image description

FAQ - BAZA WIEDZY

 • Błąd podczas łączenia do bazy danych

  Link do źródła

  Błąd podczas łączenia do bazy danych

  info: Temat dla naszych programów opartych o silnik bazy danych MS SQL.

  Po uruchomieniu programu pojawia się następujący komunikat:

  Sytuacja ma miejsce gdy występuje problem z połaczeniem do serwera bazy danych MS SQL.
  Uwaga !!! Problem leży po stronie konfiguracji danej stacji roboczej oraz serwera MS SQL, zaś nie jest to błąd w działaniu danego programu.

  Możliwe przyczyny to: (najczęście występuje punkt 4 potem kolejno 2, 3, 1)

  1. problem z siecią komputerową : switch, okablowanie sieciowe
  2. problem z dostępem do serwera bazy danych: awaria całego serwera, zasilania, usług sieciowych, nieprawidłowo skonfigurowana zapora windows, firewall, program antywirusowych lub włączona funkcja kontroli konta użytkownika na serwerze.
  3. problem z uwierzytelnianiem do serwera MS SQL:
      - nieprawidłowe hasło
      - problem z uprawnieniami do bazy danych : uprawnienia użytkowniaka. Należy zwrócić uwagę na rodzaj autentykacji: Windows, SQL Serwer
      - brak uprawnień dla użytkownika domenowego do połączenia do bazy danych
  4. Problem w wyłączoną usługą SQL Serwer.
  5. Zmiana adresu IP serwera (głównego komputera gdzie jest instalacja) lub zmiana nazwy komputera, który jest serwerem.

  Następnym oknem, które się pojawia po domyślnym czasie dwóch minut jest form z konfiguracją połączenia do serwera MS SQL:

  Jeżeli problem tkwi tylko w błędnych danych konfiguracji połaczenia MS SQL, to należy wpisać prawidłowe dane tj.

  Nazwa serwera - nazwa serwera/instancja MS SQL (nazwa serwera to nazwa głównego komputera gdzie była zrobiona instalacja - do tego komputra wszystkie inne się łaczą)
  Nazwa bazy danych - nazwa bazy danych na serwerze MS SQL
  Login i hasło - nazwa użytkownika i hasło do logowania do serwera MS SQL, Uwaga !!! tylko dla uwierzytelniania SQL serwer
  Uwierzytelnianie - rodzaj autentykacji: dla sieci opartych o domenę Windows najczęściej stosuje się Uwierzytelnianie Windows, bez domeny - SQl serwer
  Podłacz pliki bazy - Uwaga! opcja powinna być zaznaczona tylko przy pierwszym uruchomieniu programu, po standardowej instalacji. W przeciwnym razie opcję tę odznaczamy.

  Ad 4.

  Klikamy menu start w komputerze oraz wpisujemy komendę "services.msc" w okno uruchamiania oraz klikamy enter.

   

   

  W liście ugług wyszukujemy usługę o nazwie SQL Server (SQLEXPRESS) - na Państwa komputerze w nawiaie może być inna nazwa instancji np. (SPEDTRANS)

   

  Usługa taka musi być uruchomiona, aby program działał. Jeśli w kolumnie Stan jest puste pole prosimy na usłudzę kliknąć prawy klawisz myszy oraz opcję "Uruchom".

  Ad 5.

  W oknie połączenia z serwerem zamiast słowa (local) często jest numer IP np. 123.01.02.03 albo nazwa komputra np. PC-BIURO.

  Należy (na serwerze!) w menu start / uruchom wpisać "cmd" oraz w oknie komendę - ipconfig - oraz sprawdzić jaki  numer jest po ip4 - powinien on być taki sam jak w oknie do łączenia do bazy SQL.

  Jeśli jest inny to prosimy zmienić w oknie łączenia na ten sam co jest w IP4

  Jeśli jest nazwa komputera w oknie inna niż ta którą widzimy po w informacjach o komputerze też należy ją zmienić (nazwę komputera widać po kliknięciu prawym klawiszem na "moj komputer" / właściwości.

 • Uruchomienie kopii programu

  Link do źródła

  Uruchomienie kopii programu dla transportu

  Jeśli po urchomieniu programu pojawia się komunikat - "Uwaga uruchomiłeś kopię programu" oznacza to, że program został uruchomiony z błędnej lokalizacji.

  Okno widać poniżej. UWAGA! ścieżki podane w Państwa komunikacje będą inne ścieżki niż to jest pokazane!

  Lokalizacja z jakiej uruchamiają Państwo program musi być identyczna z tą, która została podana podczas rejestracji programu.

  W dolnej części okna program podaje porawną ścieżkę do uruchomienia programu.

  UWAGA! Ścieżka podana w Państwa oknie będzie inna niż ta powyżej! Najczęściej jest to ścieżka S:\SPEDTRANSSQL5000   (numer wersji na końcu nazwy folderu może być inny)

 • Otwieranie pliku pomocy chm zapisanego na dysku sieciowym

  Link do źródła

  Otwieranie pliku pomocy chm zapisanego na dysku sieciowym

  Jeśli próbujecie Państwo otwierać plik pomocy o rozszerzeniu chm, który jest nagrany na dysku sieciowym (nie na lokalnym dysku komputera na którym się pracuje) to należy zmienić ustawienia w rejestrze komputera.

  Instrukcje poniżej.

  Otwieramy rejestr przez menu: start\uruchom\ wpisujemy "regedit" i klikamy enter.

  Idziemy do lokalizacji podanej poniżej:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions\MaxAllowedZone

  Ustawiamy wartość "MaxAllowedZone" na "1" (jeden).

  Jeśli nie mamy w rejestrze klucza ItssRestrictions trzeba go stworzyć.

  Później musimy dodać podklucz o nazwie "MaxAllowedZone"

  Następnie ustawiamy wartość "MaxAllowedZone" na 1 tak jak powyżej.

  źródło informacji - http://www.helpscribble.com/chmnetwork.html (informacje w języku angielskim)

 • Jak dodać nowego użytkownika?

  Link do źródła

  Jak dodać nowego użytkownika?

  Na wstępie należy zalogować się na konto "admin". Nowego użytkownika dodajemy klikając na menu "Narzędzia" następnie "Konfiguracja programu", znajdujemy  zakładkę "Użytkownicy". W oknie użytkownicy klikamy w menu bocznym "Nowy", "Nowy użytkownik programu". Po otworzeniu się okna z konfiguracją należy wybrać pracownika na użytkownika programu. W tym celu klikamy na klawisz na poziomie okienka "Nazwisko".

   Z okna "Wybierz Pracownika" wybieramy już istniejącego pracownika lub dodajemy nowego.

   Klikamy na "Nowy" i wypełniamy dane personalne. Obowiązkowe pola w granatowej ramce.

  Następnie "Zapisz" i "Wyjście". Po tej operacji został  dodany nowy pracownik do bazy pracowników. Teraz wybieramy nowo dopisanego pracownika i potwierdzamy "Enterem" lub klikamy "OK". System przypisuje login (domyślnie inicjały) i hasło (1234).
  Login i hasło możemy zmienić. W poniższych zakładkach ustawiamy uprawnienia do naszego oprogramowania dla logistyki i transportu. Po zakończeniu operacji dodawania nowego użytkownika klikamy "Zapisz". Żeby uprościć sobie nadawanie uprawnień, możemy je skopiować z istniejącego już użytkownika. Zaznaczamy w oknie z użytkownikami interesujące nas konto, klikamy "Kopiuj",

  zaznaczamy nowego użytkownika na którego chcemy przenieść uprawnienia a następnie klikamy "Wklej"

 • Jak zrobić archiwizację bazy danych?

  Link do źródła

  Jak zrobić archiwizację bazy danych?

  Archiwizacje bazy danych programu może wykonać każdy użytkownik z uprawnieniami do  tworzenia kopii zapasowej. Uprawnienia takie aktywujemy logując się jako admin w menu "narzędzia" > "użytkownicy" > edytujemy danego użytkownika>wybieramy zakładkę "narzędzia".
  W celu wykonania archiwizacji należy zalogować się do programu na serwerze. Następnie wejść w menu "narzędzia",  wybrać "archiwizacja" > "wykonaj archiwum...". Teraz mamy kilka wyborów:

  1. Wykonaj archiwum bazy danych MS SQL - archiwum zostanie wykonane w oryginalnej lokalizacji Serwera MS SQL
  2. Wykonaj archiwum bazy danych MS SQL na dysk... - archiwum zostanie wykonane w dowolnie wskazanym przez nas miejscu na dysku lokalnym lub wymiennym.
  3. Wykonaj archiwum wzorców raportów na dysk... -  archiwum zostanie wykonane w dowolnie wskazanym przez nas miejscu na dysku lokalnym lub wymiennym.

 • Jak przenieść program List przewozowy na inny komputer?

  Link do źródła

  Jak sieciowo zainstalować program dla transportu List przewozowy CMR 6.000/6.100 oraz List przewozowy 7.000?

  Podstawową czynnością podczas instalacji sieciowej programu List przewozowy CMR 6.000/6.100 oraz List przewozowy 7.000 jest zmapowanie dysku sieciowego. Następnie instalujemy program na dysku sieciowym i podczas pierwszego uruchomienia wysyłamy Rejestracje. Kolejnym krokiem jaki musimy wykonać jest zmapowanie dysku sieciowego na komputerach, na których aplikacja ma być dostępna. Należy pamiętać aby litera zmapowanego dysku była taka sama jak na pierwszym komputerze. Niezbędnym elementem jest również zainstalowanie silnika bazy danych BDE na wszystkich komputerach, na których ma działać program. Oczywiście za wyjątkiem pierwszego gdzie silnik bazy danych BDE zainstalował się automatycznie wraz z programem.

  Uwaga!!! Nie instalujemy oprogramowania dla logistyki i transportu na każdym komputerze! Instalujemy tylko na pierwszym komputerze na dysku sieciowym. Na kolejnych komputerach robimy skrót programu na pulpit z dysku sieciowego!

 • Jak zainstalować silnik bazy danych BDE?

  Link do źródła

  Jak zainstalować silnik bazy danych BDE?

  Klikamy w link Pobierz a następnie klikamy silnik bazy danych BDE (32 bit) lub silnik bazy danych BDE (64 bit) w zależności od systemu jaki jest zainstalowany na komputerze. Wybieramy przycisk „Otwórz”. Pojawi się okno z katalogiem BDE jak widać poniżej.

  Klikamy dwa razy w katalog i po chwili ponowie dwukrotnie klikamy w plik „setup.exe”.

  Pojawi się okno jak niżej z ostrzeżeniem, żeby przed instalacją wyodrębnić wszystkie pliki. Wybieramy przycisk "Wyodrębnij wszystkie".

  Po wyodrębnieniu plików ponownie wyskoczy ekran z katalogiem BDE.

  Klikamy dwa razy w katalog i po chwili ponowie dwukrotnie klikamy w plik „setup.exe”.

  Wyskoczy ekran z ostrzeżeniem o zabezpieczeniach.

   

  Oczywiście klikamy przycisk „Uruchom”. Wyskoczy okno instalacyjne programu jak niżej, gdzie klikamy przycisk „Next”.

  Wybieramy "Next" aż do momentu pojawienia się ekranu wygladającego jak niżej, gdzie zostaniemy poinformowani o pomyślnym zainstalowaniu aplikacji . Należy potwierdzić, klikając "Finish".

 • Uzupełnienie/aktualizacja kursu waluty obcej w zleceniach

  Link do źródła

  Aby uzupełnić/zaktaulizować kurs waluty obcej w zleceniu należy wykonać następujące czynności:

  Z pozycji Rejestru zleceń transportu lub spedycji zaznaczamy dane zlecenie. Zlecenie musi być odtwierdzone aby była możliwość wykonania uzupełnienia/aktualizacji kursu.

  Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na wybrane zlecenie i wybieramy Uzupełnij/aktaulizuj kurs waluty obcej (Tabela A).
   

   

  Po tej czynności kurs waluty obcej w zleceniu zostanie uzupełniony/zaktualizowany.

  Istnieje również możliwość uzupełnienia/zaktualizowania kursu na większej ilośći zleceń.
  Aby tego dokonać należy zaznaczać zlecenia przy wciśnięciu przycisku Ctrl na klawiaturze. Następnie działanie jest identyczne jak powyżej.

   

 • Kolejność pozycji podczas wystawiania dokumentu inna niż na podglądzie wydruku. Jak to poprawić?

  Link do źródła

  Od wersji wewnętrzej: 6.010 wprowadziliśmy możliwość zmiany kolejności pozycji w dokumencie. Poprawne (tj. posortowane) wyświetlanie danych na wydrukach dokumentów wiąże się z ręczną modyfikacją wzorców wydruków.

  Powyższa funkcjonalność tyczy się dokumentów sprzedaży, ofert dla kontrahentów oraz umów z kontrahentami.

  Aby wprowadzić zmiany we wzorcach dokumentów należy z menu głównego programu kliknąć

  Narzędzia>Generator raportów, dalej otwieramy odpowiedni plik FR3 wzorca dokumentu, tj.


  1. Dla dokumentów sprzedaży:

  fv.fr3 - faktura sprzedaży - krajowa (dla klienta zarejestrowanego w Polsce)
  fv_dp.fr3 - faktura sprzedaży - krajowa (dla klienta zarejestrowanego w Polsce) - duplikat


  fv_wlt.fr3 - faktura sprzedaży - zagraniczna (dla klienta zarejestrowanego poza Polską)
  fv_wlt_dp.fr3 - faktura sprzedaży - zagraniczna (dla klienta zarejestrowanego poza Polską) - duplikat


  fv_zal.fr3 - faktura sprzedaży rozliczająca zaliczkę
  fv_zal_dp.fr3 - faktura sprzedaży rozliczająca zaliczkę - duplikat

  pro.fr3 - faktura pro forma

  nob.fr3 - nota obciążeniowa
  nob_dp.fr3 - nota obciążeniowa - duplikat

  szukamy sekcji: with ADOQueryPozycjeFaktury
  szukamy w sekcji słowo - open;

  Nad nim dodajemy linię kodu: add('ORDER BY psprz_temp.lp');

   

   

  2. Dla dokumentu Oferty:

  oferta.fr3 - pierwszy wzór ofery
  oferta1.fr3 - drugi wzór ofery
  oferta2.fr3 - trzeci wzór ofery

  szukamy sekcji:  ADOQueryPozycjeoferty

  szukamy w sekcji słowo - open;

  Nad nim dodajemy linię kodu: add('ORDER BY poferta_temp.lp');

  3. Dla dokumentu Umowy:

  umowa.fr3 - podstawowy wzór oferty.

  szukamy sekcji:  ADOQueryPozycje_umowy

  szukamy w sekcji słowo - open;

  Nad nim dodajemy linię kodu: add('ORDER BY pdok_temp.lp');

 • Jak zainstalować List przewozowy?

  Link do źródła

  Po wysłaniu formularza rejestracyjnego otrzymamy e-mail z linkiem do wersji instalacyjnej oprogramowania dla transportu List przewozowy X.XXX. Klikamy w link a następnie wybieramy przycisk „Otwórz”. Pojawi się okno z katalogiem jak widać poniżej.

  Klikamy dwa razy w katalog i po chwili ponowie dwukrotnie klikamy w plik „setup.exe”. Wyskoczy ekran z ostrzeżeniem o zabezpieczeniach.

    

  Oczywiście klikamy przycisk „Uruchom”. Wyskoczy okno instalacyjne programu jak niżej, gdzie klikamy przycisk „Next”.

  Następnie pojawia się okno gdzie musimy zaznaczyć "Check box" zapoznania się z warunkami licencji. Po akceptacji warunków licencji zostanie aktywowany przycisk "Next".

  Wybieramy "Next" aż do momentu pojawienia się ekranu wygladającego jak niżej, na którym klikamy "Install'.

  Rozpocznie się instalacja programu. Pomyślne zainstalowanie zostanie zakomunikowane wyświetleniem informacji. Należy potwierdzić, klikając „Finish”.

  Program mini List przwozowy CMR 5.900 jest zainstalowany w lokalizacji C:\mini_LP_CMR\
  Program List przwozowy CMR 6.000 jest zainstalowany w lokalizacji C:\LP_CMR\
  Program List przwozowy CMR 6.100 jest zainstalowany w lokalizacji C:\LP_CMR_6100\
  Program List przwozowy 7.000 jest zainstalowany w lokalizacji C:\LP\

Strony