image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.010

nowości:

 1. Analiza Rozliczenia paliwa, średnie spalanie paliwa, przepał (wg zleceń wyjazdu/załadunku) - dodano do analizy pojazdy, które w kartotece pojazdu mają wybraną firmę licencjonobiorcy jako Inną formę własności. Dzięki temu w analizie mogą być widoczne np. wynajęte pojazdy.
 2. Dokument tankowania - dodano możliwość dodania tankowania dla obcych pojazdów i kierowców.
 3. Słownik towarów i usług - dodano podgląd Rejestru sprzedaży oraz podgląd Rejestru sprzedaży wg pozycji.
 4. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - pole Instrukcje zleceniowacy wydłużono do 4000 znaków.
 5. Rozbudowano uprawnienia użytkownika:
  - Ogranicz podgląd rejestru zleceń transportu i spedycji do dokumentów:
     - wystawionych przez wybranych użytkowników
     - wystawionych przez wybrane działy
  - Ogranicz podgląd rejestru dokumetów sprzedaży do dokumentów:
     - powiązanych do zleceń transportu lub spedycji wystawionych przez wybranych użytkowników
     - powiązanych do zleceń transportu lub spedycji wystawionych przez wybrane działy
  - Ogranicz podgląd rejestru dokumetów kosztowych do dokumentów:
     - powiązanych do zleceń transportu lub spedycji wystawionych przez wybranych użytkowników
     - powiązanych do zleceń transportu lub spedycji wystawionych przez wybrane działy
  Uwaga! dla użytkowników, którzy do tej pory korzystali z powyższych funkcji - wymagana aktualizacja ograniczeń, w przeciwnym wypadku użytkownik nie będzie miał dostępu do dotychczasowych danych.

poprawki:

 1. Usunięto błąd z ostatniej wersji programu tj. po zapisaniu zlecenia transportu lub spedycji dokument przechodził w tryb podglądu, zamiast jeśli użytkownik ma uprawnienia pozostać w trybie edycji.
Warto przeczytać: