image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.020

nowości:

 1. Widok dyspozytora - dla Integracji z mapą Google oraz Integracją z telematyką:
  - dodano pola: ETA, Czas do celu, Km do celu.
  - w głównej konfiguracji programu, zakładka Mapa dodano dodatkowe parametry konfiguracji obliczania ETA
  - dodano funkcję: Aktualizuj ETA (dla zleceń w realizacji)
  - dodano ikonę graficzną informującą, że pojazd dojechał do celu
  - dodano ikonę graficzną informującą, że pojazd nie dojedzie o na czas do celu
 2. Rozbudowa modułu integracji GPS z TOMTOM
 3. Rozbudowa modułu integracji GPS z TRONIK
 4. Rozbudowa modułu integracji GPS z CMA
 5. Indywidualne rachunki bankowe - dodano oddzielną zakładkę z indywidualnymi rachunkami, gdzie można dodać dla każdnej waluty oddzielny rachunek. Uwaga - przypominamy! Są to rachunki, na które ma płacić Klient za nasze faktury sprzedaży.
 6. Rejestr zleceń transportu i spedycji - dla funkcji: Skopiuj zlecenie wraz ze zleceniami podrzędnymi oraz Twórz cyklicznie nowy dokument na podstawie bieżącego ... dodano opcję: Nie przenoś plików powiązanych. Uwaga! Opcja domyślnie włączona.

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Aktualizacja zbiorcza tłumaczeń interfejsu użytkownika na język angielski.
 3. Usunięto błąd uniemożliwiający wysłanie maila - Klawisz E-mail. Problem występował w szczególnym przypadku.
 4. Usunięto błąd uniemożliwiający usunięcie pliku powiązanego z dokumentem - błąd pojawił się w ostatniej wersji programu.
 5. Aktualizacja zbiorcza eksportu danych sprzedaży do programu księgowego FAKIR.
 6. Eksport przelewów do banku - Przelewy krajowe (PLI) - Millenet - Bank Millenium - usunięto błąd uniemożliwiający pobranie paczki przelewów do systemu bankowego, gdy adres kontrahenta był dłuższy niż 35 znaków.
Warto przeczytać: