image description

Komunikaty błędów I/O Errors

Polski

Poniżej lista błędów I/O (wejścia / wyjścia) API systemu Windows,
które są również błędami I/O zwracanymi przez programy napisane w języku Delphi i na ogół trudno je znaleźć,
gdyż w większości przypadków nie dotyczą samego programu a systemu operacyjnego.

Część z wysokonumerowanych błędów Windows API, nie są tak naprawde błędami, ale mogą być zgłaszane przez program jako błąd.

I/O Error 1:
// IO Error 1L
// ERROR_INVALID_FUNCTION
// MessageText:
// Incorrect function.

I/O Error 2:
// IO Error 2L
// ERROR_FILE_NOT_FOUND
// MessageText:
// The system cannot find the file specified.

I/O Error 3:
// IO Error 3L
// ERROR_PATH_NOT_FOUND
// MessageText:
// The system cannot find the path specified.

I/O Error 4:
// IO Error 4L
// ERROR_TOO_MANY_OPEN_FILES
// MessageText:
// The system cannot open the file.

I/O Error :5
// IO Error 5L
// ERROR_ACCESS_DENIED
// MessageText:
// Access is denied.

I/O Error 6:
// IO Error 6L
// ERROR_INVALID_HANDLE
// MessageText:
// The handle is invalid.

I/O Error 7:
// IO Error 7L
// ERROR_ARENA_TRASHED
// MessageText:
// The storage control blocks were destroyed.

I/O Error 8:
// IO Error 8L
// ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY
// MessageText:
// Not enough storage is available to process this command.

I/O Error 9:
// IO Error 9L
// ERROR_INVALID_BLOCK
// MessageText:
// The storage control block address is invalid.

I/O Error 10:
// IO Error 10L
// ERROR_BAD_ENVIRONMENT
// MessageText:
// The environment is incorrect.

I/O Error 11:
// IO Error 11L
// ERROR_BAD_FORMAT
// MessageText:
// An attempt was made to load a program with an
// incorrect format.

I/O Error 12:
// IO Error 12L
// ERROR_INVALID_ACCESS
// MessageText:
// The access code is invalid.

I/O Error 13:
// IO Error 13L
// ERROR_INVALID_DATA
// MessageText:
// The data is invalid.

I/O Error 14:
// IO Error 14L
// ERROR_OUTOFMEMORY
// MessageText:
// Not enough storage is available to complete this operation.

I/O Error 15:
// IO Error 15L
// ERROR_INVALID_DRIVE
// MessageText:
// The system cannot find the drive specified.

I/O Error 16:
// IO Error 16L
// ERROR_CURRENT_DIRECTORY
// MessageText:
// The directory cannot be removed.

I/O Error 17:
// IO Error 17L
// ERROR_NOT_SAME_DEVICE
// MessageText:
// The system cannot move the file
// to a different disk drive.

I/O Error 18:
// IO Error 18L
// ERROR_NO_MORE_FILES
// MessageText:
// There are no more files.

I/O Error 19:
// IO Error 19L
// ERROR_WRITE_PROTECT
// MessageText:
// The media is write protected.

I/O Error 20:
// IO Error 20L
// ERROR_BAD_UNIT
// MessageText:
// The system cannot find the device specified.

I/O Error 21:
// IO Error 21L
// ERROR_NOT_READY
// MessageText:
// The device is not ready.

I/O Error 22:
// IO Error 22L
// ERROR_BAD_COMMAND
// MessageText:
// The device does not recognize the command.

I/O Error 23:
// IO Error 23L
// ERROR_CRC
// MessageText:
// Data error (cyclic redundancy check)

I/O Error 24:
// IO Error 24L
// ERROR_BAD_LENGTH
// MessageText:
// The program issued a command but the
// command length is incorrect.

I/O Error 25:
// IO Error 25L
// ERROR_SEEK
// MessageText:
// The drive cannot locate a specific
// area or track on the disk.

I/O Error 26:
// IO Error 26L
// ERROR_NOT_DOS_DISK
// MessageText:
// The specified disk or diskette cannot be accessed.

I/O Error 27:
// IO Error 27L
// ERROR_SECTOR_NOT_FOUND
// MessageText:
// The drive cannot find the sector requested.

I/O Error 28:
// IO Error 28L
// ERROR_OUT_OF_PAPER
// MessageText:
// The printer is out of paper.

I/O Error 29:
// IO Error 29L
// ERROR_WRITE_FAULT
// MessageText:
// The system cannot write to the specified device.

I/O Error 30:
// IO Error 30L
// ERROR_READ_FAULT
// MessageText:
// The system cannot read from the specified device.

I/O Error 31:
// IO Error 31L
// ERROR_GEN_FAILURE
// MessageText:
// A device attached to the system is not functioning.

I/O Error 32:
// IO Error 32L
// ERROR_SHARING_VIOLATION
// MessageText:
// The process cannot access the file because
// it is being used by another process.

I/O Error 33:
// IO Error 33L
// ERROR_LOCK_VIOLATION
// MessageText:
// The process cannot access the file because
// another process has locked a portion of the file.

I/O Error 34:
// IO Error 34L
// ERROR_WRONG_DISK
// MessageText:
// The wrong diskette is in the drive.
// Insert %2 (Volume Serial Number: %3)
// into drive %1.

I/O Error 36:
// IO Error 36L
// ERROR_SHARING_BUFFER_EXCEEDED
// MessageText:
// Too many files opened for sharing.

I/O Error 38:
// IO Error 38L
// ERROR_HANDLE_EOF
// MessageText:
// Reached end of file.

I/O Error 39:
// IO Error 39L
// ERROR_HANDLE_DISK_FULL
// MessageText:
// The disk is full.

I/O Error 50:
// IO Error 50L
// ERROR_NOT_SUPPORTED
// MessageText:
// The network request is not supported.

I/O Error 51:
// IO Error 51L
// ERROR_REM_NOT_LIST
// MessageText:
// The remote computer is not available.

I/O Error 52:
// IO Error 52L
// ERROR_DUP_NAME
// MessageText:
// A duplicate name exists on the network.

I/O Error 53:
// IO Error 53L
// ERROR_BAD_NETPATH
// MessageText:
// The network path was not found.

I/O Error 54:
// IO Error 54L
// ERROR_NETWORK_BUSY
// MessageText:
// The network is busy.

I/O Error 55:
// IO Error 55L
// ERROR_DEV_NOT_EXIST
// MessageText:
// The specified network resource or device is no longer
// available.

I/O Error 56:
// IO Error 56L
// ERROR_TOO_MANY_CMDS
// MessageText:
// The network BIOS command limit has been reached.

I/O Error 57:
// IO Error 57L
// ERROR_ADAP_HDW_ERR
// MessageText:
// A network adapter hardware error occurred.

I/O Error 58:
// IO Error 58L
// ERROR_BAD_NET_RESP
// MessageText:
// The specified server cannot perform the requested
// operation.

I/O Error 59:
// IO Error 59L
// ERROR_UNEXP_NET_ERR
// MessageText:
// An unexpected network error occurred.

I/O Error 60:
// IO Error 60L
// ERROR_BAD_REM_ADAP
// MessageText:
// The remote adapter is not compatible.

I/O Error 61:
// IO Error 61L
// ERROR_PRINTQ_FULL
// MessageText:
// The printer queue is full.

I/O Error 62:
// IO Error 62L
// ERROR_NO_SPOOL_SPACE
// MessageText:
// Space to store the file waiting to be printed is
// not available on the server.

I/O Error 63:
// IO Error 63L
// ERROR_PRINT_CANCELLED
// MessageText:
// Your file waiting to be printed was deleted.

I/O Error 64:
// IO Error 64L
// ERROR_NETNAME_DELETED
// MessageText:
// The specified network name is no longer available.

I/O Error 65:
// IO Error 65L
// ERROR_NETWORK_ACCESS_DENIED
// MessageText:
// Network access is denied.

I/O Error 66:
// IO Error 66L
// ERROR_BAD_DEV_TYPE
// MessageText:
// The network resource type is not correct.

I/O Error 67:
// IO Error 67L
// ERROR_BAD_NET_NAME
// MessageText:
// The network name cannot be found.

I/O Error 68:
// IO Error 68L
// ERROR_TOO_MANY_NAMES
// MessageText:
// The name limit for the local computer network
// adapter card was exceeded.

I/O Error 69:
// IO Error 69L
// ERROR_TOO_MANY_SESS
// MessageText:
// The network BIOS session limit was exceeded.

I/O Error 70:
// IO Error 70L
// ERROR_SHARING_PAUSED
// MessageText:
// The remote server has been paused or is in the
// process of being started.

I/O Error 71:
// IO Error 71L
// ERROR_REQ_NOT_ACCEP
// MessageText:
// No more connections can be made to this remote computer at this time
// because there are already as many connections as the computer can accept.

I/O Error 72:
// IO Error 72L
// ERROR_REDIR_PAUSED
// MessageText:
// The specified printer or disk device has been paused.

I/O Error 80:
// IO Error 80L
// ERROR_FILE_EXISTS
// MessageText:
// The file exists.

I/O Error 82:
// IO Error 82L
// ERROR_CANNOT_MAKE
// MessageText:
// The directory or file cannot be created.

I/O Error 83:
// IO Error 83L
// ERROR_FAIL_I24
// MessageText:
// Fail on INT 24

I/O Error 84:
// IO Error 84L
// ERROR_OUT_OF_STRUCTURES
// MessageText:
// Storage to process this request is not available.

I/O Error 85:
// IO Error 85L
// ERROR_ALREADY_ASSIGNED
// MessageText:
// The local device name is already in use.

I/O Error 86:
// IO Error 86L
// ERROR_INVALID_PASSWORD
// MessageText:
// The specified network password is not correct.

I/O Error dderro:
// IO Error dderroL
// ERROR_INVALID_PARAMETER
// MessageText:
// The parameter is incorrect.

I/O Error 88:
// IO Error 88L
// ERROR_NET_WRITE_FAULT
// MessageText:
// A write fault occurred on the network.

I/O Error 89:
// IO Error 89L
// ERROR_NO_PROC_SLOTS
// MessageText:
// The system cannot start another process at
// this time.

I/O Error 100:
// IO Error 100L
// ERROR_TOO_MANY_SEMAPHORES
// MessageText:
// Cannot create another system semaphore.

I/O Error 101:
// IO Error 101L
// ERROR_EXCL_SEM_ALREADY_OWNED
// MessageText:
// The exclusive semaphore is owned by another process.

I/O Error 102:
// IO Error 102L
// ERROR_SEM_IS_SET
// MessageText:
// The semaphore is set and cannot be closed.

I/O Error 103:
// IO Error 103L
// ERROR_TOO_MANY_SEM_REQUESTS
// MessageText:
// The semaphore cannot be set again.

I/O Error 104:
// IO Error 104L
// ERROR_INVALID_AT_INTERRUPT_TIME
// MessageText:
// Cannot request exclusive semaphores at interrupt time.

I/O Error 105:
// IO Error 105L
// ERROR_SEM_OWNER_DIED
// MessageText:
// The previous ownership of this semaphore has ended.

I/O Error 106:
// IO Error 106L
// ERROR_SEM_USER_LIMIT
// MessageText:
// Insert the diskette for drive %1.

I/O Error 107:
// IO Error 107L
// ERROR_DISK_CHANGE
// MessageText:
// Program stopped because alternate diskette was not inserted.

I/O Error 108:
// IO Error 108L
// ERROR_DRIVE_LOCKED
// MessageText:
// The disk is in use or locked by
// another process.

I/O Error 109:
// IO Error 109L
// ERROR_BROKEN_PIPE
// MessageText:
// The pipe has been ended.

I/O Error 110:
// IO Error 110L
// ERROR_OPEN_FAILED
// MessageText:
// The system cannot open the
// device or file specified.

I/O Error 111:
// IO Error 111L
// ERROR_BUFFER_OVERFLOW
// MessageText:
// The file name is too long.

I/O Error 112:
// IO Error 112L
// ERROR_DISK_FULL
// MessageText:
// There is not enough space on the disk.

I/O Error 113:
// IO Error 113L
// ERROR_NO_MORE_SEARCH_HANDLES
// MessageText:
// No more internal file identifiers available.

I/O Error 114:
// IO Error 114L
// ERROR_INVALID_TARGET_HANDLE
// MessageText:
// The target internal file identifier is incorrect.

I/O Error 117:
// IO Error 117L
// ERROR_INVALID_CATEGORY
// MessageText:
// The IOCTL call made by the application program is
// not correct.

I/O Error 118:
// IO Error 118L
// ERROR_INVALID_VERIFY_SWITCH
// MessageText:
// The verify-on-write switch parameter value is not
// correct.

I/O Error 119:
// IO Error 119L
// ERROR_BAD_DRIVER_LEVEL
// MessageText:
// The system does not support the command requested.

I/O Error 120:
// IO Error 120L
// ERROR_CALL_NOT_IMPLEMENTED
// MessageText:
// This function is only valid in Windows NT mode.

I/O Error 121:
// IO Error 121L
// ERROR_SEM_TIMEOUT
// MessageText:
// The semaphore timeout period has expired.

I/O Error dderro:
// IO Error dderroL
// ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER
// MessageText:
// The data area passed to a system call is too
// small.

I/O Error 123:
// IO Error 123L
// ERROR_INVALID_NAME
// MessageText:
// The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.

I/O Error 124:
// IO Error 124L
// ERROR_INVALID_LEVEL
// MessageText:
// The system call level is not correct.

I/O Error 125:
// IO Error 125L
// ERROR_NO_VOLUME_LABEL
// MessageText:
// The disk has no volume label.

I/O Error 126:
// IO Error 126L
// ERROR_MOD_NOT_FOUND
// MessageText:
// The specified module could not be found.

I/O Error 127:
// IO Error 127L
// ERROR_PROC_NOT_FOUND
// MessageText:
// The specified procedure could not be found.

I/O Error 128:
// IO Error 128L
// ERROR_WAIT_NO_CHILDREN
// MessageText:
// There are no child processes to wait for.

I/O Error 129:
// IO Error 129L
// ERROR_CHILD_NOT_COMPLETE
// MessageText:
// The %1 application cannot be run in Windows NT mode.

I/O Error 130:
// IO Error 130L
// ERROR_DIRECT_ACCESS_HANDLE
// MessageText:
// Attempt to use a file handle to an open disk partition for an
// operation other than raw disk I/O.

I/O Error 131:
// IO Error 131L
// ERROR_NEGATIVE_SEEK
// MessageText:
// An attempt was made to move the file pointer before the beginning of the file.

I/O Error 132:
// IO Error 132L
// ERROR_SEEK_ON_DEVICE
// MessageText:
// The file pointer cannot be set on the specified device or file.

I/O Error 133:
// IO Error 133L
// ERROR_IS_JOIN_TARGET
// MessageText:
// A JOIN or SUBST command
// cannot be used for a drive that
// contains previously joined drives.

I/O Error 134:
// IO Error 134L
// ERROR_IS_JOINED
// MessageText:
// An attempt was made to use a
// JOIN or SUBST command on a drive that has
// already been joined.

I/O Error 135:
// IO Error 135L
// ERROR_IS_SUBSTED
// MessageText:
// An attempt was made to use a
// JOIN or SUBST command on a drive that has
// already been substituted.

I/O Error 136:
// IO Error 136L
// ERROR_NOT_JOINED
// MessageText:
// The system tried to delete
// the JOIN of a drive that is not joined.

I/O Error 137:
// IO Error 137L
// ERROR_NOT_SUBSTED
// MessageText:
// The system tried to delete the
// substitution of a drive that is not substituted.

I/O Error 138:
// IO Error 138L
// ERROR_JOIN_TO_JOIN
// MessageText:
// The system tried to join a drive
// to a directory on a joined drive.

I/O Error 139:
// IO Error 139L
// ERROR_SUBST_TO_SUBST
// MessageText:
// The system tried to substitute a
// drive to a directory on a substituted drive.

I/O Error 140:
// IO Error 140L
// ERROR_JOIN_TO_SUBST
// MessageText:
// The system tried to join a drive to
// a directory on a substituted drive.

I/O Error 141:
// IO Error 141L
// ERROR_SUBST_TO_JOIN
// MessageText:
// The system tried to SUBST a drive
// to a directory on a joined drive.

I/O Error 142:
// IO Error 142L
// ERROR_BUSY_DRIVE
// MessageText:
// The system cannot perform a JOIN or SUBST at this time.

I/O Error 143:
// IO Error 143L
// ERROR_SAME_DRIVE
// MessageText:
// The system cannot join or substitute a
// drive to or for a directory on the same drive.

I/O Error 144:
// IO Error 144L
// ERROR_DIR_NOT_ROOT
// MessageText:
// The directory is not a subdirectory of the root directory.

I/O Error 145:
// IO Error 145L
// ERROR_DIR_NOT_EMPTY
// MessageText:
// The directory is not empty.

I/O Error 146:
// IO Error 146L
// ERROR_IS_SUBST_PATH
// MessageText:
// The path specified is being used in
// a substitute.

I/O Error 147:
// IO Error 147L
// ERROR_IS_JOIN_PATH
// MessageText:
// Not enough resources are available to
// process this command.

I/O Error 148:
// IO Error 148L
// ERROR_PATH_BUSY
// MessageText:
// The path specified cannot be used at this time.

I/O Error 149:
// IO Error 149L
// ERROR_IS_SUBST_TARGET
// MessageText:
// An attempt was made to join
// or substitute a drive for which a directory
// on the drive is the target of a previous
// substitute.

I/O Error 150:
// IO Error 150L
// ERROR_SYSTEM_TRACE
// MessageText:
// System trace information was not specified in your
// CONFIG.SYS file, or tracing is disallowed.

I/O Error 151:
// IO Error 151L
// ERROR_INVALID_EVENT_COUNT
// MessageText:
// The number of specified semaphore events for
// DosMuxSemWait is not correct.

I/O Error 152:
// IO Error 152L
// ERROR_TOO_MANY_MUXWAITERS
// MessageText:
// DosMuxSemWait did not execute; too many semaphores
// are already set.

I/O Error 153:
// IO Error 153L
// ERROR_INVALID_LIST_FORMAT
// MessageText:
// The DosMuxSemWait list is not correct.

I/O Error 154:
// IO Error 154L
// ERROR_LABEL_TOO_LONG
// MessageText:
// The volume label you entered exceeds the label character
// limit of the target file system.

I/O Error 155:
// IO Error 155L
// ERROR_TOO_MANY_TCBS
// MessageText:
// Cannot create another thread.

I/O Error 156:
// IO Error 156L
// ERROR_SIGNAL_REFUSED
// MessageText:
// The recipient process has refused the signal.

I/O Error 157:
// IO Error 157L
// ERROR_DISCARDED
// MessageText:
// The segment is already discarded and cannot be locked.

I/O Error 158:
// IO Error 158L
// ERROR_NOT_LOCKED
// MessageText:
// The segment is already unlocked.

I/O Error 159:
// IO Error 159L
// ERROR_BAD_THREADID_ADDR
// MessageText:
// The address for the thread ID is not correct.

I/O Error 160:
// IO Error 160L
// ERROR_BAD_ARGUMENTS
// MessageText:
// The argument string passed to DosExecPgm is not correct.

I/O Error 161:
// IO Error 161L
// ERROR_BAD_PATHNAME
// MessageText:
// The specified path is invalid.

I/O Error 162:
// IO Error 162L
// ERROR_SIGNAL_PENDING
// MessageText:
// A signal is already pending.

I/O Error 164:
// IO Error 164L
// ERROR_MAX_THRDS_REACHED
// MessageText:
// No more threads can be created in the system.

I/O Error 167:
// IO Error 167L
// ERROR_LOCK_FAILED
// MessageText:
// Unable to lock a region of a file.

I/O Error 170:
// IO Error 170L
// ERROR_BUSY
// MessageText:
// The requested resource is in use.

I/O Error 173:
// IO Error 173L
// ERROR_CANCEL_VIOLATION
// MessageText:
// A lock request was not outstanding for the supplied cancel region.

I/O Error 174:
// IO Error 174L
// ERROR_ATOMIC_LOCKS_NOT_SUPPORTED
// MessageText:
// The file system does not support atomic changes to the lock type.

I/O Error 180:
// IO Error 180L
// ERROR_INVALID_SEGMENT_NUMBER
// MessageText:
// The system detected a segment number that was not correct.

I/O Error 182:
// IO Error 182L
// ERROR_INVALID_ORDINAL
// MessageText:
// The operating system cannot run %1.

I/O Error 183:
// IO Error 183L
// ERROR_ALREADY_EXISTS
// MessageText:
// Cannot create a file when that file already exists.

I/O Error 186:
// IO Error 186L
// ERROR_INVALID_FLAG_NUMBER
// MessageText:
// The flag passed is not correct.

I/O Error 187:
// IO Error 187L
// ERROR_SEM_NOT_FOUND
// MessageText:
// The specified system semaphore name was not found.

I/O Error 188:
// IO Error 188L
// ERROR_INVALID_STARTING_CODESEG
// MessageText:
// The operating system cannot run %1.

I/O Error 189:
// IO Error 189L
// ERROR_INVALID_STACKSEG
// MessageText:
// The operating system cannot run %1.

I/O Error 190:
// IO Error 190L
// ERROR_INVALID_MODULETYPE
// MessageText:
// The operating system cannot run %1.

I/O Error 191:
// IO Error 191L
// ERROR_INVALID_EXE_SIGNATURE
// MessageText:
// Cannot run %1 in Windows NT mode.

I/O Error 192:
// IO Error 192L
// ERROR_EXE_MARKED_INVALID
// MessageText:
// The operating system cannot run %1.

I/O Error 193:
// IO Error 193L
// ERROR_BAD_EXE_FORMAT
// MessageText:
// %1 is not a valid Windows NT application.

I/O Error 194:
// IO Error 194L
// ERROR_ITERATED_DATA_EXCEEDS_64k
// MessageText:
// The operating system cannot run %1.

I/O Error 195:
// IO Error 195L
// ERROR_INVALID_MINALLOCSIZE
// MessageText:
// The operating system cannot run %1.

I/O Error 196:
// IO Error 196L
// ERROR_DYNLINK_FROM_INVALID_RING
// MessageText:
// The operating system cannot run this
// application program.

I/O Error 197:
// IO Error 197L
// ERROR_IOPL_NOT_ENABLED
// MessageText:
// The operating system is not presently
// configured to run this application.

I/O Error 198:
// IO Error 198L
// ERROR_INVALID_SEGDPL
// MessageText:
// The operating system cannot run %1.

I/O Error 199:
// IO Error 199L
// ERROR_AUTODATASEG_EXCEEDS_64k
// MessageText:
// The operating system cannot run this
// application program.

I/O Error 200:
// IO Error 200L
// ERROR_RING2SEG_MUST_BE_MOVABLE
// MessageText:
// The code segment cannot be greater than or equal to 64KB.

I/O Error 201:
// IO Error 201L
// ERROR_RELOC_CHAIN_XEEDS_SEGLIM
// MessageText:
// The operating system cannot run %1.

I/O Error 202:
// IO Error 202L
// ERROR_INFLOOP_IN_RELOC_CHAIN
// MessageText:
// The operating system cannot run %1.

I/O Error 203:
// IO Error 203L
// ERROR_ENVVAR_NOT_FOUND
// MessageText:
// The system could not find the environment
// option that was entered.

I/O Error 205:
// IO Error 205L
// ERROR_NO_SIGNAL_SENT
// MessageText:
// No process in the command subtree has a
// signal handler.

I/O Error 206:
// IO Error 206L
// ERROR_FILENAME_EXCED_RANGE
// MessageText:
// The filename or extension is too long.

I/O Error 207:
// IO Error 207L
// ERROR_RING2_STACK_IN_USE
// MessageText:
// The ring 2 stack is in use.

I/O Error 208:
// IO Error 208L
// ERROR_META_EXPANSION_TOO_LONG
// MessageText:
// The global filename characters, * or ?, are entered
// incorrectly or too many global filename characters are specified.

I/O Error 209:
// IO Error 209L
// ERROR_INVALID_SIGNAL_NUMBER
// MessageText:
// The signal being posted is not correct.

I/O Error 210:
// IO Error 210L
// ERROR_THREAD_1_INACTIVE
// MessageText:
// The signal handler cannot be set.

I/O Error 212:
// IO Error 212L
// ERROR_LOCKED
// MessageText:
// The segment is locked and cannot be reallocated.

I/O Error 214:
// IO Error 214L
// ERROR_TOO_MANY_MODULES
// MessageText:
// Too many dynamic link modules are attached to this
// program or dynamic link module.

I/O Error 215:
// IO Error 215L
// ERROR_NESTING_NOT_ALLOWED
// MessageText:
// Can't nest calls to LoadModule.

I/O Error 216:
// IO Error 216L
// ERROR_EXE_MACHINE_TYPE_MISMATCH
// MessageText:
// The image file %1 is valid, but is for a machine type other
// than the current machine.

I/O Error 230:
// IO Error 230L
// ERROR_BAD_PIPE
// MessageText:
// The pipe state is invalid.

I/O Error 231:
// IO Error 231L
// ERROR_PIPE_BUSY
// MessageText:
// All pipe instances are busy.

I/O Error 232:
// IO Error 232L
// ERROR_NO_DATA
// MessageText:
// The pipe is being closed.

I/O Error 233:
// IO Error 233L
// ERROR_PIPE_NOT_CONNECTED
// MessageText:
// No process is on the other end of the pipe.

I/O Error dderro:
// IO Error dderroL
// ERROR_MORE_DATA
// MessageText:
// More data is available.

I/O Error 240:
// IO Error 240L
// ERROR_VC_DISCONNECTED
// MessageText:
// The session was cancelled.

I/O Error 254:
// IO Error 254L
// ERROR_INVALID_EA_NAME
// MessageText:
// The specified extended attribute name was invalid.

I/O Error 255:
// IO Error 255L
// ERROR_EA_LIST_INCONSISTENT
// MessageText:
// The extended attributes are inconsistent.

I/O Error 259:
// IO Error 259L
// ERROR_NO_MORE_ITEMS
// MessageText:
// No more data is available.

I/O Error 266:
// IO Error 266L
// ERROR_CANNOT_COPY
// MessageText:
// The Copy API cannot be used.

I/O Error 267:
// IO Error 267L
// ERROR_DIRECTORY
// MessageText:
// The directory name is invalid.

I/O Error 275:
// IO Error 275L
// ERROR_EAS_DIDNT_FIT
// MessageText:
// The extended attributes did not fit in the buffer.

I/O Error 276:
// IO Error 276L
// ERROR_EA_FILE_CORRUPT
// MessageText:
// The extended attribute file on the mounted file system is corrupt.

I/O Error 277:
// IO Error 277L
// ERROR_EA_TABLE_FULL
// MessageText:
// The extended attribute table file is full.

I/O Error 278:
// IO Error 278L
// ERROR_INVALID_EA_HANDLE
// MessageText:
// The specified extended attribute handle is invalid.

I/O Error 282:
// IO Error 282L
// ERROR_EAS_NOT_SUPPORTED
// MessageText:
// The mounted file system does not support extended attributes.

I/O Error 288:
// IO Error 288L
// ERROR_NOT_OWNER
// MessageText:
// Attempt to release mutex not owned by caller.

I/O Error 298:
// IO Error 298L
// ERROR_TOO_MANY_POSTS
// MessageText:
// Too many posts were made to a semaphore.

I/O Error 299:
// IO Error 299L
// ERROR_PARTIAL_COPY
// MessageText:
// Only part of a Read/WriteProcessMemory request was completed.

I/O Error 317:
// IO Error 317L
// ERROR_MR_MID_NOT_FOUND
// MessageText:
// The system cannot find message for message number 0x%1
// in message file for %2.

I/O Error 487:
// IO Error 487L
// ERROR_INVALID_ADDRESS
// MessageText:
// Attempt to access invalid address.

I/O Error 534:
// IO Error 534L
// ERROR_ARITHMETIC_OVERFLOW
// MessageText:
// Arithmetic result exceeded 32 bits.

I/O Error 535:
// IO Error 535L
// ERROR_PIPE_CONNECTED
// MessageText:
// There is a process on other end of the pipe.

I/O Error 536:
// IO Error 536L
// ERROR_PIPE_LISTENING
// MessageText:
// Waiting for a process to open the other end of the pipe.

I/O Error 994:
// IO Error 994L
// ERROR_EA_ACCESS_DENIED
// MessageText:
// Access to the extended attribute was denied.

I/O Error 995:
// IO Error 995L
// ERROR_OPERATION_ABORTED
// MessageText:
// The I/O operation has been aborted because of either a thread exit
// or an application request.

I/O Error 996:
// IO Error 996L
// ERROR_IO_INCOMPLETE
// MessageText:
// Overlapped I/O event is not in a signalled state.

I/O Error dderro:
// IO Error dderroL
// ERROR_IO_PENDING
// MessageText:
// Overlapped I/O operation is in progress.

I/O Error 998:
// IO Error 998L
// ERROR_NOACCESS
// MessageText:
// Invalid access to memory location.

I/O Error 999:
// IO Error 999L
// ERROR_SWAPERROR
// MessageText:
// Error performing inpage operation.

I/O Error 1001:
// IO Error 1001L
// ERROR_STACK_OVERFLOW
// MessageText:
// Recursion too deep, stack overflowed.

I/O Error 1002:
// IO Error 1002L
// ERROR_INVALID_MESSAGE
// MessageText:
// The window cannot act on the sent message.

I/O Error 1003:
// IO Error 1003L
// ERROR_CAN_NOT_COMPLETE
// MessageText:
// Cannot complete this function.

I/O Error 1004:
// IO Error 1004L
// ERROR_INVALID_FLAGS
// MessageText:
// Invalid flags.

I/O Error 1005:
// IO Error 1005L
// ERROR_UNRECOGNIZED_VOLUME
// MessageText:
// The volume does not contain a recognized file system.
// Please make sure that all required file system drivers are loaded and that the
// volume is not corrupt.

I/O Error 1006:
// IO Error 1006L
// ERROR_FILE_INVALID
// MessageText:
// The volume for a file has been externally altered such that the
// opened file is no longer valid.

I/O Error 1007:
// IO Error 1007L
// ERROR_FULLSCREEN_MODE
// MessageText:
// The requested operation cannot be performed in full-screen mode.

I/O Error 1008:
// IO Error 1008L
// ERROR_NO_TOKEN
// MessageText:
// An attempt was made to reference a token that does not exist.

I/O Error 1009:
// IO Error 1009L
// ERROR_BADDB
// MessageText:
// The configuration registry database is corrupt.

I/O Error 1010:
// IO Error 1010L
// ERROR_BADKEY
// MessageText:
// The configuration registry key is invalid.

I/O Error 1011:
// IO Error 1011L
// ERROR_CANTOPEN
// MessageText:
// The configuration registry key could not be opened.

I/O Error 1012:
// IO Error 1012L
// ERROR_CANTREAD
// MessageText:
// The configuration registry key could not be read.

I/O Error 1013:
// IO Error 1013L
// ERROR_CANTWRITE
// MessageText:
// The configuration registry key could not be written.

I/O Error 1014:
// IO Error 1014L
// ERROR_REGISTRY_RECOVERED
// MessageText:
// One of the files in the Registry database had to be recovered
// by use of a log or alternate copy. The recovery was successful.

I/O Error 1015:
// IO Error 1015L
// ERROR_REGISTRY_CORRUPT
// MessageText:
// The Registry is corrupt. The structure of one of the files that contains
// Registry data is corrupt, or the system's image of the file in memory
// is corrupt, or the file could not be recovered because the alternate
// copy or log was absent or corrupt.

I/O Error 1016:
// IO Error 1016L
// ERROR_REGISTRY_IO_FAILED
// MessageText:
// An I/O operation initiated by the Registry failed unrecoverably.
// The Registry could not read in, or write out, or flush, one of the files
// that contain the system's image of the Registry.

I/O Error 1017:
// IO Error 1017L
// ERROR_NOT_REGISTRY_FILE
// MessageText:
// The system has attempted to load or restore a file into the Registry, but the
// specified file is not in a Registry file format.

I/O Error 1018:
// IO Error 1018L
// ERROR_KEY_DELETED
// MessageText:
// Illegal operation attempted on a Registry key which has been marked for deletion.

I/O Error 1019:
// IO Error 1019L
// ERROR_NO_LOG_SPACE
// MessageText:
// System could not allocate the required space in a Registry log.

I/O Error 1020:
// IO Error 1020L
// ERROR_KEY_HAS_CHILDREN
// MessageText:
// Cannot create a symbolic link in a Registry key that already
// has subkeys or values.

I/O Error 1021:
// IO Error 1021L
// ERROR_CHILD_MUST_BE_VOLATILE
// MessageText:
// Cannot create a stable subkey under a volatile parent key.

I/O Error 1022:
// IO Error 1022L
// ERROR_NOTIFY_ENUM_DIR
// MessageText:
// A notify change request is being completed and the information
// is not being returned in the caller's buffer. The caller now
// needs to enumerate the files to find the changes.

I/O Error 1051:
// IO Error 1051L
// ERROR_DEPENDENT_SERVICES_RUNNING
// MessageText:
// A stop control has been sent to a service which other running services
// are dependent on.

I/O Error 1052:
// IO Error 1052L
// ERROR_INVALID_SERVICE_CONTROL
// MessageText:
// The requested control is not valid for this service

I/O Error 1053:
// IO Error 1053L
// ERROR_SERVICE_REQUEST_TIMEOUT
// MessageText:
// The service did not respond to the start or control request in a timely
// fashion.

I/O Error 1054:
// IO Error 1054L
// ERROR_SERVICE_NO_THREAD
// MessageText:
// A thread could not be created for the service.

I/O Error 1055:
// IO Error 1055L
// ERROR_SERVICE_DATABASE_LOCKED
// MessageText:
// The service database is locked.

I/O Error 1056:
// IO Error 1056L
// ERROR_SERVICE_ALREADY_RUNNING
// MessageText:
// An instance of the service is already running.

I/O Error 1057:
// IO Error 1057L
// ERROR_INVALID_SERVICE_ACCOUNT
// MessageText:
// The account name is invalid or does not exist.

I/O Error 1058:
// IO Error 1058L
// ERROR_SERVICE_DISABLED
// MessageText:
// The specified service is disabled and cannot be started.

I/O Error 1059:
// IO Error 1059L
// ERROR_CIRCULAR_DEPENDENCY
// MessageText:
// Circular service dependency was specified.

I/O Error 1060:
// IO Error 1060L
// ERROR_SERVICE_DOES_NOT_EXIST
// MessageText:
// The specified service does not exist as an installed service.

I/O Error 1061:
// IO Error 1061L
// ERROR_SERVICE_CANNOT_ACCEPT_CTRL
// MessageText:
// The service cannot accept control messages at this time.

I/O Error 1062:
// IO Error 1062L
// ERROR_SERVICE_NOT_ACTIVE
// MessageText:
// The service has not been started.

I/O Error 1063:
// IO Error 1063L
// ERROR_FAILED_SERVICE_CONTROLLER_CONNECT
// MessageText:
// The service process could not connect to the service controller.

I/O Error 1064:
// IO Error 1064L
// ERROR_EXCEPTION_IN_SERVICE
// MessageText:
// An exception occurred in the service when handling the control request.

I/O Error 1065:
// IO Error 1065L
// ERROR_DATABASE_DOES_NOT_EXIST
// MessageText:
// The database specified does not exist.

I/O Error 1066:
// IO Error 1066L
// ERROR_SERVICE_SPECIFIC_ERROR
// MessageText:
// The service has returned a service-specific error code.

I/O Error 1067:
// IO Error 1067L
// ERROR_PROCESS_ABORTED
// MessageText:
// The process terminated unexpectedly.

I/O Error 1068:
// IO Error 1068L
// ERROR_SERVICE_DEPENDENCY_FAIL
// MessageText:
// The dependency service or group failed to start.

I/O Error 1069:
// IO Error 1069L
// ERROR_SERVICE_LOGON_FAILED
// MessageText:
// The service did not start due to a logon failure.

I/O Error 1070:
// IO Error 1070L
// ERROR_SERVICE_START_HANG
// MessageText:
// After starting, the service hung in a start-pending state.

I/O Error 1071:
// IO Error 1071L
// ERROR_INVALID_SERVICE_LOCK
// MessageText:
// The specified service database lock is invalid.

I/O Error 1072:
// IO Error 1072L
// ERROR_SERVICE_MARKED_FOR_DELETE
// MessageText:
// The specified service has been marked for deletion.

I/O Error 1073:
// IO Error 1073L
// ERROR_SERVICE_EXISTS
// MessageText:
// The specified service already exists.

I/O Error 1074:
// IO Error 1074L
// ERROR_ALREADY_RUNNING_LKG
// MessageText:
// The system is currently running with the last-known-good configuration.

I/O Error 1075:
// IO Error 1075L
// ERROR_SERVICE_DEPENDENCY_DELETED
// MessageText:
// The dependency service does not exist or has been marked for
// deletion.

I/O Error 1076:
// IO Error 1076L
// ERROR_BOOT_ALREADY_ACCEPTED
// MessageText:
// The current boot has already been accepted for use as the
// last-known-good control set.

I/O Error 1077:
// IO Error 1077L
// ERROR_SERVICE_NEVER_STARTED
// MessageText:
// No attempts to start the service have been made since the last boot.

I/O Error 1078:
// IO Error 1078L
// ERROR_DUPLICATE_SERVICE_NAME
// MessageText:
// The name is already in use as either a service name or a service display
// name.

I/O Error 1079:
// IO Error 1079L
// ERROR_DIFFERENT_SERVICE_ACCOUNT
// MessageText:
// The account specified for this service is different from the account
// specified for other services running in the same process.

I/O Error 1100:
// IO Error 1100L
// ERROR_END_OF_MEDIA
// MessageText:
// The physical end of the tape has been reached.

I/O Error 1101:
// IO Error 1101L
// ERROR_FILEMARK_DETECTED
// MessageText:
// A tape access reached a filemark.

I/O Error 1102:
// IO Error 1102L
// ERROR_BEGINNING_OF_MEDIA
// MessageText:
// Beginning of tape or partition was encountered.

I/O Error 1103:
// IO Error 1103L
// ERROR_SETMARK_DETECTED
// MessageText:
// A tape access reached the end of a set of files.

I/O Error 1104:
// IO Error 1104L
// ERROR_NO_DATA_DETECTED
// MessageText:
// No more data is on the tape.

I/O Error 1105:
// IO Error 1105L
// ERROR_PARTITION_FAILURE
// MessageText:
// Tape could not be partitioned.

I/O Error 1106:
// IO Error 1106L
// ERROR_INVALID_BLOCK_LENGTH
// MessageText:
// When accessing a new tape of a multivolume partition, the current
// blocksize is incorrect.

I/O Error 1107:
// IO Error 1107L
// ERROR_DEVICE_NOT_PARTITIONED
// MessageText:
// Tape partition information could not be found when loading a tape.

I/O Error 1108:
// IO Error 1108L
// ERROR_UNABLE_TO_LOCK_MEDIA
// MessageText:
// Unable to lock the media eject mechanism.

I/O Error 1109:
// IO Error 1109L
// ERROR_UNABLE_TO_UNLOAD_MEDIA
// MessageText:
// Unable to unload the media.

I/O Error 1110:
// IO Error 1110L
// ERROR_MEDIA_CHANGED
// MessageText:
// Media in drive may have changed.

I/O Error 1111:
// IO Error 1111L
// ERROR_BUS_RESET
// MessageText:
// The I/O bus was reset.

I/O Error 1112:
// IO Error 1112L
// ERROR_NO_MEDIA_IN_DRIVE
// MessageText:
// No media in drive.

I/O Error 1113:
// IO Error 1113L
// ERROR_NO_UNICODE_TRANSLATION
// MessageText:
// No mapping for the Unicode character exists in the target multi-byte code page.

I/O Error 1114:
// IO Error 1114L
// ERROR_DLL_INIT_FAILED
// MessageText:
// A dynamic link library (DLL) initialization routine failed.

I/O Error 1115:
// IO Error 1115L
// ERROR_SHUTDOWN_IN_PROGRESS
// MessageText:
// A system shutdown is in progress.

I/O Error 1116:
// IO Error 1116L
// ERROR_NO_SHUTDOWN_IN_PROGRESS
// MessageText:
// Unable to abort the system shutdown because no shutdown was in progress.

I/O Error 1117:
// IO Error 1117L
// ERROR_IO_DEVICE
// MessageText:
// The request could not be performed because of an I/O device error.

I/O Error 1118:
// IO Error 1118L
// ERROR_SERIAL_NO_DEVICE
// MessageText:
// No serial device was successfully initialized. The serial driver will unload.

I/O Error 1119:
// IO Error 1119L
// ERROR_IRQ_BUSY
// MessageText:
// Unable to open a device that was sharing an interrupt request (IRQ)
// with other devices. At least one other device that uses that IRQ
// was already opened.

I/O Error 1120:
// IO Error 1120L
// ERROR_MORE_WRITES
// MessageText:
// A serial I/O operation was completed by another write to the serial port.
// (The IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER reached zero.)

I/O Error 1121:
// IO Error 1121L
// ERROR_COUNTER_TIMEOUT
// MessageText:
// A serial I/O operation completed because the time-out period expired.
// (The IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER did not reach zero.)

I/O Error 1122:
// IO Error 1122L
// ERROR_FLOPPY_ID_MARK_NOT_FOUND
// MessageText:
// No ID address mark was found on the floppy disk.

I/O Error 1123:
// IO Error 1123L
// ERROR_FLOPPY_WRONG_CYLINDER
// MessageText:
// Mismatch between the floppy disk sector ID field and the floppy disk
// controller track address.

I/O Error 1124:
// IO Error 1124L
// ERROR_FLOPPY_UNKNOWN_ERROR
// MessageText:
// The floppy disk controller reported an error that is not recognized
// by the floppy disk driver.

I/O Error 1125:
// IO Error 1125L
// ERROR_FLOPPY_BAD_REGISTERS
// MessageText:
// The floppy disk controller returned inconsistent results in its registers.

I/O Error 1126:
// IO Error 1126L
// ERROR_DISK_RECALIBRATE_FAILED
// MessageText:
// While accessing the hard disk, a recalibrate operation failed, even after retries.

I/O Error 1127:
// IO Error 1127L
// ERROR_DISK_OPERATION_FAILED
// MessageText:
// While accessing the hard disk, a disk operation failed even after retries.

I/O Error 1128:
// IO Error 1128L
// ERROR_DISK_RESET_FAILED
// MessageText:
// While accessing the hard disk, a disk controller reset was needed, but
// even that failed.

I/O Error 1129:
// IO Error 1129L
// ERROR_EOM_OVERFLOW
// MessageText:
// Physical end of tape encountered.

I/O Error 1130:
// IO Error 1130L
// ERROR_NOT_ENOUGH_SERVER_MEMORY
// MessageText:
// Not enough server storage is available to process this command.

I/O Error 1131:
// IO Error 1131L
// ERROR_POSSIBLE_DEADLOCK
// MessageText:
// A potential deadlock condition has been detected.

I/O Error 1132:
// IO Error 1132L
// ERROR_MAPPED_ALIGNMENT
// MessageText:
// The base address or the file offset specified does not have the proper
// alignment.

I/O Error 1140:
// IO Error 1140L
// ERROR_SET_POWER_STATE_VETOED
// MessageText:
// An attempt to change the system power state was vetoed by another
// application or driver.

I/O Error 1141:
// IO Error 1141L
// ERROR_SET_POWER_STATE_FAILED
// MessageText:
// The system BIOS failed an attempt to change the system power state.

I/O Error 1142:
// IO Error 1142L
// ERROR_TOO_MANY_LINKS
// MessageText:
// An attempt was made to create more links on a file than
// the file system supports.

I/O Error 1150:
// IO Error 1150L
// ERROR_OLD_WIN_VERSION
// MessageText:
// The specified program requires a newer version of Windows.

I/O Error 1151:
// IO Error 1151L
// ERROR_APP_WRONG_OS
// MessageText:
// The specified program is not a Windows or MS-DOS program.

I/O Error 1152:
// IO Error 1152L
// ERROR_SINGLE_INSTANCE_APP
// MessageText:
// Cannot start more than one instance of the specified program.

I/O Error 1153:
// IO Error 1153L
// ERROR_RMODE_APP
// MessageText:
// The specified program was written for an older version of Windows.

I/O Error 1154:
// IO Error 1154L
// ERROR_INVALID_DLL
// MessageText:
// One of the library files needed to run this application is damaged.

I/O Error 1155:
// IO Error 1155L
// ERROR_NO_ASSOCIATION
// MessageText:
// No application is associated with the specified file for this operation.

I/O Error 1156:
// IO Error 1156L
// ERROR_DDE_FAIL
// MessageText:
// An error occurred in sending the command to the application.

I/O Error 1157:
// IO Error 1157L
// ERROR_DLL_NOT_FOUND
// MessageText:
// One of the library files needed to run this application cannot be found.

///////////////////////////////                      ///// Winnet32 Status Codes /////                      //////////////////////////////

I/O Error 2202:
// IO Error 2202L
// ERROR_BAD_USERNAME
// MessageText:
// The specified username is invalid.

I/O Error 2250:
// IO Error 2250L
// ERROR_NOT_CONNECTED
// MessageText:
// This network connection does not exist.

I/O Error 2401:
// IO Error 2401L
// ERROR_OPEN_FILES
// MessageText:
// This network connection has files open or requests pending.

I/O Error 2402:
// IO Error 2402L
// ERROR_ACTIVE_CONNECTIONS
// MessageText:
// Active connections still exist.

I/O Error 2404:
// IO Error 2404L
// ERROR_DEVICE_IN_USE
// MessageText:
// The device is in use by an active process and cannot be disconnected.

I/O Error 1200:
// IO Error 1200L
// ERROR_BAD_DEVICE
// MessageText:
// The specified device name is invalid.

I/O Error 1201:
// IO Error 1201L
// ERROR_CONNECTION_UNAVAIL
// MessageText:
// The device is not currently connected but it is a remembered connection.

I/O Error 1202:
// IO Error 1202L
// ERROR_DEVICE_ALREADY_REMEMBERED
// MessageText:
// An attempt was made to remember a device that had previously been remembered.

I/O Error 1203:
// IO Error 1203L
// ERROR_NO_NET_OR_BAD_PATH
// MessageText:
// No network provider accepted the given network path.

I/O Error 1204:
// IO Error 1204L
// ERROR_BAD_PROVIDER
// MessageText:
// The specified network provider name is invalid.

I/O Error 1205:
// IO Error 1205L
// ERROR_CANNOT_OPEN_PROFILE
// MessageText:
// Unable to open the network connection profile.

I/O Error 1206:
// IO Error 1206L
// ERROR_BAD_PROFILE
// MessageText:
// The network connection profile is corrupt.

I/O Error 1207:
// IO Error 1207L
// ERROR_NOT_CONTAINER
// MessageText:
// Cannot enumerate a non-container.

I/O Error 1208:
// IO Error 1208L
// ERROR_EXTENDED_ERROR
// MessageText:
// An extended error has occurred.

I/O Error 1209:
// IO Error 1209L
// ERROR_INVALID_GROUPNAME
// MessageText:
// The format of the specified group name is invalid.

I/O Error 1210:
// IO Error 1210L
// ERROR_INVALID_COMPUTERNAME
// MessageText:
// The format of the specified computer name is invalid.

I/O Error 1211:
// IO Error 1211L
// ERROR_INVALID_EVENTNAME
// MessageText:
// The format of the specified event name is invalid.

I/O Error 1212:
// IO Error 1212L
// ERROR_INVALID_DOMAINNAME
// MessageText:
// The format of the specified domain name is invalid.

I/O Error 1213:
// IO Error 1213L
// ERROR_INVALID_SERVICENAME
// MessageText:
// The format of the specified service name is invalid.

I/O Error 1214:
// IO Error 1214L
// ERROR_INVALID_NETNAME
// MessageText:
// The format of the specified network name is invalid.

I/O Error 1215:
// IO Error 1215L
// ERROR_INVALID_SHARENAME
// MessageText:
// The format of the specified share name is invalid.

I/O Error 1216:
// IO Error 1216L
// ERROR_INVALID_PASSWORDNAME
// MessageText:
// The format of the specified password is invalid.

I/O Error 1217:
// IO Error 1217L
// ERROR_INVALID_MESSAGENAME
// MessageText:
// The format of the specified message name is invalid.

I/O Error 1218:
// IO Error 1218L
// ERROR_INVALID_MESSAGEDEST
// MessageText:
// The format of the specified message destination is invalid.

I/O Error 1219:
// IO Error 1219L
// ERROR_SESSION_CREDENTIAL_CONFLICT
// MessageText:
// The credentials supplied conflict with an existing set of credentials.

I/O Error 1220:
// IO Error 1220L
// ERROR_REMOTE_SESSION_LIMIT_EXCEEDED
// MessageText:
// An attempt was made to establish a session to a network server, but there
// are already too many sessions established to that server.

I/O Error 1221:
// IO Error 1221L
// ERROR_DUP_DOMAINNAME
// MessageText:
// The workgroup or domain name is already in use by another computer on the
// network.

I/O Error 1222:
// IO Error 1222L
// ERROR_NO_NETWORK
// MessageText:
// The network is not present or not started.

I/O Error 1223:
// IO Error 1223L
// ERROR_CANCELLED
// MessageText:
// The operation was cancelled by the user.

I/O Error 1224:
// IO Error 1224L
// ERROR_USER_MAPPED_FILE
// MessageText:
// The requested operation cannot be performed on a file with a user mapped section open.

I/O Error 1225:
// IO Error 1225L
// ERROR_CONNECTION_REFUSED
// MessageText:
// The remote system refused the network connection.

I/O Error 1226:
// IO Error 1226L
// ERROR_GRACEFUL_DISCONNECT
// MessageText:
// The network connection was gracefully closed.

I/O Error 1227:
// IO Error 1227L
// ERROR_ADDRESS_ALREADY_ASSOCIATED
// MessageText:
// The network transport endpoint already has an address associated with it.

I/O Error 1228:
// IO Error 1228L
// ERROR_ADDRESS_NOT_ASSOCIATED
// MessageText:
// An address has not yet been associated with the network endpoint.

I/O Error 1229:
// IO Error 1229L
// ERROR_CONNECTION_INVALID
// MessageText:
// An operation was attempted on a non-existent network connection.

I/O Error 1230:
// IO Error 1230L
// ERROR_CONNECTION_ACTIVE
// MessageText:
// An invalid operation was attempted on an active network connection.

I/O Error 1231:
// IO Error 1231L
// ERROR_NETWORK_UNREACHABLE
// MessageText:
// The remote network is not reachable by the transport.

I/O Error 1232:
// IO Error 1232L
// ERROR_HOST_UNREACHABLE
// MessageText:
// The remote system is not reachable by the transport.

I/O Error 1233:
// IO Error 1233L
// ERROR_PROTOCOL_UNREACHABLE
// MessageText:
// The remote system does not support the transport protocol.

I/O Error 1234:
// IO Error 1234L
// ERROR_PORT_UNREACHABLE
// MessageText:
// No service is operating at the destination network endpoint
// on the remote system.

I/O Error 1235:
// IO Error 1235L
// ERROR_REQUEST_ABORTED
// MessageText:
// The request was aborted.

I/O Error 1236:
// IO Error 1236L
// ERROR_CONNECTION_ABORTED
// MessageText:
// The network connection was aborted by the local system.

I/O Error 1237:
// IO Error 1237L
// ERROR_RETRY
// MessageText:
// The operation could not be completed. A retry should be performed.

I/O Error 1238:
// IO Error 1238L
// ERROR_CONNECTION_COUNT_LIMIT
// MessageText:
// A connection to the server could not be made because the limit on the number of
// concurrent connections for this account has been reached.

I/O Error 1239:
// IO Error 1239L
// ERROR_LOGIN_TIME_RESTRICTION
// MessageText:
// Attempting to login during an unauthorized time of day for this account.

I/O Error 1240:
// IO Error 1240L
// ERROR_LOGIN_WKSTA_RESTRICTION
// MessageText:
// The account is not authorized to login from this station.

I/O Error 1241:
// IO Error 1241L
// ERROR_INCORRECT_ADDRESS
// MessageText:
// The network address could not be used for the operation requested.

I/O Error 1242:
// IO Error 1242L
// ERROR_ALREADY_REGISTERED
// MessageText:
// The service is already registered.

I/O Error 1243:
// IO Error 1243L
// ERROR_SERVICE_NOT_FOUND
// MessageText:
// The specified service does not exist.

I/O Error 1244:
// IO Error 1244L
// ERROR_NOT_AUTHENTICATED
// MessageText:
// The operation being requested was not performed because the user
// has not been authenticated.

I/O Error 1245:
// IO Error 1245L
// ERROR_NOT_LOGGED_ON
// MessageText:
// The operation being requested was not performed because the user
// has not logged on to the network.
// The specified service does not exist.

I/O Error 1246:
// IO Error 1246L
// ERROR_CONTINUE
// MessageText:
// Return that wants caller to continue with work in progress.

I/O Error 1247:
// IO Error 1247L
// ERROR_ALREADY_INITIALIZED
// MessageText:
// An attempt was made to perform an initialization operation when
// initialization has already been completed.

I/O Error 1248:
// IO Error 1248L
// ERROR_NO_MORE_DEVICES
// MessageText:
// No more local devices.

////////////////////////////////                      ////// Security Status Codes //////                      ////////////////////////////////

I/O Error 1300:
// IO Error 1300L
// ERROR_NOT_ALL_ASSIGNED
// MessageText:
// Not all privileges referenced are assigned to the caller.

I/O Error 1301:
// IO Error 1301L
// ERROR_SOME_NOT_MAPPED
// MessageText:
// Some mapping between account names and security IDs was not done.

I/O Error 1302:
// IO Error 1302L
// ERROR_NO_QUOTAS_FOR_ACCOUNT
// MessageText:
// No system quota limits are specifically set for this account.

I/O Error 1303:
// IO Error 1303L
// ERROR_LOCAL_USER_SESSION_KEY
// MessageText:
// No encryption key is available. A well-known encryption key was returned.

I/O Error 1304:
// IO Error 1304L
// ERROR_NULL_LM_PASSWORD
// MessageText:
// The NT password is too complex to be converted to a LAN Manager
// password. The LAN Manager password returned is a NULL string.

I/O Error 1305:
// IO Error 1305L
// ERROR_UNKNOWN_REVISION
// MessageText:
// The revision level is unknown.

I/O Error 1306:
// IO Error 1306L
// ERROR_REVISION_MISMATCH
// MessageText:
// Indicates two revision levels are incompatible.

I/O Error 1307:
// IO Error 1307L
// ERROR_INVALID_OWNER
// MessageText:
// This security ID may not be assigned as the owner of this object.

I/O Error 1308:
// IO Error 1308L
// ERROR_INVALID_PRIMARY_GROUP
// MessageText:
// This security ID may not be assigned as the primary group of an object.

I/O Error 1309:
// IO Error 1309L
// ERROR_NO_IMPERSONATION_TOKEN
// MessageText:
// An attempt has been made to operate on an impersonation token
// by a thread that is not currently impersonating a client.

I/O Error 1310:
// IO Error 1310L
// ERROR_CANT_DISABLE_MANDATORY
// MessageText:
// The group may not be disabled.

I/O Error 1311:
// IO Error 1311L
// ERROR_NO_LOGON_SERVERS
// MessageText:
// There are currently no logon servers available to service the logon
// request.

I/O Error 1312:
// IO Error 1312L
// ERROR_NO_SUCH_LOGON_SESSION
// MessageText:
// A specified logon session does not exist. It may already have
// been terminated.

I/O Error 1313:
// IO Error 1313L
// ERROR_NO_SUCH_PRIVILEGE
// MessageText:
// A specified privilege does not exist.

I/O Error 1314:
// IO Error 1314L
// ERROR_PRIVILEGE_NOT_HELD
// MessageText:
// A required privilege is not held by the client.

I/O Error 1315:
// IO Error 1315L
// ERROR_INVALID_ACCOUNT_NAME
// MessageText:
// The name provided is not a properly formed account name.

I/O Error 1316:
// IO Error 1316L
// ERROR_USER_EXISTS
// MessageText:
// The specified user already exists.

I/O Error 1317:
// IO Error 1317L
// ERROR_NO_SUCH_USER
// MessageText:
// The specified user does not exist.

I/O Error 1318:
// IO Error 1318L
// ERROR_GROUP_EXISTS
// MessageText:
// The specified group already exists.

I/O Error 1319:
// IO Error 1319L
// ERROR_NO_SUCH_GROUP
// MessageText:
// The specified group does not exist.

I/O Error 1320:
// IO Error 1320L
// ERROR_MEMBER_IN_GROUP
// MessageText:
// Either the specified user account is already a member of the specified
// group, or the specified group cannot be deleted because it contains
// a member.

I/O Error 1321:
// IO Error 1321L
// ERROR_MEMBER_NOT_IN_GROUP
// MessageText:
// The specified user account is not a member of the specified group account.

I/O Error 1322:
// IO Error 1322L
// ERROR_LAST_ADMIN
// MessageText:
// The last remaining administration account cannot be disabled
// or deleted.

I/O Error 1323:
// IO Error 1323L
// ERROR_WRONG_PASSWORD
// MessageText:
// Unable to update the password. The value provided as the current
// password is incorrect.

I/O Error 1324:
// IO Error 1324L
// ERROR_ILL_FORMED_PASSWORD
// MessageText:
// Unable to update the password. The value provided for the new password
// contains values that are not allowed in passwords.

I/O Error 1325:
// IO Error 1325L
// ERROR_PASSWORD_RESTRICTION
// MessageText:
// Unable to update the password because a password update rule has been
// violated.

I/O Error 1326:
// IO Error 1326L
// ERROR_LOGON_FAILURE
// MessageText:
// Logon failure: unknown user name or bad password.

I/O Error 1327:
// IO Error 1327L
// ERROR_ACCOUNT_RESTRICTION
// MessageText:
// Logon failure: user account restriction.

I/O Error 1328:
// IO Error 1328L
// ERROR_INVALID_LOGON_HOURS
// MessageText:
// Logon failure: account logon time restriction violation.

I/O Error 1329:
// IO Error 1329L
// ERROR_INVALID_WORKSTATION
// MessageText:
// Logon failure: user not allowed to log on to this computer.

I/O Error 1330:
// IO Error 1330L
// ERROR_PASSWORD_EXPIRED
// MessageText:
// Logon failure: the specified account password has expired.

I/O Error 1331:
// IO Error 1331L
// ERROR_ACCOUNT_DISABLED
// MessageText:
// Logon failure: account currently disabled.

I/O Error 1332:
// IO Error 1332L
// ERROR_NONE_MAPPED
// MessageText:
// No mapping between account names and security IDs was done.

I/O Error 1333:
// IO Error 1333L
// ERROR_TOO_MANY_LUIDS_REQUESTED
// MessageText:
// Too many local user identifiers (LUIDs) were requested at one time.

I/O Error 1334:
// IO Error 1334L
// ERROR_LUIDS_EXHAUSTED
// MessageText:
// No more local user identifiers (LUIDs) are available.

I/O Error 1335:
// IO Error 1335L
// ERROR_INVALID_SUB_AUTHORITY
// MessageText:
// The subauthority part of a security ID is invalid for this particular use.

I/O Error 1336:
// IO Error 1336L
// ERROR_INVALID_ACL
// MessageText:
// The access control list (ACL) structure is invalid.

I/O Error 1337:
// IO Error 1337L
// ERROR_INVALID_SID
// MessageText:
// The security ID structure is invalid.

I/O Error 1338:
// IO Error 1338L
// ERROR_INVALID_SECURITY_DESCR
// MessageText:
// The security descriptor structure is invalid.

I/O Error 1340:
// IO Error 1340L
// ERROR_BAD_INHERITANCE_ACL
// MessageText:
// The inherited access control list (ACL) or access control entry (ACE)
// could not be built.

I/O Error 1341:
// IO Error 1341L
// ERROR_SERVER_DISABLED
// MessageText:
// The server is currently disabled.

I/O Error 1342:
// IO Error 1342L
// ERROR_SERVER_NOT_DISABLED
// MessageText:
// The server is currently enabled.

I/O Error 1343:
// IO Error 1343L
// ERROR_INVALID_ID_AUTHORITY
// MessageText:
// The value provided was an invalid value for an identifier authority.

I/O Error 1344:
// IO Error 1344L
// ERROR_ALLOTTED_SPACE_EXCEEDED
// MessageText:
// No more memory is available for security information updates.

I/O Error 1345:
// IO Error 1345L
// ERROR_INVALID_GROUP_ATTRIBUTES
// MessageText:
// The specified attributes are invalid, or incompatible with the
// attributes for the group as a whole.

I/O Error 1346:
// IO Error 1346L
// ERROR_BAD_IMPERSONATION_LEVEL
// MessageText:
// Either a required impersonation level was not provided, or the
// provided impersonation level is invalid.

I/O Error 1347:
// IO Error 1347L
// ERROR_CANT_OPEN_ANONYMOUS
// MessageText:
// Cannot open an anonymous level security token.

I/O Error 1348:
// IO Error 1348L
// ERROR_BAD_VALIDATION_CLASS
// MessageText:
// The validation information class requested was invalid.

I/O Error 1349:
// IO Error 1349L
// ERROR_BAD_TOKEN_TYPE
// MessageText:
// The type of the token is inappropriate for its attempted use.

I/O Error 1350:
// IO Error 1350L
// ERROR_NO_SECURITY_ON_OBJECT
// MessageText:
// Unable to perform a security operation on an object
// which has no associated security.

I/O Error 1351:
// IO Error 1351L
// ERROR_CANT_ACCESS_DOMAIN_INFO
// MessageText:
// Indicates a Windows NT Server could not be contacted or that
// objects within the domain are protected such that necessary
// information could not be retrieved.

I/O Error 1352:
// IO Error 1352L
// ERROR_INVALID_SERVER_STATE
// MessageText:
// The security account manager (SAM) or local security
// authority (LSA) server was in the wrong state to perform
// the security operation.

I/O Error 1353:
// IO Error 1353L
// ERROR_INVALID_DOMAIN_STATE
// MessageText:
// The domain was in the wrong state to perform the security operation.

I/O Error 1354:
// IO Error 1354L
// ERROR_INVALID_DOMAIN_ROLE
// MessageText:
// This operation is only allowed for the Primary Domain Controller of the domain.

I/O Error 1355:
// IO Error 1355L
// ERROR_NO_SUCH_DOMAIN
// MessageText:
// The specified domain did not exist.

I/O Error 1356:
// IO Error 1356L
// ERROR_DOMAIN_EXISTS
// MessageText:
// The specified domain already exists.

I/O Error 1357:
// IO Error 1357L
// ERROR_DOMAIN_LIMIT_EXCEEDED
// MessageText:
// An attempt was made to exceed the limit on the number of domains per server.

I/O Error 1358:
// IO Error 1358L
// ERROR_INTERNAL_DB_CORRUPTION
// MessageText:
// Unable to complete the requested operation because of either a
// catastrophic media failure or a data structure corruption on the disk.

I/O Error 1359:
// IO Error 1359L
// ERROR_INTERNAL_ERROR
// MessageText:
// The security account database contains an internal inconsistency.

I/O Error 1360:
// IO Error 1360L
// ERROR_GENERIC_NOT_MAPPED
// MessageText:
// Generic access types were contained in an access mask which should
// already be mapped to non-generic types.

I/O Error 1361:
// IO Error 1361L
// ERROR_BAD_DESCRIPTOR_FORMAT
// MessageText:
// A security descriptor is not in the right format (absolute or self-relative).

I/O Error 1362:
// IO Error 1362L
// ERROR_NOT_LOGON_PROCESS
// MessageText:
// The requested action is restricted for use by logon processes
// only. The calling process has not registered as a logon process.

I/O Error 1363:
// IO Error 1363L
// ERROR_LOGON_SESSION_EXISTS
// MessageText:
// Cannot start a new logon session with an ID that is already in use.

I/O Error 1364:
// IO Error 1364L
// ERROR_NO_SUCH_PACKAGE
// MessageText:
// A specified authentication package is unknown.

I/O Error 1365:
// IO Error 1365L
// ERROR_BAD_LOGON_SESSION_STATE
// MessageText:
// The logon session is not in a state that is consistent with the
// requested operation.

I/O Error 1366:
// IO Error 1366L
// ERROR_LOGON_SESSION_COLLISION
// MessageText:
// The logon session ID is already in use.

I/O Error 1367:
// IO Error 1367L
// ERROR_INVALID_LOGON_TYPE
// MessageText:
// A logon request contained an invalid logon type value.

I/O Error 1368:
// IO Error 1368L
// ERROR_CANNOT_IMPERSONATE
// MessageText:
// Unable to impersonate via a named pipe until data has been read
// from that pipe.

I/O Error 1369:
// IO Error 1369L
// ERROR_RXACT_INVALID_STATE
// MessageText:
// The transaction state of a Registry subtree is incompatible with the
// requested operation.

I/O Error 1370:
// IO Error 1370L
// ERROR_RXACT_COMMIT_FAILURE
// MessageText:
// An internal security database corruption has been encountered.

I/O Error 1371:
// IO Error 1371L
// ERROR_SPECIAL_ACCOUNT
// MessageText:
// Cannot perform this operation on built-in accounts.

I/O Error 1372:
// IO Error 1372L
// ERROR_SPECIAL_GROUP
// MessageText:
// Cannot perform this operation on this built-in special group.

I/O Error 1373:
// IO Error 1373L
// ERROR_SPECIAL_USER
// MessageText:
// Cannot perform this operation on this built-in special user.

I/O Error 1374:
// IO Error 1374L
// ERROR_MEMBERS_PRIMARY_GROUP
// MessageText:
// The user cannot be removed from a group because the group
// is currently the user's primary group.

I/O Error 1375:
// IO Error 1375L
// ERROR_TOKEN_ALREADY_IN_USE
// MessageText:
// The token is already in use as a primary token.

I/O Error 1376:
// IO Error 1376L
// ERROR_NO_SUCH_ALIAS
// MessageText:
// The specified local group does not exist.

I/O Error 1377:
// IO Error 1377L
// ERROR_MEMBER_NOT_IN_ALIAS
// MessageText:
// The specified account name is not a member of the local group.

I/O Error 1378:
// IO Error 1378L
// ERROR_MEMBER_IN_ALIAS
// MessageText:
// The specified account name is already a member of the local group.

I/O Error 1379:
// IO Error 1379L
// ERROR_ALIAS_EXISTS
// MessageText:
// The specified local group already exists.

I/O Error 1380:
// IO Error 1380L
// ERROR_LOGON_NOT_GRANTED
// MessageText:
// Logon failure: the user has not been granted the requested
// logon type at this computer.

I/O Error 1381:
// IO Error 1381L
// ERROR_TOO_MANY_SECRETS
// MessageText:
// The maximum number of secrets that may be stored in a single system has been
// exceeded.

I/O Error 1382:
// IO Error 1382L
// ERROR_SECRET_TOO_LONG
// MessageText:
// The length of a secret exceeds the maximum length allowed.

I/O Error 1383:
// IO Error 1383L
// ERROR_INTERNAL_DB_ERROR
// MessageText:
// The local security authority database contains an internal inconsistency.

I/O Error 1384:
// IO Error 1384L
// ERROR_TOO_MANY_CONTEXT_IDS
// MessageText:
// During a logon attempt, the user's security context accumulated too many
// security IDs.

I/O Error 1385:
// IO Error 1385L
// ERROR_LOGON_TYPE_NOT_GRANTED
// MessageText:
// Logon failure: the user has not been granted the requested logon type
// at this computer.

I/O Error 1386:
// IO Error 1386L
// ERROR_NT_CROSS_ENCRYPTION_REQUIRED
// MessageText:
// A cross-encrypted password is necessary to change a user password.

I/O Error 1387:
// IO Error 1387L
// ERROR_NO_SUCH_MEMBER
// MessageText:
// A new member could not be added to a local group because the member does
// not exist.

I/O Error 1388:
// IO Error 1388L
// ERROR_INVALID_MEMBER
// MessageText:
// A new member could not be added to a local group because the member has the
// wrong account type.

I/O Error 1389:
// IO Error 1389L
// ERROR_TOO_MANY_SIDS
// MessageText:
// Too many security IDs have been specified.

I/O Error 1390:
// IO Error 1390L
// ERROR_LM_CROSS_ENCRYPTION_REQUIRED
// MessageText:
// A cross-encrypted password is necessary to change this user password.

I/O Error 1391:
// IO Error 1391L
// ERROR_NO_INHERITANCE
// MessageText:
// Indicates an ACL contains no inheritable components

I/O Error 1392:
// IO Error 1392L
// ERROR_FILE_CORRUPT
// MessageText:
// The file or directory is corrupt and non-readable.

I/O Error 1393:
// IO Error 1393L
// ERROR_DISK_CORRUPT
// MessageText:
// The disk structure is corrupt and non-readable.

I/O Error 1394:
// IO Error 1394L
// ERROR_NO_USER_SESSION_KEY
// MessageText:
// There is no user session key for the specified logon session.

I/O Error 1395:
// IO Error 1395L
// ERROR_LICENSE_QUOTA_EXCEEDED
// MessageText:
// The service being accessed is licensed for a particular number of connections.
// No more connections can be made to the service at this time
// because there are already as many connections as the service can accept.

////////////////////////////////                      ////// WinUser Error Codes  //////                      ////////////////////////////////

I/O Error 1400:
// IO Error 1400L
// ERROR_INVALID_WINDOW_HANDLE
// MessageText:
// Invalid window handle.

I/O Error 1401:
// IO Error 1401L
// ERROR_INVALID_MENU_HANDLE
// MessageText:
// Invalid menu handle.

I/O Error 1402:
// IO Error 1402L
// ERROR_INVALID_CURSOR_HANDLE
// MessageText:
// Invalid cursor handle.

I/O Error 1403:
// IO Error 1403L
// ERROR_INVALID_ACCEL_HANDLE
// MessageText:
// Invalid accelerator table handle.

I/O Error 1404:
// IO Error 1404L
// ERROR_INVALID_HOOK_HANDLE
// MessageText:
// Invalid hook handle.

I/O Error 1405:
// IO Error 1405L
// ERROR_INVALID_DWP_HANDLE
// MessageText:
// Invalid handle to a multiple-window position structure.

I/O Error 1406:
// IO Error 1406L
// ERROR_TLW_WITH_WSCHILD
// MessageText:
// Cannot create a top-level child window.

I/O Error 1407:
// IO Error 1407L
// ERROR_CANNOT_FIND_WND_CLASS
// MessageText:
// Cannot find window class.

I/O Error 1408:
// IO Error 1408L
// ERROR_WINDOW_OF_OTHER_THREAD
// MessageText:
// Invalid window, belongs to other thread.

I/O Error 1409:
// IO Error 1409L
// ERROR_HOTKEY_ALREADY_REGISTERED
// MessageText:
// Hot key is already registered.

I/O Error 1410:
// IO Error 1410L
// ERROR_CLASS_ALREADY_EXISTS
// MessageText:
// Class already exists.

I/O Error 1411:
// IO Error 1411L
// ERROR_CLASS_DOES_NOT_EXIST
// MessageText:
// Class does not exist.

I/O Error 1412:
// IO Error 1412L
// ERROR_CLASS_HAS_WINDOWS
// MessageText:
// Class still has open windows.

I/O Error 1413:
// IO Error 1413L
// ERROR_INVALID_INDEX
// MessageText:
// Invalid index.

I/O Error 1414:
// IO Error 1414L
// ERROR_INVALID_ICON_HANDLE
// MessageText:
// Invalid icon handle.

I/O Error 1415:
// IO Error 1415L
// ERROR_PRIVATE_DIALOG_INDEX
// MessageText:
// Using private DIALOG window words.

I/O Error 1416:
// IO Error 1416L
// ERROR_LISTBOX_ID_NOT_FOUND
// MessageText:
// The listbox identifier was not found.

I/O Error 1417:
// IO Error 1417L
// ERROR_NO_WILDCARD_CHARACTERS
// MessageText:
// No wildcards were found.

I/O Error 1418:
// IO Error 1418L
// ERROR_CLIPBOARD_NOT_OPEN
// MessageText:
// Thread does not have a clipboard open.

I/O Error 1419:
// IO Error 1419L
// ERROR_HOTKEY_NOT_REGISTERED
// MessageText:
// Hot key is not registered.

I/O Error 1420:
// IO Error 1420L
// ERROR_WINDOW_NOT_DIALOG
// MessageText:
// The window is not a valid dialog window.

I/O Error 1421:
// IO Error 1421L
// ERROR_CONTROL_ID_NOT_FOUND
// MessageText:
// Control ID not found.

I/O Error 1422:
// IO Error 1422L
// ERROR_INVALID_COMBOBOX_MESSAGE
// MessageText:
// Invalid message for a combo box because it does not have an edit control.

I/O Error 1423:
// IO Error 1423L
// ERROR_WINDOW_NOT_COMBOBOX
// MessageText:
// The window is not a combo box.

I/O Error 1424:
// IO Error 1424L
// ERROR_INVALID_EDIT_HEIGHT
// MessageText:
// Height must be less than 256.

I/O Error 1425:
// IO Error 1425L
// ERROR_DC_NOT_FOUND
// MessageText:
// Invalid device context (DC) handle.

I/O Error 1426:
// IO Error 1426L
// ERROR_INVALID_HOOK_FILTER
// MessageText:
// Invalid hook procedure type.

I/O Error 1427:
// IO Error 1427L
// ERROR_INVALID_FILTER_PROC
// MessageText:
// Invalid hook procedure.

I/O Error 1428:
// IO Error 1428L
// ERROR_HOOK_NEEDS_HMOD
// MessageText:
// Cannot set non-local hook without a module handle.

I/O Error 1429:
// IO Error 1429L
// ERROR_GLOBAL_ONLY_HOOK
// MessageText:
// This hook procedure can only be set globally.

I/O Error 1430:
// IO Error 1430L
// ERROR_JOURNAL_HOOK_SET
// MessageText:
// The journal hook procedure is already installed.

I/O Error 1431:
// IO Error 1431L
// ERROR_HOOK_NOT_INSTALLED
// MessageText:
// The hook procedure is not installed.

I/O Error 1432:
// IO Error 1432L
// ERROR_INVALID_LB_MESSAGE
// MessageText:
// Invalid message for single-selection listbox.

I/O Error 1433:
// IO Error 1433L
// ERROR_SETCOUNT_ON_BAD_LB
// MessageText:
// LB_SETCOUNT sent to non-lazy listbox.

I/O Error 1434:
// IO Error 1434L
// ERROR_LB_WITHOUT_TABSTOPS
// MessageText:
// This list box does not support tab stops.

I/O Error 1435:
// IO Error 1435L
// ERROR_DESTROY_OBJECT_OF_OTHER_THREAD
// MessageText:
// Cannot destroy object created by another thread.

I/O Error 1436:
// IO Error 1436L
// ERROR_CHILD_WINDOW_MENU
// MessageText:
// Child windows cannot have menus.

I/O Error 1437:
// IO Error 1437L
// ERROR_NO_SYSTEM_MENU
// MessageText:
// The window does not have a system menu.

I/O Error 1438:
// IO Error 1438L
// ERROR_INVALID_MSGBOX_STYLE
// MessageText:
// Invalid message box style.

I/O Error 1439:
// IO Error 1439L
// ERROR_INVALID_SPI_VALUE
// MessageText:
// Invalid system-wide (SPI_*) parameter.

I/O Error 1440:
// IO Error 1440L
// ERROR_SCREEN_ALREADY_LOCKED
// MessageText:
// Screen already locked.

I/O Error 1441:
// IO Error 1441L
// ERROR_HWNDS_HAVE_DIFF_PARENT
// MessageText:
// All handles to windows in a multiple-window position structure must
// have the same parent.

I/O Error 1442:
// IO Error 1442L
// ERROR_NOT_CHILD_WINDOW
// MessageText:
// The window is not a child window.

I/O Error 1443:
// IO Error 1443L
// ERROR_INVALID_GW_COMMAND
// MessageText:
// Invalid GW_* command.

I/O Error 1444:
// IO Error 1444L
// ERROR_INVALID_THREAD_ID
// MessageText:
// Invalid thread identifier.

I/O Error 1445:
// IO Error 1445L
// ERROR_NON_MDICHILD_WINDOW
// MessageText:
// Cannot process a message from a window that is not a multiple document
// interface (MDI) window.

I/O Error 1446:
// IO Error 1446L
// ERROR_POPUP_ALREADY_ACTIVE
// MessageText:
// Popup menu already active.

I/O Error 1447:
// IO Error 1447L
// ERROR_NO_SCROLLBARS
// MessageText:
// The window does not have scroll bars.

I/O Error 1448:
// IO Error 1448L
// ERROR_INVALID_SCROLLBAR_RANGE
// MessageText:
// Scroll bar range cannot be greater than 0x7FFF.

I/O Error 1449:
// IO Error 1449L
// ERROR_INVALID_SHOWWIN_COMMAND
// MessageText:
// Cannot show or remove the window in the way specified.

I/O Error 1450:
// IO Error 1450L
// ERROR_NO_SYSTEM_RESOURCES
// MessageText:
// Insufficient system resources exist to complete the requested service.

I/O Error 1451:
// IO Error 1451L
// ERROR_NONPAGED_SYSTEM_RESOURCES
// MessageText:
// Insufficient system resources exist to complete the requested service.

I/O Error 1452:
// IO Error 1452L
// ERROR_PAGED_SYSTEM_RESOURCES
// MessageText:
// Insufficient system resources exist to complete the requested service.

I/O Error 1453:
// IO Error 1453L
// ERROR_WORKING_SET_QUOTA
// MessageText:
// Insufficient quota to complete the requested service.

I/O Error 1454:
// IO Error 1454L
// ERROR_PAGEFILE_QUOTA
// MessageText:
// Insufficient quota to complete the requested service.

I/O Error 1455:
// IO Error 1455L
// ERROR_COMMITMENT_LIMIT
// MessageText:
// The paging file is too small for this operation to complete.

I/O Error 1456:
// IO Error 1456L
// ERROR_MENU_ITEM_NOT_FOUND
// MessageText:
// A menu item was not found.

I/O Error 1457:
// IO Error 1457L
// ERROR_INVALID_KEYBOARD_HANDLE
// MessageText:
// Invalid keyboard layout handle.

I/O Error 1458:
// IO Error 1458L
// ERROR_HOOK_TYPE_NOT_ALLOWED
// MessageText:
// Hook type not allowed.

I/O Error 1459:
// IO Error 1459L
// ERROR_REQUIRES_INTERACTIVE_WINDOWSTATION
// MessageText:
// This operation requires an interactive windowstation.

I/O Error 1460:
// IO Error 1460L
// ERROR_TIMEOUT
// MessageText:
// This operation returned because the timeout period expired.

////////////////////////////////                      ////// Eventlog Status Codes //////                      ////////////////////////////////

I/O Error 1500:
// IO Error 1500L
// ERROR_EVENTLOG_FILE_CORRUPT
// MessageText:
// The event log file is corrupt.

I/O Error 1501:
// IO Error 1501L
// ERROR_EVENTLOG_CANT_START
// MessageText:
// No event log file could be opened, so the event logging service did not start.

I/O Error 1502:
// IO Error 1502L
// ERROR_LOG_FILE_FULL
// MessageText:
// The event log file is full.

I/O Error 1503:
// IO Error 1503L
// ERROR_EVENTLOG_FILE_CHANGED
// MessageText:
// The event log file has changed between reads.

////////////////////////////////                      //////  RPC Status Codes   //////                      ////////////////////////////////

I/O Error 1700:
// IO Error 1700L
// RPC_S_INVALID_STRING_BINDING
// MessageText:
// The string binding is invalid.

I/O Error 1701:
// IO Error 1701L
// RPC_S_WRONG_KIND_OF_BINDING
// MessageText:
// The binding handle is not the correct type.

I/O Error 1702:
// IO Error 1702L
// RPC_S_INVALID_BINDING
// MessageText:
// The binding handle is invalid.

I/O Error 1703:
// IO Error 1703L
// RPC_S_PROTSEQ_NOT_SUPPORTED
// MessageText:
// The RPC protocol sequence is not supported.

I/O Error 1704:
// IO Error 1704L
// RPC_S_INVALID_RPC_PROTSEQ
// MessageText:
// The RPC protocol sequence is invalid.

I/O Error 1705:
// IO Error 1705L
// RPC_S_INVALID_STRING_UUID
// MessageText:
// The string universal unique identifier (UUID) is invalid.

I/O Error 1706:
// IO Error 1706L
// RPC_S_INVALID_ENDPOINT_FORMAT
// MessageText:
// The endpoint format is invalid.

I/O Error 1707:
// IO Error 1707L
// RPC_S_INVALID_NET_ADDR
// MessageText:
// The network address is invalid.

I/O Error 1708:
// IO Error 1708L
// RPC_S_NO_ENDPOINT_FOUND
// MessageText:
// No endpoint was found.

I/O Error 1709:
// IO Error 1709L
// RPC_S_INVALID_TIMEOUT
// MessageText:
// The timeout value is invalid.

I/O Error 1710:
// IO Error 1710L
// RPC_S_OBJECT_NOT_FOUND
// MessageText:
// The object universal unique identifier (UUID) was not found.

I/O Error 1711:
// IO Error 1711L
// RPC_S_ALREADY_REGISTERED
// MessageText:
// The object universal unique identifier (UUID) has already been registered.

I/O Error 1712:
// IO Error 1712L
// RPC_S_TYPE_ALREADY_REGISTERED
// MessageText:
// The type universal unique identifier (UUID) has already been registered.

I/O Error 1713:
// IO Error 1713L
// RPC_S_ALREADY_LISTENING
// MessageText:
// The RPC server is already listening.

I/O Error 1714:
// IO Error 1714L
// RPC_S_NO_PROTSEQS_REGISTERED
// MessageText:
// No protocol sequences have been registered.

I/O Error 1715:
// IO Error 1715L
// RPC_S_NOT_LISTENING
// MessageText:
// The RPC server is not listening.

I/O Error 1716:
// IO Error 1716L
// RPC_S_UNKNOWN_MGR_TYPE
// MessageText:
// The manager type is unknown.

I/O Error 1717:
// IO Error 1717L
// RPC_S_UNKNOWN_IF
// MessageText:
// The interface is unknown.

I/O Error 1718:
// IO Error 1718L
// RPC_S_NO_BINDINGS
// MessageText:
// There are no bindings.

I/O Error 1719:
// IO Error 1719L
// RPC_S_NO_PROTSEQS
// MessageText:
// There are no protocol sequences.

I/O Error 1720:
// IO Error 1720L
// RPC_S_CANT_CREATE_ENDPOINT
// MessageText:
// The endpoint cannot be created.

I/O Error 1721:
// IO Error 1721L
// RPC_S_OUT_OF_RESOURCES
// MessageText:
// Not enough resources are available to complete this operation.

I/O Error 1722:
// IO Error 1722L
// RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE
// MessageText:
// The RPC server is unavailable.

I/O Error 1723:
// IO Error 1723L
// RPC_S_SERVER_TOO_BUSY
// MessageText:
// The RPC server is too busy to complete this operation.

I/O Error 1724:
// IO Error 1724L
// RPC_S_INVALID_NETWORK_OPTIONS
// MessageText:
// The network options are invalid.

I/O Error 1725:
// IO Error 1725L
// RPC_S_NO_CALL_ACTIVE
// MessageText:
// There is not a remote procedure call active in this thread.

I/O Error 1726:
// IO Error 1726L
// RPC_S_CALL_FAILED
// MessageText:
// The remote procedure call failed.

I/O Error 1727:
// IO Error 1727L
// RPC_S_CALL_FAILED_DNE
// MessageText:
// The remote procedure call failed and did not execute.

I/O Error 1728:
// IO Error 1728L
// RPC_S_PROTOCOL_ERROR
// MessageText:
// A remote procedure call (RPC) protocol error occurred.

I/O Error 1730:
// IO Error 1730L
// RPC_S_UNSUPPORTED_TRANS_SYN
// MessageText:
// The transfer syntax is not supported by the RPC server.

I/O Error 1732:
// IO Error 1732L
// RPC_S_UNSUPPORTED_TYPE
// MessageText:
// The universal unique identifier (UUID) type is not supported.

I/O Error 1733:
// IO Error 1733L
// RPC_S_INVALID_TAG
// MessageText:
// The tag is invalid.

I/O Error 1734:
// IO Error 1734L
// RPC_S_INVALID_BOUND
// MessageText:
// The array bounds are invalid.

I/O Error 1735:
// IO Error 1735L
// RPC_S_NO_ENTRY_NAME
// MessageText:
// The binding does not contain an entry name.

I/O Error 1736:
// IO Error 1736L
// RPC_S_INVALID_NAME_SYNTAX
// MessageText:
// The name syntax is invalid.

I/O Error 1737:
// IO Error 1737L
// RPC_S_UNSUPPORTED_NAME_SYNTAX
// MessageText:
// The name syntax is not supported.

I/O Error 1739:
// IO Error 1739L
// RPC_S_UUID_NO_ADDRESS
// MessageText:
// No network address is available to use to construct a universal
// unique identifier (UUID).

I/O Error 1740:
// IO Error 1740L
// RPC_S_DUPLICATE_ENDPOINT
// MessageText:
// The endpoint is a duplicate.

I/O Error 1741:
// IO Error 1741L
// RPC_S_UNKNOWN_AUTHN_TYPE
// MessageText:
// The authentication type is unknown.

I/O Error 1742:
// IO Error 1742L
// RPC_S_MAX_CALLS_TOO_SMALL
// MessageText:
// The maximum number of calls is too small.

I/O Error 1743:
// IO Error 1743L
// RPC_S_STRING_TOO_LONG
// MessageText:
// The string is too long.

I/O Error 1744:
// IO Error 1744L
// RPC_S_PROTSEQ_NOT_FOUND
// MessageText:
// The RPC protocol sequence was not found.

I/O Error 1745:
// IO Error 1745L
// RPC_S_PROCNUM_OUT_OF_RANGE
// MessageText:
// The procedure number is out of range.

I/O Error 1746:
// IO Error 1746L
// RPC_S_BINDING_HAS_NO_AUTH
// MessageText:
// The binding does not contain any authentication information.

I/O Error 1747:
// IO Error 1747L
// RPC_S_UNKNOWN_AUTHN_SERVICE
// MessageText:
// The authentication service is unknown.

I/O Error 1748:
// IO Error 1748L
// RPC_S_UNKNOWN_AUTHN_LEVEL
// MessageText:
// The authentication level is unknown.

I/O Error 1749:
// IO Error 1749L
// RPC_S_INVALID_AUTH_IDENTITY
// MessageText:
// The security context is invalid.

I/O Error 1750:
// IO Error 1750L
// RPC_S_UNKNOWN_AUTHZ_SERVICE
// MessageText:
// The authorization service is unknown.

I/O Error 1751:
// IO Error 1751L
// EPT_S_INVALID_ENTRY
// MessageText:
// The entry is invalid.

I/O Error 1752:
// IO Error 1752L
// EPT_S_CANT_PERFORM_OP
// MessageText:
// The server endpoint cannot perform the operation.

I/O Error 1753:
// IO Error 1753L
// EPT_S_NOT_REGISTERED
// MessageText:
// There are no more endpoints available from the endpoint mapper.

I/O Error 1754:
// IO Error 1754L
// RPC_S_NOTHING_TO_EXPORT
// MessageText:
// No interfaces have been exported.

I/O Error 1755:
// IO Error 1755L
// RPC_S_INCOMPLETE_NAME
// MessageText:
// The entry name is incomplete.

I/O Error 1756:
// IO Error 1756L
// RPC_S_INVALID_VERS_OPTION
// MessageText:
// The version option is invalid.

I/O Error 1757:
// IO Error 1757L
// RPC_S_NO_MORE_MEMBERS
// MessageText:
// There are no more members.

I/O Error 1758:
// IO Error 1758L
// RPC_S_NOT_ALL_OBJS_UNEXPORTED
// MessageText:
// There is nothing to unexport.

I/O Error 1759:
// IO Error 1759L
// RPC_S_INTERFACE_NOT_FOUND
// MessageText:
// The interface was not found.

I/O Error 1760:
// IO Error 1760L
// RPC_S_ENTRY_ALREADY_EXISTS
// MessageText:
// The entry already exists.

I/O Error 1761:
// IO Error 1761L
// RPC_S_ENTRY_NOT_FOUND
// MessageText:
// The entry is not found.

I/O Error 1762:
// IO Error 1762L
// RPC_S_NAME_SERVICE_UNAVAILABLE
// MessageText:
// The name service is unavailable.

I/O Error 1763:
// IO Error 1763L
// RPC_S_INVALID_NAF_ID
// MessageText:
// The network address family is invalid.

I/O Error 1764:
// IO Error 1764L
// RPC_S_CANNOT_SUPPORT
// MessageText:
// The requested operation is not supported.

I/O Error 1765:
// IO Error 1765L
// RPC_S_NO_CONTEXT_AVAILABLE
// MessageText:
// No security context is available to allow impersonation.

I/O Error 1766:
// IO Error 1766L
// RPC_S_INTERNAL_ERROR
// MessageText:
// An internal error occurred in a remote procedure call (RPC).

I/O Error 1767:
// IO Error 1767L
// RPC_S_ZERO_DIVIDE
// MessageText:
// The RPC server attempted an integer division by zero.

I/O Error 1768:
// IO Error 1768L
// RPC_S_ADDRESS_ERROR
// MessageText:
// An addressing error occurred in the RPC server.

I/O Error 1769:
// IO Error 1769L
// RPC_S_FP_DIV_ZERO
// MessageText:
// A floating-point operation at the RPC server caused a division by zero.

I/O Error 1770:
// IO Error 1770L
// RPC_S_FP_UNDERFLOW
// MessageText:
// A floating-point underflow occurred at the RPC server.

I/O Error 1771:
// IO Error 1771L
// RPC_S_FP_OVERFLOW
// MessageText:
// A floating-point overflow occurred at the RPC server.

I/O Error 1772:
// IO Error 1772L
// RPC_X_NO_MORE_ENTRIES
// MessageText:
// The list of RPC servers available for the binding of auto handles
// has been exhausted.

I/O Error 1773:
// IO Error 1773L
// RPC_X_SS_CHAR_TRANS_OPEN_FAIL
// MessageText:
// Unable to open the character translation table file.

I/O Error 1774:
// IO Error 1774L
// RPC_X_SS_CHAR_TRANS_SHORT_FILE
// MessageText:
// The file containing the character translation table has fewer than
// 512 bytes.

I/O Error 1775:
// IO Error 1775L
// RPC_X_SS_IN_NULL_CONTEXT
// MessageText:
// A null context handle was passed from the client to the host during
// a remote procedure call.

I/O Error 1777:
// IO Error 1777L
// RPC_X_SS_CONTEXT_DAMAGED
// MessageText:
// The context handle changed during a remote procedure call.

I/O Error 1778:
// IO Error 1778L
// RPC_X_SS_HANDLES_MISMATCH
// MessageText:
// The binding handles passed to a remote procedure call do not match.

I/O Error 1779:
// IO Error 1779L
// RPC_X_SS_CANNOT_GET_CALL_HANDLE
// MessageText:
// The stub is unable to get the remote procedure call handle.

I/O Error 1780:
// IO Error 1780L
// RPC_X_NULL_REF_POINTER
// MessageText:
// A null reference pointer was passed to the stub.

Źródło danych: http://delphi-techie.faithweb.com/rich_text_4.html

Kategoria: