image description

List przewozowy CMR SQL 9.000 wer. wew. 9.010

  1. Aktualizacja głównych komponentów programu.
  2. Aktualizacja modułu wydruków oraz generatora raportów.
  3. Poprawiono filtrację w oknie dialogowym wyboru miejscowości.