image description

Błąd podczas otwarcia pliku (JPEG error #53)

Polski

Komunikat "Błąd pod czas otwarcia pliku (JPEG error #53)" (zrzut ekranu w załączniku).

Niektóre urządzenia wielofunkcyjne zapisują pliki innych formatów jako pliki z rozszerzeniem JPG (na przykład, plik w formacie "skan_dokumentu.tif" zapisany jako "skan_dokumentu.jpg"). Żeby wyeliminować błąd, należy zapisać plik ze źródłowym rozszerzeniem - jeśli źródłowy format pliku był TIFF, rozszerzenie też powinno być .tif . 

Wykonać to można nawet w domyślnym programie Paint systemu Windows. Poniżej instrukcja dla plików w formacie TIFF:

1. Otwieramy plik z niepoprawnym formatem w programie Paint;
2. Klikamy Plik > Zapisz jako > Inne formaty
3. Wybieramy format pliku z listy i zapisujemy plik.

Graficzna instrukcja znajduje się w załączniku. 

 

Docelowo należy poprawnie skonfigurować urządzenie wielofunkcyjne.

Kategoria: