image description

FAQ - BAZA WIEDZY

 • Aktualizacja statusów korespondencji

  Link do źródła

  Aby pobrać statusy w Rejestry >> Korespondencja >> Korespondencja >> Poczta wychodząca 

  Będąc w rejestrze prosze o najechanie kursorem na ikonę kolejno wybrac pozycję
  "Pobierz statusy przesyłek należącej do wskazanej Ksiązki Korespondenncji".
  Dzięki temu statusy dokumentów krespondencji zostaną zaaktualizowane.

   

  Przy czym możemy skorzystac z drugiej pozycji po kliknięciu w ikonę  jaką jest "Pobierz statusy przesyłek z ostatnich 7 dni"
  pozwoli to na pobranie statusów dokumentów korespondencji z ostatnich siedmiu dni.

 • Jak sieciowo zainstalować program List przewozowy CMR 6.000/6.100 oraz List przewozowy 7.000?

  Link do źródła

  Jak sieciowo zainstalować program dla transportu List przewozowy CMR 6.000/6.100 oraz List przewozowy 7.000?

  Podstawową czynnością podczas instalacji sieciowej programu List przewozowy CMR 6.000/6.100 oraz List przewozowy 7.000 jest zmapowanie dysku sieciowego. Następnie instalujemy program na dysku sieciowym i podczas pierwszego uruchomienia wysyłamy Rejestracje. Kolejnym krokiem jaki musimy wykonać jest zmapowanie dysku sieciowego na komputerach, na których aplikacja ma być dostępna. Należy pamiętać aby litera zmapowanego dysku była taka sama jak na pierwszym komputerze. Niezbędnym elementem jest również zainstalowanie silnika bazy danych BDE na wszystkich komputerach, na których ma działać program. Oczywiście za wyjątkiem pierwszego gdzie silnik bazy danych BDE zainstalował się automatycznie wraz z programem.

  Uwaga!!! Nie instalujemy programu na każdym komputerze! Instalujemy tylko na pierwszym komputerze na dysku sieciowym. Na kolejnych komputerach robimy skrót programu na pulpit z dysku sieciowego!

 • Błąd podczas otwarcia pliku (JPEG error #53)

  Link do źródła

  Komunikat "Błąd pod czas otwarcia pliku (JPEG error #53)" (zrzut ekranu w załączniku).

  Niektóre urządzenia wielofunkcyjne zapisują pliki innych formatów jako pliki z rozszerzeniem JPG (na przykład, plik w formacie "skan_dokumentu.tif" zapisany jako "skan_dokumentu.jpg"). Żeby wyeliminować błąd, należy zapisać plik ze źródłowym rozszerzeniem - jeśli źródłowy format pliku był TIFF, rozszerzenie też powinno być .tif . 

  Wykonać to można nawet w domyślnym programie Paint systemu Windows. Poniżej instrukcja dla plików w formacie TIFF:

  1. Otwieramy plik z niepoprawnym formatem w programie Paint;
  2. Klikamy Plik > Zapisz jako > Inne formaty
  3. Wybieramy format pliku z listy i zapisujemy plik.

  Graficzna instrukcja znajduje się w załączniku. 

   

  Docelowo należy poprawnie skonfigurować urządzenie wielofunkcyjne.

 • Jak wpisywać Dokument kosztowy od kontrahenta, któremu płacimy w stałych ratach?

  Link do źródła

  Dzień dobry.

  w takim przypadku:
  - Tworzymy dokument kosztowy dla [nazwa_dostawcy_usług] ze znacznikiem "Brak dok./Nie księgować";
  - Zostawiamy zakładkę "Razem" pustą;
  - Dodajemy zapłaty w zakładce "Zapłata";
  - Kiedy otrzymujemy dokument kosztowy, płacimy resztę kwoty lub, w przypadku nadpłaty, dodajemy ujemną zapłatę do tego dokumentu oraz dodajemy dodatnią zapłatę w następnym dokumencie kosztowym dla Viatoll (żeby mieć informację o nadpłacie za poprzedzającą fakturę);
  - Zdejmujemy znacznik "Brak dok." z rozliczonego dokumentu, dodajemy znacznik na nowym dokumencie.

  Np., zapłaciliśmy 31 ratę dla [nazwa_dostawcy_usług]:
  - po otrzymaniu DK dodajemy zapłatę na 236,25 zł - dokument rozliczony.

  W przypadku, jeśli zapłaciliśmy 32 raty:
  - dodajemy zapłatę na -763,75 zł w dokumencie FV0001/03/18 - dokument rozliczony;
  - dodajemy zapłatę na 763.75 zł w dokumencie FV0002/04/18 - mamy informację o nadpłacie.

   

   

 • Jak dodać nowego użytkownika?

  Link do źródła

  Jak dodać nowego użytkownika?

  Na wstępie należy zalogować się na konto "admin". Nowego użytkownika dodajemy klikając na menu "Narzędzia" następnie "Konfiguracja programu", znajdujemy  zakładkę "Użytkownicy". W oknie użytkownicy klikamy w menu bocznym "Nowy", "Nowy użytkownik programu". Po otworzeniu się okna z konfiguracją należy wybrać pracownika na użytkownika programu. W tym celu klikamy na klawisz na poziomie okienka "Nazwisko".

   Z okna "Wybierz Pracownika" wybieramy już istniejącego pracownika lub dodajemy nowego.

   Klikamy na "Nowy" i wypełniamy dane personalne. Obowiązkowe pola w granatowej ramce.

  Następnie "Zapisz" i "Wyjście". Po tej operacji został  dodany nowy pracownik do bazy pracowników. Teraz wybieramy nowo dopisanego pracownika i potwierdzamy "Enterem" lub klikamy "OK". System przypisuje login (domyślnie inicjały) i hasło (1234).
  Login i hasło możemy zmienić. W poniższych zakładkach ustawiamy uprawnienia do naszego oprogramowania dla logistyki i transportu. Po zakończeniu operacji dodawania nowego użytkownika klikamy "Zapisz". Żeby uprościć sobie nadawanie uprawnień, możemy je skopiować z istniejącego już użytkownika. Zaznaczamy w oknie z użytkownikami interesujące nas konto, klikamy "Kopiuj",

  zaznaczamy nowego użytkownika na którego chcemy przenieść uprawnienia a następnie klikamy "Wklej"

 • Jak sieciowo zainstalować programy oparte na MS SQL tj.: Spedtrans SQL 6.000, Książka Korespondencyjna SQL 3.000, Wywóz Nieczystości SQL 4.000, List przewozowy CMR SQL 8.000?

  Link do źródła

  Jak sieciowo zainstalować programy oparte na MS SQL tj.: Spedtrans SQL 6.000, Książka Korespondencyjna SQL 3.000, Wywóz Nieczystości SQL 4.000, List przewozowy CMR SQL 8.000?

  1. Pierwszą czynnością jaką wykonujemy jest oczywiście instalacja serwera bazy danych SQL na komputerze pełniącym funkcje serwera [>>>]
  2. Następnie musimy skonfigurować serwer bazy danych SQL do pracy w sieci [>>>].
  3. Przed instalacją danego programu ważnym krokiem jest zmapowanie dysku sieciowego na serwerze, gdzie będziemy instalować dany program [>>>].
  4. Podłączamy bazę danych [>>>]
  5. Kolejnym krokiem jaki jest zmapowanie dysku sieciowego na komputerach roboczych, na których aplikacja ma być dostępna. Należy pamiętać, aby litera zmapowanego dysku była taka sama jak na pierwszym komputerze (serwerze).

  Uwaga!
  1. Nie instalujemy programu na każdym komputerze! Instalujemy tylko na pierwszym komputerze (serwerze) na dysku sieciowym.
  2. Na kolejnych komputerach robimy skrót programu na pulpit z dysku sieciowego!
  3. Należy również pamietać, aby wyłączyć zapore windows lub ustanowić wyjątki [>>>].

 • Reinstalacja programu z silnikiem bazy danych BDE na stacji roboczej

  Link do źródła

  Reinstalacja programu z silnikiem bazy danych BDE na stacji roboczej

  Pierwszym krokiem jaki musimy wykonać jest zmapowanie dysku sieciowego na jednostce roboczej, na której aplikacja ma być dostępna. Należy pamiętać aby litera zmapowanego dysku była taka sama jak na głównym komputerze (serwerze), na ktorym jest zainstalowany program. Niezbędnym elementem jest również zainstalowanie silnika bazy danych BDE na stacji roboczej.

  Uwaga!!! Nie instalujemy oprogramowania dla logistyki i transportu na stacji roboczej!  Robimy skrót programu na pulpit z dysku sieciowego!

 • Jak zainstalować silnik bazy danych BDE?

  Link do źródła

  Jak zainstalować silnik bazy danych BDE?

  Klikamy w link Pobierz a następnie klikamy silnik bazy danych BDE (32 bit) lub silnik bazy danych BDE (64 bit) w zależności od systemu jaki jest zainstalowany na komputerze. Wybieramy przycisk „Otwórz”. Pojawi się okno z katalogiem BDE jak widać poniżej.

  Klikamy dwa razy w katalog i po chwili ponowie dwukrotnie klikamy w plik „setup.exe”.

  Pojawi się okno jak niżej z ostrzeżeniem, żeby przed instalacją wyodrębnić wszystkie pliki. Wybieramy przycisk "Wyodrębnij wszystkie".

  Po wyodrębnieniu plików ponownie wyskoczy ekran z katalogiem BDE.

  Klikamy dwa razy w katalog i po chwili ponowie dwukrotnie klikamy w plik „setup.exe”.

  Wyskoczy ekran z ostrzeżeniem o zabezpieczeniach.

   

  Oczywiście klikamy przycisk „Uruchom”. Wyskoczy okno instalacyjne programu jak niżej, gdzie klikamy przycisk „Next”.

  Wybieramy "Next" aż do momentu pojawienia się ekranu wygladającego jak niżej, gdzie zostaniemy poinformowani o pomyślnym zainstalowaniu aplikacji . Należy potwierdzić, klikając "Finish".

 • Jak przenieść program List przewozowy na inny komputer?

  Link do źródła

  Jak sieciowo zainstalować program dla transportu List przewozowy CMR 6.000/6.100 oraz List przewozowy 7.000?

  Podstawową czynnością podczas instalacji sieciowej programu List przewozowy CMR 6.000/6.100 oraz List przewozowy 7.000 jest zmapowanie dysku sieciowego. Następnie instalujemy program na dysku sieciowym i podczas pierwszego uruchomienia wysyłamy Rejestracje. Kolejnym krokiem jaki musimy wykonać jest zmapowanie dysku sieciowego na komputerach, na których aplikacja ma być dostępna. Należy pamiętać aby litera zmapowanego dysku była taka sama jak na pierwszym komputerze. Niezbędnym elementem jest również zainstalowanie silnika bazy danych BDE na wszystkich komputerach, na których ma działać program. Oczywiście za wyjątkiem pierwszego gdzie silnik bazy danych BDE zainstalował się automatycznie wraz z programem.

  Uwaga!!! Nie instalujemy oprogramowania dla logistyki i transportu na każdym komputerze! Instalujemy tylko na pierwszym komputerze na dysku sieciowym. Na kolejnych komputerach robimy skrót programu na pulpit z dysku sieciowego!

 • Jak wyłączyć Zaporę systemu Windows lub ustawić wyjątki?

  Link do źródła

  Jak wyłączyć Zaporę systemu Windows lub ustawić wyjątki?

  Żeby wyłączyć Zaporę systemu Windows lub ustawić wyjątki  musimy dostać się do konfiguracji Zapory systemu Windows. Aby to zrobić należy kliknąć menu „Start” następnie  przejść do "Panel Sterowania" >> "Zapora systemu Windows", wtedy pojawi się okno jak poniżej.

  Zapora systemu Windows (Windows Firewall) posiada trzy tryby pracy:

  1. Włącz (zalecane) - jest to domyślny tryb i zalecany podczas normalnej pracy, gdzie jest uwzględniona lista wyjątków.
  2. Włącz wraz z opcją "nie zezwalaj na wyjątki" - tryb przeznaczony w czasie różnych zagrożeń np. praca naszego komputera w obcej sieci. Nie jest tu uwzględniania lista wyjątków.
  3. Wyłącz (nie zalecane) - całkowicie wyłączenie zapory.

  Domyślnie Zapora systemu Windows jest włączona, aby ją wyłączyć wystarczy zaznaczyć „Wyłącz” i kliknąć przycisk OK.

  Jeśli chcemy, żeby zapora była włączona, musimy ustawić wyjątek.  Lista wyjątków jest dostępna w drugiej zakładce pt. "Wyjątki" i służy do wyszczególnienia usług (a konkretnie portów na jakich działają) oraz aplikacji które nie będą blokowane przez Zaporę systemu Windows.

  W naszym przypadku, aby serwer SQL mógł pracować w sieci musimy dodać trzy  nowe wyjątki,  dwa poprzez przycisk "Dodaj port" oraz jeden poprzez przycisk "Dodaj program". Gdy klikniemy przycisk "Dodaj port" pojawi się okno jak poniżej gdzie wpisujemy nazwę portu np. SQL i wpisujemy numer portu 1433 oraz zaznaczamy protokół TCP następnie klikamy przycisk OK.

  Teraz musimy dodać drugi wyjątek

  poprzez przycisk "Dodaj port".  Pojawi się okno jak poniżej gdzie wpisujemy nazwę portu np. SQL_UDP i wpisujemy numer portu1434 oraz zaznaczamy protokół UDP następnie klikamy przycisk OK.

   Następnie dodajemy trzeci wyjątek poprzez przycisk "Dodaj program".  Pojawi się okno jak poniżej gdzie klikamy przycisk "Przeglądaj" i wybieramy  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL\Binn\sqlservr.exe następnie wciskamy "Otwórz" i "OK".

Strony