image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.012

nowości:

 1. Rejestr dokumentów sprzedaży - dodano możliwość przefiltrowania dokumentów sprzedaży, które zostały wystawione do zleceń transportu lub spedycji przez danego pracownika - filtracja: Zlecenie wystawił
 2. Dokument ewidencji przebiegu pojazdu VAT - dodano możliwość pobrania ilości kilomentów z mapy Google
 3. Dokument oferty dla kontrahenta:
  - w pozycji dokumentu oferty, w sekcji Relacja (Trasa) (Uwaga! domyślnie uktryte) dodano pola: Miejscowość, ilość kilometrów, GEO lokalizacja, Uwagi dodatkowe 1, Uwagi dodatkowe 2
  - dodano możliwość wyznaczenia trasy oraz pobrania ilości kilomentów z mapy Google
 4. Rejestr zleceń transportu i spedycji - dodano filtracje:
  - Kierowca (ze słownika)
  - Ciągnik (ze słownika)
  - Naczepa (ze słownika)
  - Przyczepa (ze słownika)
 5. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano wyszukiwanie:
  - Rodzaj kosztów - po frazie
 6. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano dodatkową filtrację:
  - Od ID dokumentu, do ID dokumentu
 7. Stan magazynowy towarów oraz Stan magazynowy towarów na dzień - dodano możliwość wystawienia dokumentu magazynowego
 8. CRM oraz słownik kontrahentów - dodano: Obroty Winien, Obroty Ma. Pola domyślnie ukryte - uprawnienia w Konfiguracji użytkownika, zakładka Analizy. Uwaga! po włączeniu funkcji Obroty Winien, Obroty Ma należy wykonać funkcję Autokorekty obrotów z kontrahentami - z menu głównego programu > Narzędzia > Inne > Autokorekty danych > Autokorekta obrotów z kontrahentami
 9. W głównym menu programu, w zakładce Nowy dodano klawisz Wyślij SMS (funkcja dostępna w raz z modułem dodatkowym SPEDTRANS SMS serwer)
 10. Rejestr zleceń transportu i spedycji > Widok dyspozytora - dodano kolorowanie rekordów danych zgodnie ze statusem danego zlecenia.
 11. Rejestr zleceń transportu i spedycji > Poczekalnia (Giełda wewnętrzna) - dodano funkcje:
  - Weź zlecenia z poczekalni - zbiorcze przypisanie/wzięcie wybranych zleceń z poczekalni
  - Oddaj zlecenia do poczekalni - zbiorcze oddanie wybranych zleceń do poczekalnii
 12. Rozbudowa modułu CRM:
  - w rejestrze ważnych terminów oraz notatek dodano zakładkę: Szczegóły dokumentu
 13. Główne okno programu:
  W menu głównym >Widok, dodano dodatkowe panele:
    - Notatki
    - Ważne terminy
    - Wiadomości SMS/GPS
  Panele domyślnie wyłączone - można włączyć w menu główym > Widoki.
  Dodano możliwość dodanania nowej notatki, edycji, usunięcia i podglądu.
  Dodano możliwość dodanania nowego ważnego terminu, edycji, usunięcia i podglądu.
  Dodano możliwość przesuwania paneli, zakotwiczania, przesuwania na osobny monitor. 
 14. Kartoteka pojazdów - dodano zakładki: Szczegóły kartoteki, Notatki, Ważne terminy, Pliki powiązane.
 15. Kartoteka kierowców - dodano zakładki: Szczegóły kartoteki, Notatki, Ważne terminy, Pliki powiązane.
 16. Kartoteka pracowników - dodano zakładki: Szczegóły kartoteki, Notatki, Ważne terminy, Pliki powiązane.

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Kartoteka kontrahenta - susunięto błąd - niezapisywanie się statusu: Monitoring, Faktoring, Ubezpieczenie
 3. Poprawiono wyświetlanie plików HTML w przeglądarce/podglądzie plików SPEDTRANS.
Warto przeczytać: