image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.015

nowości:

 1. Rejestr wiadomości SMS/GPS - dodano filtr: Ukryj alerty
 2. Moduł Wyciągi Bankowe - dodano import wyciągów z banku BNP Paribas, format MT940
 3. NOWOŚĆ!!! nowy moduł - KALENDARZ
  główne cechy modułu: 
  1. pełna integracja z innymi modułami programu SPEDTRANS
  2. wydarzenia cykliczne
  3. wydarzenia całodniowe
  4. przypomnienia
  5. synchronizacja z Microsoft Outlook
  6. synchronizacja z Google kalendarz 
  7. możliwość powiązania z ważnym terminem lub zadaniem
  8. możliwość powiązania z dowolną kartoteką lub dokumentem programu
  9. możliwość integracji z aplikacją mobilną SPEDTRANS mobile!
 4. Rozbudowa modułu CRM:
  - wprowadozno rozróżnienie na Ważny termin oraz Zadanie
  - dla zadań dodano pola: Priorytet, Ukończono (%)
  - Rejestr ważnych terminów zamieniono na Rejestr Zadań i ważnych terminów
  - W rejestrze Zadań i ważnych terminów dodano filtrację na Zadania oraz Ważne terminy
  Dla Zadań i Ważnych terminów dodano opcję: W kalendarzu. Wówczas dokument zostaje naniesiony do kalendarza.
 5. Dokument kosztowy:
  - dodano pole Numer dokumentu. Dodano możliwość tworzenia masek numeracji.
  - dodano komunikat oraz blokadę zapisu dokumentu, gdy niepoprawna data księgowania tj. data księgowania jest mniejsza niż data wpłynięcia dokumentu.
 6. Okno dialogowe wyboru pojazdu - przy wyborze własnego pojazdu rozszerzono widok pojazdów o pojazdy, gdzie w polu Inna forma własności jest wpisana nasza firma.
 7. Słownik pojazdów - w filtracji, gdzie wybrana jest nasza firma oraz nie zaznaczone pole Tylko pojazdy właściciela rozszerzono widok o  pojazdy, gdzie w polu Inna forma własności jest wpisana nasza firma.

poprawki:

 1. Dokument magazynowy RW - dodano przenoszenie numeru rejestracyjnego z dokumentu tankowania na dokument RW.
 2. Dodano brakujący podpis przy mailach wysyłanych z programu.
 3. Usunięto błąd uniemożliwiający edycję masek numeracji dla lotnicznych listów przewozowych.
 4. Usunięto błąd uniemożliwiający poprawne pobranie danych do programu CDN Optima HANDEL - błąd pojawiał się dla dokumentów, kóre miały wiećej niż jedną pozycję w dokumencie.
 5. Dokument kosztowy - usunięto błędnie przeliczoną wartość brutto w PLN, błąd występował dla dokumentów walutowych, kontrahent krajowy, bez  opcji VAT w PLN.
Warto przeczytać: