image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.007

nowości:

 1. Rejestr dokumentów kosztowych - uprawnienia dla użytkownika - dodano możliwość wybrania kategorii kosztowych, do których dany użytkownik ma uprawnienia. 
 2. Kartoteka pojazdu - dodano numer telefonu przypisanego do danego pojazdu.
 3. Delegacje - dodano możliwość pomniejszenia diety o śniadanie (15%), obiad (30%) oraz kolację (30%). Uwaga! Wymagana aktualizacja wzorca wydruku delegacji.
 4. Awizacja pojazdów:
  - przed zapisaniem zlecenia transportu/spedycji dodano ostrzeżenie, że brak wolnego terminu dla realizacji zlecenia.
  - przed zapisaniem awizacji dodano sprawdzenie i blokadę czy do danego dokumentu powiązanego jest już wystawiona inna awizacja.
  - przed zapisaniem awizacji dodano sprawdzenie czy termin realizacji pokrywa się z terminem realizacji danego zlecenia.
  - moduł integracji z mapą Google - w graficznym podglądzie awizacji pojazdów dodano możliwość zmiany terminu awizacji, dodano sprawdzenie czy termin realizacji jest zgodny z danym dokumentem powiązanym.
  - rejestr zleceń transportu lub spedycji - w graficznym podglądzie awizacji pojazdów dodano możliwość zmiany terminu awizacji, dodano sprawdzenie czy termin realizacji jest zgodny z danym dokumentem powiązanym.

poprawki:

 1. Okno podglądu rejestru dokumentów sprzedaży - poprawiono wyświetlanie wartości VAT w PLN
 2. Aktualizacja zbiorcza dla modułu wymiany danych z aplikacją mobilną SPEDTRANS SMS
 3. Aktualizacja zbiorcza modułu integracji z mapą GOOGLE
Warto przeczytać: