image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.019

nowości:

 1. W głównej konfiguracji programu, zakładka Sprzedaż dodano opcję: Wyróżniaj rekordy danych wg konfiguracji statusów windykacji. Funkcja pozwala wyłączyć kolorowanie rekordów wg statusów windykacji.
 2. Rejestr zleceń:
  - w szczegółach trasy dodano kolumnę: Kierowca 2 (kolumna domyślnie ukryta)
  - w widoku dyspozytora dodano kolumny: Kierowca 2, Zleceniodawca, Przewoźnik (kolumny domyślnie ukryte)
 3. Mapa Google - w szczegółach trasy dodano: Kierowca 2, Zleceniodawca, Przewoźnik (kolumny domyślnie ukryte)
 4. Rejestr zleceń, Widok dyspozytora - dodano zapisywanie oraz przeglądanie historii uwag dyspozytora.
 5. Pojazdy - dodano zapisywanie oraz przeglądanie historii uwag dyspozytora.
 6. Dodano funkcję - podwójne kliknięcie na kolumnę uwag dyspozytora wywołuje fukcję dodawania nowych oraz przeglądania uwag dyspozytora.
 7. Moduł wynagrodzenia pracowników - dodano słownik oraz historię stawek wynagrodzenia. Typy stawek: ryczałt, za godzinę, za km, stawki zależne od stanowiska pracy, działu oraz rodzaju roboczogodzin.
  Dodano funcję obliczającą wynagrodzenie miesięczne pracownika na podstawie danych harmonogramu pracy. Dodatkwo wprowadzono funkcje wdrożeniowe, w celu dostosowania modułu do indywidualnych wymagań Klienta, np. obliczanie wynagrodzenia na podstawie wypracowanego zysku ze zleceń transportu i spedycji.

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Aktualizacja zbiorcza tłumaczeń interfejsu użytkownika na język angielski.
 3. Usunięto błąd: "Access violation at address 00000000" pojawiający się w szczególnym przypadku podczas wysyłania maila.
 4. Dokument noty odsetkowej - usunięto błąd polegający na nieaktualizowaniu się kwoty Razem, po usunięciu pozycji dokumentu.
Warto przeczytać: