image description

Historia zmian w programie - SPEDTRANS

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.050

data publikacji: 08-1-2020 08:00:00

  w przygotowaniu: 

  1. Nowy moduł dodatkowy - Integracja z telematyką - MAN RIO.
  2. Nowy moduł dodatkowy - Integracja z telematyką - MAN TELEMATICS.
  3. Nowy moduł dodatkowy - Integracja z telematyką - SOLID SECURITY.

  nowości:

  1. Zaktualizowano eksport danych JPK_FA(3).

  poprawki:

  1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
  2. Usunięto błąd w rejestrze korespondencji, który uniemożliwiał utworzenie nowego dokumentu kosztowego do korespondencji przychodzącej.
  3. Usunięto błąd pojawiający się w szczególnym przypadku w oknie dialogowym wyboru rozmiaru opony.

  SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.049

  data publikacji: 23-12-2019 12:00:00

   nowości:

   1. Nowy moduł dodatkowy - Integracja z telematyką - WEBSAT.
   2. Nowy moduł dodatkowy - Integracja z telematyką - SATIS.
   3. Nowy moduł dodatkowy - Integracja z telematyką - RENAULT.
   4. Do funkcji autowylogowywanie w konfiguracji użytkownika dodano opcję - Blokada autowylogowywania.
   5. Dodano dni świąteczne na rok 2020.
   6. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - dodano sprawdzanie Czynnego podatnika VAT przewoźnika oraz innych zleceniobiorców w dacie wystawienia dokumentu.
   7. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - dla kontrahentów zagranicznych dodano sprawdzanie czynnego VATu w VIES w bieżącej dacie (VIES nie daje możliwości sprawdzania w innych datach niż bieżąca).

   poprawki:

   SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.048

   data publikacji: 16-12-2019 13:30:00

    nowości:

    1. Nowy moduł dodatkowy - Integracja z inPOST. Moduł rozszerzający funkcjonalność Książki korespondencyjnej, analogiczny do modułu Elektronicznego Nadawcy Poczty Polskiej.
    2. Przelewy elektroniczne - dodano nowe formaty:
     - Przelewy zagraniczne, walutowe - XML ISO2002 - BNP Paribas.
     - Przelewy walutowe SEPA - XML ISO2002 - BNP Paribas.
    3. Przelewy walutowe - XML ISO20022 - Santander
    4. Anulowanie zlecenia transportu do urządzenia mobilnego - dodano okno dialogowe z zapytaniem o potwierdzenie operacji.
    5. Moduł ofert dla kontrahentów, dokument oferty - w pozycji oferty dodano pola: Waga rzeczywista, Objętość oraz Waga przeliczeniowa. Funkcjonalność jest dostępna wraz z modułem zleceń lotniczych. Domyślnie dane ukryte.

    poprawki:

    1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
    2. W dokumentach Załącznik dla przewoźnika oraz Załącznik dla zleceniodawcy poprawiono wyświetlanie relacji trasy - program obcinał zbyt długi tekst relacji.
    3. Eksport dokumentów sprzedaży oraz dokumentów kosztowych do programu księgowego CDN OPTIMA - w sekcji <RACHUNEK_NUMER> do numeru rachunku bankowego dodano kod kraju. 
    4. Rejestr dokumentów kosztowych. Eksport przelewów do banku - poprawiono ukrywanie nieużywanych formatów.
    5. Zlecenie transportu lub spedycji - usunięto błąd uniemożliwiający zatwierdzenie / odtwierdzenie dokumentu kosztowego w oknie nowego/edycji zlecenia.
    6. Okno dodawania definicji oceny - obsłużono komunikat informujący o duplikacie nazwy skróconej.
    7. Weryfikacja czynnego VAT'u oraz rachunków bankowych - usunięto błąd, któy powodował, że w szczególnym przypadku nie był widoczny status weryfikacji w rejestrze dokumentów kosztowych.

    SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.047

    data publikacji: 16-11-2019 06:00:00

     Nowości:

     1. Nowy moduł dodatkowy - Import plików. Moduł umożliwia automatyczny import zeskanowanych dokumentów do programu i podpięcie pod konkretne dokumenty, zlecenia lub dowolne kartoteki. Moduł powstał na bazie integracji z urządzeniami wielofunkcyjnymi TOSHIBA.
     2. Eksport dokumentów kosztowych do programu księgowego SAGE SYMFONIA - dodano możliwość konfiguracji własnych symboli dokumentów zgodnych z SAGE SYMFONIA. Opcję dodano w oknie dialogowym przed eksportem danych do FK. Funkcja analogiczna jak w rejestrze sprzedaży.
     3. Nowy moduł dodatkowy - Integracja z telematyką - WebEye.
     4. Przelewy elektroniczne - dodano: Przelewy krajowe - split payment - Multi Cash (PLI) - BNP Paribas.
     5. Moduł Zarządzanie licencjami mobilnymi SPEDTRANS:
      - dodano zakładki: 
          - Aktywne licencje
          - Nowe żądania licencji
          - Archiwalne żądania licencji i licencje
          - Wszystkie żądania i licencje
          Uwaga! Aby w zakładce Aktywne licencje pojawiły się dane, należy będąc w zakładce Wszystkie żadania i licencje kliknąć klawisz Aktualizuj statusy żądania / licencje.
      - dodano możliwość zbiorczego generowania i aktualizacji licencji.

     poprawki:

     1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
     2. Pobieranie danych z CEIDG - usunięto błąd, który w szczególnym przypadku powodował, że lokal siedziby nie był pobierany.

     SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.046

     data publikacji: 04-11-2019 12:00:00

     Nowości:

     1. Rejestr dokumentów kosztowych:
      - dodano dwa dodatkowe raporty:
         - Raport weryfikacji czynnego VATu w dacie wystawienia - biała lista MF
         - Raport weryfikacji rachunków bankowych w dacie przelewu - biała lista MF
      Uwaga! wymagane dodatkowe wzorce raportów.
      - dodano nową funkcję: 

         - Sprawdź czynny VAT w dacie wystawienia dokumentu - biała lista MF
     2. Przelewy elektroniczne - dodano:
      - Przelewy krajowe - split payment - Elixir 0 - BRE Bank
      - Przelewy krajowe - split payment - XML ISO20022 - BRE Bank
     3. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano graficzne symbole weryfikacji Czynnego VATu i rachunków bankowych na białej liście VAT.
     4. Dokument zapłaty za dokument kosztowy - dodano możliwość wybrania rachunku bankowego ze słownika.
     5. W rejestrze dokumentów kosztowych oraz w dokumencie kosztowych w zakładce Zapłaty w tabeli danych dodano status weryfikacji rachunku bankowego na białej liście VAT oraz numer rachunku bankowego.

     poprawki:

     1. Usunięto błąd Aktualności SPEDTRANS, komunikat błędu: "Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.users_aktualnosci_www' ..."
     2. Dodano 01.11.2019 do dni świątecznych.
     3. Aktualizacja zbiorcza dla funkcjonalności - biała lista VAT.

     Strony