image description

Historia zmian w programie - SPEDTRANS

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.055

data publikacji: 01-7-2020 08:00:00

  nowości:

  1. Zadania - dodano pole: Planowana ilość roboczogodzin.
  2. Słownik pracowników oraz kartoteka pracownika:
   - dodano zakładki:
      - Historia rozmów telefonicznych (funkcjonalność dodatkowa)
      - Rozliczenie roboczogodzin (funkcjonalność dodatkowa)
   - dodano możliwość filtracji i podglądu zadań i ważnych terminów:
      - powiązanych z danym pracownikiem
      - gdzie adresatem jest dany pracownik - pokazuje to, czym dany pracownik się aktulanie zajmuje oraz zaawansowanie realizacji zadania, zadania w kolejce.
  3. W każdym rejestrze i słowniku w tabelach danych dodano dodatkowe możliwości filtracji:
   - ( pokaż / ukryj ) Panel szybkiego wyszukiwania
   - ( pokaż / ukryj ) Dodatkowa filtracja
   - ( pokaż / ukryj ) Dodatkowe opcje filtracji
  4. Dokumenty: Notatki, Zadania i ważne terminy - dodano możliwość wybrania treści ze słownika typowych uwag.
  5. Rozbudowa możliwości filtracji tabel w rejestach i słownikach. Uwaga! Aby nowe funkcje były dostępne, wymagane jest przywrócenie widoku tabel do ustawień domyślnych.
  6. Dokument magazynowy przyjęcia wewnętrzego - dodano zakładki: Notatki, Zadania i ważne terminy, Pliki powiązane - funkcjonalność analogiczna jak dla innych dokumentów.
  7. Analiza cen frachtów - dodano kolumnę: Numer zlecenia
  8. Kredyty kupieckie - dla dokumentów sprzedaży oraz zleceń transportu i spedycji dodano możliwość edycji dokumentu, tj. gdy zmiany nie wpływają na przekroczenie limitu kredytu kupieckiego. Do tej pory dokument był blokowany i zmiany nie były możliwe.
  9. Baza kontrahentów - dodano możliwość szybkiego przejścia do Analizy stanu rozliczeń sprzedaży - prawy klawisz myszy > Przejdź do ... > Stan rozliczeń sprzedaży.
  10. Analiza stanu rozliczeń sprzedaży - dodano możliwość dodania notatki, zadania lub ważnego terminu, pliku powiązanego z kontrahentem.
  11. Dokument rozliczenia roboczogodzin:
   - dodano możliwość dodania rekordu danych bez data i godziny zakończenia,
   - dodano klawisze START i STOP czyli rozpoczęcie nowego zadania i zakończenia,
   - wprowadzono regułę, że można mieć tylko jedno otwarte zadanie. Otwarcie kolejnego zadania zamyka ostatnie zadanie i uzupełnia automatycznie datę i godzinę zakończenia.
  12. Dodano możliwość eksportu dokumentów kosztowych do programu księgowego RESET2FK.

  poprawki:

  1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
  2. Usunięto błąd, który powodał, że style w tabelach sprzedaży i dokumentach kosztowych były nieprawidłowo wyświetlane.

  SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.054

  data publikacji: 20-5-2020 14:00:00

   nowości:

   1. Kartoteka kontahenta - dodano nowy filtr: Firmy zawieszone lub zamknięte w ciągu ostatnich ... dni
   2. Analizy cen frachtów - WYSZUKIWARKA CEN FRACHTÓW:
    - rozbudowano możliwości wyszukiwania zleceniodawców - w promieniu X kilometrów od bieżącego położenia GEO pojazdu,
    - dodano możliwość ograniczenia widoczności oraz wyszukiwania kodów pocztowych relacji trasy do wybranej ilości znaków. Opcje dostępne w głównej konfiguracji programu, zakładka Analiza cen frachtów
   3. Rozbudowa modułu CRM:
    - Rejestr notatek, - dodano kolumnę kontrahent oraz możliwość filtracji i wyszukiwania po tej kolumnie.
    - Rejestr zadań i ważnych terminów - dodano kolumnę kontrahent oraz możliwość filtracji i wyszukiwania po tej kolumnie.
    - Rejestr plików - dodano kolumnę kontrahent oraz możliwość filtracji i wyszukiwania po tej kolumnie.
    - Zadanie - dodano zakładkę Rozliczenie roboczogodzin oraz możliwość rozliczenia roboczogodzin poświęconych dla danego zadania.
    - Zadania i ważne terminy - dodano możliwość definiowania własnych statusów
    - kartoteka kontrahenta - dodano zakładki:
        - Historia rozmów telefonicznych (funkcjonalność dodatkowa modułu SPEDTRANS Call2CRM)
        - Rozliczenie roboczogodzin
    - Rejestr notatek - dodano filtr: X ostatnich dni
   4. - Moduł rozliczeń roboczogodzin:
    - W rejestrze danych dodano filtr: X ostatnich dni
    - W dokumencie rozliczenia roboczogodzin poprawiono ergonomię wpisywania danych 
   5. Rozbudowano możliwości wdrożeniowe programu.
   6. Rejestr wynagrodzeń:
    - dodano możliwość zbiorczego generowania wynagrodzeń na podstawie wybranego miesiąca
    - dodano możliwość filtracji pracowników po polach: Indeks 1, Indeks 2, Indeks 3, Indeks 4, Indeks 5
   7. Kompensaty wzajemne - dodano możliwość kompensowania kwoty brutto dla dokumentów z VAT w PLN.
   8. Panel boczny pojazdów - dodano kolumny Opiekun 1, Opiekun 2. Uwaga! Kolumny domyślnie ukryte.
   9. Panel boczny kierowców - dodano kolumny Opiekun 1, Opiekun 2. Uwaga! Kolumny domyślnie ukryte.
   10. Słownik kontrahentów - dodano zakładki:
    - Kredyty kupieckie.
    - Historia rozmów telefonicznych.
    - Rozliczenie roboczogodzin.
   11. Rejestr zleceń serwisu - dodano zakładkę: Rozliczenie roboczogodzin oraz możliwość dodawania i edycji dokumentów rozliczeń roboczogodzin.
   12. Rejestr zleceń produkcji - dodano zakładki:
    - Notatki,
    - Zadania i ważne terminy,
    - Pliki,
    - Magazyn,
    - Rozliczenie roboczogodzin
    oraz możliwość dodawania i edycji dokumentów powiązanych z danym zleceniem produkcji.
   13. Rejestr ofert dla kontrahentów - dodano zakladkę: Rozliczenie roboczogodzin.
   14. Statusy dokumentów - dodano możliwość definiowania własnych statusów dla dokumentów sprzedaży oraz dokumentów kosztowych.
   15. Rejestr dokumentów sprzedaży - dodano pole Status dokumentu - funkcja analogiczna jak dla innych dokumentów i rejestrów. Uwaga! Dokumenty o statusie typu Anulowany lub Odrzucony są pomijane przy eksporcie do FK.
   16. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano pole Status dokumentu - funkcja analogiczna jak dla innych dokumentów i rejestrów. Uwaga! Dokumenty o statusie typu Anulowany lub Odrzucony są pomijane przy eksporcie do FK oraz tworzeniu paczek przelewów. 

   poprawki:

   1. Okno dialogowe wyboru kontrahenta - usunięto błąd, który powodował, że styl przypisany do Statusu kontrahenta nie był wyświetlany. 
   2. Przelewy krajowe do CITI Banku - wprowadzono poprawkę, któa była wymuszona zmianą formatu po stronie banku.
   3. Rejestr wyposażenia - usunięto błąd w filtracji danych.

   SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.053

   data publikacji: 31-3-2020 14:00:00

    nowości:

    1. Moduł wynagrodzeń:
     - dodano możliwość importu kwot wypłat pracowników z programu CDN OPTIMA
     - dodano możliwość zdefiniowania przelewów wynagrodzeń dla pracowników oraz eksport paczek przelewów wynagrodzeń do systemów bankowych
     - dodano uprawnienie do importu wynagrodzeń z systemu kadrowo - płacowego. Ważna informacja! - domyślnie brak uprawnień.
    2. Nowy moduł dodatkowy - Integracja z telematyką - SOLID SECURITY
    3. Zlecenie transportu - umożliwienie pobranie licznika pojazdu z historii tras pojazdów.
    4. W oknie dialogowym Historii tras pojazdu dodano możliwość podglądu trasy na mapie Google.
    5. W oknie dokumentu kosztowego powiązanego z pojazdem dodano możliwość podglądu trasy na mapie Google w dacie wystawienia dokumentu kosztowego.
    6. Nowa funkcjonalność - Mailing. Moduł umożliwia grupową wysyłkę dowolnej listy mailingowej, Adresy email można również wczytać z pliku tekstowego. Funkcja dostępna z menu głównego programu, zakładka Rejestry > CRM > Mailing.
    7. Nowy moduł - Analiza cen frachtów oraz mailing do wybranej grupy kontrahentów - zleceniodawców lub przewoźników. Moduł umożliwia w prosty sposób wyszukanie oraz mailing do potencjalnych zleceniodawców oraz przewoźników po dotychczasowych zleceniach. Oprócz mailingu informacje o wolnych ładunkach lub pojazdach można wysłać przez wysyłkę grupową SMS - wymagany dodatkowy moduł SMS. Tabela wyników wyszukiwania pokazuje podstawowe dane zlecenia, osoby kontaktowe, telefon i mail oraz jednostkowe stawki za fracht (cena najniższa, najwyższa oraz średnia), ilość kilometrów trasy.
     Kryteria wyszukiwania: 
       - relacja - wybrane kraje, kod pocztowy, miejscowość, GEO lokalizacja miejsca załadunku lub rozładunku (wymagany moduł integracji z mapą Google)
       - ilość kilometrów trasy
       - cena za km
       - typ pojazdu
       - typ ładunku
       - typ i rodzaj zlecenia transportu lub spedycji
     W uprawnieniach użytkownika dodaliśmy możliwość ukrycia wybranych kolumn danych tj. zleceniodawcę, przewoźnika, ceny zakupu lub sprzedaży. 
     Uwaga! Moduł domyślnie ukryty. Można go włączyć w uprawnieniach użytkownika.
    8. Nowa dodatkowa funkcjonalność - aplikacja mobilna SPEDTRANS call2crm - aplikacja automatyzuje pracę w module CRM SPEDTRANS, jest dedykowana dla działów handlowych oraz działów typu CALL CENTER. Ułatwia rozliczenie działów pracujących na zasadzie telepracy. Dzięki dwukierunkowemu połączeniu z programem SPEDTRANS możemy jednym kliknięciem wybrać numer telefonu i zainnicjować połączenie telefoniczne lub poprzez automatyczne wyszukanie po numerze telefonu w programie SPEDTRANS otworzyć kartotekę kontrahenta / osoby kontaktowej i wykonać dowolne czynności CRM. Aplikacja na bieżąco przekazuje historię odbytych rozmów wychodzących i przychodzących, numery telefonów, czas połączenia. Do modułu dołącozne są raporty rozliczające czas pracy i ilość rozmów przychodzących, wychodzących, odrzuconych i nieodebranych. Aplikacja mobilna jest instalowana w telefonach z systemem Android.

    poprawki:

    1. Przelewy do banku mBANK (BRE) w formacie split payment - usunięto błąd uniemożliwiający poprawne pobranie danych po stronie banku.
    2. Rejestr historii tras pojazdów - poprawiono zakres dat przy wyświetlaniu historii trasy pojazdu na mapie Google.
    3. Usunięto błąd, który pojawiał się w szczególnym przypadku przy tworzeniu paczek przelewów tj. Cannot perform this operation on a closed dataset.

    SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.052

    data publikacji: 28-2-2020 14:10:00

     poprawki:

     1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
     2. Pobieranie kursów walut z NBP - usunięto błąd objawiający się komunikatem: Błąd podczas łączenia z hostem http://www.nbp.pl. Problem zaczął się pojawiać od dnia 28.02.2020 w wyniku zmian po stronie NBP.
     3. Poprawiono wyświetlanie znacznika MPP w oknie nowego dokumentu sprzedaży.

     SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.051

     data publikacji: 26-2-2020 16:00:00

      nowości:

      1. Faktura sprzedaży - w nagłówku dokumenentu dodano znacznik MPP - Mechanizm podzielonej płatności.
      2. Dla faktur sprzedaży wprowadzono regułę, że gdy zaznaczony znacznik MPP, to w pole uwagi jest wstawiana treść "MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI". W głównej konfiguracji programu dodatkowo możliwość podać własnej treści uwagi dla MPP - zakładka Sprzedaż.
      3. Rejestr dokumentów sprzedaży - dodano kolumnę MPP - Mechanizm podzielonej płatności.
      4. Dokument kosztowy - w nagłówku dokumenentu dodano znacznik MPP - Mechanizm podzielonej płatności.
      5. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano kolumnę MPP - Mechanizm podzielonej płatności.
      6. W dokumencie zapłaty za dokument kosztowy dodano znacznik MPP - Mechanizm podzielonej płatności.
      7. Rejestr dokumentów zapłat za dokumenty kosztowe - dodano kolumnę MPP - Mechanizm podzielonej płatności.
      8. W rejestrze dokumentów kosztowych, przy tworzeniu paczek przelewów typu Split payment tj. mechanizm podzielonej płatności oraz zapłat za dokument kosztowy dodano znacznik MPP = TAK. Dzięki temu ułatwiono weryfikację ewentualnych błędów w formie płatności.

      poprawki:

      1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
      2. Aktualizacja zbiorcza dla integracji z inPost.
      3. Faktura wewnętrzna - usunięto błąd uniemożliwiający zapisanie dokumentu, w przypadku, gdy nie uzupełniono w głównej konfiguracji programu, w zakładce Faktury Wewnetrzne - domyślnej usługi.
      4. Przelewy Split payment - Elixir 0 - poprawiono tytuł płatności tj. dodano numer dokumentu, za któy jest płatność.
      5. FPK_FA (3) - poprawiono błąd pojawiający się przy imporcie pliku XML w programie Klient JPK, gdy płatnik był z poza EU.

      Strony