image description

Integracja z Trans - Zgłaszanie wolnego pojazdu/ładunku

Zlecenie transportu/spedycji jednym kliknięciem możemy przesłać jako oferta wolnego pojazdu/ładunku do giełdy Trans. Zwrotnie pobieramy ID oferty Trans, dodatkowo z poziomu programu SPEDTRANS SQL możemy usuwać z giełdy aktywne oferty. Wszystkie zlecenia (oferty wolnych pojazdów i ładunków) znajdują się w rejestrze zleceń transportu/spedycji, gdzie możemy je w dowolny sposób filtrować i monitorować status realizacji.

Boxed