image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.002

nowości:

 1. Awizacja pojazdów - w zleceniu transportu lub spedycji, przy zmianie pojazdu dodano automatyczne usuwanie awizacji pojazdu na poprzedni pojazd.
 2. Kartoteka pojazdu - dodano pole: - Średnia prędkość pojazdu - wartość wykorzystywana w module integracji z mapą do obliczania czasu jazdy i przeliczania godziny osiągnięcia punktu trasy
 3. Moduł zleceń serwisu:
  - dodano możliwość utworzenia dokumentu kosztowego na podstawie zlecenia serwisu.
  - z kartoteki pojazdów dodano możliwość podglądu rejestru zleceń serwisu
 4. Moduł magazynu:
  - z kartoteki kontrahentów dodano możliwość podglądu rejestru dokumentów magazynowych
 5. Moduł integracji z mapą Google - w funkcji: Oblicz bieżący czas dojazdu do punktu trasy dodano:
  - podgląd trasy, wg której została wykonana kalkulacja
  - dodano dodatkową kalkulację dla średniej prędkości pojazdu z kartoteki pojazdu
 6. Moduł książki korespondencyjnej:
  - po wystawieniu dokumentu korespondencji wychodzącej, automatycznie dokumenty powiązane są zatwierdzane. Dodano funkcję umożliwiającą wyłączenie zatwierdzania dokumentów powiązanych. Opcja w konfiguracji modułu: Po wystawieniu dokumentu korespondencji wychodzącej zatwierdź dokumenty powiązane. Opcja domyślnie  zaznaczona. Aby wyłączyć automatyczne zatwierdzanie dokumentów powiązanych należy odznaczyć tę opcję.
  - w dokumencie korespondencji wychodzącej dodano opcję: Zaznacz i zaktualizuj datę "Licz termin płatności od daty" na dokumencie sprzedaży powiązanym z dokumentem. Dla nowego dokumentu, opcja przyjmuje wartość z głównej konfiguracji programu. Funkcja przydatna, gdy chcemy wyłączyć dany dokument z ogólnej reguły "przeliczania terminu płatności, do doręczeniu dok. sprzedaży"

poprawki:

 1. Załącznik dla zleceniodawcy/płatnika - usunięto błąd polegający na niezapisywaniu zmian po aktualizacji danych z dokumentów źródłowych, funkcja: Pobierz ponownie wszystkie dane ze zleceń powiązanych dla wszystkich pozycji dokumentu
 2. Załącznik dla przewoźnika - usunięto błąd polegający na niezapisywaniu zmian po aktualizacji danych z dokumentów źródłowych, funkcja: Pobierz ponownie wszystkie dane ze zleceń powiązanych dla wszystkich pozycji dokumentu
 3. Rejestr zleceń transportu i spedycji - usunięto błąd z ostastnij wersji - brak możliwości wykonania funkcji: Raporty>Tabela
Warto przeczytać: