image description

SPEDTRANS 10 wer. wew. 10.005

nowości:

 1. Dokument przekazania pojazdów dodano pola:
  - Status dokumentu: 
    - brakujący dokument
    - niewysłane
    - wysłane
    - dostarczone
    - odczytane
    - wykonane
  - Rozepnij przy zdaniu
   
 2. CRM - baza kontrahentów
  W oknie dialogowym Wyślij e-mail, przy wysyłaniu maila do wielu osób kontaktowych dodano kolumnę Nazwisko i imię (osoby kontaktowej).
 3. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - dodano pola:
  - Sposób kompletacji dokumentów:
    - SKAN - Skany dokumentów
    - ORYGINAŁ - Oryginały dokumentów
    - SKAN+ORYG - Skan z dosyłką oryginalnych dokumentów
    - SKANS - Skan ze skanera
    - SF - Samofakturowanie
    - SF+SKAN - Samofakturowanie z dosyłką skanów
    - SF+ORYG - Samofakturowanie z dosyłką oryginalnych dokumentu
  - Sposób dostarczania faktury:
    - MAIL - mailem
    - MAIL+POCZTA - mail z dosyłką faktury pocztą
    - WWW - portal WWW
    - LINK - link WWW do pobrania faktury

 4. Rejestr zleceń transportu i spedycji - dodano kolumny: 
  - Komplet. dok. - Sposób kompletacji dokumentów
  - Dost. FV - Sposób dostarczania faktury

 5. Dokument sprzedaży - dodano pole: Sposób dostarczania faktury

 6. Rejestr dokumentów sprzdaży - dodano kolumnę: Sposób dostarczania faktury

 7. Nowy moduł systemowy aktualizacji programu SPEDTRANS - nowa grafika.

 8. Kartoteka kontrahenta - dodano możliwość dodania Opiekunów dodatkowych

 9. CRM - baza kontrahentów - dodano zakładkę Opiekunowie dodatkowi

 10. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - dodano możliwość wprowadzenia dodatkowych opiekunów zlecenia

 11. Dodano uprawnienie do zleceń transportu lub spedycji, gdzie dany użytkownik jest opiekunem zlecenia.

 12. Dokument zamówienia od kontrahenta - Przy wyborze towaru lub usługi dodano opcję Pokaż usługi tylko z cennika

 13. Słownik pracowników - dodano zakładki: Wnioski urlopowe, Nieobecności w pracy

 14. W polu wyboru pojazdu dodano podgląd domyślnego kierowcy 

 15. W polu wyboru kierowcy dodano podgląd domyślnego pojazdu

 16. Rozbudowa funkcjonalności pobierania danych z GUS
  1) Rozszerzono funkcjonalność pobierania danych kontrahenta z rejestru GUS.
  - umożliwiono wyszukiwanie na podstawie numeru REGON oraz numeru KRS
  - forma wyszukiwania kontrahenta została uproszczona, usunięte zostało polę Captcha
  2) W przypadku błędnie podanego numeru NIP / REGON / KRS, dodano obsługę komunikatu zwracanego przez platformę GUS.
  3) Zmianie uległa forma wyświetlania informacji o kontrahencie.
  - dodano nowy widok danych
  - dodana została sekcja wyświetlająca kody PKD 
  - każdą z sekcji można zwinąć lub rozwinąć klikając przyciski + / - (1)
  - dodane zostało menu umożliwiające kopiowanie, do schowka, wybranej wartości, całej sekcji lub całego wpisu (2)
  - dodane zostały skróty klawiszowe:
    CTRL + C - kursor na polu - kopiowana, do schowka, jest wartość wybranego pola
    CTRL + C - kursor na sekcji (3) - kopiowana, do schowka, jest cała sekcja
    CTRL + SHIFT + C - kopiowane, do schowka, są wszystkie sekcje oraz pola z wpisu
  4) Na formie edycji kontrahenta, po wpisaniu poprawnej wartości w polu NIP / REGON / KRS, naciśnięcie klawisza ENTER skutkować będzie pobraniem danych z rejestru GUS i automatycznym uzupełnieniem pól związanych z nazwą kontrahenta oraz jego danymi adresowymi.

poprawki:

 1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.