image description

Uzupełnienie brakującego numeru dokumentu sprzedaży

Polski

Jeśli próbujemy wystawić dokument sprzedaży i podczas tego zauważymu, że nie jest zachowana kolejność numeracji jak na screen poniżej. 

Mamy możliwość "Edytować maskę numeracji" w taki sposób by uzupełnić dokument sprzedaży o brakującym numerze.
Wystarczy najechac kursorem myszki na ikonę  następnie kliknąć.

Przechodzimy do wyboru maski numeracji, nastepnie edytujemy
Zwracamy uwagę na pole "Ostatni numer" maski numeracji dokumentów sprzedazy.

Gdy zachodzi taka potrzeba zmniejszamy o jeden, następnie zapisujemy.
Nowy dokument sprzedaży będzie miał brakujący numer dokumentu sprzedaży.

Kategoria: