image description

SPEDTRANS 10 wer. wew. 10.002

  nowości:

  1. W Kalkulatorze tras dodano funkcję, że po kliknięciu w marker pojazdu rysuje się ślad trasy. Domyślnie jest to 12h - historia ostatnich 12h. Funkcja domyślnie włączona. W konfiguracji głównej programu w zakłądce Mapa, można zmienić długość śladu lub wyzerować go.
  2. Załącznik dla przewoźnika - dodano możliwość zaznaczenia i skasowania wielu pozycji dokumentu za jednym razem.
  3. Załącznik dla płatnika - dodano możliwość zaznaczenia i skasowania wielu pozycji dokumentu za jednym razem.
  4. Mapa - Kalkulator tras:
   - dodano opis oraz dane kontaktowe powiązane z danym markerem tj. adres email (kliknięcie w adres mail umożliwia wyłania maila), telefon kontaktowy (kliknięcie w telefon powoduje wybranie numeru telefonu - wymagany moduł Call2CRM).
   - pod prawym klawiszem myszy dodano możliwość wybrania rodzaju odcinka trasy i postawienie markera (odcinka trasy)
   - dla mapy HERE w opcjach trasy zamiast podziału na pojazd osobowy/ciężarowy, dodano Typ pojazdu
   - dla zleceń, gdzie zamiast monitoringu ciągnika jest monitorowana naczepa/przyczepa dodano możliwość podglądu trasy zlecenia wg naczepy/przyczepy.
  5. Rejestr zleceń transportu i spedycji:
   - w widoku dyspozytora dodano możliwość filtracji po:
       - statusach odcinków tras
       - rodzajach odcinków tras
   - w widoku spedytora w sekcji Statusy dodano pola STm (zaznaczone, gdy zlecenie wysłane do aplikacji SPEDTRANS mobile), GPS - gdy zlecenie wysłane do aplikacji powiązanej z dostawcą GPS np. GBOX, WEBFLLET/TOMTOM, TRIMBLE, TRANSICS, FRAMELOGIC
  6. W głównej konfiguracji programu > Zlecenia transportu i spedycji dodano opcje:
   - Po odrzuceniu zlecenia, zmień status wszystkich odcinków trasy na : --- wybór statusy odcinka trasy ---. Domyślnie ustawiono status OD - Odrzucony
   - Po zrealizowaniu zlecenia, zmień status wszystkich odcinków trasy na : --- wybór statusy odcinka trasy ---
  7. Dokument wzorcowej trasy - dodano możliwość zmiany rozmiaru okna dokumentu.
  8. W zakładce flota dodano analizę - Dostępność pojazdów / plan realizacji zleceń.
  9. Integracja z KSeF - dodano możliwość wysyłania dokumentów sprzedaży w trybie DEMO.
  10. Dodano dni świąteczne na rok 2024.

  poprawki:

  1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.
  2. W słowniku Statusów dokumentów i kartotek ukryto checkbox STm dla dokumentów, kórych ta opcja nie dotyczyła. Zaznaczony checkbox STm oznacza, że dany status jest dostępny w aplikacji  SPEDTRANS mobile oraz SPEDTRANS webmobile.
  3. Usunięto błąd typu: Control 'TcxMaskEdit($18192DE0)' has no parent window. Path: RejestrZlecForm .cxDBGrid_dyspozytorDBBandedTableView .TcxMaskEdit($18192DE0).