image description

FAQ - BAZA WIEDZY

 • Konfiguracja naliczania odsetek według danej stopy procentowej

  Link do źródła

  Aby skonfigurować wysokość odsetek według danej stopy procentowej należy zalogować się na konto admin, następnie należy przejść do Narzędzia > Konfiguracja programu,
  w dalszej kolejności przechodzimy do zakładki Odsetki ustawowe.

  ie ADMIN.

 • Zmiana hasła bieżącego użytkownika

  Link do źródła

  Aby zmienić hasło bieżącego użytkownika należy po zalogowaniu się na konto przejść w zakładkę Narzędzia > Zmień hasło.

   

 • Zmiana waluty faktury powiązanej ze zleceniem

  Link do źródła

  By dokonac zmiany waluty faktury, która została stworzona na podstawie zlecenia.

  Musimy przejść do Edycji naszego dokumentu sprzedaży. Zaznaczyć kursorem myszki pozycję która jest powiązana ze zleceniem a następnie usunąć.

  Kolejno wyszukujemy zlecenie w Rejestr >> Zlecenia Transportu i spedycji, przechodzimy do jego edycji.

  W polu Waluta i kurs fakturowania dla naszego płatnika zmieniamy wartość waluty, pamiętając o tym by był wprowadzony kurs przy zagranicznych walutach.
  Po zatwierdzeniu i zapisaniu zlecenia.

  Wracamy do naszej faktury, zmieniamy walutę dokumentu sprzedaży na taką jaką wprowadziliśmy na zleceniu.

  Kolejno kierujemy się kursorem myszki w dół okna edycji faktury wybierając NOWY >> ZLECENIE TRANSPORTU I SPEDYCJI.
  Ukaże nam się okno poniżej, jesli nie wyświetliła się zadna pozycja zlecenia w polach filtrcji ustawiamy odpowiednio rekordy.
  - Wszystkie zlecenia
  - Wszyscy wystawiajacy dok.
  Pola dokłądnie zaznaczone na screenie poniżej.

  Po wyfiltrowaniu wybieramy nasze zlecenie klikając dwókrotnie na ten rekord.

  Tak wyglądająca fakturę wystarczy ZAPISAC, podczas podglądu wydruku możemy zauważyć iż waluta faktury została zmieniona.

   

 • Uzupełnianie/aktualizacja kursów waluty obcej w zleceniach z pozycji rejestru zleceń

  Link do źródła

  Aby uzupełnić/zaktaulizować kurs waluty obcej w zleceniu należy wykonać następujące czynności:

   

  Z pozycji rejestru zleceń transportu lub spedycji zaznaczamy interesujące zlecenie.
  Zlecenie musi być odtwierdzone aby była możliwość wykonania uzupełnienia/aktualizacji kursu.

   

  Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy Uzupełnij/aktaulizuj kurs waluty obcej (Tabela A)

  Po tej czynności kurs waluty obcej w zleceniu zostanie uzupełniony/zaktualizowany.

  Istnieje również możliwość uzupełnienia/zaktualizowania kursu na większej ilośći zleceń.
  Aby tego dokonać należy zaznaczać zlecania przy wciśnięciu przycisku Ctrl na klawiaturze. Następnie działanie jest identyczne jak powyżej.

 • Powiązanie naczepy/przyczepy/kierowcy do ciągnika

  Link do źródła

  Aby powiązać naczepę/przyczepę/kierowcę do pojazdu nadrzędnego, tj ciągnika
  przechodzimy do Słowniki>Pojazdy. Następnie przechodzimy do edycji wybranego ciągnika.

  Po prawej znajdują się pola Naczepa, Przyczepa. Klikając na ikonkę z pojazdem przy danym polu możemy wybrać naczepę/przyczepę i przypisać ją do danego ciągnika.

   

   

  Z okna wyboru mamy też możliwość dodania nowego pojazdu, tj naczepy bądź przyczepy.

   

   

  Przypisanie kierowcy - w polu Kierowcy możemy przypisać jednego lub dwóch kierowców.

   

   

  Przy wyborze danego ciągnika w zleceniu transportu lub spedycji, automatycznie zostaną zaciągnięte naczepa/przyczepa oraz kierowca:

   

 • Ograniczenie uprawnień do modyfikacji użytkowników programu

  Link do źródła

  Proszę się zalogować na konto ADMIN programu dla transportu SPEDTRANS.
  Następnie proszę przejśc do zakładki Narzędzia >> Konfiguracja programu.
  Odszukujemy zakładkę Użytkownicy.

   

  Kolejno przechodzimy do edycji konta użytkownika.
  Wbieramy Uprawnienia >> Narzędzia, poniżej sccren który pokazuje gdzie możemy wprowadzić zmiane.
  Odznaczamy chcecbox : Podgląd, Nowy, Edycja, Usuń.


   

 • Wersja robocza: Indywidualne ustawienia przeterminowania należności w rejestrze sprzedaży

  Link do źródła

  Indywidualne ustawienia przeterminowania należności w rejestrze sprzedaży.

  W oprogramowaniu dla logistyki i transportu możemy definiować kolory dla należności nierozliczonych nieprzetereminowanych i rozliczonych oraz liczby dni dla
  należności przetereminowanych.

  Po zalogowaniu się na konto admin przechodzimy do Narzędzia>Konfiguracja programu.

  Następnie na zakładce Sprzedaż>Ustawienia dodatkowe 2 mamy możliwość edytowania koloru czcionki i tła rekordu dla należności nierozliczonych nieprzeterminowanych,
  a także zdefiniowania liczby dni dla należności przeterminowanych - oddzielne kolory dla każdej z liczby dni.

   

   

 • Uzupełnienie kont Wn oraz kont Ma - RAKS

  Link do źródła

  Uzupełnienie kont Wn oraz kont Ma potrzebnych przy eksporcie dokumentów do programu księgowego RAKS.

  W pierwszej kolejności sprawdzamy czy w konfiguracji programu mamy wybraną pozycję MSM RAKS 6.XXX .
  By to sprawdzić, logujemy się na konto admina nastepnie zakładka Narzędzia >> Konfiguracja.
  Kolejno wyszukujemy pozycję "Wymiana danych między innymi systemami" , dalej przechodzimy na zakładkę
  "System finansowo - księgowy" i upewniamy się czy w pozycji "Współpraca z systemami księgowymi" mamy
  wybrane z listy MSM RAKS 6.XXX .

  Kolejnym krokiem jest uzupełnienie pól konta Wn a także Ma w edycji kontrahenta.
  By to zrobić musimy na dowolnym koncie programu SPEDTRANS z uprawnieniami do kontrahentów przejśc do Słowniki >> Kontrahenci .
  Następnie przejść do edycji kartoteki kontrahenta. Wyszukać odpowiednich pól i uzupełnić. 

  Po wykonaniu wszystkich czynności podczas import dokumentów sprzedaży dla odpowiedniego kontrahenta Konto Wn oraz Ma powinno przenieść się automatycznie.

   

 • Przypisanie kontrahenta do grupy

  Link do źródła

  W systemie SPEDTRANS możemy przypisywać kontarhentów do grup.

  Aby dodać nową grupę kontarhentów bądź ją edytować przechodzimy do Słowniki>Grupy kontrahentów.
  W oknie rejestru wybieramy po prawej Nowy. Dalej uzupełniamy nazwę skróconą oraz opis.

  W kolejnym kroku przypisujemy kontarhenta do zapisanej grupy. Przechodzimy do Słowniki>Kontrahenci i edytujemy wybranego kontrahenta.

  W górnej części okna z rozwijanej listy zaznaczamy grupę do której przydzielimy kontrahenta. Zapisujemy zmiany w kartotece.

   

   

  W pozycji rejestru możemy przefiltrować kontrahentów po wybranej grupie:

   

 • Komunikaty dotyczące kontrahentów

  Link do źródła

  W systemie SPEDTRANS możemy dodawać komunikaty dotyczące kontrahenta.
  Przykładowo przy wyborze kontrahenta na fakturę sprzedaży pojawi się komunikat z treścią wprowadzoną w kartotece.

  Aby wprowadzić treść komunikatu przechodzimy do Słowniki>Kontrahenci i edytujemy wybranego kontrahenta.
  U dołu okna znajduje się zakładka Komunikaty. Wpisujemy treść komunikatu dla sprzedaży. Zapisujemy zmiany.

  Możemy wprowadzać treść komunikatów dla sprzedaży, dokumentów kosztowych czy zleceń trasportu i spedycji.
  W przykładzie dodany został komunikat dla sprzedaży.


  W efekcie przy dodawaniu dokumentu sprzedaży, po wyborze kontrahenta w polu Płatnik pojawi nam się okno z takim właśnie komunikatem:

Strony