image description

Ustawienia daty kursu waluty na zleceniu transportowym lub spedycyjnym

Polski

Jak ustawić w konfiguracji z którego dnia będzie kurs waluty zlecenia transprotowego lub spedycyjnego.

Konfigurację, która odpowiada za automatyczne ustawienie daty kursu waluty obcej dla zlecenia można ustawić w kartotece każdego klienta osobno.

 

Możemy zmienić to ustawienie dla wszystkich naszych klientów jednocześnie. Logujemy się na konto administratora. Wchodzimy w: Narzędzia / Konfiguracja programu / Ustawienia dodatkowe / 2 (zakładka oznaczona numerem 2).

Ustawiamy odpowiedni sposób kalkulacji daty oraz klikamy kwadratową ikonę obok. Po tej czynności we wszystkich kartotekach kontrahentów data będzie ustawiona w ten sam sposób. Również gdy będziemy dodawali nowego kontrahenta to ustawienie będzie takie samo.

 

Przy wypełnianiu zlecenia opcja daty kursu waluty zmieni się po określeniu zleceniodawcy lub przewoźnika. Jeśli data jest zależna od dnia załadunku / rozładunku itp dane te będą przez program pobierane z zakładki trasa.

 

 
Kategoria: