image description

FAQ - BAZA WIEDZY

 • Problem z uruchomieniem SpedTrans - brak pliku frx23.bpl

  Link do źródła

  Po aktualizacji programu Avast zaczyna on traktować plik frx23.bpl jako wirusa i wycina go jako zagrożenie.

  Problem wynika z błędnego rozpoznania przez program Avast pliku programu SpedTrans.

  Komunikat o błędzie może być dwojakiego rodzaju:

  1.

  2.

   

  Prosimy wykonać kroki według poniższej instrukcji - dokładnie w takiej kolejności.

  1. Prosimy wyłączyć Avasta.

  UWAGA! Program Avast trzeba wyłączyć na serwerze oraz na wszystkich komputerach gdzie jest używany SpedTrans.

  2. Prosimy pobrać plik z głównego katalogu programu Dane / New - jeśli w tym katalogu nie ma żadnyc plików to należy na administratorze kliknąć Pomoc / aktualizacja programu - oraz kliknąć "Pobierz" - aktualizacji nie musimy wgrywać. Następnie rozpakowujemy plik z rozszerzeniem zip - po rozpakowaniu odnajdujemy plik frx23.bpl i kopiujemy do głównego katalogu programu najczęściej jest to:  S:\SpedTrans.

  3. Uruchamiamy ponownie program SpedTrans.

  UWAGA! Do czasu kolejnej aktualizacji programu Avast musi on być wyłączony. Być może kolejna aktualizacja Avast poprawi ten błąd.

   

  USTAWIENIE PROGRAMU AVAST - ZALECANE (Wszelkie zmiany w programie Avast klient robi na własną odpowiedzialność - prosimy się skonsultować z własnym informatykiem)

  Wchodzimy w Ustawienia -> Ochrona aktywna -> Osłona systemu plików -> Wykluczenia -> Dodaj: *.bpl

   

   

  Po tej operacji będzie można włączyć ochronę Avast.

 • Uruchomienie kopii programu

  Link do źródła

  Uruchomienie kopii programu dla transportu

  Jeśli po urchomieniu programu pojawia się komunikat - "Uwaga uruchomiłeś kopię programu" oznacza to, że program został uruchomiony z błędnej lokalizacji.

  Okno widać poniżej. UWAGA! ścieżki podane w Państwa komunikacje będą inne ścieżki niż to jest pokazane!

  Lokalizacja z jakiej uruchamiają Państwo program musi być identyczna z tą, która została podana podczas rejestracji programu.

  W dolnej części okna program podaje porawną ścieżkę do uruchomienia programu.

  UWAGA! Ścieżka podana w Państwa oknie będzie inna niż ta powyżej! Najczęściej jest to ścieżka S:\SPEDTRANSSQL5000   (numer wersji na końcu nazwy folderu może być inny)

 • Otwieranie pliku pomocy chm zapisanego na dysku sieciowym

  Link do źródła

  Otwieranie pliku pomocy chm zapisanego na dysku sieciowym

  Jeśli próbujecie Państwo otwierać plik pomocy o rozszerzeniu chm, który jest nagrany na dysku sieciowym (nie na lokalnym dysku komputera na którym się pracuje) to należy zmienić ustawienia w rejestrze komputera.

  Instrukcje poniżej.

  Otwieramy rejestr przez menu: start\uruchom\ wpisujemy "regedit" i klikamy enter.

  Idziemy do lokalizacji podanej poniżej:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions\MaxAllowedZone

  Ustawiamy wartość "MaxAllowedZone" na "1" (jeden).

  Jeśli nie mamy w rejestrze klucza ItssRestrictions trzeba go stworzyć.

  Później musimy dodać podklucz o nazwie "MaxAllowedZone"

  Następnie ustawiamy wartość "MaxAllowedZone" na 1 tak jak powyżej.

  źródło informacji - http://www.helpscribble.com/chmnetwork.html (informacje w języku angielskim)

 • Jak dodać nowego użytkownika?

  Link do źródła

  Jak dodać nowego użytkownika?

  Na wstępie należy zalogować się na konto "admin". Nowego użytkownika dodajemy klikając na menu "Narzędzia" następnie "Konfiguracja programu", znajdujemy  zakładkę "Użytkownicy". W oknie użytkownicy klikamy w menu bocznym "Nowy", "Nowy użytkownik programu". Po otworzeniu się okna z konfiguracją należy wybrać pracownika na użytkownika programu. W tym celu klikamy na klawisz na poziomie okienka "Nazwisko".

   Z okna "Wybierz Pracownika" wybieramy już istniejącego pracownika lub dodajemy nowego.

   Klikamy na "Nowy" i wypełniamy dane personalne. Obowiązkowe pola w granatowej ramce.

  Następnie "Zapisz" i "Wyjście". Po tej operacji został  dodany nowy pracownik do bazy pracowników. Teraz wybieramy nowo dopisanego pracownika i potwierdzamy "Enterem" lub klikamy "OK". System przypisuje login (domyślnie inicjały) i hasło (1234).
  Login i hasło możemy zmienić. W poniższych zakładkach ustawiamy uprawnienia do naszego oprogramowania dla logistyki i transportu. Po zakończeniu operacji dodawania nowego użytkownika klikamy "Zapisz". Żeby uprościć sobie nadawanie uprawnień, możemy je skopiować z istniejącego już użytkownika. Zaznaczamy w oknie z użytkownikami interesujące nas konto, klikamy "Kopiuj",

  zaznaczamy nowego użytkownika na którego chcemy przenieść uprawnienia a następnie klikamy "Wklej"

 • Jak zrobić archiwizację bazy danych?

  Link do źródła

  Jak zrobić archiwizację bazy danych?

  Archiwizacje bazy danych programu może wykonać każdy użytkownik z uprawnieniami do  tworzenia kopii zapasowej. Uprawnienia takie aktywujemy logując się jako admin w menu "narzędzia" > "użytkownicy" > edytujemy danego użytkownika>wybieramy zakładkę "narzędzia".
  W celu wykonania archiwizacji należy zalogować się do programu na serwerze. Następnie wejść w menu "narzędzia",  wybrać "archiwizacja" > "wykonaj archiwum...". Teraz mamy kilka wyborów:

  1. Wykonaj archiwum bazy danych MS SQL - archiwum zostanie wykonane w oryginalnej lokalizacji Serwera MS SQL
  2. Wykonaj archiwum bazy danych MS SQL na dysk... - archiwum zostanie wykonane w dowolnie wskazanym przez nas miejscu na dysku lokalnym lub wymiennym.
  3. Wykonaj archiwum wzorców raportów na dysk... -  archiwum zostanie wykonane w dowolnie wskazanym przez nas miejscu na dysku lokalnym lub wymiennym.

 • Jak zainstalować silnik bazy danych BDE?

  Link do źródła

  Jak zainstalować silnik bazy danych BDE?

  Klikamy w link Pobierz a następnie klikamy silnik bazy danych BDE (32 bit) lub silnik bazy danych BDE (64 bit) w zależności od systemu jaki jest zainstalowany na komputerze. Wybieramy przycisk „Otwórz”. Pojawi się okno z katalogiem BDE jak widać poniżej.

  Klikamy dwa razy w katalog i po chwili ponowie dwukrotnie klikamy w plik „setup.exe”.

  Pojawi się okno jak niżej z ostrzeżeniem, żeby przed instalacją wyodrębnić wszystkie pliki. Wybieramy przycisk "Wyodrębnij wszystkie".

  Po wyodrębnieniu plików ponownie wyskoczy ekran z katalogiem BDE.

  Klikamy dwa razy w katalog i po chwili ponowie dwukrotnie klikamy w plik „setup.exe”.

