image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.026

nowości:

  1. Rejestr zleceń transportu i spedycji - dodano możliwość filtracji po polu: Dyspozytor.
  2. Dodano nowy rodzaj dokumentu sprzedaży - Faktura korygująca - skonto. Wystawiana jest w powiązaniu do wybranych faktur z możliwością wpisania rabatu - skonto. Uwaga! Funkcjonalność dostępna od wersji OPTIMUM. Wymagany dodatkowy wzorzec raportu.
  3. Rozbudowa aplikacji mobilnej SPEDTRANS - dodatkowe możliwości wdrożeniowe. Dzięki budowie modułowej w dowolny sposób możemy wdrożyć każdą nową funkcjonalność za zlecenie Klienta.
  4. Dodatkowy moduł administracyjny - zarządzanie licencjami mobilnymi SPEDTRANS. Dodawanie/usuwanie licencji mobilnych jest dostępne teraz z pozycji SPEDTRANS. Klient dostaje pólę licencji i w dowolny sposób może przydzielać pracownikom/kierowcom swojej firmy.
  5. Rozbudowa systemu licencjonowania Maciosoft - uproszczono system aktywacji programu - dodano możliwość przesłania on-line żądania licencji/rejestracji. Dodano możliwość pobrania on-line nowej licencji SPEDTRANS.

poprawki:

  1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
  2. Aktualizacja eksportu danych do programu księgowego Insert - zaktualizowano rodzaje transakcji VAT, zgodnie z dokumentacją w wersji 1.05.5
Warto przeczytać: