image description

Historia zmian w programie - SPEDTRANS

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.038 (w przygotowaniu)

data publikacji: 13-6-2019 00:00:00

nowości:

 1. Moduł umów z kontrahentami:
  - dodano słownik rodzajów umów.
  Uwaga! Słownik dostępny jest tylko dla administratora programu.
  - w dokumencie umowy dodano możliwość wyboru rodzaju umowy.
 2. Moduł reklamacji:
  - w dokumencie reklamacji wprowadzono podział na reklamacje:
     - przychodzące (np. od zleceniodawców),

     - wychodzące (do dostawców, przewoźników)
     - wewnętrzne (z własnego działu kontroli jakości).

  - w rejestrze reklamacji - dodano zakładki grupujące reklamacje na:
     - przychodzące,
     - wychodzące,
     - wewnętrzne.
 3. Rejestr korespondencji - w poczcie przychodzącej dodano możliwość wyszukiwania po numerze dokumentu powiązanego.
 4. Moduł wniosków urlopowych - w uprawnieniach użytkownika dodano uprawnienie do Wniosków urlopowych - Brak możliwości wystawiania dokumentów w imieniu innego użytkownika, edycji i usuwania dla dokumentów wystawionych przez innego użytkownika.
 5. Rejestr wiadomości SMS/GPS/STM - w szczegółach dokumentu dodano Pliki powiązane.

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - gdy do zlecenia była już wystawiona nota obciążeniowa, to po kliknięciu klawisza NOB dokument nie był prawidłowo wczytany do edycji. Błąd został usunięty.
 3. Usunięto błąd uniemożliwiający wysłania maila z załacznikiem z rejestru plików.

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.037

data publikacji: 31-5-2019 11:00:00

nowości:

 1. Dla każdego dokumentu, który zawiera pole STATUS, dodano Historię zmian statusów. 
  Podgląd Historii zmian statusów jest dostępny z poziomu rejestrów/słowników klawisz Podgląd i Historię zmian statusów.
  Informacja. Historia zmian statusów nie jest dostępna dla dokumentów sprzed aktualizacji.
 2. Korekta faktury sprzedaży - dodano możliwość zmiany rozmiaru okna.
 3. Nota odsetkowa - dodano możliwość zmiany rozmiaru okna.
 4. Reklamacja - dodano możliwość zmiany rozmiaru okna.
 5. Zlecenie serwisu - dodano możliwość zmiany rozmiaru okna.
 6. Kartoteka pracownika - dodano funkcję umożliwiającą przepięcie danych innemu pracownikowi:
  - zadania i ważne terminy
  - opiekun kontrahenta, kierowcy, pojazdu
  - oferty
  - zlecenia transportu i spedycji.
  Funkcja dostępna z poziomu edycji kartoteki pracownika, klawisz Funkcje.
 7. Rejestr wiadomości SMS, STM, GPS - dodano możliwość filtracji wiadomości po opiekunie kierowcy lub pojazdu.
 8. Kartoteka pojazdów:
  - dodano kolumnę Telefon - jest to numer telefonu przypisany do pojazdu.
  - dodano wyszukiwanie po numerze telefonu przypisanego do pojazdu.
 9. Rozbudowa możliwości wdrożeniowych programu.
 10. Rozbudowa aplikacji mobilnej SPEDTRANS mobile.
 11. Usunięto opcje przechowywania okien i widoków w plikach ini oraz w rejestrach Windows. Opcja Miejsce przechowywania indywidualnych ustawień użytkownika w głównej konfiguracji programu, zakładka Ustawienia dodatkowe. Domyślnie ustawiono przechowywanie ustawień w bazie MSSQL. Usunięte opcje spowalniały wczytywanie okien, dlatego wycofaliśmy się z tych opcji. Uwaga. Zmiana może spowodować przywrócenie do domyślnych ustawień okien.

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Stan wyposażenia pracowników, kierowców i pojazdów - usunięto błąd uniemożliwiający filtrację po numerze dokumentu.
 3. Awizacja pojazdu - dla awizacji tworzonych na podstawie zlecenia serwisu, dodano przenoszenie godziny rozpoczęcia i zakończenia zlecenia serwisu.
 4. Eksport dokumentów kosztowych do programu księgowego SAGE Symfonia - usunięto błąd powodujący nieprzenosienie się wszystkich wartości. Błąd występował tylko, gdy w dokumencie kosztowym w zakładce Razem było więcej niż jedna pozycja.
 5. Moduł korespondencji - usunięto błąd, który powodował, że nie aktualizowała się data Licz termin płatności od daty w dokumentach sprzedaży powiązanych z korespondencją.

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.036

data publikacji: 19-4-2019 18:00:00

nowości:

 1. Dodano uprawnienia użytkownika - Ukryj ceny i wartości na dokumentach ofert dla kontrahentów.
 2. Przelewy elektroniczne - dodano:
  - Przelewy RON - UniCredit Bank Romania
  - Przelewy zagraniczne, walutowe - UniCredit Bank Romania
  - Przelewy EUR SEPA - UniCredit Bank Romania
 3. Szczegóły dokumentów, zakładka Ważne terminy - dodano kolumnę Adresat.
 4. Zlecenia transportu i spedycji - rozbudowano typy zleceń. Do tej pory był tylko podział na zlecenia krajowe lub międzynarodowe (K/M).
  W głównej konfiguracji programu dodano możliwość wyboru: Zaawansowane typy zleceń, które domyślnie mogą przyjmować następujące wartości: 
  K-kraj,
  - EXU-eksport UE,
  - IMU-import UE,
  - EIU-eksport/import UE,
  - IEU-import/eksport UE,
  - KBU-kabotaż UE,
  - PU-przerzut UE,
  - EX-eksport poza UE,
  - IM-import z poza UE,
  - EI-eksport/import poza UE,
  - IE-import/eksport poza UE,
  - KB-kabotaż poza UE,
  - P-przerzut poza UE.

  Dodano również możliwość wdrożeniowego dodawania i modyfikacji nowych typów zleceń. Uwaga! Funkcja domyślnie ukryta.
 5. W konfiguracji rodzaju zlecenia zmieniono opcję: Weryfikacja i informowanie o złym typie zlecenia : Krajowe/Międzynarowdowe (sprawdzenie na podstawie trasy pojazdu) na Typ zlecenia na podstawie trasy. Różnica polega na tym, że przy zaznaczonej tej opcji typ zlecenia jest zawsze wybierany automatycznie na podstawie trasy, bez dodatkowego komunikatu typu: Uwaga!!! Trasa zlecenia zawiera odcinek pozakrajowy. Czy zamienić typ zlecenia na : M - międzynarodowe?
 6. Zlecenia transportu i spedycji - dodano pole Typ ładunku, które może przyjmować wartości: FTL/LTLDodano również możliwość wdrożeniowego dodawania i modyfikacji nowych typów ładunków. Uwaga! Funkcja domyślnie ukryta.
 7. Rejestr sprzedaży - dodano możliwość fitracji po rodzaju dokumentów - Faktura rozliczająca zaliczkę.

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Dokument korespondencji przychodzącej - obieg dokumentów. Usunięto błąd powodujący nieprzenoszenie się Rodzaju obiegu dokumentów podczas podglądu lub edycji dokumentu.
 3. Kredyt kupiecki - usunięto błąd powodujący, że pole do daty było nieaktywne.
 4. Usunięto błąd z ukrywaniem bocznego panela kalendarza.
 5. Rejestr ofert od kontrahentów - usunięto błąd z ostatniej aktualizacji, który pojawiał się przy otarciu rejestru ofert. KOmunikat błędu: List index out of bounds (-1)
 6. Dokument zlecenia wyjazdu/załadunku - usunięto błąd uniemożliwiający wykonanie funkcji: Wstaw ponownie trasę ze zleceń powiązanych dla bieżącego ciągnika
 7. Dodano obsługę wykonywania zZIPowanej kopii zapasowej powyżej 4 GB.
 8. Dokument kosztowy - usunięto błąd uniemożliwiający zbiorcze usunięcie rekordów z zakładki Razem. Komunikat błędu: List index out of bounds (0).
 9. Dokument kosztowy - usunięto błąd typuYou must be in ShowCheckbox mode to set to this date.
 10. Nota obciążeniowa - usunięto błąd uniemożliwiający edycję dokumentu z poziomu Zlecenia transportu lub spedycji. Komunikat błęu: Field 'id' not found.

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.035

data publikacji: 30-3-2019 10:00:00

nowości:

 1. CRM
  - dodano możliwość tworzenia zadań i ważnych terminów dla działu firmy tj. adresatem może być dany pracownik lub dział firmy.
  - W rejestrze zadań i ważnych terminów zmodyfikowano i dodano filtry:
     - Bez filtracji
     - Dla mnie
     - Dla mojego działu
     - Dla mnie i mojego działu
     - Tylko zlecone przeze mnie
 2. Kartoteka kontrahenta - dodano funkcję Przenieś dane z innej kartoteki kontrahenta... Funkcja przenosi z innej kartoteki dane CRM oraz pojazdy i kierowców powiązane z daną kartoteką. Funkcja dostępna pod klawiszem Funkcje.
 3. Integracja z elektornicznym nadawcą Poczty Polskiej - aktualizacja modułu podyktowana jest zmianami po stronie Poczty Polskiej - wprowadzono nowe formaty przesyłek listowych S-M-L, które obowiązują od 01.04.2019. Inofrmacja! nie jest to jeszcze aktualizacja obligatoryjna, stare formaty też są jeszcze obsługiwane przez PP.
  Uwaga! Dotychczasowy rodzaj przesyłki: Przesyłka nierejestrowana został automatycznie zamieniony w słowniku Rodzajów przesyłek na: Przesyłka nierejestrowana krajowa (format) oraz Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością na List wartościowy krajowy (format). Pole w kartotece rodzaju przesyłki ID Obce - P.P. E.N.
 4. Kartoteka pojazdów - dodano kolumny: Indeks 1, Indeks 2

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Zarządzanie uprawnieniami użytkownika - dodano zabezpieczenie, aby nie można było ADMINowi usunąć uprawnienia do edycji uprawnień użytkownika.
 3. Usunięto błąd, po którym pojawiał się raport błędu z komunikatem typu: You must be in ShowCheckbox mode to set to this date oraz Date is less than minimum of 1900-01-01.
 4. Usunięto błąd w rejestrze zleceń transportu i spedycji, który w szczególnym przypadku objawiał się komunikatem: A component named NotatkiFrame already exists. Wykluczono również ten błąd w innych modułach.

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.034

data publikacji: 18-3-2019 17:00:00

nowości:

 1. Dodano uprawnienie użytkownika: Pokazuj komunikat ostrzegający, gdy baza MSSQL w wersji EXPRESS osiągnie 93% zajętości. Uwaga! Domyślnie uprawnienie jest włączone dla każdego użytkownika. Można wyłączyć w konfiguracji użytkownika, zakładka Narzędzia.
 2. Baza kontrahentów - dodano możliwość wyszukiwania po notatkach.
 3. Dodano obsługę przelewów split payment dla Banku Millenium.
 4. Naliczanie premii dla pracowników - dodano możliwość naliczenia premii dla dyspozytora.
 5. Naliczanie premii dla pracowników - dodano możliwość podpięcia indywidualnego skryptu wdrożeniowego.
 6. CRM - dodano sortowanie notatek i plików wg daty dodania - najnowsze dane znajdują się na górze tabeli.
 7. Okno podglądu kredytów kupieckich - w tabeli dokumentów sprzedaży dodano kolumnę Po tr - ilość dni po terminie płatności.
 8. Słownik kontrahentów - dodano kolumny: Opiekun 1, Opiekun 2.
 9. CRM - dodano możliwość seryjnego dodawania plików do kontrahenta.
 10. W oknie Pliki powiązane (do dokumentów / kartotek) dodano możliwość seryjnego dodawania plików.
 11. Bramka SMS:
  - dodano możliwość zbiorczej wysyłki SMSów do wybranych kontrahentów oraz osób kontaktowych.
  - w oknie dialogowym wysyłania SMSa dodano opcję Pomiń dojazd.
 12. Rejestr zleceń - dodano filtrację: Zlecenia, gdzie jestem wystawiającym lub dyspozytorem

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Rejestr tankowań - usunięto błąd uniemożliwiający podgląd pojazdu w dacie zdarzenia tankowania.
 3. Dokument zapłaty za dokumnet sprzedaży - usunięto błąd pojawiający się, gdy zapłata nie była powiązania z dokumentem źródłowym.
 4. Dokument zapłaty za dokumnet kosztowy - usunięto błąd pojawiający się, gdy zapłata nie była powiązania z dokumentem źródłowym.
 5. Rejestr awizacji pojazdów - usunięto błąd uniemożliwiający usuwanie awizacji z poziomu tabeli.
 6. Rejestr awizacji załadunków i rozładunków - usunięto błąd uniemożliwiający usuwanie awizacji z poziomu tabeli.
 7. Rejestr awizacji produkcji - usunięto błąd uniemożliwiający usuwanie awizacji z poziomu tabeli.
 8. Okno Rejestr dokumentów magazynowych wg pozycji - usunięto błąd uniemożliwiający filtrację po nazwie towaru lub usługi.

Strony