image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.025

nowości:

 1. Rejestr awizacji pojazdów - dodano obsługę wielooddziałową. Do tej pory wszystkie pojazdy musiały być przypięte do jednego oddziału.
 2. Eksport dokumentów kosztowych do programu księgowego CDN Optima - dodano możliwość przesłania numeru dokumentu kosztowego.
 3. Eksport dokumentów kosztowych do programu księgowego ENOVA - dodano możliwość przesłania numeru dokumentu kosztowego.
 4. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano kolumnę: Forma płatności.
 5. Numery startowe dokumentów - dodano możliwość ukrycia archiwalnych masek numeracji. Filtracja domyślnie włączona.
 6. W oknie EMAIL dodano możliwość wyboru dowolnej liczby emaili - kontaktów i tym samym wysłanie maila do wielu odbiorców.
 7. Kartoteka pracownika - dodano pole: Rachunek bankowy - jest to domyślny rachunek przy tworzeniu paczek przelewów z wynagrodzeniami. Pole jest dostępne wraz z modułem: Wynagrodzenia.
 8. Rejestr wynagrodzeń - dodano możliwość stworzenia paczki przelewów - wymagany dodatkowy moduł - Skrypty wdrożeniowe oraz dodatkowe skrypt.
 9. W panelu bocznym pojazdów dodano możliwość ręcznego dodania - Pojazd wolny od.

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Nowy lotniczy list przewozowy AWB - usunięto błąd: "The statement has been terminated. String or binary data would be truncated." Błąd pojawiał się w szczegónych przypadkach - za dużo znaków w polach adresu i osoby kontaktowej.
 3. Paragon fiskalny - dla paragonów w walucie obcej dodaliśmy sprawdzenie czy jest uzupełniony kurs waluty obcej. Uwaga!! Paragon jest zawsze przeliczany na PLN w kursu z dokumentu.
 4. Usunięto błąd uniemożliwiający prawidłowe zapisanie faktury wystawionej do paragonu.
Warto przeczytać: