image description

Historia zmian w programie - SPEDTRANS

SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.001 (w przygotowaniu)

data publikacji: 22-1-2022 10:00:00

nowości:

 1. Słownik towarów i usług - dodano funkcje:
  - Dodaj do archiwum
  - Wyjmij z archiwum
  Funkcje znajdują się pod klawiszem Status. Funkcje działają analogicznie jak dla zatwierdzania dokumentów. Uwaga! wybrane kartoteki nie mogą być zatwierdzone.
 2. Słownik kontrahentów - dodano funkcje:
  - Dodaj do archiwum
  - Wyjmij z archiwum
  Funkcje znajdują się pod klawiszem Status. Funkcje działają analogicznie jak dla zatwierdzania dokumentów.
  Uwaga! wybrane kartoteki nie mogą być zatwierdzone.
  Uwaga! W związku z powyższą zmianą usunięto funkcję Archiwum pod prawym klawiszem myszy.
 3. Nowa funkcjonalność - Kody PKD - Polska Klasyfikacja Działalności.
  W Słowniku kontrahentów oraz w formularzu dodawania / edycji kontrahenta dodano zakładkę - Kody PKD.
  Kody PKD pobierają się automatycznie podczas pobierania danych z GUS.
  W słowniku kontrahentów dodano też funkcję zbiorczego pobierania kodów PKD - klawisz Funkcje > Pobierz kody PKD oraz status kontrahenta w bazie REGON - GUS
 4. Formularz Nowy / Edycja kontrahenta - przeniesiono listę osób do kontaktu na górę okna, obok zakładek CRM tj. Notatek / Zadania i ważnych terminów / Plików powiązanych.
 5. Rejestr zleceń transportu i spedycji - zoptymalizowano wyszukiwanie po dacie początku i końca trasy. 
 6. Dla instalacji wielostanowiskowych, gdzie program jest instalowany na stacji roboczej lokalnego użytkownika dodano funckję automatycznej aktualizacji licencji programu. Przy logowaniu, program sprawdza dostępność nowej licencji, jeśli licencja na serwerze się zmieniła to wówczas lokalnie licnecja jest aktualizowana.
 7. Eksport dokumentów kosztowych do programu księgowego eNova - dostosowano plik wymiany do najnowszej wersji programu eNova.

poprawki:

 1. Poprawiono funkcję - Wczytaj zlecenie z giełdy TRANSPOREON (polski interfejs)

SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.000

data publikacji: 29-12-2021 16:00:00

nowości:

 1. Rekompilacja całego programu SPEDTRANS w najnowszym środowisku programistycznym.
 2. Dostosowanie programu do nowych standardów Windows 11.
 3. Zamiana komponentu przeglądarki internetowej IE na nowy, oparty o silnik Edge Chromium.
  Uwaga! W przypadku problemu z inicjalizacją nowej przeglądarki w programie SPEDTRANS, prosimy o instalację dodatkowego komponentu ze strony Microsoft https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=2124703
  Więcej informacji znajduje się na stronie Microsoft https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/webview2/concepts/distribution
  Problem nie powinien wystąpić dla użytkowników, którzy mają na bieżąco aktualizowany system Windows.
 4. Rozbudowa możliwości wdrożeniowych programu:
  - w widokach tabel umożliwiono dodawanie dodatkowych kolumn wdrożeniowych - wg indywidualnych ustaleń z Klientem
  - w widokach tabel umożliwiono dodawanie kolumn typu mail oraz telefon. Kliknięcie w email otwiera okna wysłania wiadomości e-mail. Kliknięcie w numer telefonu, dla użytkowników posiadających moduł Call2CRM​ - wywołuje połączenie telefoniczne.
  - rozbudowa języka skryptowego oraz makropoleceń
 5. Rozbudowa modułu SPEDTRANS on line - portal dla przewoźnika lub zleceniodawcy:
  - rekompilacja całego modułu w najnowszym środowisku programistycznym
  - dodano możliwość wyłania linka do aktywacji nowego konta użytkownika
  - dodano możliwość zresetowania konta oraz wysłania maila z wygasającym linkiem do zmiany hasła
  - dodano filtrację po dacie zlecenia, początku i końca trasy
 6. Rozbudowa aplikacji mobilnej SPEDTRANS mobile:
  - rekompilacja całego modułu w najnowszym środowisku programistycznym
 7. Rozbudowa modułu SPEDTRANS on line - wygasające linki
  - rekompilacja całego modułu w najnowszym środowisku programistycznym
 8. Aplikacja mobilna Call2CRM:
  - dodano listę podręczną telefonów firmowych
  - dodano możliwość dodania notatki do połączenia telefonicznego
  - dodano możliwość przypisania numeru telefonu do firmy oraz osoby kontaktowej
  - w Historii połączeń telefonicznych dodano status telefonu oraz ostatnie połączenie - nazwa kontrahenta, osoba kontaktowa i numer telefonu
 9. Rozbudowa modułu CRM:
  - dodawanie notatki do wielu dokumentów lub kartotek - funkcja dostępna w każdym rejestrze danych oraz kartotekach, po zaznaczeniu wybranych rekordów danych
  - dodawanie plików do wielu dokumentów lub kartotek - funkcja dostępna w każdym rejestrze danych oraz kartotekach, po zaznaczeniu wybranych rekordów danych
 10. Dodawanie plików - w głównej konfiguracji programu, w zakładce Pliki dodano możliwość podania rozszerzeń (typów plików) oraz maksymalnych rozmiarów dla danych typów plików, które mogą być dodane do bazy plików.
 11. Nowa funkcjonalność - GENERATOR PLIKÓW PDF. 
  Moduł umożliwia:
  - scalanie plików PDF, BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, TIFF, RTF, DOC, DOCX, HTM, HTML, TXT, CSV, XML, SQL w jeden PDF. 

  - wybranie kolejności plików do scalenia
  - podanie nazwy wynikowego pliku PDF
  - funkcja dostępna w rejestrze plików, w oknie Nowy plik> klawisz Wybierz plik > Generator PDF
  - możliowść wybrania plików do scalenia z bazy danych SPEDTRANS lub z lokalnego dysku użytkownika
  - obsługa funkcji przeciągnij i upuść
 12. Nowa funkcjonalność - Konwerter plików BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, TIFF, RTF, DOC, DOCX, HTM, HTML, TXT, CSV, XML, SQL do PDF. 
  - funkcja dostępna w rejestrze plików, w oknie Nowy plik> opcja Konwertuj do PDF. Po zaznaczeniu tej opcji przed zapisaniem dokumentu wybrany plik jest automatycznie kontertowany do formatu PDF.
 13. W oknie WYŚLIJ E-MAIL dodano funckje:
  - Generator plików PDF - automatyczne scalanie załączników w jeden PDF, wg wskazanej kolejności
  - informację o łącznym rozmiarze załączników
  - sortowanie kolejności załączników
 14. Rozbudowa modułu WMS:
  - dodano możliwość tworzenia załączników dla płatników do usług magazynowych.
  - rozbudowano możliwości wdrożeniowe rozliczania usług magazynowania: paletodoby, usługi dodatkowe powiązane z operacjami magazynowymi. 
  - w dokumencie remanentu dodano obsługę lokalizacji magazynowych
 15. Przebudowa modułu mapowego:
  - dodano równoległą obsługę map GOOGLE, OPEN STREET, HERE, PTV, TomTom
  - dodano obsługę tonażu, wysokości tuneli, itp.
  - koszty trasy

  - wyznaczanie trasy - dodawanie dowolnej liczby punków trasy
  - dodano darmowy silnik geokodowania OpenStreet
  - umożliwiono wyznaczanie trasy na mapie OpenStreet.
  - dodano możliwość wybrania podkładu mapowego, serwisu geokodowania oraz wyznaczania trasy indywidualnie dla każdego pracownika programu. Funkcjonalność ta pozwala zredukować do zera koszty opłat za korzystanie z płatnych serwisów mapowych. Np. dla działu planowania tras można dać dostęp do mapy HERE z możliwością wyznaczania trasy dla pojazdów 24T, zaś dla działu handlowego, gdzie korzysta się z okrojonej funkcjonalności map - podkład mapowy OpenStreet.
  Dodatkowo np. do geokodowania można ustawić serwis Google, a pokazywać dane na dowolnie innej mapie.
 16. Dokument kosztowy - w głównej konfiguracji programu, w zakładce Koszty dodano możliwość konfiguracji daty księgowania tj.
  - data księgowania dla kontrahentów krajowych
  - data księgowania dla kontrahentów zagranicznych
 17. Dokument zlecenia transportu / spedycji:
  - przebudowano zakładkę trasy - domyślnie ukryto początek i koniec trasy, pozostawiając tabelę z trasą.
 18. Rejestr zleceń transportu i spedycji:
  - Załącznik dla płatnika - dodano możliwość dodania wybranych, zaznaczonych zleceń do załącznika.
  - Załącznik dla przewoźnika - dodano możliwość dodania wybranych, zaznaczonych zleceń do załącznika.
 19. Eksport dokumentów sprzedaży oraz kosztowych do programu księgowego CDN Optima:
  - dodano opcję Dokumenty VAT w PLN przenieś w wartości BRUTTO
  w słowniku kategorii kosztowych oraz w formularzu dodwania / edycji kategorii kosztowej dodano możliwość pobrania/aktualizacji dodatkowych informacji o kategorii kosztowej z CDN OPTIMA: Rodzaj FK, Odliczaj VAT, Kolumna KPiR, Stawka VAT, opis konta FK.
 20. Do wszystkich widoków tabel z danymi dodano:

- funkcję obliczania sumy, wartości maksimum, minimum, wartości średniej oraz ilości zaznaczonych rekordów danych.
- ułatwiono zaznaczanie rekordów danych - dadano kolumnę z polem wyboru.

   21. We wszystkich rejestrach i słownikach dodano funkcję szybkiego wyszukiwania frazy - do tej pory po wpisaniu frazy w pole wyszukiwania, należało kliknąć klawisz Filtruj. Aktualnie po wpisaniu danej frazy, program sam wywołuje filtrację.

   22. Domyślnie wyłączono funkcję informowania o zamiarze edycji dokumentu, który został wystawiony przez innego użytkownika. Funkcję można włączyć w głównej konfiguracji programu, w zakładce Ustawienia dodatkowe

    23. Funkcje administracyjne:
       - w module konfiguracji użytkowników dodano klawisz Funkcje, który zawiera opcje:
           - Przywróć domyślne ustawienia okien wybranemu użytkownikowi
           - Przywróć domyślne ustawienia menu głównego wybranemu użytkownikowi

    24. W konfiguracji użytkownika w opcjach Konfiguracji serwera poczty wychodzącej dodano możliwość zmiany domyślnej skrzynki e-mail. Opcja dostępna, gdy używane są Dodatkowe skrzynki e-mail czyli gdy użytkownik ma więcej niż jedną skrzynkę e-mail.

    25. Rejestr zapłat za dokumenty sprzedaży - dodano możliwość wyszukiwania po NIPie kontrahenta.

    26. Rejestr zapłat za dokumenty kosztowe - dodano możliwość wyszukiwania po NIPie kontrahenta.

    27. W słownikach kontrahentów, kierowców, pojazdów, pracowników oraz towarów i usług dodano dodatkowy parametr filtracji Top, który ogranicza wyświetlanie danych do  pierwszych X rekordów. Domyślna wartość parametru róna się 10, czyli baza danych będzie zwracać maksymalnie 10 pierwszych rekordów danych. Parametr Top po pole edycji, znajduję się zawsze koło klawisza Filtruj.

    28. Słownik kontrahentów - dodano możliwość filtrowania po polach: Ulica (główny adres kontrahenta) oraz Ulica siedziby (adres biura)

    29. Eksport dokumentów sprzedaży do programu księgowego Insert NEXO - dodano unikatowy identyfikator dokumentu.

    30. Eksport dokumentów sprzedaży do programu księgowego CDN OPTIMA - domyślnie ustawiono przekazywanie ID_ZRÓDŁA dokumentu, bez możliwości zmiany tej opcji.

    31. Karoteka opony - dodano możliwość wpisywania średnicy opony z wartością po przecinku.

    32. Dokument serwisu opony - dodano możliwość wpisywania wysokości bieżnika z wartością po przecinku.

    33. Słownik wyposażenia pojazdów - dodano możliwość wyszukiwania po kategorii oraz podkategorii wyposażenia.

    34. Dodano dni świąteczne na rok 2022.

poprawki:

 1. Aktualizacja wszystkich komponentów systemowych programu.
 2. Optymalizacja prędkości zapytań SQL.
 3. Usunięto błąd w module WMS - dokument remanentu z lokalizacjami, w szczególnym przypadku pojawiał się błąd blokujący zapisanie dokumentu.
 4. Moduł integracji z InPost - aktualizacja zbiorcza.
 5. Dokument reklamacji - usunięto błąd uniemożliwiający wybranie kontrahenta - rozwijane pole wyboru.
 6. Aktualizacja zbiorcza dla modułu integracji z inPost.
 7. Aktualizacja zbiorcza dla modułu integracji z Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej.
 8. Eksport dokuemntów sprzedaży do programu księgowego Insert NEXO - poprawiono przesyłanie korekt dokumentów sprzedaży
 9. Aktualizacja funkcji "Pobierz informacje o firmie z TimoCom" - dostosowanie do zmian po stornie TimoCom.

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.071

data publikacji: 28-10-2021 08:00:00

nowości:

 1. W menu głównym programu dodano funkcję wyszukiwania.
 2. Sprawdzanie pisowni - dodano nową funkcjonalność. Domyślnie program zawiera polski i angielski słownik ortograficzny. 
  Uwaga! Funkcja domyślnie wyłączona. Włączenie oraz dodatkowe opcje dostępne są w menu głównym programu, zakładka Narzędzia > Inne > Automatyczne sprawdzanie pisowni.
  Dodatkowe słowniki (pary plików *.dic i *.aff) można pobrać np. ze strony GitHub - LibreOffice/dictionaries
 3. Dodatkowe skrzynki e-mail - klikając klawisz E-mail, dodano możliwość wyboru skrzynki e-mail. Konfiguracja dodatkowych skrzynek e-mail znajduje się w głównej konfiguracji programu. Uwaga! Aby dodatkowe skrzynki e-mail były dostępne dla użytkowników należy im nadać również uprawnienia.
 4. Rejestr zleceń wyjazdów / załadunków - w szczegółach dokumentów, w zakładce Zlecenia transportu i spedycji, dodano kolumny: Waluta, WNetto - Wartość netto sprzedaży, WNetto PLN - Wartość netto sprzedaży w PLN
 5. W module SPEDTRANS mail serwer dodano możliwość automatycznego tworzenia wezwań do zapłaty. Następnie dokumenty możemy wysłać mailem lub wygenerować dowolną inną akcję.
 6. Generator wezwań do zapłaty - dodano opcję filtracji: Tylko wcześniej niewindykowane.
 7. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - w zakładce Ładunek w tabeli Dane szczegółowe ładunku w sekcji Schemat pakowania dodano kolumnę dł./szer./wys., która zawiera  długość, szerokość i wysokość opakowania zbiorczego.
 8. Dokument zlecenia wyjazdu / załadunku - w zakładce Ładunek w tabeli Dane szczegółowe ładunku w sekcji Schemat pakowania dodano kolumnę dł./szer./wys., która zawiera  długość, szerokość i wysokość opakowania zbiorczego.
 9. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano możliwość filtracji danych po polu MK - Metoda kasowa.
 10. Funkcje:
  - Powiadamianie o nowej wiadomości przychodzącej GPS
  - Powiadamianie o nowej wiadomości przychodzącej SMS
  - Powiadamianie o nowej wiadomości przychodzącej STM
  przeniesiono do konfiguracji użytkownika, do zakładki: Przypomnienia / powiadomienia.
  Uwaga! Funkcja domyślnie jest wyłączona. Należy ją włączyć wybranym użytkownikom.
 11. Zlecenie transportu lub spedycji - Ważna zmiana! dla funkcji Nowe zlecenie na podstawie bieżącego ... wprowadzono zasadę, że Warunki zlecenia ogólne oraz dodatkowe dla przewoźnika oraz zleceniodawcy zawsze są wstawiane aktualne, czyli nie s ą przenoszone ze zlecenia źródłowego. Dodatkowo, podczas wystawiania zlecenia pojawia się także komunikat w tle informujący o tym.
 12. Numer dokumentu sprzedaży - Klienci korzystający z funkcjonalności "samofakturowanie" zgłosili nam, że pole jest za krótkie - z tego zwględu zwiększyliśmy ilość znaków dla tego pola do 50 znaków.
 13. Numer dokumentu kosztowego - zwiększyliśmy ilość znaków dla tego pola do 50 znaków.
 14. Nowy moduł dodatkowy - Integracja z SHIPPEO
 15. Eksport dokumentów sprzedaży do programu księgowego Insert NEXO - dostosowano format pliku do najnowszej wersji programu.
 16. Eksport dokumentów kosztowych do programu księgowego Insert NEXO - dostosowano format pliku do najnowszej wersji programu.

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Faktura sprzedaży / faktura pro forma do zamówienia od kontrahenta - dodano pobieranie z zamówienia ceny przed rabatem i wysokości rabatu.
 3. Rejestr zamówień od kontrahentów - zoptymalizowano prędkość wczytywania danych.
 4. Zaktualizowano funkcję - Wczytaj zlecenie z giełdy TRANSPOREON (polski interfejs)

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.070

data publikacji: 26-8-2021 08:00:00

nowości:

 1. Moduł reklamacji:
  - dodano obieg dokumentów. Funkcjonalność analogiczna jak w module korespondencji. Uwaga. Funkcjonalność domyślnie ukryta. Włączenie - w głównej konfiguracji programu, zakładka Reklamacje.
  - w Rejestrze reklamacji w szczegółach dokumentu dodano zakładki:
    - Notatki
    - Zadania i ważne terminy
    - Pliki powiązane.
 2. Pozycja dokumentu sprzedaży - dodano pole Opis dodatkowy - pole tekstowe o dowolnej długości. Uwaga! Aby dane były widoczne, jest wymagana indywidualna modyfikacja wzorców wydruków dokumentów sprzedaży.
 3. Pozycja dokumentu faktury pro forma - dodano pole Opis dodatkowy - pole tekstowe o dowolnej długości. Uwaga! Aby dane były widoczne, jest wymagana indywidualna modyfikacja wzorca wydruku faktury pro formy.
 4. Rejestr dokumentów sprzedaży - w szczegółach dokumentu dodano kolumnę Opis dodatkowy.
 5. Rejestr faktur pro forma - w szczegółach dokumentu dodano kolumnę Opis dodatkowy.
 6. Dokument sprzedaży - zdjęto blokadę uniemożliwiającą wystawienie faktury krajowej dla kontrahenta zagranicznego. Dodano komunikat z ostrzeżeniem.
 7. Rozbudowa możliwości wdrożeniowych programu - dodano możliwość dodania dowolnej kolumny danych w tabelach.
 8. Słownik lokalizacji magazynowych - zoptymalizowano prędkość wczytywania danych.
 9. Wysyłanie wiadomości STM (do aplikacji SPEDTRANS mobile) - podzielono typowe wiadomości STM na wiadomości wychodzące i przychodzące.
  Uwaga! Wiadomości przychodzące, to wzorce/szablony wiadomości w aplikacji mobilnej SPEDTRANS.
 10. Moduł Call2CRM - Rejestr historii rozmów telefonicznych - dodano uprawnienia - analogiczne jak dla innych rejestrów. Uwaga! Domyślnie brak uprawnień. Należy nadać uprawnienia wybranym użytkownikom programu.
  Dodatkowo dodano uprawnienia - Ogranicz podgląd rejestru Call2CRM - Historii połączeń telefonicznych :
  - Tylko własne rozmowy użytkownika (Domyślnie włączone),
  - Ukryj zakładkę statusy telefonów i ostatnie połączenia (Domyślnie włączone)
 11. Aktualizacja zbiorcza do modułu WMS oraz aplikacji mobilnej SPEDTRAMS WMS mobile.
 12. Aktualizacja zbiorcza dla aplikacji SPEDTRANS mobile

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Dokument sprzedaży oraz dokument pro forma - usunięto błąd w przeliczaniu daty płatności. Błąd był widoczny, gdy korzystano w funkcji Nowy dokument na podstawie bieżącego.
 3. Usunięto błąd typu AccessViolation w analizach danych BI. Błąd pojawiał się w szczególnym przypadku przy otwieraniu analizy.
 4. Rejestr dokumentów magazynowych - zoptymalizowano prędkość wczytywania danych.

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.069

data publikacji: 26-7-2021 09:00:00

nowości:

 1. Dodano rejestr analiz BI.
 2. Moduł wynagrodzeń - dodano możliwość definiowania dowolnej liczby składników dodatkowych wynagrodzenia.
 3. Dokument wyposażenia - w szczegółach dokumentu dodano: Notatki, Zadania i ważne terminy oraz Pliki powiązane.
 4. Integracja z InPost - dodano możliwość dodawania do załącznika za jednym razem wielu dokumentów korespondencji wychodzącej.
 5. Integracja z Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej - dodano obsługę wielu buforów / załączników.
 6. Rozbudowa możliwości wdrożeniowych programu.
 7. Dokument zamówienia od kontrahenta - dodano możliwość zmiany kolejności pozycji w dokumencie (analogicznie jak dla innych dokumentów).
 8. Dokument zlecenia wyjazdu - w zakładce Zlecenia transportu i spedycji dodano kolumny: Waluta, Wartość netto (w walucie dokumentu), Wartość netto w PLN.
 9. Dokument faktury pro forma, Rejestr faktur pro forma - dodano pole STATUS. Funkcjonalność analogiczna jak dla innych dokumentów programu.
 10. Eksport dokumentów kosztowych do programu księgowego Rewizor - dodano możliwość eksportu rozrachunków. Funkcja dostępna z Rejestru dokumentów kosztowych oraz Rejestru zapłat za dokumenty kosztowe. [funkcjonalność dodatkowa]

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Słownik pracowników - usunięto błąd przy filtracji danych po adresie email.
 3. Import wyciagu bankowego PKO SA - usunięto błąd blokujący poprawny import danych.
 4. Przelewy zagraniczne - XML ISO20022 - BRE - usunięto błąd blokujący import paczki przelewów w banku.
 5. Dokument zamówienia od kontrahenta - usunięto błąd blokujący wystawienie faktury pro forma powiązanej z danym zamówieniem.
 6. Eksport dokumentów sprzedaży do JPK_FA - usunięto błąd w dokumencie korekty.
 7. Eksport dokumentów kosztowych do Insert NEXO - usunięto błąd, któy blokował wydanie danych. Probme pojawiał się, gdy po eksporcie do FK dokument był automatycznie zatwierdzany.
 8. Dokument listu przewozowego HBL - usunięto błąd przy zapisywaniu dokumentu. Komunikat błędu "The statement has been terminated. String or binary data would be truncated."
 9. Dodawanie pliku - usunięto błąd podczas dodawania pliku do dokumentu kasowego. W szczególnym przypadku pojawiał się komunikat błędu: The statement has been terminated. The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_rejestr_pliki_klt". The conflict occurred in database "SpedTrans", table "dbo.klt", column 'ID'.

Strony