image description

Raporty - SPEDTRANS 8

W podstawowej wersji programu otrzymujecie Państwo do dyspozycji następujące raporty:
 

 1. Obroty ze zleceniodawcami
 2. Obroty z przewoźnikami
 3. Obroty z płatnikami
 4. Obroty spedytorów
 5. Obroty spedytora
 6. Obroty spedytorów + zysk
 7. Obroty z kierowcami + zysk
   
 8. Rejestr zleceń spedycji i transportu
 9. Rejestr sprzedaży VAT
 10. Rejestr sprzedaży grupowany po kontrahencie
 11. Rejestr kosztów VAT
 12. Rejestr kosztów grupowany po kontrahencie
   
 13. Sprzedaż w podziale na kontrahentów
 14. Sprzedaż w podziale na miesiące
 15. Sprzedaż w podziale na kontrahentów i miesiące
 16. Sprzedaż w podziale na lata i miesiące
 17. Sprzedaż w podziale na lata i kwartały
   
 18. Analiza kosztów
 19. Koszty w podziale na miesiące
 20. Koszty w podziale na lata i miesiące
 21. Koszty w podziale na kontrahentów i miesiące
 22. Koszty w podziele na lata i kwartały
   
 23. Koszty i sprzedaż w podziale na lata i miesiące
 24. Koszty i sprzedaż w podziale na lata i kwartały
   
 25. Rozliczenie zlecenia wyjazdu
 26. Rozliczenie zleceń wyjazdów (zestawienie zbiorcze)
 27. Rozliczenie zleceń wyjazdów grupowanych po kierowcy (zestawienie zbiorcze)
 28. Rozliczenie zleceń wyjazdów grupowanych po samochodzie (zestawienie zbiorcze)
 29. Rozliczenie delegacji
   
 30. Różnice kursowe (sprzedaż)
 31. Różnice kursowe (koszty)
   
 32. Potwierdzenie salda z kontrahentem
   
 33. AETR

Wszystkie raporty mogą Państwo zmieniać we własnym zakresie. Można zmienić widok kolumn, ich kolejność, grupowanie oraz wszelkie inne parametry.

Na zamówienie możemy przygotować dla Państwa dowolny raport w oparciu o dane z dokumentów.

Boxed