image description

Historia zmian w programie - SPEDTRANS

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.048 (w przygotowaniu)

data publikacji: 05-12-2019 18:00:00

  w przygotowaniu: 

  1. Nowy moduł dodatkowy - Integracja z telematyką - WEBSAT.
  2. Nowy moduł dodatkowy - Integracja z telematyką - MAN RIO.
  3. Nowy moduł dodatkowy - Integracja z telematyką - MAN TELEMATICS.
  4. Nowy moduł dodatkowy - Integracja z telematyką - RENAULT.
  5. Nowy moduł dodatkowy - Integracja z telematyką - SOLID SECURITY.
  6. Nowy moduł dodatkowy - Integracja z telematyką - SATIS.

  nowości:

  1. Nowy moduł dodatkowy - Integracja z inPOST. Moduł rozszerzający funkcjonalność Książki korespondencyjnej, analogiczny do modułu Elektronicznego Nadawcy Poczty Polskiej.
  2. Przelewy elektroniczne - dodano nowe formaty:
   - Przelewy zagraniczne, walutowe - XML ISO2002 - BNP Paribas.
   - Przelewy walutowe SEPA - XML ISO2002 - BNP Paribas.
  3. Przelewy walutowe - XML ISO20022 - Santander

  poprawki:

  1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
  2. W dokumentach Załącznik dla przewoźnika oraz Załącznik dla zleceniodawcy poprawiono wyświetlanie relacji trasy - program obcinał zbyt długi tekst relacji.
  3. Eksport dokumentów sprzedaży oraz dokumentów kosztowych do programu księgowego CDN OPTIMA - w sekcji <RACHUNEK_NUMER> do numeru rachunku bankowego dodano kod kraju. 
  4. Rejestr dokumentów kosztowych. Eksport przelewów do banku - poprawiono ukrywanie nieużywanych formatów.

  SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.047

  data publikacji: 16-11-2019 06:00:00

   Nowości:

   1. Nowy moduł dodatkowy - Import plików. Moduł umożliwia automatyczny import zeskanowanych dokumentów do programu i podpięcie pod konkretne dokumenty, zlecenia lub dowolne kartoteki. Moduł powstał na bazie integracji z urządzeniami wielofunkcyjnymi TOSHIBA.
   2. Eksport dokumentów kosztowych do programu księgowego SAGE SYMFONIA - dodano możliwość konfiguracji własnych symboli dokumentów zgodnych z SAGE SYMFONIA. Opcję dodano w oknie dialogowym przed eksportem danych do FK. Funkcja analogiczna jak w rejestrze sprzedaży.
   3. Nowy moduł dodatkowy - Integracja z telematyką - WebEye.
   4. Przelewy elektroniczne - dodano: Przelewy krajowe - split payment - Multi Cash (PLI) - BNP Paribas.
   5. Moduł Zarządzanie licencjami mobilnymi SPEDTRANS:
    - dodano zakładki: 
        - Aktywne licencje
        - Nowe żądania licencji
        - Archiwalne żądania licencji i licencje
        - Wszystkie żądania i licencje
        Uwaga! Aby w zakładce Aktywne licencje pojawiły się dane, należy będąc w zakładce Wszystkie żadania i licencje kliknąć klawisz Aktualizuj statusy żądania / licencje.
    - dodano możliwość zbiorczego generowania i aktualizacji licencji.

   poprawki:

   1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
   2. Pobieranie danych z CEIDG - usunięto błąd, który w szczególnym przypadku powodował, że lokal siedziby nie był pobierany.

   SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.046

   data publikacji: 04-11-2019 12:00:00

   Nowości:

   1. Rejestr dokumentów kosztowych:
    - dodano dwa dodatkowe raporty:
       - Raport weryfikacji czynnego VATu w dacie wystawienia - biała lista MF
       - Raport weryfikacji rachunków bankowych w dacie przelewu - biała lista MF
    Uwaga! wymagane dodatkowe wzorce raportów.
    - dodano nową funkcję: 

       - Sprawdź czynny VAT w dacie wystawienia dokumentu - biała lista MF
   2. Przelewy elektroniczne - dodano:
    - Przelewy krajowe - split payment - Elixir 0 - BRE Bank
    - Przelewy krajowe - split payment - XML ISO20022 - BRE Bank
   3. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano graficzne symbole weryfikacji Czynnego VATu i rachunków bankowych na białej liście VAT.
   4. Dokument zapłaty za dokument kosztowy - dodano możliwość wybrania rachunku bankowego ze słownika.
   5. W rejestrze dokumentów kosztowych oraz w dokumencie kosztowych w zakładce Zapłaty w tabeli danych dodano status weryfikacji rachunku bankowego na białej liście VAT oraz numer rachunku bankowego.

   poprawki:

   1. Usunięto błąd Aktualności SPEDTRANS, komunikat błędu: "Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.users_aktualnosci_www' ..."
   2. Dodano 01.11.2019 do dni świątecznych.
   3. Aktualizacja zbiorcza dla funkcjonalności - biała lista VAT.

   SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.045

   data publikacji: 23-10-2019 07:00:00

   Nowości:

   1. Dla dokumentów sprzedaży oraz dokumentów kosztowych zawężono automatyczne sprawdzanie aktywnego VATu UE tylko dla kontrahentów zagranicznych.
   2. Dla tabel dodano nową funkcjonalność - Formatowanie warunkowe. Nowa funkcja ułatwia wizualizację danych.
   3. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - w sekcji usług dodano możliwość zmiany kolejności pozycji - analogicznie jak w dokumentach sprzedaży, ofertach itp.
    Uwaga! Aby sortowanie usług było widoczne na raportach dokumentów zleceń transportu lub spedycji, wymagana jest modyfikacja lub aktualizacja wzorców wydruków. 
   4. Pobieranie kursów walut z NBP - zmieniono protokół komunikacji na HTTPS.

   poprawki:

   1. Rejestr dokumentów kosztowych - usunięto błąd uniemożliwiający zbiorowo dodania/usunięcia statusu STOP.
   2. Pobieranie danych kontrahenta i osoby konktaktowej z giełdy TRANS.EU - aktualizacja podyktowana zmianami w portalu TRANS.EU.
   3. Pobieranie kursów walut z NBP - dostosowano funkcjonalność dla systemu LINUX.
   4. Biała lista podatników VAT - wprowadzono modyfikacje podyktowane nową wersją API.

   SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.044

   data publikacji: 04-10-2019 16:00:00

   Nowości:

   1. Dodano możliwość wystawienia faktury zaliczkowej dla kontrahenta zagranicznego.
   2. Dodano możliwość wystawienia faktury rozliczającej zaliczkę dla kontrahenta zagranicznego.
   3. W słowniku pojazdów oraz oknie dialogowym wyboru pojazdu dodano filtracje dodatkowe:
    - Tylko pojazdy w leasingu
    - Tylko pojazdy w kredycie
    - Tylko pojazdy w wynajmie
    - Tylko pojazdy na umowie
   4. Rejestr wezwań do zapłaty:
    - dodano filtrację po frazie,
    - dodano podsumowanie Do zapłaty
   5. W szczegółach dokumentów, w zakładkach: Notatki, Zadania i ważne terminy oraz Pliki powiązane:
    - dodano możliwość zatwierdzenia/odtwierdzenia dokumentu,
    - dodano kolumnę ZTW - dokument zatwierdzony/ odtwierdzony.
    - dodano możliwość zmiany Statusy dokumentu.
   6. Faktoring - w kartotece kontrahenta dodano pole ID faktoring. Pole wykorzystywane dla integracji z Bibby Financial Services.

   poprawki:

   1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
   2. ​Pobieranie danych kontrahenta i osoby konktaktowej z giełdy TRANS.EU - aktualizacja podyktowana zmianami w portalu TRANS.EU.
   3. Eksport danych do programu księgowego REWIZOR - w dokumentach kosztowych dodano eksport domyślnego rachunku bankowego kontrahenta.

   Strony