image description

Ręczna numeracja dokumentów

Polski

Żeby zmienić numer dokumentu, musimy zalogować się na konto administratora, a następnie:
zakładka 'Pomoc' => '1' 'Konfiguracja programu' => zakładka 'Użytkownicy' => '2' wybieramy użytkownika (przykładowo ADMIN) =>
=> '3' 'Edytuj' => '4' zakładka 'Uprawnienia' => '5' zakładka 'Dokumenty' => '6' zaznaczamy checkbox 'Ręczne numerowanie faktur' =>
'7' 'Zapisz'.

Następnie (przykładowo), wchodzimy w Rejestr sprzedaży => wybieramy dokument => Edycja => '1' zaznaczamy checkbox
po lewej stronie od numeru dokumentu => '2' wprowadzamy ręcznie numer dokumentu.

 

Kategoria: