image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.014

nowości:

 1. Uprawnienia - dodano możliwość nadania uprawnień/ograniczenia do rodzajów zleceń transportu lub spedycji. Funkcjonalność dostępna w konfiguracji użytkownika.
 2. Integracja z mapą Google:
  - dla obliczania czasu dojazdu dodano opcje: wg Google lub wg średniej prędkości pojazdu z kartoteki
  - kalkulator kosztów trasy - dodano możliwość wybrania waluty
 3. Mail serwer - dodano możliwość wygoru formatu maila tj. TEXT lub HTML
 4. Konfiguracja skrzynki email - dodano możliwość wyboru formatu maila tj. TEXT lub HTML
 5. Moduł awizacji pojazdów - dodano dodatkowe systemowe rodzaje awizacji: 
  - awizacja wstępna (czasowa)
  - awizacja serwisu
  - rezerwacja
  W rejestrze zleceń transportu i spedycji oraz w module mapy Google dodano możliwość dodania nowych rodzajów awizacji.
 6. Dodano dni wolne od pracy na rok 2018.

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Zlecenia transportu, okno dodania odcinka trasy - usunięto błąd przy wyborze typowych uwag. Do tej pory zawsze rodzaj typowych uwag był ustawiony na Miejsce załadunku. Dla rozładunku poprawiono rodzaj odcinka trasy oraz dla innych rodzajów odcinków trasy dodano nowy rodzaj: Inny odcinek trasy.
 3. Dokument wezwania do zapłaty - dokument dla wielu walut - usunięto dublowaqnie rekordów faktur typu VAT w PLN
Warto przeczytać: