image description

Błąd podczas wydruku w systemie Windows 7

Polski

Błąd podczas wydruku w systemie Windows 7

Jeśli w naszym programie podczas podglądu wydruku lub wydruku w systemie Windows 7 wyskakuje komunikat z błędem:

Należy wykonać następujące czynności:

 1. Wchodzimy do panelu sterowania.
 2. Wybieramy opcje regionalne i językowe.
 3. Na zakładce 'Formaty' zmieniamy z 'Polski (Polska)' na np. 'Portugalski (Brazylia)'.
 4. Na zakładce 'Lokalizacja' zmieniamy z 'Polska' na np. 'Portugalia'.
 5. Na zakładce 'Klawiatury i języki' zmieniamy z 'Polski programisty' na np. 'Amerykański'
 6. Naciskamy 'Zastosuj', a następnie 'OK'.
 7. Wchodzimy jeszcze raz do opcji regionalnych i językowych.
 8. Na zakładce 'Formaty' zmieniamy z 'Portugalski (Brazylia)' na 'Polski (Polska)'.
 9. Na zakładce 'Lokalizacja' zmieniamy z 'Portugalia' na 'Polska'.
10. Na zakładce 'Klawiatury i języki' zmieniamy z 'Amerykański' na 'Polski programisty' 
11. Naciskamy 'Zastosuj', a następnie 'OK'.

Po wykonaniu tych czynności w programie będą polskie litery. 

Kategoria: