image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.034

nowości:

 1. Dodano uprawnienie użytkownika: Pokazuj komunikat ostrzegający, gdy baza MSSQL w wersji EXPRESS osiągnie 93% zajętości. Uwaga! Domyślnie uprawnienie jest włączone dla każdego użytkownika. Można wyłączyć w konfiguracji użytkownika, zakładka Narzędzia.
 2. Baza kontrahentów - dodano możliwość wyszukiwania po notatkach.
 3. Dodano obsługę przelewów split payment dla Banku Millenium.
 4. Naliczanie premii dla pracowników - dodano możliwość naliczenia premii dla dyspozytora.
 5. Naliczanie premii dla pracowników - dodano możliwość podpięcia indywidualnego skryptu wdrożeniowego.
 6. CRM - dodano sortowanie notatek i plików wg daty dodania - najnowsze dane znajdują się na górze tabeli.
 7. Okno podglądu kredytów kupieckich - w tabeli dokumentów sprzedaży dodano kolumnę Po tr - ilość dni po terminie płatności.
 8. Słownik kontrahentów - dodano kolumny: Opiekun 1, Opiekun 2.
 9. CRM - dodano możliwość seryjnego dodawania plików do kontrahenta.
 10. W oknie Pliki powiązane (do dokumentów / kartotek) dodano możliwość seryjnego dodawania plików.
 11. Bramka SMS:
  - dodano możliwość zbiorczej wysyłki SMSów do wybranych kontrahentów oraz osób kontaktowych.
  - w oknie dialogowym wysyłania SMSa dodano opcję Pomiń dojazd.
 12. Rejestr zleceń - dodano filtrację: Zlecenia, gdzie jestem wystawiającym lub dyspozytorem

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Rejestr tankowań - usunięto błąd uniemożliwiający podgląd pojazdu w dacie zdarzenia tankowania.
 3. Dokument zapłaty za dokumnet sprzedaży - usunięto błąd pojawiający się, gdy zapłata nie była powiązania z dokumentem źródłowym.
 4. Dokument zapłaty za dokumnet kosztowy - usunięto błąd pojawiający się, gdy zapłata nie była powiązania z dokumentem źródłowym.
 5. Rejestr awizacji pojazdów - usunięto błąd uniemożliwiający usuwanie awizacji z poziomu tabeli.
 6. Rejestr awizacji załadunków i rozładunków - usunięto błąd uniemożliwiający usuwanie awizacji z poziomu tabeli.
 7. Rejestr awizacji produkcji - usunięto błąd uniemożliwiający usuwanie awizacji z poziomu tabeli.
 8. Okno Rejestr dokumentów magazynowych wg pozycji - usunięto błąd uniemożliwiający filtrację po nazwie towaru lub usługi.
Warto przeczytać: