image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.032

nowości:

 1. Konfiguracja programu - w zakładce Ustawienia dodatkowe dodano funckję: Blokuj zapis dokumentu, gdy podwójna spacja
 2. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano kolumnę Numer noty korygującej
 3. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - zakładka Dodatkowe info., Ważne terminy dodano opcje:
  - Pokaż również ważne terminy i zadania powiązane z pojazdem
  - Pokaż również ważne terminy i zadania powiązane z kierowcą
  Uwaga! Wymagane dodatkowe uprawnienia użytkownika.
 4. Rejestr zleceń transportu i spedycji - w szczegółach zlecenia, zakładka Dodatkowe info., Ważne terminy dodano opcje:
  - Pokaż również ważne terminy i zadania powiązane z pojazdem
  - Pokaż również ważne terminy i zadania powiązane z kierowcą
  Uwaga! Wymagane dodatkowe uprawnienia użytkownika.
 5. Dodano obsługę przelewów split payment dla Banku Spółdzielczego.
 6. Rejestr premii dla pracowników - dodano kolumnę Dział firmy pracownika oraz możliwość filtracji po dziale firmy pracownika.
 7. Rejestr wynagrodzeń - dodano możliwość filtracji po dziale firmy pracownika.
 8. Rejestr dokumentów kosztowych:
  - w szczegółach dokumentu w zakładce Dokumenty powiązane dodano klawisz Podgląd - możliwość podglądu dokumentu powiązanego do danego dokumentu kosztowego. Uwaga! Wymagane dodatkowe uprawnienia użytkownika.
  - w szczegółach dokumentu w zakładce Pliki - dodano możliwość podglądu plików powiązanych do dokumentów powiązanych do danego dokumentu kosztowego. Uwaga! Wymagane dodatkowe uprawnienia użytkownika - konfiguracji użytkownika zakładka Inne uprawnienia.
 9. Dokument kosztowy - w szczegółach dokumentu w zakładce Pliki - dodano możliwość podglądu pliku powiązanego do dokumentów powiązanych danego dokumentu kosztowego. 
 10. Rejestr ofert dla kontrahentów - w zakładce Notatki dodano możliwość pokazania również notatek powiązanych z danym kontrahentem. 
 11. Dokument oferty dla kontrahenta - w zakładce Notatki dodano możliwość pokazania również notatek powiązanych z danym kontrahentem. 
 12. CRM - słownik kontrahentów - w zakładce Notatki dodano możliwość pokazania również notatek powiązanych do ofert kontrahenta. Uwaga! Wymagane dodatkowe uprawnienia użytkownika - konfiguracji użytkownika zakładka Inne uprawnienia.
 13. CRM - Kartoteka kontrahenta - w zakładce Notatki dodano możliwość pokazania również notatek powiązanych do ofert kontrahenta.
 14. Eksport danych do programu księgowego RAKS SQL - dodano możliwość wydania numeru NIP (w formacie alfanumerycznym) jako: ANALITYKA_FK_DOSTAWCY, ANALITYKA_FK_ODBIORCY.

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Rejestr zleceń transportu i spedycji - funckja: Skopiuj zlecenie wraz ze zleceniami podrzędnymi - poprawiono błąd uniemożliwiający skopiowanie zlecenia, gdy domyślna maska numeracji była miesięczna lub roczna.
 3. Integracja z TIMOCOM - aktualizacja funkcji pobierającej dane kontrahenta. Poprawiono pobieranie danych: NIP i ID Timocom. Problem pojawił się w wyniku zmiany struktur danych po stronie TIMOCOM.
 4. W panelu bocznym pojazdów usunięto błąd, który powodował, że po uruchomieniu programu filtracja nie była brana pod uwagę.
 5. Rejestr zleceń transportu i spedycji:
  - w zakładce Szczegóły dokumentu, zakładki: Dokumnety sprzedaży, Dokumenty kosztowe poprawiono wartości w przeliczeniu na PLN oraz do zapłaty. Błąd pojawiał się w szczególnym przypadku.
  - poprawiono filtry zleceń: Zlecenia zapłacone, Zlecenia niezapłacone. Błąd pojawiał się w szczególnym przypadku.
 6. Usunięto błąd uniemożliwiający podłączenie programu SPEDTRANS do serwera MSSQL zainstalowanego w systemie LINUX.
 7. Rejestr dokumentów kosztowych - usunięto błąd uniemożliwiający podgląd lub edycję dokumentu korespondencji przychodzącej powiązanej z danym dokumentem kosztowym.
 8. Nota korygująca - poprawiono domyślną treść wstawianą do dokumentu.
 9. Usunięto błąd krytyczny dla MSSQL 2005 uniemożliwiający wykonanie aktualizacji programu.
 10. Słownik: Rodzaje plików - poprawiono wyszukiwanie po frazie.
 11. Zoptymalizowano prędkość wczytywania konfiguracji użytkowników.
 12. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - usunięto błąd z ostatniej wersji tj. niezapamiętywanie się ostatniego wyboru w polu: Typ zlecenia.
Warto przeczytać: