image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.027

nowości:

 1. Eksport danych do programu księgowego SAGE Symfonia - dodano możliwość wydania danych w kolejności:
  - Numer dokumentu
  - Data wpłynięcia, Numer dokumentu
  - Data księgowania, Numer dokumentu
 2. Zlecenie wyjazdu/załadunku - dodano zakładki: Notatki, Ważne terminy oraz Pliki
 3. Dodano obsługę przelewów split payment dla Alior Banku.
 4. Statusy dokumentów - dodano funkcjonalność statusów dla: 
  - kontrahentów
  - pojazdów
  - kierowców
  - pracowników
 5. Dodano kolumnę Status w słownikach kontrahentów, pojazdów, kierowców, pracowników oraz w panelu bocznym pojazdów oraz kierowców. Uwaga. Kolumna domyślnie ukryta.
 6. Dodano możliwość filtracji po polu Status w słownikach kontrahentów, pojazdów, kierowców, pracowników oraz w panelu bocznym pojazdów oraz kierowców.
 7. Dokument kosztowy - dodano pole: Planowana data płatności (domyślnie równa dacie płatności)
 8. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano kolumnę oraz możliwość filtracji po polu: Planowana data płatności. Dodano możliwość zbiorczej zmiany (dla wielu dokumentów) planowanej daty płatności - funkcja dostępna dla użytkowników z uprawnieniem do Tworzenia paczek przelewów
 9. W module wynagrodzeń, w kartotece pracownika, w zakładce Wynagrodzenie dodano:
  - graficzną interpretację wynagrodzenia wg miesięcy
  - zestawienie roczne wynagrodzenia, średnie wynagrodzenie roczne oraz interpretację graficzną

poprawki:

 1. Zlecenie transportu lub spedycji - zlecenie podrzędne - w szczególnym przypadku, nie przenosiły się podsumowania ładunku - błąd usunięty.
 2. Aktualizacja modułu eksportu danych do programu księgowego FAKIR firmy WAPRO.
 3. Aktualizacja modułu eksportu danych do programu księgowego ENOVA.
 4. Eksport dokumentów sprzedaż do programu księgowego ADAD SYSTEMS TAXPRO - dla sprzedaży do UE dodano ext="art100"
 5. Rejestr awizacji pojazdów - usunięto błąd uniemożliwiający filtrację po polu Opis.
 6. Kartoteka dni wolnych od pracy - poprawiono 24.009.2018 na 22.09.2018 - sobota oraz 25.009.2018 na 23.09.2018 - niedziela.
Warto przeczytać: