image description

Jak uruchomić dodatkową usługę SPEDTRANS

Polski

Usługi dodatkowe SPEDTRANS to np.:

- SPEDTRANS SMTP email serwer,
- SPEDTRANS sms serwer,
- SPEDTRANS cloud backup,
- SPEDTRANS POP3 serwer,
- SPEDTRANS GPS serwer,
- SPEDTRANS Aktualizacja kursów walut

Są to typowe usługi systemu Windows.

Aby zweryfikować czy dana usługa działa, należy na serwerze otworzyć:
Panel sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Usługi
na liście odszukać nazwy usług rozpoczynające się od SPEDTRANS
jeśli pole "Stan" danej usługi jest puste - oznacza to że usługa nie jest uruchomiona

Aby uruchomić daną usługę należy kliknąć na nią prawym przyciskiem myszy, a następnie Uruchom.
Po poprawnym uruchomieniu w kolumnie "Stan" powinien pojawić się "Działa".

Warto zweryfikować typ uruchamiania usługi:

Wyłączony - usługa jest wyłączona i nie można jej uruchomić
Ręczny - po każdym uruchomieniu systemu trzeba ręcznie uruchamiać usługę
Automatyczny - usługa powinna być uruchamiana automatycznie wraz z uruchamianiem systemu operacyjnego
Automatyczny (opóźnione uruchamienie) - usługa powinna być uruchamiana po pełnym uruchomieniu systemu operacyjnego oraz innych usług (zalecane)

Kategoria: