image description

FAQ - BAZA WIEDZY

 • Jednoczesne drukowanie/podgląd wielu dokumentów sprzedaży

  Link do źródła

  Aby wydrukować wiele dokumentów sprzedaży jednocześnie, należy w filtracji z pozycji rejestru wybrać filtrację Rodzaj dokumentu na Faktura sprzedaży.

   

  Po kliknięciu na filtruj zostaną wyświetlone dokumenty tego rodzaju.

  Następnie po prawej klikamy na Raporty>Dokumenty sprzedaży.

   

   

  W podglądzie wygenerują się wszystkie dokumentu z wybranego zakresu dat.

   

 • Jak wystawić Notę obciążeniową

  Link do źródła

   

  Aby wystawić notę obciążeniową nie powiązaną do zlecenia wystarczy w rejestrze sprzedaży kliknąć

  Nowy > Nowa nota obciążeniowa - dokument wystawiamy tak jak fakturę sprzedaży.

  W kolumnie symbol - będzie pokazane – NOB.

   

   

   

  Możemy także wystawić NOB powiązaną ze zleceniem.

   

  Obciążyć możemy naszego zleceniodawcę lub przewoźnika za niedotrzymania warunków umowy.

   

   

  W tym celu przechodzimy do rejestru zleceń transportu i spedycji:

   

  Zakładka Rejestry > Zlecenia transportu i spedycji

   

   

   

  Wyszukujemy zlecenia do którego chcemy wystawić NOB.

  Klikamy na dokument prawym przyciskiem myszy, wybieramy: Nowy > Nowa nota obciążeniowa, następnie wybieramy dla kogo chcemy w/w dokument wystawić, zleceniodawca, przewoźnik.

   

  Tworzymy NOB.:

  Edytujemy usługę zmieniamy nazwę usługi na Obciążenie, w części dotyczącej sprzedaży wprowadzamy kwotę obciążenia, np. 40 EUR, klikamy OK.

   

   

  Nota obciążeniowa jest już stworzona i powiązana ze zleceniem:

   

   

   

   

 • Ręczna numeracja faktur

  Link do źródła

  Ręczna numeracja faktur:

   

  Jeśli np. przez pomyłkę wykasujemy fakturę z rejestru sprzedaży, lub mamy ustawioną maskę numeracji faktur roczną a chcemy wprowadzić zaległą fakturę na miniony miesiąc, możemy w prosty sposób stworzyć nową fakturę z numerem dowolnym.

   

  Ustawienie, które pozwala na ręczną numerację faktur włączamy w konfiguracji głównej.

  Narzędzia > Konfiguracja programu > Użytkownicy

  lub

  Narzędzia > Użytkownicy

   

  Klikamy dwukrotnie na konto użytkownika któremu chcemy udostępnić taką możliwość.

   

  Zakładka Uprawnienia > Dokumenty > pole: ręczne numerowanie faktur musi być zaznaczone.

   

 • Dlaczego nie można znaleźć kontrahenta w słowniku?

  Link do źródła

  Jednym z najczęstszych powodów jest poniższa tabelka:

  Musimy się upewnić czy mamy zaznaczone pozycję których szukamy.

  Jeżeli nie chcemy klikać każdej pozycji z osobna,
  klikamy prawym przyciskiem myszy na szarym polu
  i wybieramy opcję zaznacz wszystko.

  W razie niejasności, prosimy o kontakt bądź o wejście w poniższy link do filmu szkoleniowego.

  https://www.listprzewozowy.com.pl/sites/default/files/FAQ/filmy/Filtracja_kontrahentow.mp4

 • Zmiana danych Naszej firmy

  Link do źródła

  (UWAGA! uprawnienia zmiany danych naszej firmy ma tylko użytkownik: admin)

   

  W Programie dla transportu Spedtrans możemy zmienić dane naszej firmy - nabywcy oprogramowania.

  Głównie chodzi o zmianę adresu. Jeśli chodzi o zmiany w kartotece naszej firmy musimy to zrobić w trzech krokach.

   

  Jeśli zmieniamy formę prawną naszej firmy, przekształcamy się (musimy zrobić cesję).

   

  1. Wchodzimy do Słowniki > Kontrahenci - odnajdujemy swoją firmę, zmieniamy dane, np. adres lub chcemy dodać więcej informacji np. adres www, adres e-mail, osobę do kontaktu.

  Następnie klikamy ZAPISZ

   

  2. Następnie przechodzimy do rejestru do Słowniki > Inne > Oddziały firmy

   

  Odnajdujemy oddział - Centrala – zaznaczamy oraz odznaczamy Archiwum - tak aby aktywowała się funkcja Zapisz - oraz klikamy Zapisz.

   

  3. W trzecim kroku przechodzimy do zakładki: Narzędzia > Konfiguracja programu > Dane podstawowe firmy oraz wpisujemy coś w pole  oraz kasujemy (aby aktywować  przycisk Zapisz) - następnie  klikamy Zapisz.

   

   

  BARDZO WAŻNE!

   

   

   

  W starszych wersjach programu zmiana ta będzie powodowała, że dokumenty wystawione przed zmianą będą miały na wydrukach już nowe dane firmy.

   

   

   

 • Zmiana waluty faktury

  Link do źródła

  Zmiana waluty faktury:

   

   

  W kartotece kontrahenta mamy możliwość wprowadzenia, w zakładce dodatkowe opcje, walutę zlecenia i walutę fakturowania/dokumentów kosztowych, te dane będą się automatycznie zaciągały z kartoteki do dokumentów.

   

  Jeśli jednak okaże się, że wystawiliśmy fakturę w błędnej walucie, np. zlecenie wprowadzone jest w EUR a fakturę pomyłkowo wystawiamy w EUR, jest możliwość zmiany waluty faktury. 

  Przedtem jednak musimy edytować zlecenie:

  W rejestrze zleceń transportu i spedycji:

  Rejestry > Zlecenia transportu i spedycji >

  zmienić dane do fakturowania, zatwierdzić zlecenie i zapisać.

  Następnie przechodzimy do rejestru sprzedaży:

  Rejestr > Sprzedaż > Sprzedaż

  Wyszukujemy fakturę wystawioną w błędnej walucie, edytujemy dokument, kasujemy usługę:

   

   

  zmieniamy walutę na prawidłową:

   

   

  ponownie zaciągamy usługę:  

   

   

  wybieramy zlecenie:

   

   

  klikamy OK i zapisujemy fakturę.

   

 • Porównanie wersji MSSQL 2017

 • Jak wykonać aktualizację programu?

  Link do źródła

  Jak wykonać aktualizację oprogramowania dla logistyki i transportu?

  Funkcja jest dostępna tylko dla firm, które mają wykupione wsparcie oraz aktualizacje.
   
  WAŻNE!
   
  Przed aktualizacją prosimy przeprowadzić pełny backup programu. Opis jak to zrobić jest tutaj. (informacja
  na samym dole!)
   
  Logujemy się na konto administracyjne na serwerze (komputerze gdzie jest program oraz baza SQL zainstalowana) oraz na konto administratora do SPEDTRANSA.
  Jeśli system sam automatycznie nie pokazuje, że dostępna jest nowa wersja programu to klikamy opcję Pomoc > Aktualizacja programu
   
  WAŻNE!
   
  Czasami zostaną Państwo poproszeni o aktualizację, nawet jak nie będzie oficjalnie nowej wersji programu. Moduł aktualizacji pokaże, że brak nowszej wersji, jednak będzie potrzeba kliknąć "Pobierz" mimo wszystko.
  Podczas ściągania aktualizacji wszyscy mogą pracować w programie.
   
  UWAGA!
   
  1.Przed wgraniem aktualizacji wszyscy użytkownicy z wyjątkiem tego, który robi aktualizację muszą zamknąć program.

  2. Aktualizację robimy mając pełne prawa - administratora - do komputera gdzie jest zainstalowany SPEDTRANS SQL 7. Inaczej podczas aktualizacji mogą być problemy z zastąpieniem starych plików  nowymi.

  3. Jeśli podczas aktualizacji pojawi się Państwu komunikat, że nie zostały nadpisane pliki to znaczy, że konto na którym są Państwo zalogowani do systemu operacyjnego nie jest kontem z pełnym dostępem do programu lub jeden z użytkowników nie zamknął programu przed wgraniem aktualizacji. (patrz punkt 5).

  4. W takim przypadku trzeba całą zawartość katalogu o nazwie "update" rozpakować i skopiować do głównego katalogu programu, czyli SpedTransSQL5000 - zastępując stare pliki nowymi. Czynność tą wykonujemy gdy NIKT nie ma uruchomionego programu.

  5. Jeśli pomimo zamknięcia programu na wszystkich stanowiskach komputer nadal nie może nadpisać plików, mogę one być wciąż w użyciu.
   
  Trzeba wejść do Panel sterowania > Narzędzia administracyj ne > Zarządzanie komputerem > w menu po lewej - Foldery udostępnione > Otwarte pliki - jeśli w tej lokalizacji na liście jest jakiś plik trzeba kliknąć prawy klawisz i wybrać opcję - Odłącz wszystkie otwarte pliki.
   
  UWAGA! Jeśli wykonanie operacji zamknięcia plików z punktu 5 nie pomaga należy zrestartować główny komputer (serwer) i zaraz po restarcie przeprowadzić kopiowanie plików.
 • Jak wygenerować Google Api Key

  Link do źródła

  1. Wchodzimy na stronę https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key

  2. Logujemy się na swoje konto Google.

  3. Klikamy "GET STARTED"

  4. Zaznaczamy "Maps", "Routes", "Places" i klikamy "Continue"

  5. Tworzymy nowy projekt klikając "Create a new projekt"

  6. Wpisujemy nazwę projektu i klikamy "Next"

  7. Wybieramy kraj, akceptujemy warunki korzystania z usługi, klikamy "Zgadzam się..."

  8. Wpisujemy swoje dane osobowe

  9. Wpisujemy dane swojej karty w formie płatności i klikamy "Rozpocznij bezpłatny okres próbny"

  Informacja dotycząca cennika znajduje się pod danym linkiem: https://cloud.google.com/maps-platform/pricing/

  10. W nowym okienku dostajemy Google Api Key.

  11. W konfiguracji programu wklejamy nasz Google Api Key, zapisujemy ustawienia

 • Jak zdalnie połączyć się z serwerem terminali?

  Link do źródła

  Klikamy menu „Start” a następnie „Uruchom”, pojawi się okno jak niżej.

   W polu „Otwórz” wpisujemy następujący tekst:  mstsc  i klikamy przycisk OK. Otworzy się ekran „Podłączenie pulpitu zdalnego”.

   

   

  W polu „Komputer” wpisujemy numer IP i klikamy przycisk „Podłącz”. Pojawi się okno logowania do systemu Windows.

  Wpisujemy login i hasło, klikamy przycisk OK. Gotowe, połączyliśmy się zdalnie z serwerem terminali.

   

   

Strony