image description

"I/O error 53"

Polski

Komunikat "I/O error 53" jak i "Błąd podczas tworzenia pliku wymiany danych" kończące się anulowaniem operacji spowodowane są niewłaściwym działaniem plików wymiany danych, które mogą wynikać z braku uprawnień do połączenia się z docelowym urządzeniem na które ustawiona jest ścieżka, lub po prostu niewłaściwą ścieżką. Błąd może wystąpić podczas próby wyeksportowania pliku do systemu księgowego FK lub JPK(FA).

Problem może zostać wyeliminowany poprzez zmianę katalogu pliku wymiany na właściwy. Aby to zrobić:

Uruchamiamy program SpedTrans>Wchodzimy w narzędzia > Konfiguracje programu > Wymiana danych pomiędzy innymi serwerami > System finansowo księgowy > Ustawiania dodatkowe > Tam znajduje się pozycja "Katalog pliku wymiany", a obok niej ścieżka do owego folderu. Jeśli chcemy by wyeksportowane pliki zapisywały się u nas na dysku ścieżkę usuwamy w całości, a jeśli chcemy by znajdowały się w innym miejscu możemy podać własną ścieżkę do lokalizacji. Po wykonaniu tego zapisujemy wszystko przyciskiem w prawym dolnym rogu okna, a okno zamykamy przyciskiem obok.

Aby wprowadzone przez nas zmiany zadziałały musimy zrestartować program SpedTrans lub udać się do:

Narzędzia > Rozwinąć listę "Inne" > Wybrać opcję "Odśwież dane konfiguracji"

Dzięki temu błąd powinien zostać wyeliminowany, a pliki domyślnie wyeksportowane do: C:\Maciosoft\SpedTransSQL\dane\eksport_fk na dysku lokalnym.

Kategoria: