image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.018

nowości:

 1. Dokument kosztowy - dodano typy dokumentów:
  - Faktura
  - Nota obciążeniowa
  - Paragon
  - Rachunek
  - Korekta
 2. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano filtrację po typach dokumentów
 3. Rozbudowa aplikacji mobilnej SPEDTRANS SMS - dodano zgłoszenia serwisu oraz wnioski urlopowe
 4. Rozbudowa aplikacji mobilnej SPEDTRANS mobile - dodano moduły CRM, Raporty oraz profile: Dyspozytor, Spedytor, Handlowiec, Szef
 5. Nowy moduł dodatkowy SPEDTRANS API - moduł wymiany danych EDI do integracji z zewnętrznymi bazami danych - REST lub WEBSERVICE
 6. Rejestr korespondencji przychodzącej - przed wystawieniem dokumentu kosztowego powiązanego z korespondencją dodano sprawdzenie, czy istnieje już takie powiązanie oraz dodano zapytanie "czy chcesz wystawić kolejny dokument kosztowy".
 7. Interfejs wielojęzyczny - dodano kolejną porcję tłumaczeń interfejsu na jęz. angielski.
 8. Eksport danych do prgoramów księgowych CDN OPTIMA oraz ENOVA - dla dokumentów kosztowych dodano możliwość wybrania, jakie dane (Rodzaj kosztu, Pojazd, Kieorwca, Pracownik, Dział oraz Oddział firmy) mają być wydane do pól pozycji dokumentu: Kategoria oraz Kategoria 2
 9. Dokument kosztowy - dla dokumenty kosztowego tworzonego z dokumentu magazynowego PZ - dodano przenoszenie numeru rejestracyjnego pojazdu z dokumentu źródłowego.

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Rejestr dokumentów sprzedaży - poprawiono funkcje wysyłania dokumentów mailem - klawisz Email. Błąd pojawiał się podczas wysyłania korekty dokumentu sprzedaży - brak wzorca wydruku.
 3. Podgląd plików  - dodano komunikat informujący o błędzie podczas odczytu pliku/błędny format pliku.
 4. Dokument zlecenia wyjazdu - zakładka: Dokumenty kosztowe. W miejsce pola ID wprowadzono Nr dok.
Warto przeczytać: