image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.031

nowości:

 1. Dokument oceny kontrahenta, kierowcy i pracownika - dodano pola: Indeks 1, Indeks 2
 2. Rejestr ocen kontrahentów, kieorwców i pracowników - dodano kolumny danych: Indeks 1, Indeks 2. W szczegółach dokumentu pokazano pola: Uwagi, Uwagi dodatkowe 1, Uwagi dodatkowe 2.
 3. Rejestr wiadomości SMS/GPS/STM:
  - dodano możliwość przekierowywania wiadomości SM/GPS/STM do działów firmy,
  - dodano filtrację po działach firmy,
  - dodano filtr: Tylko wiadomości do własnych zleceń transportu lub spedycji

  - okno dialogowe FILTR NUMERÓW TELEFONÓW dodano funkcje:
      - Dodaj wszystkie numery telefonów ze słownika kierowców, gdzie jesteś opiekunem I
      - Dodaj wszystkie numery telefonów ze słownika kierowców, gdzie jesteś opiekunem II
      - Dodaj wszystkie numery telefonów ze słownika pojazdów, gdzie jesteś opiekunem I
      - Dodaj wszystkie numery telefonów ze słownika pojazdów, gdzie jesteś opiekunem II
 4. Rejestr zleceń transportu i spedycji - dodano filtry:
  - Zlecenia, gdzie jestem opiekunem pojazdu I
  - Zlecenia, gdzie jestem opiekunem pojazdu II
  - Zlecenia, gdzie jestem opiekunem pojazdu I lub II
  - Zlecenia, gdzie jestem opiekunem kierowcy I
  - Zlecenia, gdzie jestem opiekunem kierowcy II
  - Zlecenia, gdzie jestem opiekunem kierowcy I lub II
 5. Rozbudowa modułu CRM:
  - dodano pole status notatki - analogicznie jak dla innych dokumentów. 
  - Rodzaje notatek, Rodzaje plików, Rodzaje zadań i ważnych terminów - dodano pole dział firmy. W oknie dialogowym zawężono widok do danych dla danego działu firmy.
 6. Rejestr zleceń transportu i spedycji - dodano kolumnę: Realizacja trasy - kolumna pokazuje ilość zrealizowanych odcinków tras w formacie np. 3/10, co oznacza, że zostały zrealizowane trzy odcinki z dziesięciu dla danego zlecenia. Uwaga - kolumna domyślnie ukryta.
 7. Rejestr zleceń wyjazdów/załadunków - dodano kolumnę: Realizacja trasy - kolumna pokazuje ilość zrealizowanych odcinków tras w formacie np. 3/10, co oznacza, że zostały zrealizowane trzy odcinki z dziesięciu dla danego zlecenia wyjazdu. Uwaga - kolumna domyślnie ukryta.

poprawki:

 1. Dokument kompensaty - usunięto różnicę jednego grosza dla VAT w PLN po stronie kosztowej. Błąd pojawiał się w szczególnych przypadkach.
Warto przeczytać: