image description

Historia zmian - List przewozowy CMR SQL 9.000

List przewozowy CMR SQL 9.000 wer. wew. 9.010

data publikacji: 31-7-2014 14:15:44
  1. Aktualizacja głównych komponentów programu.
  2. Aktualizacja modułu wydruków oraz generatora raportów.
  3. Poprawiono filtrację w oknie dialogowym wyboru miejscowości.

List przewozowy CMR SQL 9.000 wer. wew. 9.000

data publikacji: 30-11-2012 08:00:00
  1. Nowy interfejs graficzny programu.
  2. Aktualizacja głównych komponentów programu.
  3. Aktualizacja modułu wydruków oraz generatora raportów.