image description

Historia zmian w programie - SPEDTRANS

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.053 (w przygotowaniu)

data publikacji: 30-3-2020 09:00:00

  nowości:

  1. Moduł wynagrodzeń:
   - dodano możliwość importu kwot wypłat pracowników z programu CDN OPTIMA
   - dodano możliwość zdefiniowania przelewów wynagrodzeń dla pracowników oraz eksport paczek przelewów wynagrodzeń do systemów bankowych
   - dodano uprawnienie do importu wynagrodzeń z systemu kadrowo - płacowego. Ważna informacja! - domyślnie brak uprawnień.
  2. Nowy moduł dodatkowy - Integracja z telematyką - SOLID SECURITY
  3. Zlecenie transportu - umożliwienie pobranie licznika pojazdu z historii tras pojazdów.
  4. W oknie dialogowym Historii tras pojazdu dodano możliwość podglądu trasy na mapie Google.
  5. W oknie dokumentu kosztowego powiązanego z pojazdem dodano możliwość podglądu trasy na mapie Google w dacie wystawienia dokumentu kosztowego.
  6. Nowa funkcjonalność - Analiza cen frachtów. Moduł umożliwia w prosty sposób wyszukanie oraz mailing do potencjalnych zleceniodawców oraz przewoźników po dotychczasowych zleceniach. Tabela wyników wyszukiwania pokazuje podstawowe dane zlecenia oraz jednostkowe stawki za fracht (cena najniższa, najwyższa oraz średnia), ilość kilometrów trasy.
   Kryteria wyszukiwania: 
     - relacja - wybrane kraje, kod pocztowy, miejscowość, GEO lokalizacja miejsca załadunku lub rozładunku (wymagany moduł integracji z mapą Google)
     - ilość kilometrów trasy
     - cena za km
     - typ pojazdu
     - typ ładunku
     - typ i rodzaj zlecenia transportu lub spedycji
   W uprawnieniach użytkownika dodaliśmy możliwość ukrycia wybranych kolumn danych tj. zleceniodawcę, przewoźnika, ceny zakupu lub sprzedaży. 
   Uwaga! Moduł domyślnie ukryty. Można go włączyć w uprawnieniach użytkownika.

  poprawki:

  1. Przelewy do banku mBANK (BRE) w formacie split payment - usunięto błąd uniemożliwiający poprawne pobranie danych po stronie banku.
  2. Rejestr historii tras pojazdów - poprawiono zakres dat przy wyświetlaniu historii trasy pojazdu na mapie Google.
  3. Usunięto błąd, który pojawiał się w szczególnym przypadku przy tworzeniu paczek przelewów tj. Cannot perform this operation on a closed dataset.

  SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.052

  data publikacji: 28-2-2020 14:10:00

   poprawki:

   1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
   2. Pobieranie kursów walut z NBP - usunięto błąd objawiający się komunikatem: Błąd podczas łączenia z hostem http://www.nbp.pl. Problem zaczął się pojawiać od dnia 28.02.2020 w wyniku zmian po stronie NBP.
   3. Poprawiono wyświetlanie znacznika MPP w oknie nowego dokumentu sprzedaży.

   SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.051

   data publikacji: 26-2-2020 16:00:00

    nowości:

    1. Faktura sprzedaży - w nagłówku dokumenentu dodano znacznik MPP - Mechanizm podzielonej płatności.
    2. Dla faktur sprzedaży wprowadzono regułę, że gdy zaznaczony znacznik MPP, to w pole uwagi jest wstawiana treść "MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI". W głównej konfiguracji programu dodatkowo możliwość podać własnej treści uwagi dla MPP - zakładka Sprzedaż.
    3. Rejestr dokumentów sprzedaży - dodano kolumnę MPP - Mechanizm podzielonej płatności.
    4. Dokument kosztowy - w nagłówku dokumenentu dodano znacznik MPP - Mechanizm podzielonej płatności.
    5. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano kolumnę MPP - Mechanizm podzielonej płatności.
    6. W dokumencie zapłaty za dokument kosztowy dodano znacznik MPP - Mechanizm podzielonej płatności.
    7. Rejestr dokumentów zapłat za dokumenty kosztowe - dodano kolumnę MPP - Mechanizm podzielonej płatności.
    8. W rejestrze dokumentów kosztowych, przy tworzeniu paczek przelewów typu Split payment tj. mechanizm podzielonej płatności oraz zapłat za dokument kosztowy dodano znacznik MPP = TAK. Dzięki temu ułatwiono weryfikację ewentualnych błędów w formie płatności.

    poprawki:

    1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
    2. Aktualizacja zbiorcza dla integracji z inPost.
    3. Faktura wewnętrzna - usunięto błąd uniemożliwiający zapisanie dokumentu, w przypadku, gdy nie uzupełniono w głównej konfiguracji programu, w zakładce Faktury Wewnetrzne - domyślnej usługi.
    4. Przelewy Split payment - Elixir 0 - poprawiono tytuł płatności tj. dodano numer dokumentu, za któy jest płatność.
    5. FPK_FA (3) - poprawiono błąd pojawiający się przy imporcie pliku XML w programie Klient JPK, gdy płatnik był z poza EU.

    SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.050

    data publikacji: 31-1-2020 08:00:00

     nowości:

     1. Zaktualizowano eksport danych JPK_FA(3).
     2. Sprawdzanie kontrahentów na białej liście VAT - dodano opcję wyboru daty, w której ma być sprawdzany czynny VAT tj. data wystawienia lub data sprzedaży.

     poprawki:

     1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
     2. Usunięto błąd w rejestrze korespondencji, który uniemożliwiał utworzenie nowego dokumentu kosztowego do korespondencji przychodzącej.
     3. Usunięto błąd pojawiający się w szczególnym przypadku w oknie dialogowym wyboru rozmiaru opony.
     4. JPK_FA - dodano regułę, że przekazujemy w pliku JPK kod kraju tylko gdy, kraj jest z UE. Brak tej reguły powodowało wyjątek np. dla kodu CH - Szwajcaria. Błąd po stronie MF.
     5. Eksport dokumentów kosztowych do programu księgowego FAKIR - usunięto błąd powodujący, że nie pobierały się źródłowe numery dokumentów kosztowych.

     SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.049

     data publikacji: 23-12-2019 12:00:00

      nowości:

      1. Nowy moduł dodatkowy - Integracja z telematyką - WEBSAT.
      2. Nowy moduł dodatkowy - Integracja z telematyką - SATIS.
      3. Nowy moduł dodatkowy - Integracja z telematyką - RENAULT.
      4. Do funkcji autowylogowywanie w konfiguracji użytkownika dodano opcję - Blokada autowylogowywania.
      5. Dodano dni świąteczne na rok 2020.
      6. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - dodano sprawdzanie Czynnego podatnika VAT przewoźnika oraz innych zleceniobiorców w dacie wystawienia dokumentu.
      7. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - dla kontrahentów zagranicznych dodano sprawdzanie czynnego VATu w VIES w bieżącej dacie (VIES nie daje możliwości sprawdzania w innych datach niż bieżąca).

      poprawki:

      Strony