image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.022

nowości:

 1. Przelewy elektroniczne - dodano obsługę przelewów SEPA format XML ISO20022 dla programu StarMoney Business. Funkcja domyślnie ukryta - Główna konfiguracja programu > Przelewy elektroniczne.
 2. Dostosowanie programu do wymogów RODO:
  - anonimizacja danych osobowych:
         - osoby kontaktowe
         - kierowcy
         - pracownicy
         - użytkownicy programu
         - wrażliwe dane zawarte w dokumentach powiązanych do anonimizowanych kartotek
  - dodano uprawnienia do anonimizacji danych (Konfiguracja użytkownika > zakładka Uprawnienia > Narzędzia) - domyślnie brak uprawnień dla użytkownika
  Funkcja dostępna w menu głównym > Narzędzia > Anonimizacja danych osobowych
  - w dokumentacji programu dodano rozdział: Struktury danych przeznaczone do przechowywania danych osobowych - strona 386.
 3. UWAGA!!! operacja anonimizacji danych jest nieodwracalna!
 4. Do celów serwisowych - dodano funkcję - Zaburzanie danych - funkcja wykonuje kopię danych oraz na kopii danych wykonuje anonimizuję danych wrażliwych, kontrahentów, CRM. Tak przygotowane dane można przesłać do serwisu lub wykonać na niej inne prace serwisowe.
 5. Nowy moduł dodatkowy - RODO
 6. Rozbudowa modułu WMS.

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Aktualizacja zbiorcza dla aplikacji mobilnej SPEDTRANS
 3. Aktualizacja zbiorcza dla aplikacji mobilnej SPEDTRANS SMS
 4. Aktualizacja zbiorcza dla modułu magazynowego.
 5. Trasy wzorcowe - usunięto błąd - klawisz Zapisz nieaktywny mimo wprowadzenia zmian w dokumencie.
 6. Rejestr zleceń transportu i spedycji - zakładka: Obrót paletami - usunięto błąd polegający na niewyświetlaniu się danych > dla widoku prostego.
Warto przeczytać: