image description

FAQ - BAZA WIEDZY

 • Konfiguracja naliczania odsetek według danej stopy procentowej

  Link do źródła

  Aby skonfigurować wysokość odsetek według danej stopy procentowej należy zalogować się na konto admin, następnie należy przejść do Narzędzia > Konfiguracja programu,
  w dalszej kolejności przechodzimy do zakładki Odsetki ustawowe.

  ie ADMIN.

 • Zmiana rozmiaru czcionki tabel

  Link do źródła

  Aby zmienić rozmiar czcionki w tabelach rejestrów należy przejść do zakładki Widok>Skórki.

  Po kliknięciu na Rozmiar czcionki tabel mamy możliwośc zmiany rozmiaru czcionki:

   

   

 • Dodawanie/edycja statusów dokumentów

  Link do źródła

  Aby dodać lub edytować status dokumentu należy przejść do Słowniki>Inne>Statusy dokumentów.

  Następnie po prawej stronie okna możemy przefiltrować statusy po rodzaju dokumentu.  Aby dodać nowy status klikamy na Nowy. W oknie nowego statusu wybieramy Rodzaj dokumentu i wprowadzamy symbol statusu w pole Status.

  Jest też możliwość nadania koloru tła oraz czcionki rekordu danych, tak aby dokument o danym statusie odróżniał się w rejestrze.

   

 • Zmiana waluty faktury powiązanej ze zleceniem

  Link do źródła

  By dokonac zmiany waluty faktury, która została stworzona na podstawie zlecenia.

  Musimy przejść do Edycji naszego dokumentu sprzedaży. Zaznaczyć kursorem myszki pozycję która jest powiązana ze zleceniem a następnie usunąć.

  Kolejno wyszukujemy zlecenie w Rejestr >> Zlecenia Transportu i spedycji, przechodzimy do jego edycji.

  W polu Waluta i kurs fakturowania dla naszego płatnika zmieniamy wartość waluty, pamiętając o tym by był wprowadzony kurs przy zagranicznych walutach.
  Po zatwierdzeniu i zapisaniu zlecenia.

  Wracamy do naszej faktury, zmieniamy walutę dokumentu sprzedaży na taką jaką wprowadziliśmy na zleceniu.

  Kolejno kierujemy się kursorem myszki w dół okna edycji faktury wybierając NOWY >> ZLECENIE TRANSPORTU I SPEDYCJI.
  Ukaże nam się okno poniżej, jesli nie wyświetliła się zadna pozycja zlecenia w polach filtrcji ustawiamy odpowiednio rekordy.
  - Wszystkie zlecenia
  - Wszyscy wystawiajacy dok.
  Pola dokłądnie zaznaczone na screenie poniżej.

  Po wyfiltrowaniu wybieramy nasze zlecenie klikając dwókrotnie na ten rekord.

  Tak wyglądająca fakturę wystarczy ZAPISAC, podczas podglądu wydruku możemy zauważyć iż waluta faktury została zmieniona.

   

 • Jednoczesne drukowanie/podgląd wielu dokumentów sprzedaży

  Link do źródła

  Aby wydrukować wiele dokumentów sprzedaży jednocześnie, należy w filtracji z pozycji rejestru wybrać filtrację Rodzaj dokumentu na Faktura sprzedaży.

   

  Po kliknięciu na filtruj zostaną wyświetlone dokumenty tego rodzaju.

  Następnie po prawej klikamy na Raporty>Dokumenty sprzedaży.

   

   

  W podglądzie wygenerują się wszystkie dokumentu z wybranego zakresu dat.

   

 • Wersja robocza: Indywidualne ustawienia przeterminowania należności w rejestrze sprzedaży

  Link do źródła

  Indywidualne ustawienia przeterminowania należności w rejestrze sprzedaży.

  W oprogramowaniu dla logistyki i transportu możemy definiować kolory dla należności nierozliczonych nieprzetereminowanych i rozliczonych oraz liczby dni dla
  należności przetereminowanych.

  Po zalogowaniu się na konto admin przechodzimy do Narzędzia>Konfiguracja programu.

  Następnie na zakładce Sprzedaż>Ustawienia dodatkowe 2 mamy możliwość edytowania koloru czcionki i tła rekordu dla należności nierozliczonych nieprzeterminowanych,
  a także zdefiniowania liczby dni dla należności przeterminowanych - oddzielne kolory dla każdej z liczby dni.

   

   

 • Przywracanie domyślnych ustawień okna

  Link do źródła

  Aby przywrócić domyślne ustawienia okna rejestru należy w danym rejestrze kliknąć prawym przyciskiem
  myszy na kolumne po prawej stronie i wybrać Przywróć domyślne ustawienia okna.

  Ustawienia kolumn w danym rejestrze zostaną przywrócone do ustawienia domyślnego.

  Możemy również wykonać taką operację na wszystkich oknach dla bieżącego użytwkonika, bądź wszystkich użytkowników.
  Aby tego dokonoać przechodzimy do Narzędzia>Inne>...

   

  Po kliknięciu na wybraną opcje przywrócenia domyślnych ustawień okien - domyślne ustawienia zostaną przywrócne.

   

   

 • Uzupełnienie kont Wn oraz kont Ma - RAKS

  Link do źródła

  Uzupełnienie kont Wn oraz kont Ma potrzebnych przy eksporcie dokumentów do programu księgowego RAKS.

  W pierwszej kolejności sprawdzamy czy w konfiguracji programu mamy wybraną pozycję MSM RAKS 6.XXX .
  By to sprawdzić, logujemy się na konto admina nastepnie zakładka Narzędzia >> Konfiguracja.
  Kolejno wyszukujemy pozycję "Wymiana danych między innymi systemami" , dalej przechodzimy na zakładkę
  "System finansowo - księgowy" i upewniamy się czy w pozycji "Współpraca z systemami księgowymi" mamy
  wybrane z listy MSM RAKS 6.XXX .

  Kolejnym krokiem jest uzupełnienie pól konta Wn a także Ma w edycji kontrahenta.
  By to zrobić musimy na dowolnym koncie programu SPEDTRANS z uprawnieniami do kontrahentów przejśc do Słowniki >> Kontrahenci .
  Następnie przejść do edycji kartoteki kontrahenta. Wyszukać odpowiednich pól i uzupełnić. 

  Po wykonaniu wszystkich czynności podczas import dokumentów sprzedaży dla odpowiedniego kontrahenta Konto Wn oraz Ma powinno przenieść się automatycznie.

   

 • Udostępnianie programu po udziałach sieciowych

  Link do źródła

  Aby udostępnić program po udziałach sieciowych należy przejść do lokalizacji folderu Maciosoft.C:\Maciosoft.

  Następnie prawym przyciskiem myszy klikamy na folder Maciosoft, dalej przechodzimy we właściwości folderu. 

  W następnej kolejności należy przejść w udostępnianie i dalej do udostępnianie zaawansowane.

  W oknie udostępniania zaawansowanego zaznaczamy Udostępnij ten folder.

  Następnie przechodzimy do Uprawnienia, gdzie należy zezwolić na pełną kontrolę, zmianę oraz odczyt dla wszystkich użytkowników.

  W drugiej kolejności należy przejść w Mój komputer, a dalej w Sieć.
  Klikamy na komputer serwer, gdzie następnie mamy udostępniony katalog Maciosoft.

  W katalogu głównym programu odnajdujemy plik SpedTransSQL.exe, klikamy prawym przyciskiem myszy, a następnie wyślij do > pulpit (uwtórz skrót) aby uruchamiać program z pulpitu.

   

   

   

 • Zmiana hasła bieżącego użytkownika

  Link do źródła

  Aby zmienić hasło bieżącego użytkownika należy po zalogowaniu się na konto przejść w zakładkę Narzędzia > Zmień hasło.

   

Strony