  Wyskoczy ekran z ostrzeżeniem o zabezpieczeniach.

   

  Oczywiście klikamy przycisk „Uruchom”. Wyskoczy okno instalacyjne programu jak niżej, gdzie klikamy przycisk „Next”.

  Wybieramy "Next" aż do momentu pojawienia się ekranu wygladającego jak niżej, gdzie zostaniemy poinformowani o pomyślnym zainstalowaniu aplikacji . Należy potwierdzić, klikając "Finish".

 • Czym różnią się poszczególne wersje programów do wystawiania CMR?

  Link do źródła

  Czym różnią się poszczególne wersje programów do wystawiania faktur transportowych CMR?

  W związku z licznymi zapytaniami, przygotowaliśmy porównanie funkcjonalności i zastosowań programów do wystawiania listów przewozowych CMR Kliknij link, aby dowiedzieć się więcej.

 • Ustawienia daty kursu waluty na zleceniu transportowym lub spedycyjnym

  Link do źródła

  Jak ustawić w konfiguracji z którego dnia będzie kurs waluty zlecenia transprotowego lub spedycyjnego.

  Konfigurację, która odpowiada za automatyczne ustawienie daty kursu waluty obcej dla zlecenia można ustawić w kartotece każdego klienta osobno.

   

  Możemy zmienić to ustawienie dla wszystkich naszych klientów jednocześnie. Logujemy się na konto administratora. Wchodzimy w: Narzędzia / Konfiguracja programu / Ustawienia dodatkowe / 2 (zakładka oznaczona numerem 2).

  Ustawiamy odpowiedni sposób kalkulacji daty oraz klikamy kwadratową ikonę obok. Po tej czynności we wszystkich kartotekach kontrahentów data będzie ustawiona w ten sam sposób. Również gdy będziemy dodawali nowego kontrahenta to ustawienie będzie takie samo.

   

  Przy wypełnianiu zlecenia opcja daty kursu waluty zmieni się po określeniu zleceniodawcy lub przewoźnika. Jeśli data jest zależna od dnia załadunku / rozładunku itp dane te będą przez program pobierane z zakładki trasa.

   

   
 • Jak zainstalować serwer bazy danych MS SQL Server 2008 R2 Express Edition?

  Link do źródła

  Poniżej przedstawiamy kroki jakie należy wykonać aby zainstalować program MSSQL Server 2008 R2 Express Edition.

  1. Zaczynamy od pobrania instalatora ze strony Pobierz
  Wybieramy wersje 32 bit lub 64 bit w zależności od systemu jaki jest zainstalowany na komputerze.

  2.  Po uruchomieniu pliku instalatora automatycznie rozpakowują się pliki.

  3. Instalator sprawdza czy system Windows posiada wszystkie niezbędne aktualizacje i oprogramowanie. Jeśli tak nie jest, poprosi Cię o doinstalowanie.

  4. Następnie pojawi się ekran z "Centrum instalacji" gdzie klikamy na "New Installation or add features to an existing installation", aby uruchomić kreatora instalacji.

  5. Pojawia się okno gdzie musimy zaznaczyć "Check box", że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia licencyjne. Po akceptacji zostanie aktywowany przycisk "Next".

  6. Kolejnym ekranem jest wybór funkcji jakie chcemy zainstalować i gdzie program MSSQL Server ma być zainstalowany. Standardowo nic nie zmieniamy tylko klikamy "Next".

  7. Okno gdzie możemy wpisać nazwę instalowanej instancji SQL servera. Standardowo nic nie zmieniamy tylko klikamy "Next".

  8. Teraz poajwi się ekran gdzie określamy poświadczenia jakie będą używane dla usług serwera SQL.

  WAŻNE! W załadce Collation należy ustawić "Polish_CI_AS"

   9. Kolejnym oknem jest wybór trybu autentykacji użytkowników łączących się z serwerem bazy danych. Microsoft zaleca stosowanie "Windows Authentication Mode", jeśli to możliwe, ze wzgledu na jakość zabezpieczeń, które są tam wykorzystywane.

  10. Następne okno dotyczy raportowania błędów. Czy chcemy wysyłać raporty w przypadku błędów do Microsoftu. Zaznaczamy "check box" jeśli chcemy. Następnie klikamy "Next".

  11. Następnie serwer bazy danych będzie się instalował. Pomyślne zainstalowanie MSSQL Server 2008 R2 Express Edition zostanie zakomunikowane wyświetleniem informacji.  Wciskamy przycisk "Close" i GOTOWE!

   

  UWAGA :  Ważna informacja dla instalacji na systemie operacyjnym Windows Vista oraz Windows 7/8/10. Do prawidłowego działania serwera bazy danych należy wyłączyć funkcje "Kontrola konta użytkownika". W Panelu sterowania klikamy "Konta użytkowników" następnie klikamy "Włącz lub wyłącz funkcję Kontrola konta użytkownika" i na ekranie, który się pojawi odznaczamy pole "Użyj funkcji Kontrola konta użytkownika, aby pomóc w ochronie komputera".

   

 • Tworzenie kopii zapasowej programu

  Link do źródła
  Tworzenie kopii zapasowej programu
  Program SPEDTRANS SQL 7 zapisuje trzy typy plików z danymi:
   
  1. Bazę danych SQL.
  2. Folder gdzie kopiowane są pliki, które podpinamy w programie.
  3. Wzory wydruków.

  Pełna kopia programu jest robiona przez zapisanie wszystkich 3 typów danych.
   
  Ad 1. Klikamy Narzędzia > Wykonaj archiwum danych:
  Opcja Wykonaj archiwum bazy danych MS SQL - tworzy kopię bazy danych w domyślnej lokalizacji na komputerze.
   
  Z reguły jest to lokalizacja C:\ Program Files (x86) \ Microsoft SQL Server \ MSSQL10.SPEDTRANS \Mssql \ Backup
   
  Opcja Wykonaj archiwum bazy danych MS SQL na dysk - tworzy kopię bazy danych we wskazanej przez nas lokalizacji.
   
  UWAGA! Nie pokazujemy lokalizacji na pulpicie ani na komputerze innym niż nasz serwer. Jeśli chcemy zrobić kopię na dysk USB trzeba go podłączyć bezpośrednio do głównego komputera - serwera (tam gdzie została zrobiona instalacja programu).
   

  Ad 2. Kopiujemy na dysk folder Pliki w lokalizacji: główny katalog programu \ Dane.
  Możemy też skorzystać z opcji - Narzędzia > Wykonaj archiwum danych > Wykonaj archiwum bazy plików na dysk.
   
   

  Ad 3. Klikamy opcję Narzędzia > Wykonaj archiwum danych > Wykonaj archiwum wzorców raportów na dysk.

   
  WAŻNE! Informacja dla osób, które ustawiają automatyczne kopiowanie danych komputera. Domyślna ścieżka bazy danych na komputerze gdzie została wykonana instalacja:
  C:\ Program Files (x86) \ Microsoft SQL Server \ MSSQL10.SPEDTRANS \ Mssql \ DATA
   
  W tej ścieżce są dwa pliki SpedTrans.mdf oraz SpedTrans.ldf
   
  Ścieżka dla plików podpinanych w programie: C:\ Maciosoft \ SpedTransSQL5000 \ Dane \ Pliki
  Ścieżka dla raportów (wzorów wydruków) podpinanych w programie: C:\ Maciosoft \ SpedTransSQL5000\ Dane \ Raporty
   
  WAŻNE! Jeśli potrzeba zrobić pełną kopię zapasową, prosimy o skopiowanie również wszystkich plików w głównym katalogu programu.
   

Strony