image description

Dodawanie/edycja statusów dokumentów

Polski

Aby dodać lub edytować status dokumentu należy przejść do Słowniki>Inne>Statusy dokumentów.

Następnie po prawej stronie okna możemy przefiltrować statusy po rodzaju dokumentu.

Aby dodać nowy status klikamy na Nowy. W oknie nowego statusu wybieramy Rodzaj dokumentu i wprowadzamy symbol statusu w pole Status.

Jest też możliwość nadania koloru tła oraz czcionki rekordu danych, tak aby dokument o danym statusie odróżniał się w rejestrze.

 

Kategoria: