image description

Historia zmian w programie - SPEDTRANS

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.067 (w przygotowaniu)

data publikacji: 20-2-2021 10:00:00

  nowości:

  1. Rozbudowa modułu CRM:
   - w panelu bocznym Moje notatki dodano filtracje:
      -Dzisiejsze
      - Dzisiejsze i wczorajsze
      - Ostatnie 7 dni
      - Ostatnie 14 dni
      - Ostatnie 30 dni
      - Ostatnio 5 dodanych
      - Ostatnio 10 dodanych
      - Ostatnio 20 dodanych
      - Tylko przypięte
  2. Aplikacja mobilna SPEDTRANS Call2CRM dodano możliwość szybkiego wywołania połączenia telefonicznego klikając na numer telefonu (lub klawisz z symbolem telefonu) w programie SPEDTRANS. Funkcjonalność dostępna w module CRM, słowniku kierowców oraz pracowników.
  3. SPEDTRANS WMS - dodano nową operację magazynową - Polecenie przesunięcia PP - jest to dokument przesunięcia na lokalizacjach w danym magazynie, operacja nie zmiania stanu magazynowego danego towaru.
  4. Aktualizacja zbiorcza - rozbudowa możliwości wdrożeniowych.
  5. Eksport dokumentów sprzedaży do programu księgowego SAGE Symfonia - dodano funkcjonalność, która umożliwia eksport dokumentów w podziele na pojazdy.
  6. Eksport dokumentów do programu księgowego INSERT Rewizor GT oraz INSERT NEXO - dodano funkcje wdrożeniowe umożliwiające wydawanie danych wg szczególnych wymagań Klientów. 
  7. Wysyłanie maili oraz dokumentów z poziomu SPEDTRANS
   dla dokumentów:
     - zlecenie transportu lub spedycji,
     - oferta dla kontrahenta,
     - zamówienie od kontrahenta,
     - zamówienie do dostawcy,
     - umowa z kontrahentem,
     - dokumenty sprzedaży,
     - faktura pro forma,
     - wezwania do zapłaty,
     - kompenstaty wzajemne
     - dokumenty magazynowe
   oraz dla kartoteki kontrahenta
   ​teraz do każdego wysłanewgo maila tworzy się potwierdzenie w formie notatki powiązanej z dokumentem oraz kontrahentem. Dzięki temu w CRM towrzy się historia wspópracy. Zawiera ona treść, adresy email i adresatów korespondencji email.
  8. Dodano kolumnę Email:
     - Rejestr ofert dla kontrahentów
     - Rejestr zamówień od kontrahentów
     - Rejestr zamówień do dostawców
     - Rejestr umów z kontrahentami
     - Rejestr dokumentów sprzedaży
     - Rejestr faktur pro forma
     - Rejestr wezwań do zapłaty
     - Rejestr kompensat wzajemnych
     - Rejestr dokumentów magazynowych

   Pole Email jest statusem tylu polu logicznego, informującym, że mail z dokumentem został wysłany. Pole przyjmuje wartość automatycznie, gdy mail z dokumentem zostanie wysłany z programu SPEDTRANS
  9. Rejestr zleceń transportu i spedycji - w grupie kolumn Statusy dodano klumny E-P (Email z potwierdzeniem zlecenia do zleceniodawcy) oraz E-ZL (Statusy - Email ze zleceniem do przewoźnika)

  poprawki:

  1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
  2. Usunięto błąd uniemożliwiający przelogowanie się użytkownika.

  SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.066

  data publikacji: 02-2-2021 16:00:00

   nowości:

   1. Eksport dokumentów sprzedaży i kosztowych do programU księgowego RAMZES - zaktualizowano format pliku o struktury JPK_V7.
   2. Moduł replikacji danych pomiędzy programami SPEDTRANS - dodano możliwości importu:
    - Instrukcji zleceniodawcy,
    - Wymagań dotyczących środka transportu
    - cen i ilości zakupu i sprzedaży (przenieniesienie jeden do jednego)
    Dodatkowe opcje dostępne w głównej konfiguracji programu.
   3. Kartoteka pracownika - dodano dodatkowe status - Potencjalny - pole służy do zaznaczenia pracowników, którzy są w trakcie rekrutacji.
   4. Baza pracowników:
    - dodano kolumnę Potencjalny oraz zakładki: Zatrudnieni (pracownicy), W rekrutacji, Zwolnieni, Archiwum.
    - dodano kolumny: 
      - E-mail prywatny
      - Telefon prywatny
    - dodano możliwość wysłania maila, poprzez kliknięcie w adres email.
   5. Dodano uprawnienie - Tylko pracownicy potencjalni.
   6. Baza pojazdów - dodano kolumny: Data zakupu, Data pierwszej rejestracji, Data sprzedaży. Uwaga! Pola domyślnie ukryte.
   7. Rozbudowa modułu SPEDTRANS on line.
   8. Rozbudowa modułu Wygasające linki.
   9. Rozbudowa modułu Replikacja danych pomiędzy programami SPEDTRANS.
   10. Rozbudowa modułu magazynu - WMS.
   11. Analiza cen frachtów - dodano kolumny: Kraj (siedziby) Zleceniodawcy oraz Przewoźnika.

   poprawki:

   1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
   2. Generator wezwaniń do zapłaty - usunięto błąd "Incorrect syntax near the keyword 'and'."
   3. Usunięto błąd w analizach ilości zrealizowanych zleceń, zamówień i ofert. Komunikat błędu: "Błędna składnia w pobliżu obiektu „)”. Błędna składnia w pobliżu obiektu „-”.

   SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.065

   data publikacji: 16-1-2021 13:00:00

    nowości:

    1. Moduł CRM:
     - w dokumencie notatki oraz rejestrze dodano pola: Tiket ID, Link
     - w dokumencie zadania / ważnym terminie oraz rejestrze dodano pola: Tiket ID, Link
    2. Moduł Rozliczenie roboczogodzin:
     - w dokumencie rozliczenia roboczogodzin oraz rejestrze dodano pola: Tiket ID, Link
    3. Rejestr notatek - dodano zakładki: 
     - Bez filtracji
     - Moje (notatki)
     - Mojego działu (notatki)
    4. Integracja z Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej - aktualizacja API podyktowane zmianami po stronie PP - modyfikacja związana z deklaracją celną. Uwaga! Przyjęliśmy zasadę, że wszystkie przesyłki to przesyłki listowe zawierające tylko dokumenty - w związku z tym dołączanie deklaracji celnej nie jest wymagane. W przyszłości, jeżeli pojawią się zapytaia to, dodamy możliwość dodania deklaracji celnej CN22 lub CN23 (przesyłki towarów).

    poprawki:

    1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
    2. Pobieranie danych kontrahenta i osoby konktaktowej z giełdy TRANS.EU - aktualizacja podyktowana zmianami w portalu TRANS.EU.

    SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.064

    data publikacji: 23-12-2020 12:29:46

     poprawki:

     1. Usunięto błąd, który pojawił się w wersji 8.063. W wyniku błędu zmiany w konfiguracji użytkownika nie były zapisywane. 

     SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.063

     data publikacji: 21-12-2020 15:00:00

      nowości:

      1. Dokument kosztowy - dodano pole typu logicznego MK - Metoda kasowa.
      2. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano kolumnę MK - Metoda kasowa.
      3. Dodano dni świąteczne na rok 2021.
      4. Moduł CRM:
       - w słowniku kontrahentów dodano filtry dodatkowe:
           - Brak notatek dodanych w okresie ostatnich ... dni
           - Brak plików dodanych w okresie ostatnich ... dni
           - Brak zadań lub ważnych terminów w okresie najbliższych ... dni

      poprawki:

      1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
      2. Weryfinacja NIPu niemieckiego - poprawiono lokalny algorytm SPEDTRANS dla ników o różnej długości znaków.

      Strony