SPEDTRANS 8 + PEŁNA INTEGRACJA Z MAPĄ GOOGLE

Podstawowe funkcjonalności modułu:

 • geokodowanie adresów
 • wizualizacja pojazdów, miejsc załadunków i rozładunków na mapie
 • wyszukiwanie pojazdów, kontrahentów, zleceń w pobliżu danego punktu
 • wyszukiwanie zleceniodawców, którzy zlecali ładunki w danym punkcie
 • wyszukiwanie w promieniu danego punku
 • wyznaczenie trasy, pobieranie ilości kilometrów oraz czas dotarcia do celu.
 • wyznaczenie trasy oraz utworzenie zlecenia transportu lub spedycji na podstawie skalkulowanej trasy
 • szybki podgląd zleceń realizowanych przez wybrany pojazd
 • obliczanie kosztów trasy
 • bieżące monitorowanie realizacji zlecenia transportu:
  - obliczanie ilości kilometów do celu
  - obliczanie planowanej godziny przybycia do celu
 • natężenie ruchu, utrudnienia na drodze.
 • streetview

w połączeniu z modułem integracji z telematyką:

 • bieżące położenie pojazdu na mapie
 • pokazywanie wolnych pojazdów w pobliżu danego punku trasy
 • pokazywanie zleceń w poczekalni w pobliżu danego pojazdu
 • pokazywanie zamówień w pobliżu danego punktu
 • podgląd historii trasy poajazdu
 • wysyłanie ustalonej trasy do nawigacji
 • geofencing, zakładanie alertów typu - pojazd w strefie rozładunku

w połączeniu z modułem awizacji pojazdów

 • wizualizacji zadań wybranego pojazdu na osi czasu
 • dodawanie zadań awizacji pojazdu

w połączeniu z modułem SMS oraz aplikacją mobilną dla kierowcy

 • wysłanie wiadomości tekstowej oraz zlecenia do kierowcy z poziomu mapy graficznej

dodatkowe możliwości:

 • ograniczenie widoku do pojazdów oraz kierowców, dla któych dany użytkownik programu jest opiekunem
 
Przykładowe zrzuty ekranów:

1. położenie pojazdów na mapie

2. wyznaczanie trasy dla wybranego pojazdu

 

Dodatkowe warunki korzystania z usług Google Maps i Google Earth: