
  // The inherited access control list (ACL) or access control entry (ACE)
  // could not be built.

  I/O Error 1341:
  // IO Error 1341L
  // ERROR_SERVER_DISABLED
  // MessageText:
  // The server is currently disabled.

  I/O Error 1342:
  // IO Error 1342L
  // ERROR_SERVER_NOT_DISABLED
  // MessageText:
  // The server is currently enabled.

  I/O Error 1343:
  // IO Error 1343L
  // ERROR_INVALID_ID_AUTHORITY
  // MessageText:
  // The value provided was an invalid value for an identifier authority.

  I/O Error 1344:
  // IO Error 1344L
  // ERROR_ALLOTTED_SPACE_EXCEEDED
  // MessageText:
  // No more memory is available for security information updates.

  I/O Error 1345:
  // IO Error 1345L
  // ERROR_INVALID_GROUP_ATTRIBUTES
  // MessageText:
  // The specified attributes are invalid, or incompatible with the
  // attributes for the group as a whole.

  I/O Error 1346:
  // IO Error 1346L
  // ERROR_BAD_IMPERSONATION_LEVEL
  // MessageText:
  // Either a required impersonation level was not provided, or the
  // provided impersonation level is invalid.

  I/O Error 1347:
  // IO Error 1347L
  // ERROR_CANT_OPEN_ANONYMOUS
  // MessageText:
  // Cannot open an anonymous level security token.

  I/O Error 1348:
  // IO Error 1348L
  // ERROR_BAD_VALIDATION_CLASS
  // MessageText:
  // The validation information class requested was invalid.

  I/O Error 1349:
  // IO Error 1349L
  // ERROR_BAD_TOKEN_TYPE
  // MessageText:
  // The type of the token is inappropriate for its attempted use.

  I/O Error 1350:
  // IO Error 1350L
  // ERROR_NO_SECURITY_ON_OBJECT
  // MessageText:
  // Unable to perform a security operation on an object
  // which has no associated security.

  I/O Error 1351:
  // IO Error 1351L
  // ERROR_CANT_ACCESS_DOMAIN_INFO
  // MessageText:
  // Indicates a Windows NT Server could not be contacted or that
  // objects within the domain are protected such that necessary
  // information could not be retrieved.

  I/O Error 1352:
  // IO Error 1352L
  // ERROR_INVALID_SERVER_STATE
  // MessageText:
  // The security account manager (SAM) or local security
  // authority (LSA) server was in the wrong state to perform
  // the security operation.

  I/O Error 1353:
  // IO Error 1353L
  // ERROR_INVALID_DOMAIN_STATE
  // MessageText:
  // The domain was in the wrong state to perform the security operation.

  I/O Error 1354:
  // IO Error 1354L
  // ERROR_INVALID_DOMAIN_ROLE
  // MessageText:
  // This operation is only allowed for the Primary Domain Controller of the domain.

  I/O Error 1355:
  // IO Error 1355L
  // ERROR_NO_SUCH_DOMAIN
  // MessageText:
  // The specified domain did not exist.

  I/O Error 1356:
  // IO Error 1356L
  // ERROR_DOMAIN_EXISTS
  // MessageText:
  // The specified domain already exists.

  I/O Error 1357:
  // IO Error 1357L
  // ERROR_DOMAIN_LIMIT_EXCEEDED
  // MessageText:
  // An attempt was made to exceed the limit on the number of domains per server.

  I/O Error 1358:
  // IO Error 1358L
  // ERROR_INTERNAL_DB_CORRUPTION
  // MessageText:
  // Unable to complete the requested operation because of either a
  // catastrophic media failure or a data structure corruption on the disk.

  I/O Error 1359:
  // IO Error 1359L
  // ERROR_INTERNAL_ERROR
  // MessageText:
  // The security account database contains an internal inconsistency.

  I/O Error 1360:
  // IO Error 1360L
  // ERROR_GENERIC_NOT_MAPPED
  // MessageText:
  // Generic access types were contained in an access mask which should
  // already be mapped to non-generic types.

  I/O Error 1361:
  // IO Error 1361L
  // ERROR_BAD_DESCRIPTOR_FORMAT
  // MessageText:
  // A security descriptor is not in the right format (absolute or self-relative).

  I/O Error 1362:
  // IO Error 1362L
  // ERROR_NOT_LOGON_PROCESS
  // MessageText:
  // The requested action is restricted for use by logon processes
  // only. The calling process has not registered as a logon process.

  I/O Error 1363:
  // IO Error 1363L
  // ERROR_LOGON_SESSION_EXISTS
  // MessageText:
  // Cannot start a new logon session with an ID that is already in use.

  I/O Error 1364:
  // IO Error 1364L
  // ERROR_NO_SUCH_PACKAGE
  // MessageText:
  // A specified authentication package is unknown.

  I/O Error 1365:
  // IO Error 1365L
  // ERROR_BAD_LOGON_SESSION_STATE
  // MessageText:
  // The logon session is not in a state that is consistent with the
  // requested operation.

  I/O Error 1366:
  // IO Error 1366L
  // ERROR_LOGON_SESSION_COLLISION
  // MessageText:
  // The logon session ID is already in use.

  I/O Error 1367:
  // IO Error 1367L
  // ERROR_INVALID_LOGON_TYPE
  // MessageText:
  // A logon request contained an invalid logon type value.

  I/O Error 1368:
  // IO Error 1368L
  // ERROR_CANNOT_IMPERSONATE
  // MessageText:
  // Unable to impersonate via a named pipe until data has been read
  // from that pipe.

  I/O Error 1369:
  // IO Error 1369L
  // ERROR_RXACT_INVALID_STATE
  // MessageText:
  // The transaction state of a Registry subtree is incompatible with the
  // requested operation.

  I/O Error 1370:
  // IO Error 1370L
  // ERROR_RXACT_COMMIT_FAILURE
  // MessageText:
  // An internal security database corruption has been encountered.

  I/O Error 1371:
  // IO Error 1371L
  // ERROR_SPECIAL_ACCOUNT
  // MessageText:
  // Cannot perform this operation on built-in accounts.

  I/O Error 1372:
  // IO Error 1372L
  // ERROR_SPECIAL_GROUP
  // MessageText:
  // Cannot perform this operation on this built-in special group.

  I/O Error 1373:
  // IO Error 1373L
  // ERROR_SPECIAL_USER
  // MessageText:
  // Cannot perform this operation on this built-in special user.

  I/O Error 1374:
  // IO Error 1374L
  // ERROR_MEMBERS_PRIMARY_GROUP
  // MessageText:
  // The user cannot be removed from a group because the group
  // is currently the user's primary group.

  I/O Error 1375:
  // IO Error 1375L
  // ERROR_TOKEN_ALREADY_IN_USE
  // MessageText:
  // The token is already in use as a primary token.

  I/O Error 1376:
  // IO Error 1376L
  // ERROR_NO_SUCH_ALIAS
  // MessageText:
  // The specified local group does not exist.

  I/O Error 1377:
  // IO Error 1377L
  // ERROR_MEMBER_NOT_IN_ALIAS
  // MessageText:
  // The specified account name is not a member of the local group.

  I/O Error 1378:
  // IO Error 1378L
  // ERROR_MEMBER_IN_ALIAS
  // MessageText:
  // The specified account name is already a member of the local group.

  I/O Error 1379:
  // IO Error 1379L
  // ERROR_ALIAS_EXISTS
  // MessageText:
  // The specified local group already exists.

  I/O Error 1380:
  // IO Error 1380L
  // ERROR_LOGON_NOT_GRANTED
  // MessageText:
  // Logon failure: the user has not been granted the requested
  // logon type at this computer.

  I/O Error 1381:
  // IO Error 1381L
  // ERROR_TOO_MANY_SECRETS
  // MessageText:
  // The maximum number of secrets that may be stored in a single system has been
  // exceeded.

  I/O Error 1382:
  // IO Error 1382L
  // ERROR_SECRET_TOO_LONG
  // MessageText:
  // The length of a secret exceeds the maximum length allowed.

  I/O Error 1383:
  // IO Error 1383L
  // ERROR_INTERNAL_DB_ERROR
  // MessageText:
  // The local security authority database contains an internal inconsistency.

  I/O Error 1384:
  // IO Error 1384L
  // ERROR_TOO_MANY_CONTEXT_IDS
  // MessageText:
  // During a logon attempt, the user's security context accumulated too many
  // security IDs.

  I/O Error 1385:
  // IO Error 1385L
  // ERROR_LOGON_TYPE_NOT_GRANTED
  // MessageText:
  // Logon failure: the user has not been granted the requested logon type
  // at this computer.

  I/O Error 1386:
  // IO Error 1386L
  // ERROR_NT_CROSS_ENCRYPTION_REQUIRED
  // MessageText:
  // A cross-encrypted password is necessary to change a user password.

  I/O Error 1387:
  // IO Error 1387L
  // ERROR_NO_SUCH_MEMBER
  // MessageText:
  // A new member could not be added to a local group because the member does
  // not exist.

  I/O Error 1388:
  // IO Error 1388L
  // ERROR_INVALID_MEMBER
  // MessageText:
  // A new member could not be added to a local group because the member has the
  // wrong account type.

  I/O Error 1389:
  // IO Error 1389L
  // ERROR_TOO_MANY_SIDS
  // MessageText:
  // Too many security IDs have been specified.

  I/O Error 1390:
  // IO Error 1390L
  // ERROR_LM_CROSS_ENCRYPTION_REQUIRED
  // MessageText:
  // A cross-encrypted password is necessary to change this user password.

  I/O Error 1391:
  // IO Error 1391L
  // ERROR_NO_INHERITANCE
  // MessageText:
  // Indicates an ACL contains no inheritable components

  I/O Error 1392:
  // IO Error 1392L
  // ERROR_FILE_CORRUPT
  // MessageText:
  // The file or directory is corrupt and non-readable.

  I/O Error 1393:
  // IO Error 1393L
  // ERROR_DISK_CORRUPT
  // MessageText:
  // The disk structure is corrupt and non-readable.

  I/O Error 1394:
  // IO Error 1394L
  // ERROR_NO_USER_SESSION_KEY
  // MessageText:
  // There is no user session key for the specified logon session.

  I/O Error 1395:
  // IO Error 1395L
  // ERROR_LICENSE_QUOTA_EXCEEDED
  // MessageText:
  // The service being accessed is licensed for a particular number of connections.
  // No more connections can be made to the service at this time
  // because there are already as many connections as the service can accept.

  ////////////////////////////////                      ////// WinUser Error Codes  //////                      ////////////////////////////////


  I/O Error 1400:
  // IO Error 1400L
  // ERROR_INVALID_WINDOW_HANDLE
  // MessageText:
  // Invalid window handle.

  I/O Error 1401:
  // IO Error 1401L
  // ERROR_INVALID_MENU_HANDLE
  // MessageText:
  // Invalid menu handle.

  I/O Error 1402:
  // IO Error 1402L
  // ERROR_INVALID_CURSOR_HANDLE
  // MessageText:
  // Invalid cursor handle.

  I/O Error 1403:
  // IO Error 1403L
  // ERROR_INVALID_ACCEL_HANDLE
  // MessageText:
  // Invalid accelerator table handle.

  I/O Error 1404:
  // IO Error 1404L
  // ERROR_INVALID_HOOK_HANDLE
  // MessageText:
  // Invalid hook handle.

  I/O Error 1405:
  // IO Error 1405L
  // ERROR_INVALID_DWP_HANDLE
  // MessageText:
  // Invalid handle to a multiple-window position structure.

  I/O Error 1406:
  // IO Error 1406L
  // ERROR_TLW_WITH_WSCHILD
  // MessageText:
  // Cannot create a top-level child window.

  I/O Error 1407:
  // IO Error 1407L
  // ERROR_CANNOT_FIND_WND_CLASS
  // MessageText:
  // Cannot find window class.

  I/O Error 1408:
  // IO Error 1408L
  // ERROR_WINDOW_OF_OTHER_THREAD
  // MessageText:
  // Invalid window, belongs to other thread.

  I/O Error 1409:
  // IO Error 1409L
  // ERROR_HOTKEY_ALREADY_REGISTERED
  // MessageText:
  // Hot key is already registered.

  I/O Error 1410:
  // IO Error 1410L
  // ERROR_CLASS_ALREADY_EXISTS
  // MessageText:
  // Class already exists.

  I/O Error 1411:
  // IO Error 1411L
  // ERROR_CLASS_DOES_NOT_EXIST
  // MessageText:
  // Class does not exist.

  I/O Error 1412:
  // IO Error 1412L
  // ERROR_CLASS_HAS_WINDOWS
  // MessageText:
  // Class still has open windows.

  I/O Error 1413:
  // IO Error 1413L
  // ERROR_INVALID_INDEX
  // MessageText:
  // Invalid index.

  I/O Error 1414:
  // IO Error 1414L
  // ERROR_INVALID_ICON_HANDLE
  // MessageText:
  // Invalid icon handle.

  I/O Error 1415:
  // IO Error 1415L
  // ERROR_PRIVATE_DIALOG_INDEX
  // MessageText:
  // Using private DIALOG window words.

  I/O Error 1416:
  // IO Error 1416L
  // ERROR_LISTBOX_ID_NOT_FOUND
  // MessageText:
  // The listbox identifier was not found.

  I/O Error 1417:
  // IO Error 1417L
  // ERROR_NO_WILDCARD_CHARACTERS
  // MessageText:
  // No wildcards were found.

  I/O Error 1418:
  // IO Error 1418L
  // ERROR_CLIPBOARD_NOT_OPEN
  // MessageText:
  // Thread does not have a clipboard open.

  I/O Error 1419:
  // IO Error 1419L
  // ERROR_HOTKEY_NOT_REGISTERED
  // MessageText:
  // Hot key is not registered.

  I/O Error 1420:
  // IO Error 1420L
  // ERROR_WINDOW_NOT_DIALOG
  // MessageText:
  // The window is not a valid dialog window.

  I/O Error 1421:
  // IO Error 1421L
  // ERROR_CONTROL_ID_NOT_FOUND
  // MessageText:
  // Control ID not found.

  I/O Error 1422:
  // IO Error 1422L
  // ERROR_INVALID_COMBOBOX_MESSAGE
  // MessageText:
  // Invalid message for a combo box because it does not have an edit control.

  I/O Error 1423:
  // IO Error 1423L
  // ERROR_WINDOW_NOT_COMBOBOX
  // MessageText:
  // The window is not a combo box.

  I/O Error 1424:
  // IO Error 1424L
  // ERROR_INVALID_EDIT_HEIGHT
  // MessageText:
  // Height must be less than 256.

  I/O Error 1425:
  // IO Error 1425L
  // ERROR_DC_NOT_FOUND
  // MessageText:
  // Invalid device context (DC) handle.

  I/O Error 1426:
  // IO Error 1426L
  // ERROR_INVALID_HOOK_FILTER
  // MessageText:
  // Invalid hook procedure type.

  I/O Error 1427:
  // IO Error 1427L
  // ERROR_INVALID_FILTER_PROC
  // MessageText:
  // Invalid hook procedure.

  I/O Error 1428:
  // IO Error 1428L
  // ERROR_HOOK_NEEDS_HMOD
  // MessageText:
  // Cannot set non-local hook without a module handle.

  I/O Error 1429:
  // IO Error 1429L
  // ERROR_GLOBAL_ONLY_HOOK
  // MessageText:
  // This hook procedure can only be set globally.

  I/O Error 1430:
  // IO Error 1430L
  // ERROR_JOURNAL_HOOK_SET
  // MessageText:
  // The journal hook procedure is already installed.

  I/O Error 1431:
  // IO Error 1431L
  // ERROR_HOOK_NOT_INSTALLED
  // MessageText:
  // The hook procedure is not installed.

  I/O Error 1432:
  // IO Error 1432L
  // ERROR_INVALID_LB_MESSAGE
  // MessageText:
  // Invalid message for single-selection listbox.

  I/O Error 1433:
  // IO Error 1433L
  // ERROR_SETCOUNT_ON_BAD_LB
  // MessageText:
  // LB_SETCOUNT sent to non-lazy listbox.

  I/O Error 1434:
  // IO Error 1434L
  // ERROR_LB_WITHOUT_TABSTOPS
  // MessageText:
  // This list box does not support tab stops.

  I/O Error 1435:
  // IO Error 1435L
  // ERROR_DESTROY_OBJECT_OF_OTHER_THREAD
  // MessageText:
  // Cannot destroy object created by another thread.

  I/O Error 1436:
  // IO Error 1436L
  // ERROR_CHILD_WINDOW_MENU
  // MessageText:
  // Child windows cannot have menus.

  I/O Error 1437:
  // IO Error 1437L
  // ERROR_NO_SYSTEM_MENU
  // MessageText:
  // The window does not have a system menu.

  I/O Error 1438:
  // IO Error 1438L
  // ERROR_INVALID_MSGBOX_STYLE
  // MessageText:
  // Invalid message box style.

  I/O Error 1439:
  // IO Error 1439L
  // ERROR_INVALID_SPI_VALUE
  // MessageText:
  // Invalid system-wide (SPI_*) parameter.

  I/O Error 1440:
  // IO Error 1440L
  // ERROR_SCREEN_ALREADY_LOCKED
  // MessageText:
  // Screen already locked.

  I/O Error 1441:
  // IO Error 1441L
  // ERROR_HWNDS_HAVE_DIFF_PARENT
  // MessageText:
  // All handles to windows in a multiple-window position structure must
  // have the same parent.

  I/O Error 1442:
  // IO Error 1442L
  // ERROR_NOT_CHILD_WINDOW
  // MessageText:
  // The window is not a child window.

  I/O Error 1443:
  // IO Error 1443L
  // ERROR_INVALID_GW_COMMAND
  // MessageText:
  // Invalid GW_* command.

  I/O Error 1444:
  // IO Error 1444L
  // ERROR_INVALID_THREAD_ID
  // MessageText:
  // Invalid thread identifier.

  I/O Error 1445:
  // IO Error 1445L
  // ERROR_NON_MDICHILD_WINDOW
  // MessageText:
  // Cannot process a message from a window that is not a multiple document
  // interface (MDI) window.

  I/O Error 1446:
  // IO Error 1446L
  // ERROR_POPUP_ALREADY_ACTIVE
  // MessageText:
  // Popup menu already active.

  I/O Error 1447:
  // IO Error 1447L
  // ERROR_NO_SCROLLBARS
  // MessageText:
  // The window does not have scroll bars.

  I/O Error 1448:
  // IO Error 1448L
  // ERROR_INVALID_SCROLLBAR_RANGE
  // MessageText:
  // Scroll bar range cannot be greater than 0x7FFF.

  I/O Error 1449:
  // IO Error 1449L
  // ERROR_INVALID_SHOWWIN_COMMAND
  // MessageText:
  // Cannot show or remove the window in the way specified.

  I/O Error 1450:
  // IO Error 1450L
  // ERROR_NO_SYSTEM_RESOURCES
  // MessageText:
  // Insufficient system resources exist to complete the requested service.

  I/O Error 1451:
  // IO Error 1451L
  // ERROR_NONPAGED_SYSTEM_RESOURCES
  // MessageText:
  // Insufficient system resources exist to complete the requested service.

  I/O Error 1452:
  // IO Error 1452L
  // ERROR_PAGED_SYSTEM_RESOURCES
  // MessageText:
  // Insufficient system resources exist to complete the requested service.

  I/O Error 1453:
  // IO Error 1453L
  // ERROR_WORKING_SET_QUOTA
  // MessageText:
  // Insufficient quota to complete the requested service.

  I/O Error 1454:
  // IO Error 1454L
  // ERROR_PAGEFILE_QUOTA
  // MessageText:
  // Insufficient quota to complete the requested service.

  I/O Error 1455:
  // IO Error 1455L
  // ERROR_COMMITMENT_LIMIT
  // MessageText:
  // The paging file is too small for this operation to complete.

  I/O Error 1456:
  // IO Error 1456L
  // ERROR_MENU_ITEM_NOT_FOUND
  // MessageText:
  // A menu item was not found.

  I/O Error 1457:
  // IO Error 1457L
  // ERROR_INVALID_KEYBOARD_HANDLE
  // MessageText:
  // Invalid keyboard layout handle.

  I/O Error 1458:
  // IO Error 1458L
  // ERROR_HOOK_TYPE_NOT_ALLOWED
  // MessageText:
  // Hook type not allowed.

  I/O Error 1459:
  // IO Error 1459L
  // ERROR_REQUIRES_INTERACTIVE_WINDOWSTATION
  // MessageText:
  // This operation requires an interactive windowstation.

  I/O Error 1460:
  // IO Error 1460L
  // ERROR_TIMEOUT
  // MessageText:
  // This operation returned because the timeout period expired.

  ////////////////////////////////                      ////// Eventlog Status Codes //////                      ////////////////////////////////


  I/O Error 1500:
  // IO Error 1500L
  // ERROR_EVENTLOG_FILE_CORRUPT
  // MessageText:
  // The event log file is corrupt.

  I/O Error 1501:
  // IO Error 1501L
  // ERROR_EVENTLOG_CANT_START
  // MessageText:
  // No event log file could be opened, so the event logging service did not start.

  I/O Error 1502:
  // IO Error 1502L
  // ERROR_LOG_FILE_FULL
  // MessageText:
  // The event log file is full.

  I/O Error 1503:
  // IO Error 1503L
  // ERROR_EVENTLOG_FILE_CHANGED
  // MessageText:
  // The event log file has changed between reads.

  ////////////////////////////////                      //////  RPC Status Codes   //////                      ////////////////////////////////


  I/O Error 1700:
  // IO Error 1700L
  // RPC_S_INVALID_STRING_BINDING
  // MessageText:
  // The string binding is invalid.

  I/O Error 1701:
  // IO Error 1701L
  // RPC_S_WRONG_KIND_OF_BINDING
  // MessageText:
  // The binding handle is not the correct type.

  I/O Error 1702:
  // IO Error 1702L
  // RPC_S_INVALID_BINDING
  // MessageText:
  // The binding handle is invalid.

  I/O Error 1703:
  // IO Error 1703L
  // RPC_S_PROTSEQ_NOT_SUPPORTED
  // MessageText:
  // The RPC protocol sequence is not supported.

  I/O Error 1704:
  // IO Error 1704L
  // RPC_S_INVALID_RPC_PROTSEQ
  // MessageText:
  // The RPC protocol sequence is invalid.

  I/O Error 1705:
  // IO Error 1705L
  // RPC_S_INVALID_STRING_UUID
  // MessageText:
  // The string universal unique identifier (UUID) is invalid.

  I/O Error 1706:
  // IO Error 1706L
  // RPC_S_INVALID_ENDPOINT_FORMAT
  // MessageText:
  // The endpoint format is invalid.

  I/O Error 1707:
  // IO Error 1707L
  // RPC_S_INVALID_NET_ADDR
  // MessageText:
  // The network address is invalid.

  I/O Error 1708:
  // IO Error 1708L
  // RPC_S_NO_ENDPOINT_FOUND
  // MessageText:
  // No endpoint was found.

  I/O Error 1709:
  // IO Error 1709L
  // RPC_S_INVALID_TIMEOUT
  // MessageText:
  // The timeout value is invalid.

  I/O Error 1710:
  // IO Error 1710L
  // RPC_S_OBJECT_NOT_FOUND
  // MessageText:
  // The object universal unique identifier (UUID) was not found.

  I/O Error 1711:
  // IO Error 1711L
  // RPC_S_ALREADY_REGISTERED
  // MessageText:
  // The object universal unique identifier (UUID) has already been registered.

  I/O Error 1712:
  // IO Error 1712L
  // RPC_S_TYPE_ALREADY_REGISTERED
  // MessageText:
  // The type universal unique identifier (UUID) has already been registered.

  I/O Error 1713:
  // IO Error 1713L
  // RPC_S_ALREADY_LISTENING
  // MessageText:
  // The RPC server is already listening.

  I/O Error 1714:
  // IO Error 1714L
  // RPC_S_NO_PROTSEQS_REGISTERED
  // MessageText:
  // No protocol sequences have been registered.

  I/O Error 1715:
  // IO Error 1715L
  // RPC_S_NOT_LISTENING
  // MessageText:
  // The RPC server is not listening.

  I/O Error 1716:
  // IO Error 1716L
  // RPC_S_UNKNOWN_MGR_TYPE
  // MessageText:
  // The manager type is unknown.

  I/O Error 1717:
  // IO Error 1717L
  // RPC_S_UNKNOWN_IF
  // MessageText:
  // The interface is unknown.

  I/O Error 1718:
  // IO Error 1718L
  // RPC_S_NO_BINDINGS
  // MessageText:
  // There are no bindings.

  I/O Error 1719:
  // IO Error 1719L
  // RPC_S_NO_PROTSEQS
  // MessageText:
  // There are no protocol sequences.

  I/O Error 1720:
  // IO Error 1720L
  // RPC_S_CANT_CREATE_ENDPOINT
  // MessageText:
  // The endpoint cannot be created.

  I/O Error 1721:
  // IO Error 1721L
  // RPC_S_OUT_OF_RESOURCES
  // MessageText:
  // Not enough resources are available to complete this operation.

  I/O Error 1722:
  // IO Error 1722L
  // RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE
  // MessageText:
  // The RPC server is unavailable.

  I/O Error 1723:
  // IO Error 1723L
  // RPC_S_SERVER_TOO_BUSY
  // MessageText:
  // The RPC server is too busy to complete this operation.

  I/O Error 1724:
  // IO Error 1724L
  // RPC_S_INVALID_NETWORK_OPTIONS
  // MessageText:
  // The network options are invalid.

  I/O Error 1725:
  // IO Error 1725L
  // RPC_S_NO_CALL_ACTIVE
  // MessageText:
  // There is not a remote procedure call active in this thread.

  I/O Error 1726:
  // IO Error 1726L
  // RPC_S_CALL_FAILED
  // MessageText:
  // The remote procedure call failed.

  I/O Error 1727:
  // IO Error 1727L
  // RPC_S_CALL_FAILED_DNE
  // MessageText:
  // The remote procedure call failed and did not execute.

  I/O Error 1728:
  // IO Error 1728L
  // RPC_S_PROTOCOL_ERROR
  // MessageText:
  // A remote procedure call (RPC) protocol error occurred.

  I/O Error 1730:
  // IO Error 1730L
  // RPC_S_UNSUPPORTED_TRANS_SYN
  // MessageText:
  // The transfer syntax is not supported by the RPC server.

  I/O Error 1732:
  // IO Error 1732L
  // RPC_S_UNSUPPORTED_TYPE
  // MessageText:
  // The universal unique identifier (UUID) type is not supported.

  I/O Error 1733:
  // IO Error 1733L
  // RPC_S_INVALID_TAG
  // MessageText:
  // The tag is invalid.

  I/O Error 1734:
  // IO Error 1734L
  // RPC_S_INVALID_BOUND
  // MessageText:
  // The array bounds are invalid.

  I/O Error 1735:
  // IO Error 1735L
  // RPC_S_NO_ENTRY_NAME
  // MessageText:
  // The binding does not contain an entry name.

  I/O Error 1736:
  // IO Error 1736L
  // RPC_S_INVALID_NAME_SYNTAX
  // MessageText:
  // The name syntax is invalid.

  I/O Error 1737:
  // IO Error 1737L
  // RPC_S_UNSUPPORTED_NAME_SYNTAX
  // MessageText:
  // The name syntax is not supported.

  I/O Error 1739:
  // IO Error 1739L
  // RPC_S_UUID_NO_ADDRESS
  // MessageText:
  // No network address is available to use to construct a universal
  // unique identifier (UUID).

  I/O Error 1740:
  // IO Error 1740L
  // RPC_S_DUPLICATE_ENDPOINT
  // MessageText:
  // The endpoint is a duplicate.

  I/O Error 1741:
  // IO Error 1741L
  // RPC_S_UNKNOWN_AUTHN_TYPE
  // MessageText:
  // The authentication type is unknown.

  I/O Error 1742:
  // IO Error 1742L
  // RPC_S_MAX_CALLS_TOO_SMALL
  // MessageText:
  // The maximum number of calls is too small.

  I/O Error 1743:
  // IO Error 1743L
  // RPC_S_STRING_TOO_LONG
  // MessageText:
  // The string is too long.

  I/O Error 1744:
  // IO Error 1744L
  // RPC_S_PROTSEQ_NOT_FOUND
  // MessageText:
  // The RPC protocol sequence was not found.

  I/O Error 1745:
  // IO Error 1745L
  // RPC_S_PROCNUM_OUT_OF_RANGE
  // MessageText:
  // The procedure number is out of range.

  I/O Error 1746:
  // IO Error 1746L
  // RPC_S_BINDING_HAS_NO_AUTH
  // MessageText:
  // The binding does not contain any authentication information.

  I/O Error 1747:
  // IO Error 1747L
  // RPC_S_UNKNOWN_AUTHN_SERVICE
  // MessageText:
  // The authentication service is unknown.

  I/O Error 1748:
  // IO Error 1748L
  // RPC_S_UNKNOWN_AUTHN_LEVEL
  // MessageText:
  // The authentication level is unknown.

  I/O Error 1749:
  // IO Error 1749L
  // RPC_S_INVALID_AUTH_IDENTITY
  // MessageText:
  // The security context is invalid.

  I/O Error 1750:
  // IO Error 1750L
  // RPC_S_UNKNOWN_AUTHZ_SERVICE
  // MessageText:
  // The authorization service is unknown.

  I/O Error 1751:
  // IO Error 1751L
  // EPT_S_INVALID_ENTRY
  // MessageText:
  // The entry is invalid.

  I/O Error 1752:
  // IO Error 1752L
  // EPT_S_CANT_PERFORM_OP
  // MessageText:
  // The server endpoint cannot perform the operation.

  I/O Error 1753:
  // IO Error 1753L
  // EPT_S_NOT_REGISTERED
  // MessageText:
  // There are no more endpoints available from the endpoint mapper.

  I/O Error 1754:
  // IO Error 1754L
  // RPC_S_NOTHING_TO_EXPORT
  // MessageText:
  // No interfaces have been exported.

  I/O Error 1755:
  // IO Error 1755L
  // RPC_S_INCOMPLETE_NAME
  // MessageText:
  // The entry name is incomplete.

  I/O Error 1756:
  // IO Error 1756L
  // RPC_S_INVALID_VERS_OPTION
  // MessageText:
  // The version option is invalid.

  I/O Error 1757:
  // IO Error 1757L
  // RPC_S_NO_MORE_MEMBERS
  // MessageText:
  // There are no more members.

  I/O Error 1758:
  // IO Error 1758L
  // RPC_S_NOT_ALL_OBJS_UNEXPORTED
  // MessageText:
  // There is nothing to unexport.

  I/O Error 1759:
  // IO Error 1759L
  // RPC_S_INTERFACE_NOT_FOUND
  // MessageText:
  // The interface was not found.

  I/O Error 1760:
  // IO Error 1760L
  // RPC_S_ENTRY_ALREADY_EXISTS
  // MessageText:
  // The entry already exists.

  I/O Error 1761:
  // IO Error 1761L
  // RPC_S_ENTRY_NOT_FOUND
  // MessageText:
  // The entry is not found.

  I/O Error 1762:
  // IO Error 1762L
  // RPC_S_NAME_SERVICE_UNAVAILABLE
  // MessageText:
  // The name service is unavailable.

  I/O Error 1763:
  // IO Error 1763L
  // RPC_S_INVALID_NAF_ID
  // MessageText:
  // The network address family is invalid.

  I/O Error 1764:
  // IO Error 1764L
  // RPC_S_CANNOT_SUPPORT
  // MessageText:
  // The requested operation is not supported.

  I/O Error 1765:
  // IO Error 1765L
  // RPC_S_NO_CONTEXT_AVAILABLE
  // MessageText:
  // No security context is available to allow impersonation.

  I/O Error 1766:
  // IO Error 1766L
  // RPC_S_INTERNAL_ERROR
  // MessageText:
  // An internal error occurred in a remote procedure call (RPC).

  I/O Error 1767:
  // IO Error 1767L
  // RPC_S_ZERO_DIVIDE
  // MessageText:
  // The RPC server attempted an integer division by zero.

  I/O Error 1768:
  // IO Error 1768L
  // RPC_S_ADDRESS_ERROR
  // MessageText:
  // An addressing error occurred in the RPC server.

  I/O Error 1769:
  // IO Error 1769L
  // RPC_S_FP_DIV_ZERO
  // MessageText:
  // A floating-point operation at the RPC server caused a division by zero.

  I/O Error 1770:
  // IO Error 1770L
  // RPC_S_FP_UNDERFLOW
  // MessageText:
  // A floating-point underflow occurred at the RPC server.

  I/O Error 1771:
  // IO Error 1771L
  // RPC_S_FP_OVERFLOW
  // MessageText:
  // A floating-point overflow occurred at the RPC server.

  I/O Error 1772:
  // IO Error 1772L
  // RPC_X_NO_MORE_ENTRIES
  // MessageText:
  // The list of RPC servers available for the binding of auto handles
  // has been exhausted.

  I/O Error 1773:
  // IO Error 1773L
  // RPC_X_SS_CHAR_TRANS_OPEN_FAIL
  // MessageText:
  // Unable to open the character translation table file.

  I/O Error 1774:
  // IO Error 1774L
  // RPC_X_SS_CHAR_TRANS_SHORT_FILE
  // MessageText:
  // The file containing the character translation table has fewer than
  // 512 bytes.

  I/O Error 1775:
  // IO Error 1775L
  // RPC_X_SS_IN_NULL_CONTEXT
  // MessageText:
  // A null context handle was passed from the client to the host during
  // a remote procedure call.

  I/O Error 1777:
  // IO Error 1777L
  // RPC_X_SS_CONTEXT_DAMAGED
  // MessageText:
  // The context handle changed during a remote procedure call.

  I/O Error 1778:
  // IO Error 1778L
  // RPC_X_SS_HANDLES_MISMATCH
  // MessageText:
  // The binding handles passed to a remote procedure call do not match.

  I/O Error 1779:
  // IO Error 1779L
  // RPC_X_SS_CANNOT_GET_CALL_HANDLE
  // MessageText:
  // The stub is unable to get the remote procedure call handle.

  I/O Error 1780:
  // IO Error 1780L
  // RPC_X_NULL_REF_POINTER
  // MessageText:
  // A null reference pointer was passed to the stub.

  Źródło danych: http://delphi-techie.faithweb.com/rich_text_4.html

 • Po wykupieniu wsparcia w programie informacja o niekatulanym wsparciu

  Link do źródła

  Jeśli Państwo wykupili wsparcie techniczne programu SPEDTRANS a podczas uruchomienia programu mamy informację o nieaktualnym wsparciu.

                                                     
  Muszą Państwo wgrać licencje która została wysłana na państwa adres e-mail.
  - w pierwszym krtoku prosze odnalezc na swojej skrzynce e-maila z plikiem licencja.mcsx
  - kolejno pobieramy plik, a następnie wgrywamy do głównej lokalizacji programu SPEDTRANS, przykład : S:\SpedTransSQL\
  Następnie ponownie uruchamiamy oprogramowanie SPEDTRANS i sprawdzamy czy data wsparcia technicznego została zmieniona.

                                                    

 • Dodawanie/edycja statusów dokumentów

  Link do źródła

  Aby dodać lub edytować status dokumentu należy przejść do Słowniki>Inne>Statusy dokumentów.

  Następnie po prawej stronie okna możemy przefiltrować statusy po rodzaju dokumentu.  Aby dodać nowy status klikamy na Nowy. W oknie nowego statusu wybieramy Rodzaj dokumentu i wprowadzamy symbol statusu w pole Status.

  Jest też możliwość nadania koloru tła oraz czcionki rekordu danych, tak aby dokument o danym statusie odróżniał się w rejestrze.

   

Strony