image description

Historia zmian w programie - SPEDTRANS

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.062 (w przygotowaniu)

data publikacji: 24-11-2020 13:43:08

  nowości:

  1.  

  poprawki:

  1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
  2. Poprawiono obliczenie ETA

  SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.061

  data publikacji: 17-11-2020 16:00:00

   nowości:

   1. Eksport dokumentów sprzedaży i kosztowych do programów księgowych RAKS SQL firmy MSM - zaktualizowano format pliku o struktury JPK_V7.
   2. Rozbudowa funkcji wdrożeniowych programu.
   3. Rejestr zleceń transportu i spedycji - dodano kolumnę Data zad. - Data najbliższego zadania lub ważnego terminu. Kolumna domyślnie ukryta.

   poprawki:

   1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
   2. Aktualizacja zbiorcza modułu Importy tankowań.
   3. Rejestry sprzedaży i kosztów - usunięto błąd powodujący błędne pokazywanie statusu JPK_V7.
   4. Rejestr zadań i ważnych terminów - poprawiono datę przypomnienia.

   SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.060

   data publikacji: 09-11-2020 12:00:00

    nowości:

    1. Eksport dokumentów sprzedaży do programu księgowego TAXPRO - zaktualizowano format pliku o struktury JPK_V7.
    2. CRM:
     - w panelu bocznym zadań i ważnych terminów dodano filtracje:
         - Dla mnie
         - Dla mojego działu
         - Dla mnie lub mojego działu
     - Rejestr zadań i ważnych terminów - dodano analogiczną filtrację jak dla panela bocznego.
     - Rejestr zleceń transportu i spedycji - dodano kolumnę Data zadania - jest to data i godzina najbliższego niezrealizowanego zadania lub ważnego terminu powiązanego do danego zlecenia. 

    poprawki:

    1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
    2. Usunięto błąd w funkcji automatycznego sprawdzania czy jest dostępna aktualizacja programu. Błąd polegał na uruchamianiu modułu aktualizacji, mimo tego, że było brak nowszej wersji.

    SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.059

    data publikacji: 28-10-2020 15:00:00

     nowości:

     1. Eksport dokumentów sprzedaży i kosztowych do programów księgowych REWIZOR i RACHMISTRZ firmy Insert - zaktualizowano format pliku o struktury JPK_V7.
     2. Eksport dokumentów sprzedaży i kosztowych do programu księgowego FAKIR firmy Asseco / WAPRO - zaktualizowano format pliku o struktury JPK_V7.
     3. Eksport dokumentów sprzedaży i kosztowych do programu księgowego SYMFONIA firmy SAGE - zaktualizowano format pliku o struktury JPK_V7.
     4. Rejestr dokumentów sprzedaży - dodano kolumnę - status JPK_V7 informujący, że kody są uzupełnione.
     5. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano kolumnę - status JPK_V7 informujący, że kody są uzupełnione.
     6. Rejestr zleceń transportu i spedycji- dodano możliwość filtracji po polach: Uwagi, Uwagi wewnętrzne, Dołączone dokumenty.
     7. Dodano funkcję Auto podgląd (pliki) w rejestrach: 
      - sprzedaży
      - ofertach
      - wiadomościach SMS / GPS / STM
     8. Rejestr plików - dodano zasadę, że podwójne kliknięcie wywołuje podgląd pliku (jeżeli są uprawnienia do podglądu), jeżeli brak możliwości edycji.
     9. Eksport dokumentów do programu księgowego RESET2FK - zaktualizowano format pliku o struktury JPK_V7.
     10. CRM - dodano możliwość tworzenia zadań cyklicznych z częstotliwością: minuta, godzina. 

     poprawki:

     1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
     2. Dokument kasowy - usunięto błąd, który pojawiał się w szczególnym przypadku przy zapisywaniu dokumentu. Komunikat błędu "Access violation ..."
     3. Dokument raportu kasowego - usunięto błąd, który pojawiał się w szczególnym przypadku przy zapisywaniu dokumentu. Komunikat błędu "Access violation ..."
     4. Usunięto błąd pojawiający się przy kasowaniu osoby kontaktowej.
     5. Usunięto błąd, który pojawiał się w szczególnym przypadku przy zapisywaniu dokumentu magazynowego z opakowaniami. Komunikat błędu "The statement has been terminated. The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_rejestr_mag_lok_rejestr_pdok_opak"
     6. Usunięto błąd, który pojawiał się w szczególnym przypadku braku połączenia sieciowego do bazy MSSQL. VQ_uprawnienia: Cannot perform this operation on a closed dataset.
       

     SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.058

     data publikacji: 01-10-2020 10:44:31

      nowości:

      1. Słownik kontrahentów - dodano zakładkę JPK_V7.
      2. Dodano uprawnienie do podglądu zakładki JPK_V7 w słowniku kontrahentów oraz w rejestrach sprzedaży i dokumentów kosztowych. Uwaga! Domyślnie zakładka jest odkryta.
      3. Dodano uprawnienie do podglądu zakładki JPK_V7 w dokumentach sprzedaży i dokumentów kosztowych. Uwaga! Domyślnie zakładka jest odkryta.
      4. Dodano funkcję grupowego dodawania kodów JPK_V7 - w słowniku kontrahentów, rodzajów kosztów, rejestrach sprzedaży i dokumentów kosztowych. Funkcja jest dostępna pod klawiszem Edycja > JPK_V7

      poprawki:

      Strony