image description

FAQ - BAZA WIEDZY

 • Błąd podczas otwarcia pliku (JPEG error #53)

  Link do źródła

  Komunikat "Błąd pod czas otwarcia pliku (JPEG error #53)" (zrzut ekranu w załączniku).

  Niektóre urządzenia wielofunkcyjne zapisują pliki innych formatów jako pliki z rozszerzeniem JPG (na przykład, plik w formacie "skan_dokumentu.tif" zapisany jako "skan_dokumentu.jpg"). Żeby wyeliminować błąd, należy zapisać plik ze źródłowym rozszerzeniem - jeśli źródłowy format pliku był TIFF, rozszerzenie też powinno być .tif . 

  Wykonać to można nawet w domyślnym programie Paint systemu Windows. Poniżej instrukcja dla plików w formacie TIFF:

  1. Otwieramy plik z niepoprawnym formatem w programie Paint;
  2. Klikamy Plik > Zapisz jako > Inne formaty
  3. Wybieramy format pliku z listy i zapisujemy plik.

  Graficzna instrukcja znajduje się w załączniku. 

   

  Docelowo należy poprawnie skonfigurować urządzenie wielofunkcyjne.

 • Ustawienia daty kursu waluty na zleceniu transportowym lub spedycyjnym

  Link do źródła

  Jak ustawić w konfiguracji z którego dnia będzie kurs waluty zlecenia transprotowego lub spedycyjnego.

  Konfigurację, która odpowiada za automatyczne ustawienie daty kursu waluty obcej dla zlecenia można ustawić w kartotece każdego klienta osobno.

   

  Możemy zmienić to ustawienie dla wszystkich naszych klientów jednocześnie. Logujemy się na konto administratora. Wchodzimy w: Narzędzia / Konfiguracja programu / Ustawienia dodatkowe / 2 (zakładka oznaczona numerem 2).

  Ustawiamy odpowiedni sposób kalkulacji daty oraz klikamy kwadratową ikonę obok. Po tej czynności we wszystkich kartotekach kontrahentów data będzie ustawiona w ten sam sposób. Również gdy będziemy dodawali nowego kontrahenta to ustawienie będzie takie samo.

   

  Przy wypełnianiu zlecenia opcja daty kursu waluty zmieni się po określeniu zleceniodawcy lub przewoźnika. Jeśli data jest zależna od dnia załadunku / rozładunku itp dane te będą przez program pobierane z zakładki trasa.

   

   
 • Jak zainstalować List przewozowy?

  Link do źródła

  Jak zainstalować program dla transportu List przewozowy?

  Po wysłaniu formularza rejestracyjnego otrzymamy e-mail z linkiem do wersji instalacyjnej programu List przewozowy X.XXX. Klikamy w link a następnie wybieramy przycisk „Otwórz”. Pojawi się okno z katalogiem jak widać poniżej.

  Klikamy dwa razy w katalog i po chwili ponowie dwukrotnie klikamy w plik „setup.exe”. Wyskoczy ekran z ostrzeżeniem o zabezpieczeniach.

    

  Oczywiście klikamy przycisk „Uruchom”. Wyskoczy okno instalacyjne programu jak niżej, gdzie klikamy przycisk „Next”.

  Następnie pojawia się okno gdzie musimy zaznaczyć "Check box" zapoznania się z warunkami licencji. Po akceptacji warunków licencji zostanie aktywowany przycisk "Next".

  Wybieramy "Next" aż do momentu pojawienia się ekranu wygladającego jak niżej, na którym klikamy "Install'.

  Rozpocznie się instalacja oprogramowania dla logistyki i transpotu. Pomyślne zainstalowanie zostanie zakomunikowane wyświetleniem informacji. Należy potwierdzić, klikając „Finish”.

  Program mini List przwozowy CMR 5.900 jest zainstalowany w lokalizacji C:\mini_LP_CMR\
  Program List przwozowy CMR 6.000 jest zainstalowany w lokalizacji C:\LP_CMR\
  Program List przwozowy CMR 6.100 jest zainstalowany w lokalizacji C:\LP_CMR_6100\
  Program List przwozowy 7.000 jest zainstalowany w lokalizacji C:\LP\

 • Jak wstawić logo na wydruki dokumentów?

  Link do źródła

  Jak wstawić logo na wydruki dokumentów?

  Z menu tekstowego u góry programu klikamy przycisk „Narzędzia” a następnie „Konfiguracja programu”. Wybieramy zakładkę "Ustawienia dodatkowe" a następnie zakładkę "Dane graficzne". W polu Plik graficzny 1 wklejamy nasze logo. Po zapisaniu konfiguracji na wszystkich wydrukach dokumentów będzie widoczne logo.

  UWAGA: Wysokość wstawianego pliku graficznego nie może być większa niż 65 pikseli.

 • Jak zainstalować serwer bazy danych MS SQL Server 2008 R2 Express Edition?

  Link do źródła

  Poniżej przedstawiamy kroki jakie należy wykonać aby zainstalować program MSSQL Server 2008 R2 Express Edition.

  1. Zaczynamy od pobrania instalatora ze strony Pobierz
  Wybieramy wersje 32 bit lub 64 bit w zależności od systemu jaki jest zainstalowany na komputerze.

  2.  Po uruchomieniu pliku instalatora automatycznie rozpakowują się pliki.

  3. Instalator sprawdza czy system Windows posiada wszystkie niezbędne aktualizacje i oprogramowanie. Jeśli tak nie jest, poprosi Cię o doinstalowanie.

  4. Następnie pojawi się ekran z "Centrum instalacji" gdzie klikamy na "New Installation or add features to an existing installation", aby uruchomić kreatora instalacji.

  5. Pojawia się okno gdzie musimy zaznaczyć "Check box", że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia licencyjne. Po akceptacji zostanie aktywowany przycisk "Next".

  6. Kolejnym ekranem jest wybór funkcji jakie chcemy zainstalować i gdzie program MSSQL Server ma być zainstalowany. Standardowo nic nie zmieniamy tylko klikamy "Next".

  7. Okno gdzie możemy wpisać nazwę instalowanej instancji SQL servera. Standardowo nic nie zmieniamy tylko klikamy "Next".

  8. Teraz poajwi się ekran gdzie określamy poświadczenia jakie będą używane dla usług serwera SQL.

  WAŻNE! W załadce Collation należy ustawić "Polish_CI_AS"

   9. Kolejnym oknem jest wybór trybu autentykacji użytkowników łączących się z serwerem bazy danych. Microsoft zaleca stosowanie "Windows Authentication Mode", jeśli to możliwe, ze wzgledu na jakość zabezpieczeń, które są tam wykorzystywane.

  10. Następne okno dotyczy raportowania błędów. Czy chcemy wysyłać raporty w przypadku błędów do Microsoftu. Zaznaczamy "check box" jeśli chcemy. Następnie klikamy "Next".

  11. Następnie serwer bazy danych będzie się instalował. Pomyślne zainstalowanie MSSQL Server 2008 R2 Express Edition zostanie zakomunikowane wyświetleniem informacji.  Wciskamy przycisk "Close" i GOTOWE!

   

  UWAGA :  Ważna informacja dla instalacji na systemie operacyjnym Windows Vista oraz Windows 7/8/10. Do prawidłowego działania serwera bazy danych należy wyłączyć funkcje "Kontrola konta użytkownika". W Panelu sterowania klikamy "Konta użytkowników" następnie klikamy "Włącz lub wyłącz funkcję Kontrola konta użytkownika" i na ekranie, który się pojawi odznaczamy pole "Użyj funkcji Kontrola konta użytkownika, aby pomóc w ochronie komputera".

   

 • Błąd podczas wydruku w systemie Windows 7

  Link do źródła

  Błąd podczas wydruku w systemie Windows 7

  Jeśli w naszym programie podczas podglądu wydruku lub wydruku w systemie Windows 7 wyskakuje komunikat z błędem:

  Należy wykonać następujące czynności:

   1. Wchodzimy do panelu sterowania.
   2. Wybieramy opcje regionalne i językowe.
   3. Na zakładce 'Formaty' zmieniamy z 'Polski (Polska)' na np. 'Portugalski (Brazylia)'.
   4. Na zakładce 'Lokalizacja' zmieniamy z 'Polska' na np. 'Portugalia'.
   5. Na zakładce 'Klawiatury i języki' zmieniamy z 'Polski programisty' na np. 'Amerykański'
   6. Naciskamy 'Zastosuj', a następnie 'OK'.
   7. Wchodzimy jeszcze raz do opcji regionalnych i językowych.
   8. Na zakładce 'Formaty' zmieniamy z 'Portugalski (Brazylia)' na 'Polski (Polska)'.
   9. Na zakładce 'Lokalizacja' zmieniamy z 'Portugalia' na 'Polska'.
  10. Na zakładce 'Klawiatury i języki' zmieniamy z 'Amerykański' na 'Polski programisty' 
  11. Naciskamy 'Zastosuj', a następnie 'OK'.

  Po wykonaniu tych czynności w programie będą polskie litery. 

 • Jak dodać warunki ogólne zlecenia (przykład: warunki dla przewoźnika)

  Link do źródła

  Jak dodać warunki zlecenia (przykład: warunki dla przewoźnika)

  W programie możemy zdefiniować warunki ogólne dla przewoźnika. Tekst ten będzie się pojawiał automatycznie na wydruku "Zlecenie dla przewoźnika", który jest dostępny dla zleceń spedycji. 
   
  Czynności te wykonujemy po zalogowaniu się na konto Administratora.
   
  Tekst dodajemy w menu Słowniki > Inne > Rodzaje zleceń > Edytujemy zlecenie spedycji - opcja - Konfiguracja rodzaju zlecenia > Zakładka Domyślne treści > pole - Warunki ogólne dla przewoźnika 
   
   
   
  1. Wchodzimy w zakładkę Słowniki > Inne > Rodzaje zleceń:
   
   
   
   
  2. Następnie prawym przyciskiem klikamy na Zlecenie spedycji > Edytuj > Konfiguracja rodzaju zlecenia:
   
   
   
  3. W zakładce Domyślne treści wpisujemy warunki ogólne dla przewoźnika:
   
   
 • Co zrobić w przypadku zmiany kont bankowych (EUR, PLN)

  Link do źródła

  1.W pierwszej kolejności dodajemy nasze aktualne rachunki bankowe do archwium. 

     Czyli po zalogowaniu na konto ADMINA do programu SPEDTRANS.

     Przechodzimy na zakłądkę Słowniki >> Kontrahenci, nastepnie wyszukujemy naszą firmę i przechodzimy do edycji kartoteki. 

     Kolejno w oknie Edycji Kontrahenta, na samym dole odszukujemy pozycjie Rachunki Bankowe jak na screenie poniżej. 

    Przechodzimy do edycji pozycji kont bankowych (EUR, PLN) i zaznaczamy "Archiwum" .

      Po wykonaniu procedury zapisujemy.

  2.Teraz dodajemy nowe rachunki bankowe.

      Będąc w pozycji Edycji Kontrahenta zakładka RACHUNKI BANKOWE, dodajemy nowy numer rachunku bankowego (PLN, EUR) .

      Pamiętajac o tym iż nowo dodane rachunki bankowe powinny miec zaznaczone pozycje .::DOMYŚLNY::.

 • Odrębna numeracja dokumentów sprzedaży dla oddziału

  Link do źródła

  Odrębna numeracja dokumentów sprzedaży dla oddziału

  1. Logujemy się na konto ADMINA, przechodzimy na zakładkę Narzędzia >> Numery startowe dokumentów
  2. W filtracji ustawiamy "Faktura sprzedaży".
  3. Najeżdżamy kursorem klikając aktualną numerację, po prawej stronie Nowy >> Nowa numeracja na podstawie bieżącej
  4. W pozycji oddziały wybieramy odpowiedni oddział .
  5. W pozycji "Człon podstawowy" np. FVSK000, zerujemy numerację.
  6. Wybieramy rodzaj numeracji czyli numeracja ciągła/ numeracja miesięczna/ numeracja roczna.
  7. Zapisujemy.

  Odrębna numeracja dokumentów sprzedaży zagranicznej dla oddziału

  1. Logujemy się na admin, następnie przechodzimy na zakładkę Narzędzia >> Numery startowe dokumentów
  2. W filtracji ustawiamy "Faktura sprzedaży zagranicznej".
  3. Najeżdżamy kursorem klikając aktualną numerację, po prawej stronie Nowy >> Nowa numeracja na podstawie bieżącej
  4. W pozycji oddziały wybieramy odpowiedni oddział w Pańśtwa przypadku będzie to "KATOWICE".
  5. W pozycji "Człon podstawowy" np. FVSWK000, zerujemy numerację.
  6. Wybieramy rodzaj numeracji czyli numeracja ciągła/ numeracja miesięczna/ numeracja roczna.
  7. Zapisujemy.

 • Czym różni się wersja Express MS SQL 2005 od wersji płatnej?

  Link do źródła

  Czym różni się wersja Express MS SQL 2005 od wersji płatnej?

  Szczegółowe porównanie wersji można znaleść na stronach:

  http://www.microsoft.com/poland/sql/prodinfo/compare/default.mspx

  [>>>]

Strony