image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.008

nowości:

 1. Słownik kierowców - dodano filtracje dodatkowe:
  - Tylko kierowcy nieprzypisani do pojazdów
  - Tylko kierowcy przypisani do pojazdów
 2. Słownik kontrahentów - dodano dodatkową filtrację: ZTW, funkcja umożliwia wyfiltorwanie tylko zatwiewrdzonych lub odtwierdzonych kartotek
 3. Uprawnienia użytkownika - dodano możliwość ograniczenia poglądu słownika kontrahentów:
  - Ogranicz podgląd do rodzajów kontrahentów
  - Ogranicz podgląd do zatwierdzonych kontrahentów
 4. Kartoteka pojazdu:
  - dodano możliwość dodania uwag dyspozytora
  - dodano dodatkowy status pojazdu: Szukaj zlecenia
 5. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - dla Integracji z mapą Google - dodano funkcję, która w tle (bez potrzeby podglądu mapy) oblicza ilość kilometrów ładownych oraz pustych. Funkcja jest dostępna również po kliknięciu klawisza Mapa>Przelicz ilość kilometrów wg Google
 6. Rejestr zleceń transportu i spedycji - dodano filtrację po polu: Rodzaj pojazdu
 7. Moduł importu danych z kart flotowych:
  - dodano edytor schematów importów danych z dowolnego pliku w formacie TXT, CSV, XLS.
  - dodano kreator umożliwiający pobranie danych z dowolnego pliku w formacie TXT, CSV, XLS.

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Wystawianie dokumentu sprzedaży, okno POZYCJA FAKTURY - poprawiono funkcje "Pobierz ponownie dane ze zlecenia powiązanego". Uzupełniono pobieranie danych związanych z rabatami, tj. cena przed i po rabacie.
 3. Eksport danych do programu księgowego FAKIR - usunięto błąd uniemożliwiający poprawny import zaktur zagranicznych. Błąd objawiał się tym, że w niektórych porzypadkach program FAKIR po imporcie danych zgłaszał błąd - Niepoprawny NIP kontrahenta.
 4. Dokument wyciągu bankowego - usunięto błąd uniemożliwiający grupowe usunięcie zaznaczonych transakcji dokumentu.
 5. Usunięto błąd uniemożliwiający edycję dokumentu reklamacji z poziomu rejestru zleceń transportu i spedycji.
 6. Rejestr reklamacji - poprawiono wyszukiwanie dokumentów wg numeru reklamacji.
 7. Nota odsetkowa - poprawiono obliczanie wartości Razem - pole było równe ZERO, dopiero po jakiejkolwiek zmianie w dowolnym polu wartość się aktualizowała.
 8. Konfiguracja użytkownika>Uprawnienia do towarów i usług - usunięto błąd uniemożliwiający usunięcie uprawnienia.
Warto przeczytać: