image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.028

nowości:

 1. Dokument magazynowy - dodano możliwość dodania notatki, ważne terminu i zadania oraz pliku powiązanego z danym dokumentem magazynowym. Dodano zakładki: Notatki, Ważne terminy oraz Pliki powiązane.
 2. Rejestr dokumentów magazynowych - dodano zakładki: Notatki, Ważne terminy oraz Pliki powiązane.
 3. Dokument zamówienia do dostawcy - dodano możliwość dodania notatki, ważne terminu i zadania oraz pliku powiązanego z danym dokumentem magazynowym. Dodano zakładki: Notatki, Ważne terminy oraz Pliki powiązane.
 4. Rejestr zamówień do dostawców - dodano zakładki: Notatki, Ważne terminy oraz Pliki powiązane.
 5. Do słownika rodzajów odcinków tras dodano typy odcinków: Baza, Parking, Inny.
 6. Kartoteka kontrahenta - dodano rozróżnienie domyślnej formy płatności na sprzedaż oraz zakup tj. Format płatności - sprzedaż, Forma płatności - zakup.
 7. Dokument oferty dla kontrahenta - dodano kalkulator. Jest to dodatkowa zakładka z tabelą umożliwiającą wpisanie usług wchodzących w skład końcowej usługi oraz cen zakupu i sprzedaży. Na finalną ofertę jest przenoszona tylko finalna kwota (zakupu i sprzedaży) w jednej pozycji. Dzięki temu ukrywamy składowe danej usługi/towaru. Uwaga! Funkcjonalność domyślie ukryta. Należy włączyć w głównej konfiguracji programu.
 8. Dodano obsługę przelewów split payment dla banku BZWBK.
 9. Dodano obsługę przelewów split payment dla banku RAIFFEISEN.
 10. Integracja z telematyką/GPS - POLTRACK. [funkcjonalność dodatkowa]
 11. W głównej konfiguracji programu, zadkładka Zlecenia transportu i spedycji dodano opcję Przy automatycznym określaniu początku i końca trasy - pomiń odcinki tras typu ... Dzięki tej funkcji możemy wykluczyć DOJAZD i wówczas w rejestrach zleceń transportu i spedycji oraz zleceń wyjazdów w polu początek trasy oraz koniec trasy dojazd będzie pomijany - nie będzie widoczny.
 12. Dokument wezwania do zapłaty - dodano opcję Tylko dokumenty niewindykowane. Po zaznaczeniu tej opcji, pobierane są dokumenty, do których wcześniej nie było wysyłanie wezwanie danego typu tj. przypomnienie, wezwanie lub wezwanie ostateczne.

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Aktualizacja słownika tłumaczeń na język angielski.
 3. Integracja z mapą Google - usunięto błąd, który powodował, że w szczególnym przypadku nie obliczały się puste i ładowne kilometry.
Warto przeczytać: