image description

Historia zmian w programie - SPEDTRANS

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.051

data publikacji: 26-2-2020 16:00:00

  nowości:

  1. Faktura sprzedaży - w nagłówku dokumenentu dodano znacznik MPP - Mechanizm podzielonej płatności.
  2. Dla faktur sprzedaży wprowadzono regułę, że gdy zaznaczony znacznik MPP, to w pole uwagi jest wstawiana treść "MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI". W głównej konfiguracji programu dodatkowo możliwość podać własnej treści uwagi dla MPP - zakładka Sprzedaż.
  3. Rejestr dokumentów sprzedaży - dodano kolumnę MPP - Mechanizm podzielonej płatności.
  4. Dokument kosztowy - w nagłówku dokumenentu dodano znacznik MPP - Mechanizm podzielonej płatności.
  5. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano kolumnę MPP - Mechanizm podzielonej płatności.
  6. W dokumencie zapłaty za dokument kosztowy dodano znacznik MPP - Mechanizm podzielonej płatności.
  7. Rejestr dokumentów zapłat za dokumenty kosztowe - dodano kolumnę MPP - Mechanizm podzielonej płatności.
  8. W rejestrze dokumentów kosztowych, przy tworzeniu paczek przelewów typu Split payment tj. mechanizm podzielonej płatności oraz zapłat za dokument kosztowy dodano znacznik MPP = TAK. Dzięki temu ułatwiono weryfikację ewentualnych błędów w formie płatności.

  poprawki:

  1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
  2. Aktualizacja zbiorcza dla integracji z inPost.
  3. Faktura wewnętrzna - usunięto błąd uniemożliwiający zapisanie dokumentu, w przypadku, gdy nie uzupełniono w głównej konfiguracji programu, w zakładce Faktury Wewnetrzne - domyślnej usługi.
  4. Przelewy Split payment - Elixir 0 - poprawiono tytuł płatności tj. dodano numer dokumentu, za któy jest płatność.
  5. FPK_FA (3) - poprawiono błąd pojawiający się przy imporcie pliku XML w programie Klient JPK, gdy płatnik był z poza EU.

  SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.050

  data publikacji: 31-1-2020 08:00:00

   nowości:

   1. Zaktualizowano eksport danych JPK_FA(3).
   2. Sprawdzanie kontrahentów na białej liście VAT - dodano opcję wyboru daty, w której ma być sprawdzany czynny VAT tj. data wystawienia lub data sprzedaży.

   poprawki:

   1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
   2. Usunięto błąd w rejestrze korespondencji, który uniemożliwiał utworzenie nowego dokumentu kosztowego do korespondencji przychodzącej.
   3. Usunięto błąd pojawiający się w szczególnym przypadku w oknie dialogowym wyboru rozmiaru opony.
   4. JPK_FA - dodano regułę, że przekazujemy w pliku JPK kod kraju tylko gdy, kraj jest z UE. Brak tej reguły powodowało wyjątek np. dla kodu CH - Szwajcaria. Błąd po stronie MF.
   5. Eksport dokumentów kosztowych do programu księgowego FAKIR - usunięto błąd powodujący, że nie pobierały się źródłowe numery dokumentów kosztowych.

   SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.049

   data publikacji: 23-12-2019 12:00:00

    nowości:

    1. Nowy moduł dodatkowy - Integracja z telematyką - WEBSAT.
    2. Nowy moduł dodatkowy - Integracja z telematyką - SATIS.
    3. Nowy moduł dodatkowy - Integracja z telematyką - RENAULT.
    4. Do funkcji autowylogowywanie w konfiguracji użytkownika dodano opcję - Blokada autowylogowywania.
    5. Dodano dni świąteczne na rok 2020.
    6. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - dodano sprawdzanie Czynnego podatnika VAT przewoźnika oraz innych zleceniobiorców w dacie wystawienia dokumentu.
    7. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - dla kontrahentów zagranicznych dodano sprawdzanie czynnego VATu w VIES w bieżącej dacie (VIES nie daje możliwości sprawdzania w innych datach niż bieżąca).

