image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.033

nowości:

 1. Dodano możliwość usunięcia/zdjęcia statusu w kartotekach kontrahentów, kierowców, pojazdów i pracowników.
 2. Zlecenia transportu lub spedycji, Zlecenia wyjazdów/rozładunków - dodano możliwość definiowania własnych statusów odcinków tras. Uwaga! Funkcjonalność domyślnie wyłączona w głównej konfiguracji programu oraz w konfiguracji rodzajów zleceń.
 3. Zmieniono wyszukiwanie po frazie, pole Znajdź (Autofiltr). Do tej pory wyszukiwanie odbywało się po każdym znaku. Po zmianie wyszukiwanie odbywa się, gdy program rozpozna, że jest przerwa we wpisywaniu znaków.
 4. Generator faktur do zamówień od kontrahentów - dodano możliwość wyboru wzorca wydruku.
 5. Dodano Generator faktur pro forma do umów z kontrahentami. Uwaga! Wymagane dodatkowe uprawnienie dla użytkownika.
 6. Rozbudowa modułu integracji z telematyką TRIMBLE.
 7. Dla serwera w wersji EXPRESS dodano funkcję sprawdzającą zajętość bazy danych. Komunikat informacyjny pojawi się po zalogowaniu, gdy zajętość bazy osiągnie 93%. 
 8. Rozbudowa aplikacji mobilnej SPEDTRANS - dodano profile użytkowników, wprowadzono zmiany wynikające z rozbudowy programu SPEDTRANS tj. statusy odcinków tras. Rozbudowano możliwości wdrożeniowe.

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Usunięto problem z justowaniem kontrolek edycyjnych i kontrolek wyboru filtracji - broblem pojawił się w wersji 8.030 i występował w szczególnych przypadkach.
 3. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - w edycji zlecenia nie wyświetlały się notatki do zlecenia, były widoczne dopiero po odświeżeniu - problem został usunięty.
 4. Usunięto błąd w obliczaniu salda dokumentów sprzedaży oraz kosztowych. Błąd mógł wystąpić w szczególnym przypadku, gdy do jednego dokumentu był utworzony dokumnet zapłaty oraz dokumnet kasowy.
 5. Dokumnet kosztowy na podstawie dokumentu magazynowego - usunięto błąd w wyniku któego błędnie była przenoszona kwota VAT.
 6. Wniosek urlopowy - usunięto błąd w obliczaniu ilości dni pracujących.
Warto przeczytać: