image description

SPEDTRANS SQL 7 + integracja z mapą GOOGLE

SPEDTRANS SQL 7 wer. wew. 7.004

data publikacji: 11-8-2016 18:00:00

nowe funkcjonalności:

 1. Słownik rachunków bankowych - dodano oddzielne uprawnienia dla własnych rachunków bankowych. Uwaga!!! Domyślnie ustawiono brak uprawnień do własnych rachunków bankowych.
 2. Dokument kosztowy - dodano opcję w głównej konfiguracji programu, zakładka KosztyRachunek bankowy tylko z kartoteki. Funkcja domyślnie włączona. Blokuje ona możliwość ręcznego wpisania rachunku bankowego podczas dodawania/edycji dokumentu kosztowego.
 3. Rozbudowa interfejsu GPS - CMA.
 4. Eksport dokumentów kosztowych do programu księgowego CDN OPTIMA - dodano obsługę pola "KATEGORIA_POS_2" -dodatkowa kategoria dla pozycji dokumentu. W pole to wpisywany jest dział firmy, zgodny z FK CDN OPTIMA.

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Eksport dokumentów do CDN OPTIMA - poprawiono błąd związany z ID_ZRODLA, błąd uniemożliwiał import danych w CDN OPTIMA.

SPEDTRANS SQL 7 wer. wew. 7.003

data publikacji: 23-7-2016 16:00:00

nowe funkcjonalności:

 1. Import danych z kart flotowych - dodano możliwość importu danych z obcych pojazdów.
 2. Integracja z GPS - GEONAVI  NOWOŚĆ [moduł dodatkowy]
 3. Integracja z GPSTrimble  NOWOŚĆ [moduł dodatkowy]
 4. Integracja z GPSTronik  NOWOŚĆ [moduł dodatkowy]
 5. Integracja z GPS - standardowy protokół komunikacji umożliwiający integrację z dowolnym dostawcą usług telematycznych NOWOŚĆ [moduł dodatkowy]
 6. Rozbudowa modułów integracji z TransInkasso oraz KRD:
  - w słowniku kontrahentów dodano grupę kolumn Status Wierzytelności, tj. Status wierzytelności w TransInkasso, KRD, oraz daty tych informacji
  - zaznaczono kolorem czerwonym rekordy kontrahentów znajdujących się na giełdzie wierzytelności
  - dodano filtry:
          - Pokaż tylko n
  ierzetelnych kontrahentów (wg KRD lub TransInkasso)
          - Pokaż tylko rzetelnych kontrahentów (wg KRD lub TransInkasso)

poprawki:

 1. Edycja słownika miejscowości - usunięto błąd polegający na niewczytywaniu się pola kod kraju

SPEDTRANS SQL 7 wer. wew. 7.002

data publikacji: 17-6-2016 08:00:00

nowe funkcjonalności:

 1. Integracja z mapą OPENSTREETNOWOŚĆ [moduł dodatkowy]
 2. Integracja z KRDNOWOŚĆ [moduł dodatkowy]
 3. Integracja z TRANSINKASSONOWOŚĆ [moduł dodatkowy]
 4. Konfiguracja serwera poczty wychodzącej - dodano obsługę szyfrowania TLS.
 5. Dodano możliwość tworzenia zleceń transportu lub spedycji z dokumentu oferty dla kontrahenta. Dodano w rejestrze zleceń transportu/spedycji w grupie kolumn Dokumenty powiązane >> Numer oferty

poprawki:

 1. Usunięto błąd uniemożliwiający aktualizację usługi serwera SMS

SPEDTRANS SQL 7 wer. wew. 7.001

data publikacji: 31-5-2016 08:00:00

nowe funkcjonalności:

 1. Pełna integracja z mapą GOOGLENOWOŚĆ [moduł dodatkowy]
  - geokodowanie adresów
  - wizualizacja pojazdów, miejsc załadunków i rozładunków na mapie
  - wyznaczenie trasy, pobieranie ilości kilometrów oraz czas dotarcia do celu.
  - natężenie ruchu, utrudnienia na drodze.
  - streetview
  w połączeniu z modułem integracji z GPS
    - bieżące położenie pojazdu na mapie 
    - pokazywanie wolnych pojazdów w pobliżu danego punku trasy
    - pokazywanie zleceń w poczekalni w pobliżu danego pojazdu
    - podgląd historii trasy poajazdu
    - wysyłanie ustalonej trasy do nawigacji
    - zakładanie alertów typu - pojazd w strefie rozładunku 
  Czytaj więcej ...
 2. Moduł SPEDTRANS SMS serwer - dodano opcję Nie dziel długich wiadomości na części. Funkcja dostępna w głównej konfiguracji programu, zakładka Bramka SMS.