image description

Historia zmian w programie - SPEDTRANS

SPEDTRANS 10 wer. wew. 10.001

data publikacji: 28-11-2023 16:00:00

  nowości:

  1. Zlecenie transportu:
   - na odcinku trasy dodano pole Uwagi tylko dla kierowcy. Pole jest wykorzystywane do komunikacji z kierowcą poprzez aplikację mobilną SPEDTRANS mobile / webmobile / Wygasające linki
   Domyślnie pole jest ukryte. Pole można włączyć w Konfiguracji szczegółowej zleceń transportu/spedycji
   - klawisz Usuń (odcinek trasy) - dodano kasowanie wielu rekordów.
  2. Kalkulator tras - klawisz Usuń (odcinek trasy) - dodano kasowanie wielu rekordów.
  3. Geofencing - w kartotece kontrahenta dodano możliwość zdefiniowania:
   - promień wjazdu do strefy (w km) 
   - promień wyjazdu ze strefy (w km)
   Uwaga! jeżeli promień jest równy zero to bierzemy domyślne dane z głównej konfiguracji programu.
  4. Kartoteka oraz słownik typów pojazdów - dodano pole typu logicznego: Pompa
  5. Dokument zamówienia od kontrahenta - dodano pola:
   - typ pojazdu
   - ilość km, dodano automatyczne pobieranie ilości km przy integracji z mapą Google lub HERE
   - dodano możliwość wybrania pojazdu, naczepy, przyczepy oraz kierowcy z rozwijanego pola wyboru
  6. Rejestr zamówień od kontrahentów - dodano kolumny:
   - typ pojazdu
   - ilość km
  7. W module automatycznej aktualizacji programu dodano:
   - zapasowy serwer do pobierania aktualizacji
   - funkcję - przerwa techniczna - Przerwa techniczna. Przepraszamy za utrudnienia. Prosimy spróbować później.
  8. CRM - Kontrahenci, Pracownicy - dodano zapisywanie widoków tabel.
  9. Pojazdy, Kierowcy - dodano zapisywanie widoków tabel.
  10. W module aktualizacji dodano sprawdzenie wersji silnika MSSQL. Jeśli wersja MSSQL starsza niż 2012, to wymagana najpierw aktualizacja MSSQL.

  poprawki:

  1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.
  2. W konfiguracji użytkownika poprawiono odczyt domyślnej drukarki.
  3. Usunięto błąd w panelu bocznym pojazdów - błędna godzina - Pojazd wolny od. Błąd pojawiał się, gdy w tym samym czasie było kilka zleceń dla tego samego pojazdu.
  4. Przy eksporcie dokumentów do FK przywrócono sortowanie dokumentów sprzed ostatniej aktualizacji.
  5. Rejestr sprzedaży - Eksport dokumentów do PDF - usunięto błąd uniemożliwiający eksport wielu dokumentów na raz.
  6. Usunięto błąd powodujący, że w szczegółach dokumentów, zakładka pliki nie odświeżała się i nie było widać zmian.
  7. Słownik Typowe uwagi - usunięto błąd w filtracji (komunikat błędu: Conversion failed when converting the varchar value 'Uwagi dla zleceń' to data type int.), błąd był widoczny, gdy odznaczony był checkbox Ukryj dane archiwalne

  SPEDTRANS 10 wer. wew. 10.000

  data publikacji: 13-11-2023 08:00:00

   nowości:

   1. Rekompilacja całego programu SPEDTRANS w najnowszym środowisku programistycznym.
   2. Integracja z KSeF:
    - eksport faktur sprzedaży do systemu KSeF - nowy moduł dostępny od wersji podstawowej programu*.
    - import faktur zakupowych z systemu KSeF - nowy moduł dostępny od wersji podstawowej programu*.
   3. Formularze on line - nowy moduł dodatkowy.
   4. Mandaty - nowy moduł dodatkowy.
   5. Zakazy w ruchu drogowym pojazdów - nowy moduł dostępny od wersji podstawowej programu*.
    Uwaga! Dostępna jest też wersja usługi, która działa w tle i pobiera nabieżąco dane. Usługa analogiczna jak usługa kursów walut. Prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego w celu instalacji pomoc@listprzewozowy.com.pl
   6. Nowa aplikacja mobilna SPEDTRANS webmobile - aplikacja nie wymaga instalacji, aplikacja korzysta z domyślnej przeglądarki WWW, dowolny system operacyjny.
   7. Integracja z giełdą TimoCom (moduł dodatkowy) - nowa integracja, poszerzony zakres wymiany danych.
   8. Integracja z giełdą Trans.EU (moduł dodatkowy) - dostosowanie modułu do zmian w najnowszym API.
   9. Lifting interfejsu użytkownika.
   10. Nowa szata graficzna wzorców dokumentów i raportów. Uwaga! Standardowa aktualizacja programu nie powoduje aktualizacji wzorców wydruków. Funkcja aktualizacji  wydruków dostępna jest z menu głównego programu, Pomoc > Aktualizacja wzorców wydruków. Uwaga! Wgranie nowych wzorców spowoduje usunięcie indywidualnych zmian wdrożeniowych we wzorcach wydruków i raportach.
   11. Wzorce wydruków i raporty - w głównej konfiguracji programu w zakładce Wzorce dokumentów i raporty dodano możliwość dostosowania kolorów nowych wzorców wydruków.
   12. SPEDTRANS on line - nowa szata graficzna, rozbudowa funkcjonalności.
   13. SPEDTRANS - wygasające linki - nowa szata graficzna, rozbudowa funkcjonalności.
   14. Aplikacja mobilna SPEDTRANS (dla Android'a) - uproszczenie instalacji i konfiguracji serwera aplikacji.
   15. Dodano słownik typów punktów POI oraz zdyfiniowano systemowe typy POI tj. np. Stacja paliw (SP), Stacja ładowania (EV), Parking (P), Hotel/Nocleg (H), Inny punkt POI (POI).
   16. Kartoteka kontrahenta - dodano pole Typ POI.
   17. Moduł Mapy - dodano możliwość pokazania punków POI.
   18. Rejestr zleceń transportu i spedycji - w szczegółach dokumentu, zakładka trasa, dodano kolumnę POI.
   19. Rejestr zleceń transportu i spedycji - w widoku dyspozytora dodano kolumnę POI.
   20. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - zakładka trasa, dodano kolumnę POI.
   21. Baza pojazdów - rozbudowa zarządzania flotą - dodano zakładki: 
    - Wyposażenie
    - Przekazania pojazdów
    - Zlecenia serwisów
    - Szkody
    oraz możliwość dodawania, edytowania i usuwania dokumentów.
   22. Baza kontrahentów - rozbudowano funkcje CRM, dodano zakładki:
    - Dokumenty sprzedaży
    - Dokumenty kosztowe
    - Oferty
    - Zamówienia
    - Zlecenia transportu i spedycji
    oraz możliwość dodawania, edytowania i usuwania dokumetów.
   23. Rejestr Historii rozmów telefonicznych - dodano filtracje:
   24. - Dzisiaj
    - Wczoraj
    - X ostatnich dni
    - X ostatnich godzin
    - X ostatnich rekordów
    - Bieżący miesiąc
    - Ostatni miesiąc
    - Bieżący rok
    - Poprzedni rok
   25. Szczegóły dokumentu, zakładka: Historia rozmów telefonicznych - dodano filtracje:
    - Dzisiaj
    - Wczoraj
    - X ostatnich dni
    - X ostatnich godzin
    - X ostatnich rekordów
    - Bieżący miesiąc
    - Ostatni miesiąc
    - Bieżący rok
    - Poprzedni rok
   26. W rejestrze plików oraz notatek dodano filtrację : X ostatnich rekordów
   27. W szczegółach dokumentów, w zakładkach Pliki powiązane, Notatki, Historia rozmów telefonicznych, Rozliczenie roboczogodzin dodano filtrację : X ostatnich rekordów
   28. Rejestr faktur pro forma - dodano nową funkcjonalność - Automotyczny emailing dokumentów. Funkcjonalność analogiczna jak w rejestrze dokumentów sprzedaży.
   29. Usługa SPEDTRANS Mail serwer - dodano obsługę opcji Osadzanie czcionek.
   30. Usługa SPEDTRANS File serwer - dodano obsługę opcji Osadzanie czcionek.
   31. Rejestr historii zdarzeń - zoptymalizowano prędkość wczytywania danych.
   32. Wyszukiwanie po nazwie skróconej kontrahenta (rozwijane pole na formularzach wystawiania dokumentów) - zoptymalizowano prędkość wczytywania i wyszukiwania danych, dla dużych baz danych.
   33. Rejestr przekazań pojazdów - w sekcji Dane szczegółowe dodano zakładki: Notatki, Zadania i ważne terminy, Pliki.
   34. Rejestr dokumentów wyposażenia - dodano Dane szczegółowe oraz zakładki: Notatki, Zadania i ważne terminy, Pliki.
   35. Baza wyposażenia - dodano Dane szczegółowe oraz zakładki: Dokumenty pobrania/zdania wyposażeniaNotatki, Zadania i ważne terminy, Pliki.
   36. Baza towarów i usług - w sekcji Dane szczegółowe dodano zakładki: Notatki, Zadania i ważne terminy, Pliki.
   37. Pole "Uwagi" - dodano rozwijane pole szybkiego wyboru.
   38. Pole wyboru kontrahenta przy tworzeniu / edycji dokumentu - zoptymalizowano prędkość wczytywania i wyszukiwania danych, dla dużych baz danych.
   39. Baza kontrahentów - rozbudowano wyszukiwanie po frazie tj. dodano wyszukiwanie po wielu kolumnach.
   40. Baza pojazdów - rozbudowano wyszukiwanie po frazie tj. dodano wyszukiwanie po wielu kolumnach.
   41. Baza kierowców - rozbudowano wyszukiwanie po frazie tj. dodano wyszukiwanie po wielu kolumnach.
   42. Baza pracowników - rozbudowano wyszukiwanie po frazie tj. dodano wyszukiwanie po wielu kolumnach.
   43. Baza towarów i usług - rozbudowano wyszukiwanie po frazie tj. dodano wyszukiwanie po wielu kolumnach.
   44. Baza wyposażenia - rozbudowano wyszukiwanie po frazie tj. dodano wyszukiwanie po wielu kolumnach.
   45. Baza opon - rozbudowano wyszukiwanie po frazie tj. dodano wyszukiwanie po wielu kolumnach.
   46. Konfiguracja rodzaju zlecenia - dodano możliwość ukrycia:
    - naczepy
    - przyczepy
    - drugiego kierowcy
   47. Kartoteka kontrahenta - pole prefix AWB/IATA/ICAO przeniesiono do zakładki Dodatkowe informacje
   48. Wystawianie dokumentów - dodano rozwijane pola szybkiego wyboru dla osoby kontaktowej.
   49. Dokument notatka powiązanej z pojazdem - dodano możliwość wpisania licznika pojazdu.
   50. Doklument notatki - dodano możliwość edycji pól data i godziny.
   51. Moduł przekazania pojazdów:
    - dodano możliwość porównania pobrania i zdania pojazdu. W wyniku porównania otrzymujemy formularz z różnicami w dokumentach. Funkcja dostępna pod prawym klawiszem myszy.
    - dodano wydruk / raport przekazania pojazdu.
    - dodano wydruk / raport porównia przekazania pojazdu.
    Uwaga! wymagane dodatkowe wzroce wydruków - prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego pomoc@listprzewozowy.com.pl Wzorce wydruków będziemy przesyłać po zgłoszeniu mailowym.
   52. Dane historii zdarzeń pojazdów zostały przeniesione do Rejestru notatek. Dane są również widoczne w słowniku pojazdu, w szczególach dokumentu, w zakładce Notatki.
   53. Kartoteka pracownika - dodano pole Numer wewnętrzny (telefonu).
   54. Słownik pracowników - dodano kolumnę Numer wewnętrzny (telefonu).
   55. Kartoteka osoby kontaktowej kontrahenta - dodano pole Numer wewnętrzny (telefonu).
   56. Słownik kontrahentów - dodano kolumnę Numer wewnętrzny (telefonu).
   57. Rejestr historii rozmów telefonicznych - w tabeli Statusy telefonów i ostatnie połączenia dodano kolumnę Numer wewnętrzny (telefonu).
   58. Moduł Bramka SMS (modem Huawei Hilink) - dodano zabezpieczenie - omijanie SMSów z nieprawidłowym numerem / które nie zostały wysłane. Usługa próbuje wysłać ponownie dany SMS, jeśli po kolejnym razie nie uda się, to omija dany SMS.
   59. Moduł SMS - dodano możliwość poprawienia numeru telefonu w niewysłanym SMSie. Funkcja dostępna pod klawiszem Funkcje > Popraw numer telefonu niewysłanej wiadomości
   60. Dokument zlecenia transportu lub spedycji:
    - dodano możliwość powiązania zlecenia z ofertą,
    - w tabeli usług dodano kolumnę Numer oferty
    - dodano dodatkowy status zlecenia - pole Status 2. Uwaga! pole domyślnie ukryte. Funkcjonalność można włączyć w Konfiguracji szczegółowej zleceń transportu/spedycji. Dodatkowo należy zdefiniować statusy w słowniku Statusów dokumentów i kortotek.
    - w tabeli trasy dodano pole Ostatnia modyfikacja - pole zawiera nazwisko i imię użytkownika, który ostatnio zmodyfikował odcinek trasy  oraz datę i godzinę tej operacji.
   61. Rejestr zleceń transportu i spedycji:
    - dodano kolumny: Ilość km ładownych wg GPS, Ilość km pustych wg GPS, Ilość wg GPS
    - w tabeli usług dodano kolumnę Numer oferty.
    - dodano kolumnę Status II
    - w szczegółach, w zakładce Trasa dodano kolumnę Ostatnia modyfikacja.
   62. Baza kierowców - dodano zakładki: 
    - Wyposażenie
    - Przekazania pojazdów
    - Szkody
    - Mandaty
    oraz możliwość dodawania, edytowania i usuwania dokumentów.
   63. Baza pracowników - dodano zakładki: 
    - Wyposażenie
    oraz możliwość dodawania, edytowania i usuwania dokumentów.
   64. W menu głównym, w zakładce Rejestry dodano klawisz Flota, który grupuje wszystkie moduły związane z flotą i kierowcami.
   65. Uwaga!! zmiana w menu głównym > Słowniki:
    - Kontrahenci 
    - Pracownicy
    - Pojazdy
    - Kierowcy
    - Opony
    - Wyposażenie
    zostały przesunięte do Rejestry > CRM. 

    Uwaga!! Zmiana w menu głównym > Rejestry:
    - Zestawy pojazdów
    - Awizacje pojazdów
    - Wyposażenie pracowników, kierowców i pojazdów 
    - Serwis pojazdów
    - Serwis opon
    - Szkody komunikacyjne
    - Przekazania pojazdów
    - Mandaty
    - Zakazy w ruchu drogowym pojazdów ciężarowych
    - Tankowania, karty flotowe
    - Dokumenty AETR
    - Historia tras pojazdów wg GPS
    zostały przesunięte do Rejestry > Flota.

   66. We wszystkich rejestrach dokumentów dodano filtracje:
    - Dzisiaj
    - Wczoraj
    - X ostatnich dni
    - X ostatnich rekordów
    - Bieżący tydzień
    - Poprzedni tydzień
    - Bieżący miesiąc
    - Poprzedni miesiąc
    - Bieżący rok
    - Poprzedni rok
    - Data
    oraz ustawiono sortowanie malejąco po dacie i numerze dokumentu, czyli domyślnie najnowsze dokumenty są zawsze na górze tabeli.

   poprawki:

   1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.
   2. Generator not odsetkowych - dodano automatyczne uzupełnianie adresu do korespondencji i osoby kontaktowej.

   * moduł dostępny dla Klientów z aktywną usługą wsparcia technicznego. Moduł wymaga dostępu do internetu.

   SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.014

   data publikacji: 12-6-2023 16:00:00

   nowości:

   1. Rejestr Rozliczenie roboczogodzin - dodano filtracje:
    - Dzisiaj
    - Wczoraj
    - X ostatnich dni
    - Bieżący miesiąc
    - Ostatni miesiąc
    - Bieżący rok
    - Poprzedni rok
   2. Szczegóły dokumentu, zakładka: Rozliczenie roboczogodzin - dodano filtracje:
    - Dzisiaj
    - Wczoraj
    - X ostatnich dni
    - Bieżący miesiąc
    - Ostatni miesiąc
    - Bieżący rok
    - Poprzedni rok
   3. Moduł mapy:
    - zoptymalizowano prędkość wyznaczanie oraz rysowaia tras skaładających się z wielu odcinków.
    - wprowadzono regułę, że kliknięcie w marker pokazuje opis, kolejne kliknięice w marker chowa opis markera.
   4. Dokument zlecenie transportu lub spedycji - geofencing.
   5. Rejestr zleceń transportu i spedycji - dla integracji z GPS dodano fukcjonalność automatycznego pobierania dat przekraczania stref (geofencing). tj. data wjazdu/wyjazdu w strefę (załadunku/rozładunku).
   6. Usługa integracji z GPS - analogicznie jak w Reejstrze zleceń transportu i spedycji, dodano fukcjonalność automatycznego pobierania dat przekraczania stref (geofencing). tj. data wjazdu/wyjazdu w strefę (załadunku/rozładunku).. Aktualnie wprowadzone dla integracji z frameLogic. 
   7. Dla operacji podglądu plików dodano klawisze skrótów:
    F2 - w zależności od konfiguracji w programie, podgląd za pomocą wbudowanego modułu do podglądu plików lub domyślnego programu Windows.
    CTRL + F2 - zawsze podgląd za pomocą domyślnego programu Windows.
   8. Analizy > Stany w lokalizacjach magazynowych - dodano możliwość eksportu danych do pliku tabeli - Ostatanie ruchy w lokalizacjach
   9. Analizy > Stan magazynowy towarów na dzień - dodano możliwość eksportu danych do pliku tabeli - Stany magazynowe w magazynach
   10. Analizy > Stan magazynowy towarów - dodano możliwość eksportu danych do pliku tabel:
    - Stany magazynowe w magazynach
    - Stany magazynowe w lokalizacjach
    - Stany magazynowe w opakowaniach
   11. Rejestr duplikatów - rozbudowano filtrację po frazie dla pola Kontrahent (analogicznie jak w innych rejestracj i słownikach)
   12. Rejestr zleceń transportu i spedycji - dodano filtracje:
    - Zlecenia bez korespondencji przychodzącej
    - Zlecenia z korespondencją przychodzącą
   13. Generator faktur sprzedaży - dla zleceń transportu i spedycji - dodano filtracje:
    - Zlecenia bez korespondencji przychodzącej
    - Zlecenia z korespondencją przychodzącą
   14. Rejestr zadań i ważnych terminów - dodano opcję w konfiguracji modułu: Wyróżniaj rekordy danych wg konfiguracji statusów dokumentów
   15. Uwaga! Dodawanie plików / funkcja Drag and Drop / CTRL+SHIFT+V:
    -
    zamiast Drag and Drop można użyć funkcji CTRL+C >>> CTRL+SHIFT+V na wybranym oknie programu SPEDTRANS
    - Uwaga! Duże ułatwienie dla użytkowników pracujących z Pulpitem zdalnym Windows Funkcja CTRL+C >>> CTRL+SHIFT+V również działa przez pulpit zdalny na wybranym oknie programu SPEDTRANS
    - dodano również pobieranie danych graficznych ze schowka Windows (screenshot, wycinek ekranu) za pomocą funkcji CTRL+SHIFT+V
   16. Moduł SMS - dodano regułę, że po dodaniu wiadomości SMS do kolejki do wysłania (kliknięcie klawisza Wyślij), jeśli po 30 sekundach wiadomość nie zostanie wysłana, to w prawym dolnym rogu ekranu programu pojawi się alert ostrzegający.
   17. Moduł STM - integracja z aplikacją mobilną SPEDTRANS mobile - dodano regułę, że po dodaniu wiadomości STM do kolejki do wysłania (kliknięcie klawisza Wyślij), jeśli po 30 sekundach wiadomość nie zostanie wysłana, to w prawym dolnym rogu ekranu programu pojawi się alert ostrzegający.

   poprawki:

   1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.
   2. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - usunięto błąd w wyszukiwaniu zleceniodawcy po numerze NIP.
   3. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - usunięto błąd przy dodawaniu nowego zestawu pojazdów tj. klawisz OK był nieaktywny po wybraniu pojazdu z kartoteki.
   4. Generator faktur sprzedaży - dla zleceń transportu i spedycji - poprawiono przeliczanie daty sprzedaży i daty wystawienia faktury - wzięto pod uwagę również datę spóźnienia.

   SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.013

   data publikacji: 08-5-2023 09:00:00

   nowości:

   1. Dodano uprawnienia do osób kontaktowych. Uwaga! Domyślnie brak uprawnień do usuwania osoby kontaktowej.
   2. Kartoteka pojazdów - dodano zakładkę Temperatury stref. Zakładka zawiera tabelę oraz wykres z historią temperatur stref chłodni. Dane pobierane są z rejestru historii tras GPS. Uwaga. Funkcjonalność dostępna tylko dla modułu integracji z telematyką / GPS.
   3. Zlecenie transportu / spedycji - dodano możliwość wyszukiwania płatnika, zleceniodawcy oraz przewoźnika po NIPie. Analogicznie jak po nazwie skróconej.
   4. Dokumenty sprzedaży - dodano możliwość wyszukiwania kontrahenta po NIPie. Analogicznie jak po nazwie skróconej.
   5. Zamówienie od kontrahenta - dodano możliwość wyszukiwania kontrahenta po NIPie. Analogicznie jak po nazwie skróconej.
   6. Zamówienie do dostawcy - dodano możliwość wyszukiwania kontrahenta po NIPie. Analogicznie jak po nazwie skróconej.
   7. Dokument serwisu - dodano możliwość wyszukiwania kontrahenta NIPie. Analogicznie jak po nazwie skróconej.
   8. Dokumenty dagazynowe WZ i PZ - dodano możliwość wyszukiwania kontrahenta po NIPie. Analogicznie jak po nazwie skróconej.
   9. Oferta dla kontrahenta - dodano możliwość wyszukiwania kontrahenta po NIPie. Analogicznie jak po nazwie skróconej.
   10. Zlecenie produkcji - dodano możliwość wyszukiwania kontrahenta po NIPie. Analogicznie jak po nazwie skróconej.
   11. Dokument kosztowy - dodano możliwość wyszukiwania kontrahenta po NIPie. Analogicznie jak po nazwie skróconej.
   12. Zlecenie transportu / spedycji - dodano rozwijane pola szybkiego wyboru dla: pojazdu, naczepy, przyczepy oraz kierowców.
   13. Nowy pojazd - dodano rozwijane pola szybkiego wyboru dla: pojazdu nadrzędnego, naczepy, przyczepy oraz kierowców.
   14. Nowy kierowca - dodano rozwijane pole szybkiego wyboru domyślnego pojazdu.
   15. Nowy zestaw pojazdów - dodano rozwijane pola szybkiego wyboru dla: ciągnika, naczepy, przyczepy i kierowców.
   16. Nowy dokument notatki - dodano rozwijane pola szybkiego wyboru dla: rodzaju i tematu notatki.
   17. Nowy dokument zadania lub ważnego terminu - dodano rozwijane pola szybkiego wyboru rodzaju zadania lub wążnego terminu.
   18. Nowy dokument pliku - dodano rozwijane pola szybkiego wyboru rodzaju pliku.
   19. Rejestr zadań i ważnych terminów - dodano kolumny: Od daty, Do daty. Kolumny domyślnie ukryte.
   20. Zakładka zadań i ważnych terminów - dodano kolumny: Od daty, Do daty. Kolumny domyślnie ukryte.
   21. Konfiguracja programu - dodano moduł konfiguracji SPEDTRANS on line
   22. SPEDTRANS on line - przebudowano menu główne modułu oraz dodano nowy interfejs użytkownika
     

   poprawki:

   1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.
   2. Usunięto błąd uniemożliwiający utworzenie / edycji / podglądu zlecenia transportu lub spedycji. Błąd występował tylko dla obcojęzycznego interfejsu użytkownika.
   3. Rejestr zleceń serwisu - zoptymalizowano wczytywanie danych.

   SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.012

   data publikacji: 24-4-2023 12:00:00

   nowości:

   1. Słownik pojazdów - dodano zakładkę Opony (wymagany dodatkowy moduł Opony). Jest aktualny stan opon w pojeździe. Z tej pozycji można też wykonać wszystkie operacje serwisu opon czyli ZAŁOŻENIE OPONY, ZDJĘCIE OPONY, KONTROLA OPONY, ZMIANA LOKALIZACJI OPONY W POJEŹDZIE, BIEŻNIKOWANIE, NALEWKA, UTYLIZACJA
   2. Słownik pojazdów - dodano zakładkę Dokumenty magazynowe (wymagany dodatkowy moduł Magazyn). Zakładka pokazuje ostatnie X dokumentów magazynowych. Umożliwa też dodanie lub edycję dokumentu magazynowego powiązanego z pojazdem.
   3. Słownik opon:
    - dodano zakładki filtracji danych:
        - Opony do wymiany
        - Nowe opony (przebieg = 0 km)
        - Na stanie (magazynowym)
        - W użyciu
        - Bieżnikowane
        - Nalewka
    - dodano sekcję Dane szczegółowe oraz zakładki: Serwis opon, Notatki, Zadania i ważne terminy, Pliki
   4. Dokument rozliczenia roboczogodzin - dodano możliwość wysłania maila.
   5. Rozbudowano funkcję "Drag and Drop" dla plików dołączanych do programu tj.
    - dodano możliwość pobrania plików i całych wiadomości z programu Microsoft Outlook
    - dodano pobieranie plików z przeglądarki EDGE, Chromium, Opera oraz FireFox.
   6. Dodano słownik banków. Dzięki temu przy dodawaniu nowego rachunku bankowego następuje automatyczne uzupełnienie nazwy banku oraz numeru SWIFT. Dodatkowo program ostrzega jeśli numer SWIFT nie zgadza się w podanym rachunkiem bankowym.
   7. W Głównej konfiguracji programu. Konfiguracji zleceń transportu lub spedycji oraz w Konfiguracji użytkownika dodano wyszukiwarkę - ułatwienie w wyszukiwaniu parametrów konfiguracyjnych.
   8. Moduł mapy:
    - rozbudowano trasy alternatywne dla tras składających się z węcej niż dwóch punktów tj. każdy odcinek trasy ma swoje trasy alternatywne. 
    - dodano trasy: Domyślna, Najszybsza, Najtańsza (dla mapy HERE), Najkrótsza, Własna.
    - dodano możliwość szybkiego usuwania danego punku trasy - zaznaczenie danego markera i następnie klawisz DEL.
    Konfiguracja połączenia z serwerem MSSQL - dodano obsługę: MultiSubnetFailover oraz ApplicationIntent.
   9. Informacja! Konfigurację rodzajów zleceń oraz Konfigurację użytkowników przeniesiono do Narzędzia > Konfiguracja programu.
   10. Rejestr sprzedaży - dla filtracji Wpłaty do dnia dodano przeliczanie ilości dni po terminie w dacie Wpłaty do dnia.
   11. Przebudowa modułu Podglądu plików:
    - przyspieszenie wczytywania plików
    - poprawiono przełączanie się między oknem Podglądu plików a innymi oknami programu.
    - dodano pasek nawigacji z klawiszami: Następny, Poprzedni, Pierwszy, Ostatni plik.
    - do nawigacji dodano klawisze: strzałki: Góra (Następny), Dół (Poprzedni) oraz klawisze: Home (Pierwszy plik), End (Ostatni plik)
   12. Drukarki fiskalne - w Głównej konfiguracji programu, w zakładce Ustawienia dodatkowe > Logi programu dodano opcję do celów serwisowych: Logowanie komunikacji z drukarką fiskalną POSNET
   13. Drukarki fiskalne. Uwaga! Zmiana lokalizacji funkcji - konfigurację drukarek fiskalnych przeniesiono do Narzędzia > Konfiguracja.
   14. Do rozwijanego pola wyboru kontrahenta (po nazwie skróconej) dodano dodatkową kolumnę z numerem NIP
   15. Dokument zlecenia transportu / spedycji dodano rozwijane pola z możliwością wybrania ze słownika ciągnika, naczepy, przyczepy oraz kierowców. Rozwijane pola wyboru zawierają również nazwę skróconą kontrahenta, do którego są przypisane dane pojazdy i kierowcy.
   16. Rejestr zleceń transport i spedycji - do klawiszy Podgląd, Nowy oraz Edycja dodano klawiszy szybkiego wyboru. 
   17. Główne menu programu. Ułatwiono dostęp do głównych modułów programu np. Klawisz Sprzedaż (w rejestrach), po kliknięciu od razu otwiera się Rejestr sprzedaży, bez potrzeby rozwijania menu podrzędnego i wybierania w drugim kroku Rejestru sprzedaży. Analogicznie: Koszty, Magazyn, Listy przewozowe, CRM, Korespondencja, Kasa / Bank, Produkcja, Analizy BI, Konfiguracja.
   18. Rejestr załączników dla płatników - dodano szybką filtrację po frazie dla pól: Numer dokumentu, Nazwa skrócona kontrahenta, Numer NIP
   19. Rejestr załączników dla przewoźników - dodano szybką filtrację po frazie dla pól: Numer dokumentu, Nazwa skrócona kontrahenta, Numer NIP
   20. Rejestr historii połączeń telefonicznych - moduł Call2CRM:
    - dodano kolumnę Status (kontrahenta) oraz kolorowanie rekordów zgodnie ze statusem kontrahenta
    - dodano możliwość wyszukiwania osoby kontaktowej po numerze telefonu
   21. Okno dialogowe wyboru osoby kontaktowej - dodano możliwość wyszukiwania po numerze telefonu

   Poprawki:

   1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.
   2. Korekta faktury sprzedaży - do Załącznika dla płatnika - usunięto błąd w przeliczaniu podsumowania, gdy po korekcie zmieniono stawkę VAT.

   Strony