image description

SPEDTRANS SQL 7 wer. wew. 7.001

nowe funkcjonalności:

 1. Pełna integracja z mapą GOOGLENOWOŚĆ [moduł dodatkowy]
  - geokodowanie adresów
  - wizualizacja pojazdów, miejsc załadunków i rozładunków na mapie
  - wyznaczenie trasy, pobieranie ilości kilometrów oraz czas dotarcia do celu.
  - natężenie ruchu, utrudnienia na drodze.
  - streetview
  w połączeniu z modułem integracji z GPS
    - bieżące położenie pojazdu na mapie 
    - pokazywanie wolnych pojazdów w pobliżu danego punku trasy
    - pokazywanie zleceń w poczekalni w pobliżu danego pojazdu
    - podgląd historii trasy poajazdu
    - wysyłanie ustalonej trasy do nawigacji
    - zakładanie alertów typu - pojazd w strefie rozładunku 
  Czytaj więcej ...
 2. Moduł SPEDTRANS SMS serwer - dodano opcję Nie dziel długich wiadomości na części. Funkcja dostępna w głównej konfiguracji programu, zakładka Bramka SMS.