image description

List przewozowy LP SQL 9.000 [drobnicowy, krajowy]