image description

FAQ - BAZA WIEDZY

 • Komunikat błędu: "There is insufficient system memory in resource pool 'internal' to run this query"

  Link do źródła

  Komunikat błędu: "There is insufficient system memory in resource pool 'internal' to run this query"
   


  Błąd nie leży po stronie systemu zarządzania transportem SPEDTRANS.
   
  Jeśli pojawia się taki błąd, należy wykonać aktualizację silnika bazy danych Microsoft SQL Server. 
   
  Więcej informacji znajduję się tutaj: https://support.microsoft.com/en-us/kb/982854

   

   
 • Czym różnią się poszczególne wersje programów do wystawiania CMR?

  Link do źródła

  Czym różnią się poszczególne wersje programów do wystawiania faktur transportowych CMR?

  W związku z licznymi zapytaniami, przygotowaliśmy porównanie funkcjonalności i zastosowań programów do wystawiania listów przewozowych CMR Kliknij link, aby dowiedzieć się więcej.

 • Jak zainstalować silnik bazy danych BDE?

  Link do źródła

  Jak zainstalować silnik bazy danych BDE?

  Klikamy w link Pobierz a następnie klikamy silnik bazy danych BDE (32 bit) lub silnik bazy danych BDE (64 bit) w zależności od systemu jaki jest zainstalowany na komputerze. Wybieramy przycisk „Otwórz”. Pojawi się okno z katalogiem BDE jak widać poniżej.

  Klikamy dwa razy w katalog i po chwili ponowie dwukrotnie klikamy w plik „setup.exe”.

  Pojawi się okno jak niżej z ostrzeżeniem, żeby przed instalacją wyodrębnić wszystkie pliki. Wybieramy przycisk "Wyodrębnij wszystkie".

  Po wyodrębnieniu plików ponownie wyskoczy ekran z katalogiem BDE.

  Klikamy dwa razy w katalog i po chwili ponowie dwukrotnie klikamy w plik „setup.exe”.

  Wyskoczy ekran z ostrzeżeniem o zabezpieczeniach.

   

  Oczywiście klikamy przycisk „Uruchom”. Wyskoczy okno instalacyjne programu jak niżej, gdzie klikamy przycisk „Next”.

  Wybieramy "Next" aż do momentu pojawienia się ekranu wygladającego jak niżej, gdzie zostaniemy poinformowani o pomyślnym zainstalowaniu aplikacji . Należy potwierdzić, klikając "Finish".

 • Jak przenieść program List przewozowy na inny komputer?

  Link do źródła

  Jak sieciowo zainstalować program dla transportu List przewozowy CMR 6.000/6.100 oraz List przewozowy 7.000?

  Podstawową czynnością podczas instalacji sieciowej programu List przewozowy CMR 6.000/6.100 oraz List przewozowy 7.000 jest zmapowanie dysku sieciowego. Następnie instalujemy program na dysku sieciowym i podczas pierwszego uruchomienia wysyłamy Rejestracje. Kolejnym krokiem jaki musimy wykonać jest zmapowanie dysku sieciowego na komputerach, na których aplikacja ma być dostępna. Należy pamiętać aby litera zmapowanego dysku była taka sama jak na pierwszym komputerze. Niezbędnym elementem jest również zainstalowanie silnika bazy danych BDE na wszystkich komputerach, na których ma działać program. Oczywiście za wyjątkiem pierwszego gdzie silnik bazy danych BDE zainstalował się automatycznie wraz z programem.

  Uwaga!!! Nie instalujemy oprogramowania dla logistyki i transportu na każdym komputerze! Instalujemy tylko na pierwszym komputerze na dysku sieciowym. Na kolejnych komputerach robimy skrót programu na pulpit z dysku sieciowego!

 • Tworzenie kopii zapasowej programu

  Link do źródła
  Tworzenie kopii zapasowej programu
  Program SPEDTRANS SQL 7 zapisuje trzy typy plików z danymi:
   
  1. Bazę danych SQL.
  2. Folder gdzie kopiowane są pliki, które podpinamy w programie.
  3. Wzory wydruków.

  Pełna kopia programu jest robiona przez zapisanie wszystkich 3 typów danych.
   
  Ad 1. Klikamy Narzędzia > Wykonaj archiwum danych:
  Opcja Wykonaj archiwum bazy danych MS SQL - tworzy kopię bazy danych w domyślnej lokalizacji na komputerze.
   
  Z reguły jest to lokalizacja C:\ Program Files (x86) \ Microsoft SQL Server \ MSSQL10.SPEDTRANS \Mssql \ Backup
   
  Opcja Wykonaj archiwum bazy danych MS SQL na dysk - tworzy kopię bazy danych we wskazanej przez nas lokalizacji.
   
  UWAGA! Nie pokazujemy lokalizacji na pulpicie ani na komputerze innym niż nasz serwer. Jeśli chcemy zrobić kopię na dysk USB trzeba go podłączyć bezpośrednio do głównego komputera - serwera (tam gdzie została zrobiona instalacja programu).
   

  Ad 2. Kopiujemy na dysk folder Pliki w lokalizacji: główny katalog programu \ Dane.
  Możemy też skorzystać z opcji - Narzędzia > Wykonaj archiwum danych > Wykonaj archiwum bazy plików na dysk.
   
   

  Ad 3. Klikamy opcję Narzędzia > Wykonaj archiwum danych > Wykonaj archiwum wzorców raportów na dysk.

   
  WAŻNE! Informacja dla osób, które ustawiają automatyczne kopiowanie danych komputera. Domyślna ścieżka bazy danych na komputerze gdzie została wykonana instalacja:
  C:\ Program Files (x86) \ Microsoft SQL Server \ MSSQL10.SPEDTRANS \ Mssql \ DATA
   
  W tej ścieżce są dwa pliki SpedTrans.mdf oraz SpedTrans.ldf
   
  Ścieżka dla plików podpinanych w programie: C:\ Maciosoft \ SpedTransSQL5000 \ Dane \ Pliki
  Ścieżka dla raportów (wzorów wydruków) podpinanych w programie: C:\ Maciosoft \ SpedTransSQL5000\ Dane \ Raporty
   
  WAŻNE! Jeśli potrzeba zrobić pełną kopię zapasową, prosimy o skopiowanie również wszystkich plików w głównym katalogu programu.
   
 • Czym różni się wersja Express MS SQL 2005 od wersji płatnej?

  Link do źródła

  Czym różni się wersja Express MS SQL 2005 od wersji płatnej?

  Szczegółowe porównanie wersji można znaleść na stronach:

  http://www.microsoft.com/poland/sql/prodinfo/compare/default.mspx

  [>>>]

 • Jak zainstalować serwer bazy danych MS SQL Server 2008 R2 Express Edition?

  Link do źródła

  Poniżej przedstawiamy kroki jakie należy wykonać aby zainstalować program MSSQL Server 2008 R2 Express Edition.

  1. Zaczynamy od pobrania instalatora ze strony Pobierz
  Wybieramy wersje 32 bit lub 64 bit w zależności od systemu jaki jest zainstalowany na komputerze.

  2.  Po uruchomieniu pliku instalatora automatycznie rozpakowują się pliki.

  3. Instalator sprawdza czy system Windows posiada wszystkie niezbędne aktualizacje i oprogramowanie. Jeśli tak nie jest, poprosi Cię o doinstalowanie.

  4. Następnie pojawi się ekran z "Centrum instalacji" gdzie klikamy na "New Installation or add features to an existing installation", aby uruchomić kreatora instalacji.

  5. Pojawia się okno gdzie musimy zaznaczyć "Check box", że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia licencyjne. Po akceptacji zostanie aktywowany przycisk "Next".

  6. Kolejnym ekranem jest wybór funkcji jakie chcemy zainstalować i gdzie program MSSQL Server ma być zainstalowany. Standardowo nic nie zmieniamy tylko klikamy "Next".

  7. Okno gdzie możemy wpisać nazwę instalowanej instancji SQL servera. Standardowo nic nie zmieniamy tylko klikamy "Next".

  8. Teraz poajwi się ekran gdzie określamy poświadczenia jakie będą używane dla usług serwera SQL.

  WAŻNE! W załadce Collation należy ustawić "Polish_CI_AS"

   9. Kolejnym oknem jest wybór trybu autentykacji użytkowników łączących się z serwerem bazy danych. Microsoft zaleca stosowanie "Windows Authentication Mode", jeśli to możliwe, ze wzgledu na jakość zabezpieczeń, które są tam wykorzystywane.

  10. Następne okno dotyczy raportowania błędów. Czy chcemy wysyłać raporty w przypadku błędów do Microsoftu. Zaznaczamy "check box" jeśli chcemy. Następnie klikamy "Next".

  11. Następnie serwer bazy danych będzie się instalował. Pomyślne zainstalowanie MSSQL Server 2008 R2 Express Edition zostanie zakomunikowane wyświetleniem informacji.  Wciskamy przycisk "Close" i GOTOWE!

   

  UWAGA :  Ważna informacja dla instalacji na systemie operacyjnym Windows Vista oraz Windows 7/8/10. Do prawidłowego działania serwera bazy danych należy wyłączyć funkcje "Kontrola konta użytkownika". W Panelu sterowania klikamy "Konta użytkowników" następnie klikamy "Włącz lub wyłącz funkcję Kontrola konta użytkownika" i na ekranie, który się pojawi odznaczamy pole "Użyj funkcji Kontrola konta użytkownika, aby pomóc w ochronie komputera".

   

 • Ustawienia daty kursu waluty na zleceniu transportowym lub spedycyjnym

  Link do źródła

  Jak ustawić w konfiguracji z którego dnia będzie kurs waluty zlecenia transprotowego lub spedycyjnego.

  Konfigurację, która odpowiada za automatyczne ustawienie daty kursu waluty obcej dla zlecenia można ustawić w kartotece każdego klienta osobno.

   

  Możemy zmienić to ustawienie dla wszystkich naszych klientów jednocześnie. Logujemy się na konto administratora. Wchodzimy w: Narzędzia / Konfiguracja programu / Ustawienia dodatkowe / 2 (zakładka oznaczona numerem 2).

  Ustawiamy odpowiedni sposób kalkulacji daty oraz klikamy kwadratową ikonę obok. Po tej czynności we wszystkich kartotekach kontrahentów data będzie ustawiona w ten sam sposób. Również gdy będziemy dodawali nowego kontrahenta to ustawienie będzie takie samo.

   

  Przy wypełnianiu zlecenia opcja daty kursu waluty zmieni się po określeniu zleceniodawcy lub przewoźnika. Jeśli data jest zależna od dnia załadunku / rozładunku itp dane te będą przez program pobierane z zakładki trasa.

   

   
 • Jak zrobić archiwizację bazy danych?

  Link do źródła

  Jak zrobić archiwizację bazy danych?

  Archiwizacje bazy danych programu może wykonać każdy użytkownik z uprawnieniami do  tworzenia kopii zapasowej. Uprawnienia takie aktywujemy logując się jako admin w menu "narzędzia" > "użytkownicy" > edytujemy danego użytkownika>wybieramy zakładkę "narzędzia".
  W celu wykonania archiwizacji należy zalogować się do programu na serwerze. Następnie wejść w menu "narzędzia",  wybrać "archiwizacja" > "wykonaj archiwum...". Teraz mamy kilka wyborów:

  1. Wykonaj archiwum bazy danych MS SQL - archiwum zostanie wykonane w oryginalnej lokalizacji Serwera MS SQL
  2. Wykonaj archiwum bazy danych MS SQL na dysk... - archiwum zostanie wykonane w dowolnie wskazanym przez nas miejscu na dysku lokalnym lub wymiennym.
  3. Wykonaj archiwum wzorców raportów na dysk... -  archiwum zostanie wykonane w dowolnie wskazanym przez nas miejscu na dysku lokalnym lub wymiennym.

 • Jak dodać nowego użytkownika?

  Link do źródła

  Jak dodać nowego użytkownika?

  Na wstępie należy zalogować się na konto "admin". Nowego użytkownika dodajemy klikając na menu "Narzędzia" następnie "Konfiguracja programu", znajdujemy  zakładkę "Użytkownicy". W oknie użytkownicy klikamy w menu bocznym "Nowy", "Nowy użytkownik programu". Po otworzeniu się okna z konfiguracją należy wybrać pracownika na użytkownika programu. W tym celu klikamy na klawisz na poziomie okienka "Nazwisko".

   Z okna "Wybierz Pracownika" wybieramy już istniejącego pracownika lub dodajemy nowego.

   Klikamy na "Nowy" i wypełniamy dane personalne. Obowiązkowe pola w granatowej ramce.

  Następnie "Zapisz" i "Wyjście". Po tej operacji został  dodany nowy pracownik do bazy pracowników. Teraz wybieramy nowo dopisanego pracownika i potwierdzamy "Enterem" lub klikamy "OK". System przypisuje login (domyślnie inicjały) i hasło (1234).
  Login i hasło możemy zmienić. W poniższych zakładkach ustawiamy uprawnienia do naszego oprogramowania dla logistyki i transportu. Po zakończeniu operacji dodawania nowego użytkownika klikamy "Zapisz". Żeby uprościć sobie nadawanie uprawnień, możemy je skopiować z istniejącego już użytkownika. Zaznaczamy w oknie z użytkownikami interesujące nas konto, klikamy "Kopiuj",

  zaznaczamy nowego użytkownika na którego chcemy przenieść uprawnienia a następnie klikamy "Wklej"

Strony