    poprawki:

    SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.048

    data publikacji: 16-12-2019 13:30:00

     nowości:

     1. Nowy moduł dodatkowy - Integracja z inPOST. Moduł rozszerzający funkcjonalność Książki korespondencyjnej, analogiczny do modułu Elektronicznego Nadawcy Poczty Polskiej.
     2. Przelewy elektroniczne - dodano nowe formaty:
      - Przelewy zagraniczne, walutowe - XML ISO2002 - BNP Paribas.
      - Przelewy walutowe SEPA - XML ISO2002 - BNP Paribas.
     3. Przelewy walutowe - XML ISO20022 - Santander
     4. Anulowanie zlecenia transportu do urządzenia mobilnego - dodano okno dialogowe z zapytaniem o potwierdzenie operacji.
     5. Moduł ofert dla kontrahentów, dokument oferty - w pozycji oferty dodano pola: Waga rzeczywista, Objętość oraz Waga przeliczeniowa. Funkcjonalność jest dostępna wraz z modułem zleceń lotniczych. Domyślnie dane ukryte.

     poprawki:

     1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
     2. W dokumentach Załącznik dla przewoźnika oraz Załącznik dla zleceniodawcy poprawiono wyświetlanie relacji trasy - program obcinał zbyt długi tekst relacji.
     3. Eksport dokumentów sprzedaży oraz dokumentów kosztowych do programu księgowego CDN OPTIMA - w sekcji <RACHUNEK_NUMER> do numeru rachunku bankowego dodano kod kraju. 
     4. Rejestr dokumentów kosztowych. Eksport przelewów do banku - poprawiono ukrywanie nieużywanych formatów.
     5. Zlecenie transportu lub spedycji - usunięto błąd uniemożliwiający zatwierdzenie / odtwierdzenie dokumentu kosztowego w oknie nowego/edycji zlecenia.
     6. Okno dodawania definicji oceny - obsłużono komunikat informujący o duplikacie nazwy skróconej.
     7. Weryfikacja czynnego VAT'u oraz rachunków bankowych - usunięto błąd, któy powodował, że w szczególnym przypadku nie był widoczny status weryfikacji w rejestrze dokumentów kosztowych.

     SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.047

     data publikacji: 16-11-2019 06:00:00

      Nowości:

      1. Nowy moduł dodatkowy - Import plików. Moduł umożliwia automatyczny import zeskanowanych dokumentów do programu i podpięcie pod konkretne dokumenty, zlecenia lub dowolne kartoteki. Moduł powstał na bazie integracji z urządzeniami wielofunkcyjnymi TOSHIBA.
      2. Eksport dokumentów kosztowych do programu księgowego SAGE SYMFONIA - dodano możliwość konfiguracji własnych symboli dokumentów zgodnych z SAGE SYMFONIA. Opcję dodano w oknie dialogowym przed eksportem danych do FK. Funkcja analogiczna jak w rejestrze sprzedaży.
      3. Nowy moduł dodatkowy - Integracja z telematyką - WebEye.
      4. Przelewy elektroniczne - dodano: Przelewy krajowe - split payment - Multi Cash (PLI) - BNP Paribas.
      5. Moduł Zarządzanie licencjami mobilnymi SPEDTRANS:
       - dodano zakładki: 
           - Aktywne licencje
           - Nowe żądania licencji
           - Archiwalne żądania licencji i licencje
           - Wszystkie żądania i licencje
           Uwaga! Aby w zakładce Aktywne licencje pojawiły się dane, należy będąc w zakładce Wszystkie żadania i licencje kliknąć klawisz Aktualizuj statusy żądania / licencje.
       - dodano możliwość zbiorczego generowania i aktualizacji licencji.

      poprawki:

      1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
      2. Pobieranie danych z CEIDG - usunięto błąd, który w szczególnym przypadku powodował, że lokal siedziby nie był pobierany.

      Strony