image description

List przewozowy CMR SQL 9.000 wer. wew. 9.000

  1. Nowy interfejs graficzny programu.
  2. Aktualizacja głównych komponentów programu.
  3. Aktualizacja modułu wydruków oraz generatora raportów.